EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nova živila – pravila od leta 2018 naprej

Nova živila – pravila od leta 2018 naprej

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2015/2283 o novih živilih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba določa pravila za dajanje novih živil* na trg v Evropski uniji (EU). Namen teh pravil je zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov.

KLJUČNE TOČKE

 • Živilska podjetja morajo določiti, ali zakonodaja zajema izdelek, ki ga želijo uvesti na trg. Če niso prepričana:
  • se morajo posvetovati z nacionalnimi organi, pristojnimi za zadevni trg, in sicer tako, da zagotovijo vse potrebne informacije;
  • ti nacionalni organi se lahko posvetujejo s kolegi v drugih državah EU in z Evropsko komisijo.
 • Komisija mora ustvariti pozitivni seznam z odobrenimi novimi živili do 1. januarja 2018 in ga redno posodabljati.
 • Odobreni izdelek ne sme:
  • pomeniti tveganja za zdravje ljudi na podlagi znanstvenih dokazov;
  • zavajati potrošnikov, zlasti če je predviden kot nadomestilo za drugo živilo in obstaja znatna sprememba v hranilni vrednosti;
  • biti prehransko manj ugoden, kadar naj bi nadomestil drugo živilo, zaužito v normalnih pogojih.
 • Postopek odobritve za uvedbo novega živila na trg lahko sproži vložnik (država EU, država zunaj EU ali zainteresirana stran) ali Komisija.
 • Vloga mora vsebovati podrobnosti, kot so ime in opis novega živila, podrobna sestava, proizvodni procesi in znanstveni dokazi, ki potrjujejo, da živilo ni nevarno za zdravje ljudi.
 • Komisija lahko zaprosi Evropsko agencijo za varnost hrane, da poda mnenje o varnosti novega živila.
 • Komisija predloži svoje končno mnenje glede odobritve novega živila Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo. Preden je lahko nov izdelek dodan na pozitivni seznam, je potrebna odobritev odbora.
 • Posebna pravila veljajo za tradicionalna živila iz držav zunaj EU, ki jih nosilci živilske dejavnosti ali uvozniki želijo prodajati v EU.
 • Zakonodaja se ne uporablja za:
  • gensko spremenjena živila, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003;
  • živila, ki se uporabljajo kot encimi, aditivi in arome, ki spadajo na področje uporabe uredb (ES) št. 1332/2008, (ES) št. 1333/2008, (ES) št. 1334/2008;
  • ekstrakcijska topila, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2009/32/ES.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Novo živilo: živilo, ki se pred 15. majem 1997 ni v večjem obsegu uporabljalo za prehrano ljudi v EU. To zajema širok nabor izdelkov, kot so živila z novo ali namerno spremenjeno molekularno strukturo, živila, pridobljena z novim postopkom proizvodnje živil (kruh, obdelan s svetlobo UV za povečanje vsebnosti vitamina D) ali proizvedena iz mikroorganizmov, gliv ali alg (npr. uporaba mikroalg Schizochytrium sp. v živilih, kot so žitne ploščice, maščobe za kuho itd., kot alternativnega vira dokozaheksaenojske kisline).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 327, 11.12.2015, str. 1–22).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2468 z dne 20. decembra 2017 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 55–63).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2469 z dne 20. decembra 2017 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za vloge iz člena 10 Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 64–71).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (UL L 351, 30.12.2017, str. 72–201).

Zadnja posodobitev 04.04.2018

Top