EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravica do pozabe na internetu

 

POVZETEK:

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Ozemeljsko področje uporabe pravice do odstranitve povezav – Zadeva C-507/17 (2019)

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in obdelavi podatkov, ki so objavljeni na spletnih mestih – Obseg obveznosti te družbe in pravic zadevne osebe – Zadeva C-131/12 (2014)

KAJ JE NAMEN TEH SODB?

Sodba Sodišča Evropske unije (CJEU) iz leta 2014 je pojasnila razlago Direktive 95/46/ES na naslednji način.

  • Prikaz rezultatov iskalnika predstavlja obdelavo osebnih podatkov.
  • Družba, ki upravlja iskalnik, je dolžna odstraniti povezave do osebnih podatkov iz rezultatov iskanja v posebnih okoliščinah, s čimer dejansko uvaja pravico do pozabe.

Sodba Sodišča EU iz leta 2019 je pojasnila geografski obseg svoje prejšnje odločitve v novem kontekstu Uredbe (EU) 2016/679 (splošna uredba o varstvu podatkov), ki je posodobila in poenotila pravila o varstvu podatkov v Evropski uniji (EU) ter razveljavila Direktivo 95/46/ES.

KLJUČNE TOČKE

Google Spain SL in Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in Mario Costeja González (2014)

  • Leta 2010 je španski državljan Mario Costeja González zahteval, da Google iz rezultatov iskanja izbriše ali v njih prekrije njegove osebne podatke, ki so bili leta 1998 objavljeni v časopisu La Vanguardia.
  • Navedel je, da so bili postopki končani že pred več leti in da je njihovo omenjanje povsem brezpredmetno.
  • Sodišče je ugotovilo, da je družba, ki upravlja internetni iskalnik, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, ki se pojavljajo na spletnih straneh, objavljenih v drugih virih, in da mora v zvezi s tem upoštevati zakonodajo, ki ščiti posameznike (Direktiva 95/46/ES).
  • Sodišče je razsodilo, da bi lahko bila družba, ki upravlja iskalnik, v nekaterih okoliščinah obvezna odstraniti povezave do določenih spletnih strani s seznama rezultatov, ki se prikažejo, ko se izvede iskanje za določeno ime (to je znano kot pravica do pozabe ali „odstranitev povezav“), kadar se informacije štejejo za netočne, neustrezne, nepomembne, ne več pomembne ali pretirane za namene obdelave podatkov, vendar ne le zato, ker so za zadevno osebo neprijetne.

Google LLC proti Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (2019)

  • V tožbi, ki jo je družba Google vložila proti francoskemu organu za varstvo podatkov, je bilo Sodišče EU pozvano, naj odloči o geografskem področju uporabe pravice do pozabe.
  • Leta 2016 je francoski regulator Google kaznoval s 100 000 EUR, ker ni uveljavljal pravice do pozabe po vsem svetu. Nadalje je naložil družbi, da uporabi pravico do pozabe za vsa imena Googlovih domen, vključno z google.com. Google je v odgovoru trdil, da je imel francoski organ za varstvo podatkov pooblastilo samo, da odredi, da se ta pravica uporablja za francosko domeno google.fr.
  • Sodišče je v sodbi razsodilo, da pravica do pozabe ne velja za povezave, prikazane v vseh različicah iskalnika po vsem svetu, ampak velja za iskalnike z imeni domen, povezanimi z državami članicami EU – torej ne samo google.fr, ampak tudi google.it, google.de, google.nl itd.
  • Od družb, ki upravljajo iskalnike, se zahteva tudi, da po potrebi uporabljajo ukrepe, ki „učinkovito preprečujejo ali vsaj resno odvračajouporabnike interneta od dostopa do vsebine z odstranjenimi povezavami, ko iščejo po imenu iz države članice.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 24. septembra 2019 –Google LLC proti Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil Conseil d’État. Predhodno odločanje – Osebni podatki – Varstvo posameznikov pri obdelavi takih podatkov – Direktiva 95/46/ES – Uredba (EU) 2016/679 – Spletni iskalniki – Obdelava podatkov, ki so na spletnih straneh – Ozemeljski obseg pravice do odstranitve povezav. Zadeva C-507/17.

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. maja 2014. Google Spain SL in Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in Mariu Costeji Gonzálezu. Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional. Osebni podatki – Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov – Direktiva 95/46/ES – Členi 2, 4, 12 in 14 – Stvarno in ozemeljsko področje uporabe – Internetni iskalniki – Obdelava podatkov s spletnih mest – Iskanje, indeksiranje in hranjenje teh podatkov – Odgovornost družbe, ki upravlja iskalnik – Poslovna enota na ozemlju države članice – Obseg obveznosti te družbe in pravic zadevne osebe – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Člena 7 in 8. Zadeva C-131/12.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2016/679 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31–50).

Zadnja posodobitev 15.03.2022

Top