Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spodbujanje videokonferenc med državami EU na področju pravosodja

Spodbujanje videokonferenc med državami EU na področju pravosodja

POVZETEK:

Priporočila Sveta – najboljše prakse o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH PRIPOROČIL?

 • Priporočila opredeljujejo koristi videokonferenc kot pomožnega orodja v sodnih postopkih, v katere je vključenih več držav EU, ter predloge za njihovo izboljšanje.
 • Priporočila so povezana s politiko e-pravosodja EU in zlasti z evropsko strategijo in akcijskim načrtom za e-pravosodje za obdobje 2014–2018.

KLJUČNE TOČKE

Koristi videokonferenc so:

 • večja prožnost za sodišča in tožilstva v zvezi s pričanjem žrtev in prič, pridobivanjem mnenj izvedencev ter sprejemanjem izjav osumljenih in obtoženih oseb,
 • zmanjšanje stresa za ranljive priče, kot so otroci,
 • odprava potrebe po potovanju, kadar morajo dokaze predložiti žrtve, priče ali izvedenci iz držav EU,
 • zagotavljanje takojšnjih in učinkovitih zaščitnih ukrepov, kot so pravica do tolmačenja, pravica do informacij in dostop do odvetnika, osumljeni osebi, kadar ji je prostost odvzeta v oddaljenem kraju,
 • zmanjšanje stroškov in večja varnost, zlasti z izognitvijo prevozu oseb v priporu.

Možne izboljšave

Priporočila pa opozarjajo na več področij, na katerih bi se videokonference med organi v različnih državah EU lahko še izboljšalo in ki med drugim zajemajo:

Priporočila

Države EU so pozvane, da sprejmejo številne ukrepe, kot so:

 • uvedba nacionalne kontaktne točke ali kontaktnih točk za videokonference,
 • dogovor o skupnem jeziku za videokonference, če je to primerno, skupaj z ustreznimi prevajalskimi in tolmaškimi storitvami,
 • nudenje učinkovitega usposabljanja potencialnim uporabnikom, vključno s sodniki in tožilci,
 • priprava praktičnih smernic o tehničnih standardih za uporabnike ter osebje za tehnično načrtovanje in podporno osebje,
 • izvajanje praktičnih preskusov za izboljšanje interoperabilnosti s sistemi v drugih državah EU.

Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) je pozvana, da:

 • poišče rešitve za usklajen pristop za sodelovanje pri videokonferencah z državami zunaj EU zaradi dopolnitve posameznih stikov, ki jih države EU že imajo,
 • vzpostavi mrežo sodelovanja med državami EU zaradi izmenjave in najboljše prakse o videokonferencah, vključno z usposabljanjem,
 • opredeli ureditve, ki bi jih bilo treba vzpostaviti, da bi zagotovili procesna jamstva pri uveljavljanju pravic do obrambe.

Komisija bi morala:

 • na portalu e-pravosodje objaviti končno poročilo strokovne skupine za čezmejne videokonference,
 • zagotoviti finančno podporo za zagotavljanje interoperabilnosti videokonferenčnih sistemov po državah EU.

OZADJE

Portal e-pravosodje

AKT

Priporočila Sveta – „Spodbujanje uporabe in izmenjave najboljših praks o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja v državah članicah in na ravni EU“ (UL C 250, 31.7.2015, str. 1–5).

Zadnja posodobitev 20.01.2016

Top