EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uporaba aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz mineralnih vod

Uporaba aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz mineralnih vod

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 115/2010 – uporaba aktiviranega aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz mineralnih vod

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila za uporabo aktiviranega aluminijevega oksida* za odstranjevanje fluorida* iz mineralnih in izvirskih vod, da bi se lahko izpolnile zahteve direktiv EU o kakovosti pitne vode.

KLJUČNE TOČKE

Uporaba aktiviranega aluminijevega oksida za odstranjevanje fluorida iz naravnih mineralnih vod in izvirskih vod je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

 • ostanki, ki se sprostijo v vodo zaradi postopka, so čim manjši, kolikor je tehnično izvedljivo, in ne pomenijo tveganja za javno zdravje,
 • uporaba postopka se priglasi pristojnim organom najmanj tri mesece vnaprej skupaj z dokumentacijo in podatki, iz katerih je razvidno, da je postopek skladen z uredbo,
 • vse kemikalije, uporabljene v postopku, ustrezajo standardom, ki veljajo za obdelavo pitne vode,
 • aktivirani aluminijev oksid mora ustrezati evropskim standardom, kar zagotavlja, da se v vodo ne spuščajo ostanki,
 • aktivirani aluminijev oksid je treba pred uporabo obdelati, da se odstranijo ostanki in fini delci,
 • sledi spiranje filtrov kot zadnji korak za zagotovitev, da ne vplivajo na vsebnost mineralov v obdelani vodi,
 • aktivirani aluminijev oksid gre skozi postopek regeneracije v ustreznih časovnih presledkih, da se ponovno vzpostavi njegova učinkovitost,
 • obdelovalec mora spremljati postopke za zagotovitev ohranjanja bistvenih lastnosti vode,
 • uporaba postopka odstranjevanja fluorida mora biti navedena na oznaki obdelane vode v bližini seznama sestavin z navedbo: „voda, obdelana z odobreno tehniko adsorpcije“.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 2. marca 2010.

OZADJE

 • Direktiva 2009/54/ES določa pravila EU o dovoljenih metodah obdelave naravnih mineralnih vod in izvirskih vod. Evropsko komisijo pooblašča, da določi pogoje uporabe obdelav po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane.
 • Direktiva Komisije 2003/40/ES določa mejno vrednost za fluorid v naravnih mineralnih vodah. Mejna vrednost v izvirski vodi je določena v Direktivi Sveta 98/83/ES.
 • Kemična obdelava je skladna z dobro proizvodno prakso in načeli, določenimi v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil.
 • Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Aktivirani aluminijev oksid: visoko porozna oblika aluminijevega oksida z veliko površino. Uporablja se lahko kot filter za odstranjevanje fluorida iz pitne vode.
Fluorid: element, ki je naravno prisoten v zalogah vode. Koncentracije se zelo razlikujejo od ene države EU do druge.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) št. 115/2010 z dne 9. februarja 2010 o določitvi pogojev za uporabo aktiviranega aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz naravnih mineralnih vod in izvirskih vod (UL L 37, 10.2.2010, str. 13–15).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (Prenovitev) (UL L 164, 26.6.2009, str. 45–58).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1–54).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 852/2004 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Komisije 2003/40/ES z dne 16. maja 2003 o uvedbi seznama, mejnih koncentracijskih vrednosti in zahtev v zvezi z označevanjem sestavin naravnih mineralnih vod ter pogojev za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za obdelavo naravnih mineralnih vod in izvirskih vod (UL L 126, 22.5.2003, str. 34–39).

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32–54).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 28.09.2017

Top