EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistem eCall, vgrajen v vozilo – homologacija

Sistem eCall, vgrajen v vozilo – homologacija

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2015/758 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Določa splošne zahteve za EU-homologacijo* sistemov eCall, vgrajenih v vozilo, kot storitev številke 112 (vseevropska številka za klic v sili), sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot.
 • Njen cilj je zagotoviti, da bodo od 31. marca 2018 vsi novi tipi avtomobilov in tovornjakov opremljeni s tehnologijo eCall za obveščanje služb za ukrepanje v primeru hudih nesreč.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se uporablja za:

 • avtomobile (kategorija M1 – osebni avtomobili z največ osmimi sedeži poleg voznikovega sedeža);
 • lahka tovorna vozila (kategorija N1 – vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga z najvišjo maso 3,5 tone).

Obveznosti proizvajalcev

Vsi novi tipi teh vozil morajo:

 • biti opremljeni s trajno nameščenim sistemom eCall, vgrajenim v vozilih, kot storitev številke 112;
 • biti izdelani tako, da:
  • se v primeru, ko senzorji ali procesorji vozila zaznajo hudo nesrečo, samodejno sproži klic v sili, t. i. eCall, na številko 112,
  • se sistem eCall lahko sproži tudi ročno;
 • opozori potnike v vozilu, če pride do kritične okvare sistema, zaradi katere ne morejo uporabljati sistema eCall;
 • zagotovi, da so sprejemniki v sistemu eCall združljivi s sistemoma satelitske navigacije Galileo in EGNOS.

Tehnične zahteve in preskusni postopki

Evropska komisija je z delegiranim aktom sprejela Delegirano uredbo (EU) 2017/79. Ta uredba dopolnjuje in spreminja Uredbo (EU) 2015/758 z določitvijo podrobnih tehničnih zahtev in preskusnih postopkov za ES-homologacijo motornih vozil glede na njihove sisteme eCall, vgrajene v vozilo, kot storitev številke 112, samostojne tehnične enote in sestavne dele.

Zasebnost in varstvo podatkov

Vsa obdelava osebnih podatkov v okviru sistema eCall mora biti v skladu s pravili EU o varstvu podatkov in zasebnosti (glej povzetek). Uredba določa tudi nekatera posebna pravila, ki med drugim določajo:

 • da se osebni podatki uporabljajo samo za ukrepanje v nujnih primerih, se hranijo samo, dokler so potrebni za takšno ukrepanje, in se nato izbrišejo;
 • da proizvajalci zagotovijo, da sistemu ni mogoče slediti in da ni predmet stalnega sledenja;
 • da se podatki iz notranjega spomina sistema stalno in samodejno odstranjujejo;
 • da so informacije o uporabi osebnih podatkov vključene v priročniku za voznika.

Od 31. marca 2018 se ES-homologacija odobri samo za vozila in sisteme eCall, ki so v skladu s to uredbo.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Člen 2(2), člena 5(8) in (9), člena 6(12) in (13) ter členi 8, 9, 10 in 12 se uporabljajo od 8. junija 2015, ko je Komisija z delegiranimi ali izvedbenimi akti sprejela zakonodajo, če je bilo to potrebno. Preostali členi se uporabljajo od 31. marca 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Homologacija: pomeni preskuse, ki so bili opravljeni, da bi se zagotovilo, ali so izpolnjene ustrezne regulativne, tehnične in varnostne zahteve.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19. 5. 2015, str. 77–89).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 2015/758 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o učinkovitosti izvajanja enotne evropske številke za klic v sili „112“ (COM(2020) 808 final z dne 15. decembra 2020).

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 28.05.2021

Top