EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Konzularna zaščita v EU: boljša zaščita državljanov EU v tujini

Konzularna zaščita v EU: boljša zaščita državljanov EU v tujini

POVZETEK

Skoraj 7 milijonov državljanov Evropske unije (EU) potuje ali prebiva zunaj EU v državah, kjer njihova lastna država nima veleposlaništva ali konzulata.

V času njihovega bivanja morda potrebujejo pomoč konzularnih organov, na primer ob izgubi ali kraji potnega lista, če so žrtve nesreče ali če se znajdejo sredi politične krize, zaradi katere je potrebna njihova evakuacija.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa, kdaj in kako imajo državljani EU, ki se v državi, ki ni članica EU, znajdejo v stiski, pravico do zaščite veleposlaništev ali konzulatov drugih držav EU, če njihova lastna država tam nima predstavništva.

KLJUČNE TOČKE

Nediskriminatorna konzularna zaščita

Druge države EU morajo državljanom EU, ki nimajo predstavništva svoje države, nuditi takšno pomoč, kot bi jo nudile svojim državljanom, med drugim:

pomoč v primeru smrti,

pomoč v primeru hude nesreče ali bolezni,

pomoč pri odvzemu prostosti ali pridržanju,

pomoč žrtvam zločinov,

pomoč in repatriacijo v izrednih razmerah.

Direktiva pojasnjuje tudi, v kakšnem obsegu so do pomoči upravičeni družinski člani iz države, ki ni članica EU.

Ukrepi za usklajevanje in sodelovanje

Nova direktiva pojasnjuje tudi pravila o usklajevanju pomoči med državami EU in vlogo delegacij EU.

Država, v kateri državljan EU išče pomoč, se bo vedno posvetovala z njegovo domačo državo, ta pa se lahko kadar koli odloči, da bo poskrbela za svoje državljane, tudi če nima veleposlaništva ali konzulata v zadevni državi (na primer z nudenjem informacij po telefonu, obveščanjem družine ali prijateljev ali prek spletnih konzularnih storitev).

Državljana se lahko preusmeri z enega veleposlaništva na drugega, če se države EU, ki so zastopane v državi, lokalno strinjajo glede tega, kdo naj poskrbi za koga z namenom zagotovitve učinkovite zaščite državljanov EU. Takšni sporazumi morajo biti javni.

Državljani lahko pridobijo informacije o pomoči, ki jim je na voljo, in sporazumih med konzulati tako, da se obrnejo na delegacijo EU v zadevni državi.

Krizne situacije

Direktiva vzpostavlja pravila, ki zagotavljajo, da so državljani brez predstavništva ustrezno upoštevani in da prejmejo celovito pomoč v kriznih situacijah. V takšnih primerih sta jasna delitev odgovornosti in usklajevanje nujna za preprečevanje neupoštevanja državljanov EU.

Finančni postopki

Če pri nudenju pomoči nastanejo stroški ali takse, državljani države EU brez predstavništva ne smejo plačati več kot državljani države EU, ki jim pomaga.

Državljani, ki teh stroškov ne morejo poravnati takoj, morajo podpisati obrazec, ki jih zavezuje k povrnitvi teh stroškov organom njihove države.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 1. maja 2018.

OZADJE

Pogodbe EU zagotavljajo vsem državljanom EU pravico do enakovredne obravnave glede zaščite diplomatskih in konzularnih organov vsake države EU, ko potujejo ali prebivajo zunaj EU v države, v katerih njihova lastna država nima predstavništva (glejte Člen 20(2)(c) in Člen 23 Pogodbe o delovanju Evropske unije; Člen 46 Listine EU o temeljnih pravicah).

Pod prejšnjo pravno ureditvijo so morale države EU potrebna pravila vzpostaviti same. Ta so zajeta v Sklepu Sveta (Sklep Sveta 95/553/ES o konzularni zaščiti državljanov EU brez predstavništva svoje države).

Nova Direktiva bo razveljavila Sklep 95/553/ES dne 1. maja 2018. Njen cilj je nadaljnje spodbujanje sodelovanja in usklajevanja med konzularnimi organi in krepitev pravic državljanov EU do konzularne zaščite.

Za več informacij glejte:

AKT

Direktiva Sveta (EU) 2015/637 z dne 20. aprila 2015 o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje konzularne zaščite državljanom Unije brez predstavništva v tretjih državah in o razveljavitvi Sklepa 95/553/ES

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva Sveta (EU) 2015/637

14.5.2015

1.5.2018

UL L 106, 24.4.2015, str. 1-13

POVEZANI AKTI

Sklep 95/553/ES: Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 19. decembra 1995 o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev (UL L 314, 28.12.1995, str. 73-76)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Konzularna zaščita državljanov EU v tretjih državah: Trenutno stanje in načrti za prihodnost (COM(2011) 149 konč., 23.3.2011)

Zadnja posodobitev 19.08.2015

Top