EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum o vzajemnem priznavanju med EU in Švico

Sporazum o vzajemnem priznavanju med EU in Švico

 

POVZETEK:

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švico o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti

Sklep 2002/309/ES, Euratom, o sklenitvi sedmih sporazumov s Švico

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN TEGA SKLEPA?

Sporazum o vzajemnem priznavanju* si prizadeva za spodbujanja blagovne trgovine med Evropsko skupnostjo (zdaj EU) in Švico z odstranjevanjem tehničnih ovir. Skladno z dvostranskim sporazumom, ki so ga države EU odobrile 21. junija 1999, EU in Švica sprejemata rezultate postopkov ugotavljanja skladnosti*, ki jih vsaka od njiju izvaja za določene industrijske izdelke. Gre za celovit sporazum, ki temelji na enakovrednosti švicarske zakonodaje zakonodaji EU. Zajema priznavanje ugotavljanja skladnosti ne glede na poreklo proizvodov, razen poglavja 15 o nadzoru nad zdravili v skladu z dobro proizvodno prakso in certificiranju serij. Ta vrsta sporazuma o vzajemnem priznavanju se običajno imenuje „okrepljeni sporazum o vzajemnem priznavanju“. Vendar pa primer Švice ostaja precej edinstven.

S sklepom se sprejme sporazum o vzajemnem priznavanju kot del svežnja sedmih sporazumov s Švico.

KLJUČNE TOČKE

Sporazum zajema naslednje proizvodne sektorje:

 • stroji,
 • oprema za osebno zaščito,
 • igrače,
 • medicinski pripomočki,
 • plinske naprave in kotli,
 • tlačne posode,
 • radijska oprema in telekomunikacijska terminalska oprema,
 • oprema in zaščitni sistemi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah,
 • električna oprema in elektromagnetna združljivost,
 • gradbena mehanizacija in oprema,
 • merilni instrumenti in predpakirani izdelki,
 • motorna vozila,
 • kmetijski in gozdarski traktorji,
 • dobra laboratorijska praksa (dlp),
 • nadzor nad zdravili v skladu z dobro proizvodno prakso in certificiranje serij,
 • gradbeni proizvodi,
 • dvigala,
 • biocidni proizvodi,
 • žičniške naprave,
 • eksplozivi za civilno uporabo.

Glavne točke sporazuma:

 • vzajemno sprejetje poročil, potrdil, dovoljenj in znakov skladnost s strani EU in Švice, ki jih izdajajo priznani organi za ugotavljanje skladnosti*;
 • vzajemno priznavanje deklaracij proizvajalcev o skladnosti, ki potrjujejo skladnost z zahtevami druge pogodbenice in zakonodajo EU;
 • pogodbenici zagotovita, da imajo organi za uradno imenovanje* potrebna pooblastila in pristojnosti za imenovanje organov za ugotavljanje skladnosti ali trajen ali začasen preklic imenovanja takšnih organov ali umik začasnega preklica imenovanja takšnih organov;
 • pogodbenici izmenjujeta informacije o postopkih, ki se uporabljajo za zagotavljanje, da so organi za ugotavljanje skladnosti skladni s splošnimi načeli imenovanja iz sporazuma;
 • pogodbenici imata v izrednih okoliščinah pravico spodbijati strokovno usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti druge pogodbenice;
 • pogodbenici izmenjujeta informacije o izvajanju in uporabi zakonskih in drugih predpisov;
 • za pridobitev informacij, ki so potrebne za izvajanje pregledov proizvodov, lahko pristojni organ pogodbenice tudi:
  • stopi v stik s pristojnim organom druge pogodbenice,
  • stopi v stik neposredno s proizvajalcem ali
  • kjer je to ustrezno, stopi v stik neposredno z njegovim posrednikom na ozemlju druge pogodbenice.

Ta sporazum je začel veljati po ratifikaciji vseh naslednjih sedmih sporazumov med EU in Švico:

OD KDAJ SE TA SPORAZUM UPORABLJA?

Sporazum je začel veljati 1. junija 2002.

OZADJE

Vlade EU so se v resoluciji z dne 21. decembra 1989 dogovorile o načelih sporazumov o vzajemnem priznavanju. Evropsko komisijo so 21. septembra 1992 pooblastile za pogajanja v imenu EU o sporazumih o vzajemnem priznavanju z določenimi državami zunaj EU.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

KLJUČNI POJMI

Sporazum o vzajemnem priznavanju: mednarodni sporazum, s katerim si dve ali več držav medsebojno priznavajo pravila za ugotavljanja skladnosti.
Ugotavljanje skladnosti: postopek, s katerim se izdelek pred uvedbo na trg preskuša, pregleda in certificira, da se zagotovi njegova skladnost z ustrezno zakonodajo.
Organi za ugotavljanje skladnosti: ugotavljajo, ali izdelek izpolnjuje ustrezne regulativne ali zakonodajne zahteve.
Organ za uradno imenovanje: nacionalni organ, ki ima pravno moč, da imenuje organe za ugotavljanje skladnosti, trajno ali začasno prekliče imenovanje takšnih organov ali umakne začasni preklic imenovanja takšnih organov.

GLAVNA DOKUMENTA

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 369–429).

Nadaljnje spremembe sporazuma so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep 2002/309/ES, Euratom Sveta in, glede Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, Komisije z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (UL L 114, 30.4.2002, str. 1–5).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 353, 31.12.2009, str. 71–90).

Glej prečiščeno različico.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 73–90).

Glej prečiščeno različico.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 91–131).

Glej prečiščeno različico.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 132–368).

Glej prečiščeno različico.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 369–429).

Glej prečiščeno različico.

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih vidikih vladnih naročil – Sklepna listina – Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 430–467).

Glej prečiščeno različico.

Urugvajski krog mnogostranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Priloga 1 – Priloga 1A – Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini (STO-GATT 1994) (UL L 336, 23.12.1994, str. 86–99).

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru – Sklepna listina – Skupne izjave – Izjave vlad držav članic Skupnosti in držav Efte – Ureditev – Potrjeni zapisnik – Izjave ene ali več pogodbenih strank Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 1, 3.1.1994, str. 3–522).

Glej prečiščeno različico.

Resolucija Sveta z dne 21. decembra 1989 o globalnem pristopu k ugotavljanju skladnosti (UL C 10, 16.1.1990, str. 1–2).

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo – Protokol št. 1 o obravnavi, ki se uporablja za nekatere izdelke – Protokol št. 2 o izdelkih, za katere velja posebna ureditev, katere namen je upoštevati razlike v ceni kmetijskih proizvodov, ki so uporabljeni v teh izdelkih – Protokol št. 3 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja – Protokol št. 4 o nekaterih določbah v zvezi z Irsko – Protokol št. 5 v zvezi z obravnavo, ki jo lahko Švica uporablja za uvoz nekaterih izdelkov, za katere velja sistem za oblikovanje obveznih rezerv – Sklepna listina – Skupne izjave – Enostranske izjave – (UL L 300, 31.12.1972, str. 189–280).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 24.07.2018

Top