EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spodbujanje podjetništva evropskih MSP – program COSME

Spodbujanje podjetništva evropskih MSP – program COSME

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1287/2013 – vzpostavitev programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja program Evropske unije (EU), ki želi podpreti mala in srednja podjetja (MSP) z izboljšanjem pogojev, v katerih se bo podjetništvo lahko nadalje razvijalo.

KLJUČNE TOČKE

 • MSP največ prispevajo h gospodarski rasti in zaposlovanju v EU. V okviru Programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) lahko MSP zdaj lažje ostanejo konkurenčna zaradi večjega dostopa do financiranja in trgov, poenostavitve zakonodaje in spodbujanja podjetništva.
 • COSME bo deloval kot neposredni komunikacijski kanal med evropskimi MSP in Evropsko komisijo.

Boljši pogoji za poslovanje

 • COSME bo podprl ukrepe, ki izboljšujejo dostop do financiranja za MSP od same ustanovitve do faze rasti. Finančni instrumenti vključujejo shemo enakosti in jamstveno shemo za posojila. V nekaterih primerih se te instrumente lahko uporabi skupaj z nacionalnimi finančnimi instrumenti za regionalno politiko in program Obzorje 2020 za raziskave in inovacije.
 • Program bo zagotavljal tudi boljši dostop do trgov znotraj in zunaj EU. V okviru programa bodo na voljo informacije z naslednjih področij:
  • poslovne priložnosti, ki so na voljo,
  • ovire pri dostopu na trge zunaj EU,
  • nasveti glede pravnih in carinskih postopkov.
 • Prav tako bo zagotovljena podpora, kar zadeva pravice intelektualne lastnine, vključno s pomočjo pri vzpostavljanju čezmejnega poslovnega sodelovanja ter partnerstev na področju raziskav in razvoja, prenosa tehnologije ter inovacij.

Spodbujanje konkurenčnosti

 • Da bi ohranili konkurenčnost in trajnostno delovanje podjetij, si program prizadeva za izboljšanje priprave in izvajanja obstoječih politik, ki vplivajo na MSP. Spodbujal bo tudi čezmejno sodelovanje in podpiral razvoj trajnostnih izdelkov, storitev in tehnologij.
 • MSP bodo deležna spodbud za okolju prijazno in trajnostno delovanje ter izkazovanje družbene odgovornosti.

Podjetniška kultura

 • Program se bo osredotočal tudi na spodbujanje podjetništva. Prizadeval si bo za vzpostavitev podjetniške kulture v EU z odpravljanjem ovir, zaradi katerih imajo mala podjetja težave pri rasti, kar vključuje tudi spremembe že obstoječih regulativnih bremen za MSP.
 • Program bo posebno pozornost namenjal mladim podjetnicam, pa tudi drugim posebnim ciljnim skupinam, kot so starejši ljudje in podjetniki iz prikrajšanih družbenih skupin.

Financiranje

Proračun programa znaša 2,3 milijarde EUR za obdobje 7 let, od 2014 do 2020. Upravljala ga bo Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 23. decembra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33-49).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.03.2018

Top