EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA

Izmenjava osebnih podatkov med EU in ZDA

 

POVZETEK:

Sporočilo Komisije (COM(2016) 117 final) – čezatlantski pretok podatkov: povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Obravnava ukrepe Evropske unije (EU) za dosego ciljev, določenih v sporočilu iz leta 2013 o povrnitvi zaupanja pri pretoku podatkov med EU in ZDA. To sporočilo Evropske komisije je sledilo poročilom o obsežnih programih zbiranja obveščevalnih podatkov v ZDA.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo iz leta 2013 je določilo tri ključna dejanja, zasnovana za povrnitev zaupanja pri pretoku podatkov med EU in ZDA:

 • Sprejetje svežnja ukrepov za reformo varstva podatkov, ki ga je leta 2012 predlagala Komisija (glejte točko 1 spodaj).
 • Varni pristan* (sklop predpisov za čezatlantski pretok podatkov) naj postane bolj varen z uporabo trinajstih priporočil, določenih v Sporočilu o varnem pristanu iz leta 2013.
 • Okrepitev zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov pri sodelovanju organov pregona, zlasti z zaključkom pogajanj o Krovnem sporazumu o varstvu podatkov med EU in ZDA.
 • 1.

  Sveženj ukrepov EU za reformo varstva podatkov

Sveženj za reformo sestavljata dva instrumenta:

Sveženj je bil uradno sprejet aprila 2016.

 • 2.

  Zasebnostni ščit EU–ZDA

Sporočilo o varnem pristanu iz leta 2013 je opozorilo na številne šibkosti v delovanju sporazuma, zlasti na:

 • nezadostno preglednost družb v zvezi z upoštevanjem sheme;
 • to, da ameriški organi ne uveljavljajo v zadostni meri upoštevanja načel zasebnosti sheme s strani teh družb.

Dosežki zasebnostnega ščita EU–ZDA, nov sklop predpisov, ki nadomešča varni pristan, so v sporočilu določeni v štirih kategorijah:

 • stroge obveznosti za podjetja in dosledno uveljavljanje;
 • jasne omejitve in zaščitni ukrepi v zvezi z dostopom s strani vlade;
 • učinkovito varstvo pravic posameznikov v EU z različnimi možnostmi pravnega varstva ter;
 • mehanizem letnega skupnega pregleda.
 • 3.

  Krovni sporazum med EU in ZDA o varstvu podatkov

V sporočilu je zapisano, da krovni sporazum zagotavlja usklajen in celovit sklop zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov, ki bodo veljali za vse čezatlantske izmenjave med ustreznimi organi na področju kazenskega pregona (ali med zasebnimi podjetji in organi kazenskega pregona na podlagi mednarodnega sporazuma, kot sta evidence podatkov o potnikih ali program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti). Sporazum zlasti:

 • zajema vse izmenjave podatkov v okviru čezatlantskega sodelovanja organov kazenskega pregona v kazenskih zadevah;
 • zajema vse bistvene predpise EU o varstvu podatkov v zvezi:
  • s standardi obdelave (npr. kakovost in celovitost podatkov, varnost podatkov),
  • z zaščitnimi ukrepi in omejitvami (npr. omejitve namena in uporabe, hramba podatkov) kot tudi
  • s pravicami posameznikov (pravica do dostopa, pravica do popravka, upravna in pravna sredstva);
 • zagotavlja razpoložljivost pravice do sodnega varstva v primeru zavrnitve dostopa, odrekanja pravice do popravka ali nezakonitega razkritja;
 • posplošuje in na celoten sektor kazenskega pregona razširja načelo neodvisnega nadzora kot temeljno zahtevo glede varstva podatkov (to vključuje učinkovita pooblastila za preiskovanje in reševanje posameznih pritožb glede skladnosti s sporazumom);
 • določa, da bo učinkovito izvajanje krovnega sporazuma predmet rednih skupnih pregledov.

Krovni sporazum sta EU in ZDA podpisali 2. junija 2016.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Varni pristan: naziv sklopa predpisov EU in ZDA iz leta 2000 o prenosu osebnih podatkov med podjetji v EU in ZDA ter njihovi nadaljnji uporabi. Odločitev Komisije o ustreznosti predpisov varnega pristana (ugotovitve, da predpisi zagotavljajo ustrezno raven varnosti čezatlantskega prenosa podatkov) je Evropsko sodišče oktobra 2016 razveljavilo, v vmesnem času pa jih nadomeščajo predpisi zasebnostnega ščita EU–ZDA.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o čezatlantskem pretoku podatkov: Povrnitev zaupanja z močnimi zaščitnimi ukrepi (COM(2016) 117 final, z dne 29. februarja 2016).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Direktiva(EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Zadnja posodobitev 28.11.2016

Top