EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spodbujanje podjetništva mladih za večjo vključenost mladih v družbo

Spodbujanje podjetništva mladih za večjo vključenost mladih v družbo

Sklepi Sveta o spodbujanju podjetništva mladih v Evropski uniji (EU) zajemajo več vidikov.

AKT

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o spodbujanju podjetništva in socialnega vključevanja mladih (2014/C 183/04) (UL C 183, 14.6.2014, str. 18-21)

POVZETEK

Sklepi Sveta o spodbujanju podjetništva mladih v Evropski uniji (EU) zajemajo več vidikov.

 • 1.

  Priznavajo, da je najvišja stopnja brezposelnosti mladih v EU doslej, ki je posledica gospodarske krize, povečala stopnjo revščine in socialne izključenosti mladih. Zato so mnogi prisiljeni zapustiti svojo domačo državo in poiskati boljše možnosti.

 • 2.

  Potrjujejo, da je (socialno) podjetništvo pomembna gonilna sila za ustvarjanje novih delovnih mest in socialnih inovacij, saj povečuje zaposljivost mladih. Posebno pomoč bi morali zagotoviti maloštevilnim skupinam, ki želijo ustanoviti, voditi ali razvijati svoja podjetja. Strategija Evropa 2020 in njene vodilne pobude lahko pomagajo pri krepitvi podjetniške miselnosti (ustvarjalnost in inovativnost).

 • 3.

  Pozivajo k naložbam v izobraževanje in programe, ki spodbujajo (socialno) podjetništvo med mladimi, da se jim omogoči razvoj naddisciplinarnih spretnosti in značajskih lastnosti, kot so podjetnost, samozavest, odločanje za pretehtano tveganje, ustvarjalnost, organiziranost in vztrajnost.

 • 4.

  Določajo ključne točke za spodbujanje podjetništva mladih, kot so:

  • razvoj podjetniškega duha in veščin v šolah in pri dejavnostih mladinskega dela, kot so prostovoljstvo, digitalno opismenjevanje in spodbujanje kulturne zavesti,
  • spodbujanje socialnega podjetništva, ki temelji na trajnostnih in okolju prijaznih vrednotah ter prispeva k socialni koheziji z vključevanjem ranljivih skupin.
 • 5.

  Pozivajo države EU, naj:

  • upoštevajo pomen spodbujanja celostnega in medsektorskega podjetniškega izobraževanja že v zgodnji starosti kot pomoč v boju proti brezposelnosti mladih,
  • priznajo ali potrdijo znanje, ki je pridobljeno z mladinskim delom ter v neformalnem in priložnostnem izobraževanju (učenje zunaj običajnih šolskih okvirov, večinoma izkustveno),
  • pomagajo mladinskim organizacijam z usmerjanjem,
  • pomagajo zagonskim podjetjem in socialnim podjetjem pri premagovanju ovir za dostop do podpornih storitev in financiranja, tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada in Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.
 • 6.

  Pozivajo Komisijo in države EU (glede na to, kdo lahko doseže boljše rezultate), naj:

  • povečajo prepoznavnost socialnega podjetništva;
  • spodbujajo usposabljanje na delovnem mestu in druge dejavnosti, ki širijo podjetniško naravnanost,
  • poskrbijo za usposabljanje tistih, ki delajo z mladimi, in
  • pomagajo mladim podjetnikom, da bodo lažje širili svoje zamisli v drugih državah in drugih sektorjih.
 • 7.

  Pozivajo Komisijo, naj:

  • dejavno opozarja in prikaže primere dobrih praks s področja podjetništva mladih, npr. na Evropskem mladinskem portalu,
  • začne raziskavo o vlogi mladinskega dela pri krepitvi podjetništva mladih,
  • okrepi sodelovanje med mladimi podjetniki in ustreznimi deležniki v okviru programov Erasmus+ ali Erasmus za mlade podjetnike.

KLJUČNI IZRAZI:

Socialne inovacije: nove zamisli (proizvodi, storitve in modeli), ki zadovoljijo socialne potrebe (bolje kot druge možnosti) in pomagajo pri oblikovanju novih socialnih stikov ali sodelovanja.

Socialno podjetništvo: inovativne rešitve za reševanje socialnih težav.

Mladinsko delo: izobraževalne, prostočasne ali družbene dejavnosti ali projekti, v katerih sodelujejo mladi.

Zadnja posodobitev 24.02.2015

Top