EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informacijski sistem EU za notranji trg (IMI)

Informacijski sistem EU za notranji trg (IMI)

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila o uporabi informacijskega sistema za notranji trg (IMI) za upravno sodelovanje, vključno z obdelavo in izmenjavo osebnih podatkov državljanov EU med pristojnimi organi držav EU in Evropsko komisijo.

KLJUČNE TOČKE

Sistem IMI je varna internetna aplikacija, ki nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom omogoča hitro in enostavno komuniciranje z organi v EU, na Irskem, v Lihtenštajnu in na Norveškem o zakonodaji o notranjem trgu (tj. zakonih, ki se nanašajo na enotni trg, ki obstaja med državami EU in ki zagotavlja prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb ter kjer državljani lahko svobodno živijo, delajo, se izobražujejo in poslujejo).

Tem organom pomaga obvladovati konkretne težave, ki so povezane predvsem z razlikami v upravni kulturi, uporabo različnih jezikov in identifikacijo partnerjev v drugih državah EU.

To je brezplačna javna storitev, ki jo je razvila Komisija in deluje od leta 2008 ter je na voljo v vseh jezikih EU.

Poglavitne koristi za javnost

S hitrejšimi postopki in boljšim komuniciranjem med javnimi organi IMI zmanjšuje stroške, ki nastajajo zaradi zamud, in omogoča organom, da zagotavljajo izboljšano storitev za državljane in podjetja. IMI je orodje za posredno pomoč državljanom in podjetjem, da kar najbolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja notranji trg EU.

Področja uporabe IMI

Dva primera direktiv, za katere se uporablja IMI, sta Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij (2005/36/ES) in Direktiva o storitvah (2006/123/ES).

Glede poklicnih kvalifikacij lahko države EU uporabljajo sistem IMI za preverjanje veljavnosti kvalifikacij strokovnjakov, ki želijo delati v tej državi.

Poleg strokovnih kvalifikacij in storitev IMI pokriva še druga področja, na primer:

čezmejno zdravstveno varstvo,

Solvit (kjer lahko posamezniki in podjetja vlagajo pritožbe glede nacionalnih organov) in

elektronsko poslovanje: tukaj se lahko sistem IMI uporablja na primer za posredovanje zahtevka drugi državi, naj prepove prodajo nezakonitega blaga na spletu.

Zaradi prilagodljivosti je sistem mogoče enostavno razširiti na nova področja.

IMI nudi naslednje glavne funkcije:

dvostransko izmenjavo podatkov: (potek dela med dvema stranema) varna izmenjava informacij med dvema pristojnima organoma;

večstransko izmenjavo podatkov: (potek dela med enim in mnogimi) omogoča organom, da pošiljajo informacije številnim prejemnikom;

arhive: večjezične podatkovne baze, kjer je mogoče iskati podatke in jih deliti z drugimi udeleženci IMI;

obravnavanje primerov v SOLVIT: potek dela, ki podpira reševanje pritožb državljanov in podjetij glede uporabe prava EU s strani javnih organov;

javni vmesnik, ki zunanjim udeležencem omogoča sodelovanje v okviru IMI. Storitev se bo uporabljala v smislu evropske poklicne izkaznice, ki jo uvaja Direktiva 2013/55/EU z 18. januarjem 2016.

Seznam področij, na katerih se IMI uporablja, je na voljo na spletu.

Leta 2014 je bila Uredba (EU) št. 1024/2012 dvakrat spremenjena, da omogoča uporabo IMI za podatke v zvezi z:

napotitvijo delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (Direktiva 2014/67/EU) in

vračanjem predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države EU (Direktiva 2014/60/EU).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba velja od 4. decembra 2012.

OZADJE

AKT

Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES („uredba IMI“) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1024/2012 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 15.01.2016

Top