EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski satelitski program za spremljanje (Copernicus): podnebni vidiki

Evropski satelitski program za spremljanje (Copernicus): podnebni vidiki

Copernicus je civilni program, ki uporablja satelitsko tehnologijo za spremljanje Zemlje. Zagotavlja zanesljive in posodobljene informacije o stanju našega okolja z rednim zasledovanjem sprememb v ozračju, oceanih in na kopnem. Podatki so neprecenljivi za reševanje podnebnih sprememb pa tudi za tako različne sektorje, kot so človekovo zdravje in turizem.

AKT

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Zagotavlja zakonodajni okvir za program Copernicus za obdobje 2014-20, določa operativna pravila in vzpostavlja njegove glavne cilje. Spremljanje podnebnih sprememb je eno izmed šestih področij, za katera so posebej načrtovane storitve programa Copernicus. Druga so: spremljanje kopnega, morskega okolja in ozračja, odziv v izrednih razmerah in varnost.

KLJUČNE TOČKE

  • Storitev za spremljanje podnebnih sprememb zagotavlja informacije v podporo politikam za prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic, da bi se prilagodili nanje in zmanjšali njihov učinek.
  • Osredotoča se na ključne podnebne spremenljivke ali kazalnike, kot so povečanje temperature, dvig morske gladine, taljenje ledenega ščita in segrevanje oceanov.
  • Uporablja podnebne indekse - ki temeljijo na evidencah temperature, padavin in suše - da bi se ugotovili podnebni dejavniki, oblikovali scenariji podnebnih sprememb in ocenil vpliv na družbo.
  • Storitev opravlja Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi na podlagi sporazuma, sklenjenega s Komisijo novembra 2014.
  • Pričakujemo, da bo tri leta po začetku opravljanja svoje dejavnosti dosegel operativno zmogljivost.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. januarja 2014.

OZADJE

Podatke, ki jih zagotavlja Copernicus, uporabljajo oblikovalci politike in javni organi za razvoj okoljske zakonodaje in politik ter za odziv na elementarne nesreče in humanitarne krize. Ugotovitve so brezplačno na voljo, odpirajo vrata novim poslovnim priložnostim za evropska podjetja, zlasti za mala in srednja.

Za več informacij glejte:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 377/2014

1.1.2014

-

UL L 122, 24.4.2014, str. 44-66

Zadnja posodobitev 23.04.2015

Top