EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Žičniške naprave za potnike

Žičniške naprave za potnike

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/424 – žičniške naprave

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Določa pravila o bistvenih varnostnih zahtevah, načrtovanju, gradnji in začetku obratovanja novih žičniških naprav.
 • Ti zagotavljajo varnost potnikov in omogočajo, da se oprema prodaja in uporablja po vsej EU.
 • Ta uredba nadomešča Direktivo 2000/9/ES.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se uporablja za nove žičniške naprave*, za spremembe obstoječih žičniških naprav, za katere je treba pridobiti dovoljenje, in za podsisteme* ter varnostne elemente* za žičniške naprave. Vsi morajo izpolnjevati bistvene varnostne zahteve, vsebovane v Prilogi II k tej uredbi.
 • Priloga II vsebuje bistvene zahteve, ki zajemajo vse vidike žičniških naprav, vključno z vzdrževalnimi in obratovalno-tehničnimi, ki obsegajo vse od mer in montaže do vlečnih in nadzornih naprav.
 • Nacionalna oseba ali organ, odgovoren za žičniške naprave, mora opraviti celostno varnostno analizo vsake načrtovane naprave in rezultate vključiti v varnostno poročilo.
 • Države EU morajo:
  • zagotoviti, da nobena žičniška naprava ob pravilni vgradnji, vzdrževanju in obratovanju v skladu s predvideno uporabo ne ogroža zdravja ali varnosti oseb ali premoženja;
  • določiti postopke za odobritev gradnje in začetka obratovanja žičniških naprav pod njihovo jurisdikcijo;
  • dovoliti, da žičniška naprava še naprej obratuje le, če izpolnjuje pogoje iz varnostnega poročila.
 • Proizvajalci podsistemov in varnostnih elementov morajo:
  • zagotoviti, da so ti načrtovani in izdelani v skladu z bistvenimi zahtevami, navedenimi v Prilogi II;
  • hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti za obdobje 30 let;
  • dodeliti le-tem opredeljivo vrsto, serijo ali serijsko številko;
  • navesti kontaktne podatke;
  • zagotoviti zlahka razumljive informacije o uporabi in varnostne informacije;
  • nemudoma obvestiti nacionalne organe, če podsistem ali varnostni element predstavlja tveganje.
 • Obveznosti so uvoznikom in distributerjem naložene zaradi zagotovitve, da podsistemi in varnostni elementi izpolnjujejo bistvene zahteve.
 • Države EU obvestijo Evropsko komisijo o različnih organih, ki so pooblaščeni za izvajanje preskušanja za ugotavljanje skladnosti.
 • Komisija organizira izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi.
 • Države EU morajo predvideti kazni v primeru kršitve zakona do 21. marca 2018.
 • Zakonodaja se ne uporablja za:
  • dvigala, zajeta v posebni zakonodaji EU (Direktivi 2014/33/EU);
  • žičniške naprave pred 1. januarjem 1986, ki še obratujejo in se obravnavajo kot del zgodovinskega ali kulturnega pomena ali kot del dediščine, njihovo načrtovanje ali konstrukcija pa niso bili bistveno spremenjeni, vključno z njihovimi podsistemi in varnostnimi elementi, ki so bili posebej načrtovani za njih;
  • naprave, ki se uporabljajo za kmetijske ali gozdarske namene;
  • žičniške naprave za prevoz blaga in točno določenih oseb do gorskih zavetišč in koč;
  • opremo za prosti čas v razstaviščnih in zabaviščnih parkih;
  • rudarske in industrijske naprave;
  • naprave na vodi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 21. aprila 2018, razen nekaterih členov, ki se ukvarjajo predvsem z organi za obveščanje in postopki. Ti se uporabljajo od 21. oktobra 2016.

OZADJE

 • Zakonodaja pokriva nihalne žičnice, tirne žičnice in sedežnice, ki prevažajo ljudi, zlasti v visokogorskih turističnih središčih, mestnih sistemih prevoza ali športnih objektih.
 • Vleka z vrvjo in funkcija prevoza potnikov sta bistveni merili, ki določata, ali za žičniške naprave velja ta zakonodaja.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Žičniška naprava: celoten sistem na kraju obratovanja, ki ga sestavljajo infrastruktura in podsistemi za prevoz ljudi z žičnico.

Podsistemi: sistem ali kombinacija takšnih sistemov, namenjenih za vgradnjo v žičniške naprave, kot so napenjalne, nosilne in elektrotehnične naprave.

Varnostni element: element opreme ali vsaka enota, ki se vgradi v podsistem ali napravo za zagotovitev varnostne funkcije.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (UL L 81, 31.3.2016, str. 1–50).

Zadnja posodobitev 13.12.2016

Top