EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

Oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

Evropska unija (EU) je sprejela zakonodajo o prodaji opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX), in njihovemu dajanju v uporabo. Takšne atmosfere se pojavijo, ko se zmes zraka, plinov, hlapi, megla ali prah združijo tako, da se lahko v določenih obratovalnih razmerah vžgejo.

AKT

Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (prenovitev)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva ATEX določa enotna vseevropska pravila o prodaji opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, in njihovemu dajanju v uporabo. Zagotoviti želi, da proizvodi izpolnjujejo določene zahteve, s čimer zagotavljajo visoko raven zaščite zdravja in varnosti ljudi, zlasti delavcev, in kjer je to primerno, zaščite domačih živali in premoženja. Zajema široko vrsto proizvodov, vključno z opremo, ki se uporablja na fiksnih naftnih in plinskih ploščadih na morju, v petrokemičnih obratih, rudnikih, mlinih za moko (delci moke v zraku so izredno vnetljivi) in drugih območjih, kjer bi lahko bila prisotna potencialno eksplozivna atmosfera.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva opredeljuje odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev v okviru prodaje opreme in zaščitnih sistemov za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.

  • Vsi proizvodi, ki se prodajajo v EU, morajo imeti oznako skladnosti CE, ki dokazuje, da izpolnjujejo vse bistvene varnostne zahteve zakonodaje EU.
  • Preden pridobi oznako CE, mora proizvajalec opraviti oceno varnosti in postopek ugotavljanja skladnosti ter pripraviti tehnično dokumentacijo za proizvode.
  • Uvozniki morajo preveriti, ali so proizvajalci postopek ugotavljanja skladnosti pravilno izvedli. Če postopek ni bil pravilno izveden, morajo o tem obvestiti organ za spremljanje varnosti.
  • Vso potrebno dokumentacijo je treba evidentirati in hraniti 10 let.
  • Dokumentacija in varnostne informacije morajo biti napisane v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo.
  • Proizvajalci in uvozniki morajo na svojih proizvodih navesti svoj poštni naslov.
  • Proizvajalci lahko organom za spremljanje varnosti posredujejo informacije za dokazovanje skladnosti proizvoda tudi po elektronski poti.

Direktiva določa tudi ukrepe, ki jih morajo izvajati nacionalni organi, ki spremljajo varnost, da bi prepoznali in preprečili uvoz nevarnih proizvodov iz držav zunaj EU.

KDAJ DIREKTIVA STOPI V VELJAVO?

Z 20. aprilom 2016. Direktiva razveljavlja Direktivo 94/9/ES z učinkom od 20. aprila 2016.

OZADJE

Direktiva dopolnjuje pravila EU o prodaji opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Je del prizadevanj za posodobitev evropskega prava v raznih industrijskih sektorjih z namenom poenostavitve predpisov, zmanjšanja upravnih bremen ter vzpostavitve jasnejših in doslednejših predpisov.

Glejte tudi spletno mesto Evropske komisije o opremi ATEX.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/34/EU

18.4.2014 Točke 1 in 3 do 7 člena 2, člen 4 in priloge I, II, XI in XII veljajo od 20. aprila 2016

19.4.2016

UL L 96, 29.3.2014, str. 309-356

POVEZANI AKTI

Direktiva 94/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (UL L 100, 19.4.1994, str. 1-29)

Zadnja posodobitev 17.02.2015

Top