EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nedovoljen gensko spremenjeni riž v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske – izredni ukrepi

Nedovoljen gensko spremenjeni riž v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske – izredni ukrepi

 

POVZETEK:

Izvedbeni sklep 2011/884/EU – izredni ukrepi glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Ta sklep določa izredne ukrepe glede gensko spremenjenega (GS) riža v riževih proizvodih s poreklom ali poslanih iz Kitajske.
 • Določa skupni protokol za vzorčenje in analizo, s katerim se odkriva navzočnost gensko spremenjenega riža pri takšnem uvozu.

KLJUČNE TOČKE

Predhodno obvestilo

Nosilci živilske dejavnosti in nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo:

 • predhodno napovedati naravo pošiljke ter načrtovani datum in čas fizičnega prispetja pošiljke na določeno vstopno točko;
 • navesti, ali gre za živila ali krmo.

Uvozni pogoji

 • Vsaki pošiljki proizvodov mora biti priloženo poročilo o analizi za vsako serijo in zdravstveno spričevalo, ki ga izpolni, podpiše in preveri pooblaščeni predstavnik uprave za nadzor kakovosti, pregled in karanteno Ljudske Republike Kitajske.
 • Kadar proizvod ne vsebuje riža, ni iz njega sestavljen ali proizveden, sme nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, poročilo in spričevalo nadomestiti z izjavo, v kateri je to dejstvo navedeno.
 • Vsaka pošiljka mora biti opremljena z oznako na zdravstvenem spričevalu. Vsaka posamezna vreča ali druga oblika pakiranja pošiljke mora biti opremljena z navedeno oznako.

Uradni nadzor

 • Pristojni nacionalni organ mora zagotoviti, da se dokumenti pri vsaki pošiljki preverijo, da se potrdi izpolnitev uvoznih zahtev pri vseh takih proizvodih.
 • Kadar pošiljki proizvodov nista priložena zdravstveno spričevalo ali poročilo o analizi iz člena, je treba pošiljko poslati v državo porekla ali uničiti.
 • Kadar sta pošiljki priložena zdravstveno spričevalo in poročilo o analizi, mora organ odvzeti vzorec za analizo glede navzočnosti nedovoljenega gensko spremenjenega riža. Če je pošiljka sestavljena iz več serij, je treba vsako serijo predložiti za vzorčenje in analizo.
 • Med čakanjem na rezultate fizičnih pregledov se lahko odobri nadaljnji prevoz pošiljke. Vendar mora pošiljka v tem času ostati pod stalnim nadzorom pristojnih organov.
 • Sprostitev pošiljk v prosti pretok se dovoli šele po tem, ko so zagotovljeni vsi rezultati fizičnih preskusov in če so vse serije skladne s pravom EU.

Poročila

Države EU morajo vsake tri mesece poslati Evropski komisiji poročilo o rezultatih vseh analitskih preskusov, opravljenih v predhodnih treh mesecih. Poročilo mora vključevati naslednje informacije:

 • število pošiljk, vzorčenih za analizo;
 • rezultate opravljenih pregledov;
 • število pošiljk, ki so bile zavrnjene, ker je manjkalo zdravstveno spričevalo ali poročilo o analizi.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 12. januarja 2012.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Izvedbeni sklep Komisije 2011/884/EU z dne 22. decembra 2011 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 2008/289/ES (UL L 343, 23.12.2011, str. 140–148).

Nadaljnje spremembe sklepa 2011/884/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije 2013/287/EU z dne 13. junija 2013 o spremembi Izvedbenega sklepa 2011/884/EU o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske (UL L 162, 14.6.2013, str. 10–14).

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 18.12.2017

Top