EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sprememba podnebja – Pariški sporazum, ki ga je ratificirala EU

Sprememba podnebja – Pariški sporazum, ki ga je ratificirala EU

 

POVZETEK:

Sklep (EU) 2016/1841 o sklenitvi Pariškega sporazuma o spremembi podnebja

Pariški sporazum

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Ta sklep Sveta Evropske unije ratificira Pariški sporazum o spremembi podnebja v imenu vseh držav Evropske unije (EU).
 • Cilj tega sporazuma je okrepiti globalni odziv na nevarnost spremembe podnebja, vključno z omejitvijo segrevanja precej pod 2 oC.

KLJUČNE TOČKE

 • V okviru sporazuma bodo države EU:
  • izpolnile dolgoročni cilj, da dvig povprečne globalne temperature ohranijo znatno pod 2 oC v primerjavi s predindustrijskim obdobjem;
  • nadaljevale z dodatnimi prizadevanji, da se dvig temperature omeji na 1,5 oC;
  • pripravile in izvajale nacionalne akcijske načrte (načrtovani nacionalno določeni prispevki) za uresničitev teh ciljev;
  • poročale druga drugi in javnosti o svojem napredku pri izpolnjevanju zavez;
  • od leta 2023 skupaj z mednarodnimi partnerji izvajale pregled globalnega stanja vsakih pet let, da postavijo nove cilje na podlagi znanstvenih dokazov in doseženih rezultatov;
  • sprejemale ukrepe za reševanje učinkov spremembe podnebja, ki so neizogibni;
  • nudile praktično in finančno podporo državam v razvoju ter jim s tem pomagale, da se prilagodijo spremembi podnebja.

Dosedanji ukrepi EU na področju spremembe podnebja

 • Leta 2014 so si države EU zastavile zavezujoči cilj, da bodo do leta 2030 zmanjšale emisije toplogrednih plinov za 40 % v primerjavi z ravnmi emisij iz leta 1990.
 • To bo vključevalo prehod na čiste, trajnostne vire energije, ki morajo biti tudi konkurenčni in cenovno dostopni. EU priznava potrebo po spodbudah za spodbujanje potrebnih naložb na tem področju.

OD KDAJ SE TA SPORAZUM UPORABLJA?

Sporazum je začel veljati 4. novembra 2016 in se bo uporabljal od leta 2020 dalje.

OZADJE

Sporazum krepi globalni odziv na spremembo podnebja tako, da že danes določa politike za doseganje nevtralnosti podnebja pred koncem stoletja.

Sporazum je decembra 2015 v Parizu sprejelo 195 držav in nadomešča Kjotski protokol iz leta 1997.

Za več informacij glejte stran:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2016/1841 z dne 5. oktobra 2016 o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (UL L 282, 19.10.2016, str. 1–3).

Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4–18).

Zadnja posodobitev 04.11.2016

Top