EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program politike radijskega spektra

Program politike radijskega spektra

 

POVZETEK:

Sklep št. 243/2012/EU o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Določa politiko radijskega spektra* v EU za pomoč pri strateškem načrtovanju uporabe spektra za vse politike EU, ki se nanašajo na notranji trg, vključno z elektronskimi komunikacijami, brezžično širokopasovno povezavo, mobilnimi komunikacijami in internetom stvari (IoT), prometom, energetiko in avdiovizualno politiko.

KLJUČNE TOČKE

 • Politika določa inventar obstoječe uporabe spektra, program politike radijskega spektra (RSPP) in ustvarja načrt za prihodnost. Vprašanja glede spektra na političnih področjih, kot so civilna zaščita, varnost in obramba, niso obravnavana, kot tudi ne vpliv na pravice držav EU za uporabo spektra v lastne varnostne namene.
 • Države EU morajo sodelovati, da zagotovijo dosledno uporabo ciljev politike EU, ki so:
  • spodbujanje inovacij in naložb z večjo prožnostjo pri uporabi spektra in učinkovitem vodenju za zadovoljitev povečanega povpraševanja, ki se odseva v socialnem, kulturnem in ekonomskem pomenu;
  • razporejanje spektra v podporo ciljev EU in povečani uporabi brezžičnih podatkov, sproščanje dodatnega spektra, da se EU omogoči vodilna vloga v brezžični širokopasovni povezavi in novih tehnologijah;
  • spodbujanje uporabe digitalne tehnologije potrošnika in prispevanje k evropski digitalni agendi, ki omogoča najhitrejšo možno širokopasovno povezavo za vse državljane EU;
  • spodbujanje prenosa ali zakupa pravic spektra in deljenje infrastrukture ter izogibanje kopičenju pravic, ki so škodljive za konkurenco, in omogočanje splošnih, namesto posameznih dovoljenj spektra;
  • izogibanje škodljivim motnjam z učinkovito uporabo spektra in povečano odpornostjo naprav motnjam, kot tudi z zmanjševanjem ogljičnega odtisa z izboljšanjem energijske učinkovitosti.
 • Do leta 2020 mora imeti EU na voljo zadostno pokritost in zmogljivost za najhitrejše brezžične širokopasovne hitrosti na svetu, ki niso manjše od 30 Mbps za vse državljane. To lahko še posebej vključuje:
  • hitro izdajanje dodatnih frekvenčnih pasov;
  • uporabo 800 MHz pasu preko cele EU;
  • uporabo satelitov in majhnih celic za omogočanje internetnega dostopa.
 • Države EU morajo prav tako zagotoviti dostop do radijskih frekvenc za inovativno avdiovizualno satelitsko in prizemno oddajanje, kjer je za to jasna potreba, in zaščititi naslednje določene potrebe za spekter:
 • Odločba 2007/344 zagotavlja usklajeno preglednost uporabe radijskega spektra v EU z uvedbo skupne informacijske točke EFIS.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Sklep se uporablja od 10. aprila 2012.

OZADJE

Direktiva (EU) 2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah uvaja pravila o usklajevanju radijskega spektra med državami EU in harmonizira pravila o njegovem upravljanju. Vključuje posebna pravila o olajšanju vstopa na trg za nove udeležence in souporabi radijskega spektra. Direktiva razveljavlja Direktivo 2002/20/ES in Direktivo 2002/21/ES z 20. decembrom 2020.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Radijski spekter: obseg frekvenc med 3 Hz in 3 000 GHz v elektromagnetnem sevanju, ki odgovarjajo radiu. Frekvence prenašajo brezžične signale in signale mobilnih telefonov ter so pomembne pri prevozu, oddajanju, javni varnosti in varnostnih komunikacijah.
Radiofrekvenčna identifikacija (RFID): tehnologija, ki uporablja radiofrekvenčna elektromagnetna polja za prepoznavanje predmetov z oznakami ob približevanju bralniku. Oznake po navadi vsebujejo elektronski čip z anteno za posredovanje informacij spraševalniku (bazna postaja ali splošneje bralnik).

GLAVNI DOKUMENT

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7–17).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/785 z dne 14. maja 2019 o uskladitvi radiofrekvenčnega spektra za opremo, ki uporablja ultraširokopasovno tehnologijo v Uniji, in razveljavitvi Odločbe 2007/131/ES (UL L 127, 16.5.2019, str. 23–33).

Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) (UL L 321, 17.12.2018, str. 36–214).

Sklep (EU) 2017/899 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji (UL L 138, 25.5.2017, str. 131–137).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/687 z dne 28. aprila 2016 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 694–790 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve in za prožno nacionalno uporabo v Uniji (UL L 118, 4.5.2016, str. 4–15).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/339 z dne 8. marca 2016 o uskladitvi frekvenčnega pasu 2 010–2 025 MHz za prenosne ali mobilne brezžične video povezave in brezžične kamere, ki se uporabljajo za izdelavo programov in posebne dogodke (UL L 63, 10.3.2016, str. 5–8).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/750 z dne 8. maja 2015 o harmonizaciji frekvenčnega pasu 1 452 MHz–1 492 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (UL L 119, 12.5.2015, str. 27–31).

Nadaljnje spremembe Sklepa (EU) 2015/750 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/641/EU z dne 1. septembra 2014 o usklajenih tehničnih pogojih za uporabo radiofrekvenčnega spektra za brezžično avdioopremo za izdelavo programov in posebne dogodke v Uniji (UL L 263, 3.9.2014, str. 29–34).

Izvedbeni sklep Komisije 2014/276/EU z dne 2. maja 2014 o spremembi Odločbe 2008/411/ES o uskladitvi frekvenčnega pasu 3 400–3 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Skupnosti zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (UL L 139, 14.5.2014, str. 18–25).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju programa za politiko radiofrekvenčnega spektra (COM(2014) 228 final z dne 22. aprila 2014).

Izvedbeni sklep Komisije 2013/752/EU z dne 11. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega in o razveljavitvi Odločbe 2005/928/ES (UL L 334, 13.12.2013, str. 17–36).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/654/EU z dne 12. novembra 2013 o spremembi Odločbe 2008/294/ES, da se vključijo dodatne dostopovne tehnologije in frekvenčni pasovi za mobilne komunikacijske storitve na letalih (storitve MCA) (UL L 303, 14.11.2013, str. 48–51).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/195/EU z dne 23. aprila 2013 o določitvi praktične ureditve, enotnih formatov in metodologije za inventar radijskega spektra, vzpostavljenega s Sklepom št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 113, 25.4.2013, str. 18–21).

Izvedbeni sklep Komisije 2012/688/EU z dne 5. novembra 2012 o uskladitvi frekvenčnih pasov 1 920–1 980 MHz in 2 110–2 170 MHz za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve v Uniji (UL L 307, 7.11.2012, str. 84–88).

Odločba Komisije 2007/344/ES z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti (UL L 129, 17.5.2007, str. 67–70).

Zadnja posodobitev 29.01.2020

Top