EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kazni za ponarejanje valut

Kazni za ponarejanje valut

Po mnenju Evropske centralne banke je ponarejanje gospodarstvu Evropske unije (EU) od uvedbe njene valute leta 2002 povzročilo škodo v višini 500 milijonov EUR. Sprejet je nov zakon o zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem.

AKT

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ.

POVZETEK

Nova direktiva Evropske unije določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področju ponarejanja valut. Uvaja skupna pravila za boj proti ponarejanju, izboljšanje preiskovanja in zagotovitev boljšega sodelovanja med državami EU v boju proti ponarejanju.

Kazniva dejanja

Države EU morajo sprejeti ukrepe za zagotovitev, da je vsako naklepno goljufivo izdelovanje, prejem, pridobitev ali posest instrumentov, predmetov, računalniških programov in zaščitnih elementov (na primer hologramov ali vodnih znakov) obravnavano kot kaznivo dejanje.

Kot kaznivo dejanje je treba obravnavati tudi naklepno ravnanje v zvezi z neizdanimi bankovci in kovanci, ki so namenjeni v obtok kot zakonito plačilno sredstvo, kakor tudi spodbujanje, pomoč in napeljevanje k takšnemu ravnanju.

Sankcije za posameznike (fizične osebe)

Sprejete sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter morajo vključevati zaporno kazen. Z najvišjo zaporno kaznijo (5 do 8 let, odvisno od primera) se kaznujejo najresnejše oblike kaznivih dejanj ponarejanja.

Čeprav bi se naklepno posredovanje ponarejenevalute, ki je bila prejeta v dobri veri , lahko kaznovalo s kaznimi, kot so globe, bi bilo treba v nacionalnem pravu držav EU določiti zaporno kazen kot najstrožjo sankcijo.

Odgovornost pravnih oseb in sankcije za pravne osebe

Države EU morajo zagotoviti, da namesto posameznikov (fizičnih oseb) lahko odgovarjajo tudi pravne osebe (npr. podjetja in združenja), in zanje uporabljati učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije. Določiti je treba razpon sankcij, ki naj vključujejo odvzem pravice do socialne pomoči ali podpore, začasno ali stalno prepoved opravljanja poslovnih dejavnosti in uvedbo sodnega nadzora.

Analiza in odkrivanje ponarejenih bankovcev in kovancev evra

Države EU morajo zagotoviti, da njihovi nacionalni analitski centri in nacionalni analitski centri za kovance domnevne ponaredke evra lahko pregledajo ter sodelujejo v tekočih sodnih postopkih z namenom odkrivanja novih ponaredkov.

Uporaba

Irska je to direktivo sprejela. Direktiva ni zavezujoča za Dansko in Združeno kraljestvo (1).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/62/EU

22.5.2014

23.5.2016

UL L 151, 21.5.2014

Zadnja posodobitev 10.08.2014(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top