EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varna in manj onesnažujoča oprema na ladjah EU

Varna in manj onesnažujoča oprema na ladjah EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2014/90/EU o pomorski opremi

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je:

 • izboljšati varnost na morju,
 • preprečevati onesnaževanje morja,
 • zagotoviti, da se mednarodni varnostni standardi za opremo na ladjah EU razlagajo enako po vsej EU.

Direktiva določa tudi dodatne pogoje za nacionalne organe, odgovorne za potrjevanje opreme na ladjah, ki plujejo pod njihovo zastavo (v skladu z mednarodnimi konvencijami), in sicer pri izdaji, overjanju ali obnovi certifikatov.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva se uporablja za vse ladje, ki plujejo pod zastavo EU, ne glede na to, ali je bilo plovilo v času opremljanja v EU.
 • Opremo presodi neodvisna tretja stran („priglašeni organ“).
 • Če oprema izpolnjuje zahteve direktive, ima certifikacijski znak („znak krmila“).
 • Proizvajalci opreme pa lahko na svoje proizvode pritrdijo tudi elektronsko oznako. To bi moralo olajšati preprečevanje ponarejanja in nadzor trga.
 • Države EU morajo izvajati nadzor trga v ustreznem obsegu.
 • Če nacionalni organi menijo, da oprema, ki spada v področje uporabe zakonodaje, pomeni tveganje za pomorsko varnost, zdravje ljudi ali okolje, ali da ni v skladu z zakonodajo, jo mora dobavitelj umakniti.

Evropska komisija je sprejela naslednje delegirane in izvedbene akte:

 • Delegirana uredba (EU) 2018/414 dopolnjuje Direktivo 2014/90/EU v zvezi z opredelitvijo posameznih predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja elektronsko označevanje. Analiza stroškov in koristi v zvezi z uporabo elektronske oznake, ki bi dopolnjevala ali nadomeščala znak krmila, ki jo je izvedla Komisija, je pokazala, da bi imeli proizvajalci z elektronskim označevanjem pomorske opreme koristi od izboljšanega preprečevanja ponarejanja, lastniki in upravljavci ladij bi lahko lažje sledili opremi in nadzirali zaloge, organi nadzora pa bi imeli koristi od neposrednega in lahkega dostopa do ustreznih zbirk podatkov, kar bi izboljšalo preverjanje veljavnosti certifikatov. Analiza je pokazala, da bodo skupne naložbe nizke v primerjavi s pričakovanimi koristmi in da so stroški za pristojne organe in zadevni industrijski sektor cenovno dostopni zaradi morebitnega postopnega prostovoljnega izvajanja.
 • Izvedbena uredba (EU) 2018/608 določa tehnična merila za elektronske oznake za pomorsko opremo.
 • Izvedbena uredba (EU) 2020/1170 določa zahteve glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavlja Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1397.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. septembra 2014, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 18. septembra 2016.

OZADJE

Mednarodne konvencije o pomorski varnosti od držav zahtevajo, da na ladjah, ki plujejo pod njihovo zastavo, zagotovijo skladnost opreme z določenimi standardi zasnove, konstrukcije in delovanja.

Vendar pa imajo države pri odločanju o tem, kako bodo to storile, veliko mero diskrecije. To lahko povzroči različne stopnje varnosti, prekine pa se lahko tudi prost pretok blaga v EU.

Z izvajanjem standardiziranih pravil EU za certificiranje se je tem težavam mogoče izogniti, enotni trg pa deluje v skladu s svojim prvotnim namenom. Poleg tega so posadka in potniki ladij, ki plujejo pod zastavo držav EU, lahko prepričani, da je oprema na ladji z znakom krmila preskušena in certificirana v skladu z veljavnimi varnostnimi in okoljskimi standardi.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 146–185).

Nadaljnje spremembe Direktive 2014/90/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1170 z dne 16. julija 2020 o zahtevah glede zasnove, izdelave in delovanja ter o standardih preskušanja za pomorsko opremo in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1397 (UL L 264, 12.8.2020, str. 1–269).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/608 z dne 19. aprila 2018 o določitvi tehničnih meril za elektronske oznake za pomorsko opremo (UL L 101, 20.4.2018, str. 64–67).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/414 z dne 9. januarja 2018 o dopolnitvi Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo posameznih predmetov pomorske opreme, za katere se lahko uporablja elektronsko označevanje (UL L 75, 19.3.2018, str. 3–17).

Zadnja posodobitev 08.10.2020

Top