EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in letalstvo

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in letalstvo

Ob upoštevanju obsega in globalne narave letalske industrije in njenega vpliva na okolje izvaja Evropska unija (EU) ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), ki jih povzroča letalstvo v Evropi, in hkrati sodeluje z mednarodno skupnostjo prek Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za vzpostavljanje ukrepov z globalnim dosegom.

AKT

Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva spreminja Direktivo 2003/87/ES, ki je vzpostavila sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ob upoštevanju emisij ogljikovega dioksida, ki jih povzroča letalska dejavnost. Posledično EU ETS zajema vse lete v, iz in znotraj vseh držav EU ter Norveško, Islandijo in Lihtenštajn.

KLJUČNE TOČKE

  • 95 % povprečnih emisij v obdobju 2004-2006 je določenih kot letna zgornja meja* za emisije letalstva v obdobju 2013-2020.
  • Direktiva velja tako za letalske prevoznike v državah EU kot tudi za prevoznike v državah zunaj EU, ki prejmejo tržljive pravice do emisij, ki obsegajo določene ravni emisij CO2 za njihove lete na leto.
  • S sklepom št. 377/2013/EU so bile v letu 2012 retroaktivno izvzete zahteve EU ETS za lete v in iz držav, ki niso v EGP, zaradi zagotavljanja časa za pogajanja z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO) o globalnem tržnem ukrepu glede emisij letalstva.
  • Zakonodaja je bila spremenjena za obdobje 2013-2016 v skladu z Uredbo (EU) št. 421/2014. To pomeni, da EU ETS zajema le lete znotraj EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna, pri čemer se čaka na rezultat pogajanj v organizaciji ICAO glede globalnega tržnega ukrepa, ki bo sprejet do leta 2016 in se bo začel izvajati do leta 2020.

OZADJE

Letalstvo je globalno (in v EU) eden od najhitreje naraščajočih virov emisij toplogrednih plinov in predstavlja približno 3 % vseh emisij. Pričakuje se, da bo do leta 2020 količina toplogrednih plinov, ki jih sprosti letalstvo, 70 % višja kot leta 2005, in sicer tudi ob upoštevanju izboljšanega izkoristka goriva.

KLJUČNI POJMI

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je temelj politike EU za boj proti podnebnim spremembam in ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjšanje industrijskih emisij toplogrednih plinov. EU ETS, ki je prvi, in še vedno daleč največji, mednarodni sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, zajema več kot 11 000 elektrarn in industrijskih obratov v 28 državah EU (1), na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu, ter emisije iz letalstva.

EU ETS deluje po načelu „trgovanja s pokrovom“. „Pokrov“ ali omejitev je nastavljen na skupno količino določenih toplogrednih plinov, ki jih lahko izpuščajo tovarne, elektrarne in drugi obrati v sistemu. Omejitev je sčasoma znižana, tako da se skupna količina emisij zmanjša. Sistem omogoča trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, tako da ostanejo skupne emisije naprav in operaterjev zrakoplovov znotraj omejitve, za zmanjšanje emisij pa je mogoče izvajati ukrepe z najnižjimi stroški.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o zmanjšanju emisij letalstva.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/101/ES

2.2.2009

-

UL L 8, 13.1.2009, str. 3-21

POVEZANI AKTI

Sklep št. 377/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. aprila 2013 o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 113, 25.4.2013, str. 1-4)

Uredba (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2020 (UL L 129, 30.4.2014, str. 1-4)

Zadnja posodobitev 23.07.2015(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top