EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program NER 300 - pospeševanje nizkoogljičnih tehnologij v EU

Program NER 300 - pospeševanje nizkoogljičnih tehnologij v EU

NER 300* je eden največjih svetovnih programov financiranja inovativnih nizkoogljičnih demonstracijskih projektov. Podpira okoljsko varne sisteme zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida ter razvoja tehnologij obnovljive energije, ki bi se lahko uporabljali v komercialnem obsegu znotraj Evropske unije (EU).

AKT

Sklep Komisije 2010/670/EU z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 6.11.2010, str. 39-48)

Sklep Komisije (EU) 2015/191 o spremembi Sklepa 2010/670/EU glede podaljšanja nekaterih rokov, določenih v členu 9 in členu 11(1) Sklepa (UL L 31, 7. februarja 2015, str. 31-32)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN SKLEPA?

Sklep določa pravila in pogoje, pod katerimi EU financira komercialne demonstracijske projekte zajemanja in geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida (CO2) (CCS - carbon capture and storage) in preizkušanja tehnologij obnovljive energije (OVE).

KLJUČNE TOČKE

  • Upravičeni projekti CCS so osredotočeni na proizvodnjo električne energije in različno industrijsko uporabo, na primer v rafinerijah ali proizvodnji železa in jekla.
  • Upravičeni projekti OVE zajemajo energijo iz biomase, sončno energijo, fotonapetost, veter, morje, vodno energijo (elektriko, ki nastaja s premiki vode) in pametna omrežja (posodobljena energetska omrežja, ki samodejno spremljajo energetske tokove).
  • Pri prvem financiranju, ki ga je EU izvedla decembra 2012, je bilo na voljo 1,1 milijarde EUR za 20 projektov obnovljive energije. V okviru tega je bilo iz zasebnega sektorja pridobljenih več kot 1,9 milijarde EUR. Delovanje bi se moralo začeti najpozneje decembra 2018.
  • V drugem krogu, tj. julija 2014, je bila dodeljena 1 milijarda EUR za 18 projektov obnovljive energije in en projekt zajemanja in shranjevanja ogljika. Tokrat je bilo pridobljenih še 860 milijonov EUR zasebnih naložb. Delovanje bi se moralo začeti najpozneje julija 2020.
  • Vlade EU morajo do 31. decembra vsakega leta Komisiji predložiti poročilo o napredovanju projektov. V njih morajo navesti količino shranjenega CO2 ali proizvedene čiste energije, izplačana sredstva in podrobnosti o morebitnih večjih težavah.

VELJAVNOST SKLEPA

Od 5. novembra 2010.

KLJUČNI POJMI

Program NER 300 se tako imenuje zato, ker se financira iz prodaje 300 milijonov pravic do emisij (pravic do ene tone emisij ogljikovega dioksida) iz rezerve za nove udeležence v sistemu EU za trgovanje z emisijami. Subvencionira obrate tehnologije OVE in CCS.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o NER 300.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep Komisije 2010/670/EU

3.11.2010

-

UL L 290, 6.11.2010, str. 39-48

Sklep Komisije (EU) 2015/191

5.2.2015

-

UL L 31, 7.2.2015, str. 31-32

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije z dne 31. januarja 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 9432 zaradi preoblikovanja Odločitev o dodelitvi v okviru prvega razpisa za zbiranje predlogov za program financiranja NER 300

Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. julija 2014, Odločitev o dodelitvi v okviru drugega razpisa za zbiranje predlogov za program financiranja NER 300, C(2014) 4493

Zadnja posodobitev 26.03.2015

Top