EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski sistem varovanja meja (Eurosur)

Evropski sistem varovanja meja (Eurosur)

Evropska unija (EU) je z namenom izboljšanja skladnega upravljanja meja ter preprečevanja čezmejnega kriminala in nezakonitega priseljevanja ustanovila Evropski sistem varovanja meja (Eurosur).

AKT

Uredba (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (Eurosur).

POVZETEK

Oktobra 2013 je EU sprejela uredbo, ki ureja Evropski sistem varovanja meja (Eurosur).

Večnamenski sistem

Eurosur je večnamenski sistem za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala na zunanjih mejah. Prispeval bo tudi k varovanju in reševanju življenj priseljencev, ki si prizadevajo priti do evropske obale.

Omogoča mehanizem, s katerim si lahko agencije za nadzor meja hitro izmenjajo informacije in sodelujejo. V nacionalnih koordinacijskih centrih morajo vsi nacionalni organi držav članic EU, pristojni za nadzor meja (npr. mejni policisti, policija, obalna straža, mornarica itd.), uskladiti svoje dejavnosti z dejavnostmi drugih držav članic EU in agencije EU za meje Frontex.

Hitrejši odzivi zahvaljujoč boljši obveščenosti

Eurosur deluje po pristopu obveščanja, ki nacionalnim agencijam in agencijam EU omogoča, da bolje razumejo, kaj se dogaja na zunanjih mejah, in se hitreje odzovejo na nove poti in načine, ki jih uporabljajo kriminalna omrežja.

Zmožnost hitrejšega posredovanja

Eurosur omogoča državam članicam EU, da hitreje posredujejo tako v posameznih incidentih kot tudi v kritičnih razmerah, do katerih pride na zunanjih mejah EU. V ta namen so bile zunanje kopenske in morske meje razdeljene na „odseke meja“, vsakemu odseku pa je bila dodeljena nizka, srednja ali visoka „stopnja vpliva“. Tako je mogoče prepoznati žarišča na zunanjih mejah in se po potrebi odzvati v skladu z določenim standardom na nacionalni ravni in ravni EU.

Temeljne pravice

Države članice EU so podpisale Schengenski sporazum, zato mora Frontex v celoti spoštovati temeljne pravice, zlasti načelo nevračanja (ki prepoveduje vračilo preganjane resnične žrtve njenemu preganjalcu) in varovanje osebnih podatkov.

Začetek veljavnosti

Decembra 2013 je Eurosur deloval v 19 državah članicah EU, ki so podpisale Schengenski sporazum in skrbijo za južne in vzhodne zunanje meje. Preostalih 11 schengenskih držav se je Eurosurju pridružilo 1. decembra 2014.

Danska, Irska in Združeno kraljestvo (1) niso sodelovali pri sprejetju te uredbe. Kljub temu je bilo dogovorjeno, da bosta Združeno kraljestvo (1) in Irska z Eurosurjem sodelovala prek regionalnih omrežij. Medtem se je za sodelovanje v Eurosurju odločila tudi Danska.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1052/2013

26.11.2013

-

UL L 295, 6.11.2013

Zadnja posodobitev 22.04.2014(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top