EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mnenja Evropske unije

Mnenja Evropske unije

 

POVZETEK:

Člen 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN ČLENA 288 PDEU?

Člen 288 PDEU navaja pet različnih vrst pravnih aktov, ki jih lahko sprejmejo institucije EU. To so: uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja.

KLJUČNE TOČKE

Mnenja so način, na katerega institucije izrazijo svoja stališča o osnutkih zakonodaje EU ali drugih zadevah, niso pa pravno zavezujoča. Izdajo jih lahko vse glavne institucije EU (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske unije) vodilna posvetovalna organa – Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij – ter nacionalni parlamenti držav EU.

Mnenja lahko izdajo naslednje institucije:

 • Evropska komisija: v zadevah, ki se nanašajo na politiko konkurence EU ali morebitno kršitev evropskega prava. Mnenja prejema od številnih znanstvenih (npr. Evropska agencija za varnost hrane) in neznanstvenih svetovalnih odborov;
 • Evropski parlament: pri posvetovanju na sorazmerno omejenem številu področij, na katerih nima zakonodajne pristojnosti:
  • konkurenca,
  • monetarne zadeve,
  • politika zaposlovanja in socialna politika ter
  • določeni vidiki okoljske obdavčitve in obdavčitve energije;
 • odbori Parlamenta izdajajo mnenja o osnutkih zakonodaje ali o temah po svoji izbiri;
 • Svet Evropske unije: na primer pri odgovarjanju na poizvedbo evropskega varuha človekovih pravic o dostopu javnosti do njegovih dokumentov;
 • pravne službe vsake od zgornjih treh institucij: zagotavljajo notranje nasvete v obliki mnenj;
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor: na več kot desetih področjih politike, kot so kmetijstvo, promet in zaposlovanje, na katerih se je treba v skladu s pogodbami EU z njim posvetovati o osnutkih zakonodaje EU. Izda lahko tudi mnenja o drugih temah;
 • Odbor regij: na desetih področjih politike, na katerih se je treba posvetovati z njim in ki segajo od javnega zdravja do energije in okolja, ter neobveznih področjih, kot sta turizem in ribištvo;
 • nacionalni parlamenti: o osnutkih zakonodaje EU, in sicer o njeni vsebini in tudi o tem, ali gre za področje, na katerem je ustreznejše ukrepanje EU ali nacionalno ukrepanje.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 288 (prejšnji člen 249 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 171–172).

Zadnja posodobitev 28.03.2018

Top