EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnost enostavnih tlačnih posod v EU

Varnost enostavnih tlačnih posod v EU

Zakonodaja Evropske unije (EU) o dajanju enostavnih tlačnih posod (npr. potapljaške jeklenke) na trg in v obratovanje ima dva glavna cilja: (i) zagotoviti zaščito oseb, domačih živali in lastnine pred nevarnostjo puščanja ali eksplozije, in (ii) zagotoviti enaka pravila prodaje po vsej EU.

AKT

Direktiva 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu.

POVZETEK

Zakonodaja Evropske unije (EU) o dajanju enostavnih tlačnih posod (npr. potapljaške jeklenke) na trg in v obratovanje ima dva glavna cilja: (i) zagotoviti zaščito oseb, domačih živali in lastnine pred nevarnostjo puščanja ali eksplozije, in (ii) zagotoviti enaka pravila prodaje po vsej EU.

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Določa enotna pravila za dajanje enostavnih tlačnih posod na trg in v obratovanje.

Velja za posode, ki se proizvajajo v serijah, kot so varjene posode, ki so predvidene, da nanje deluje notranji relativni tlak, višji od 0,5 bara, in so namenjene za shranjevanje zraka ali dušika in niso predvidene za segrevanje z neposrednim plamenom, pa tudi za dele in sestavne dele, ki prispevajo k trdnosti posode pod tlakom in so izdelani iz jekla ali aluminija določene kakovosti.

Direktiva se ne uporablja za: (i) posode, ki so posebej načrtovane za jedrsko uporabo; (ii) posode, ki so vgrajene na ladjah ali letalih; (iii) gasilne aparate.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev enostavnih tlačnih posod.

 • 1.

  Večina enostavnih tlačnih posod v okviru Direktive mora imeti oznako skladnosti CE, ki dokazuje, da izpolnjujejo vse bistvene varnostne zahteve zakonodaje EU.

 • 2.

  Proizvajalec mora opraviti ugotavljanje skladnosti in pripraviti podrobno tehnično dokumentacijo za proizvedene posode.

 • 3.

  Uvozniki morajo preveriti, ali so proizvajalci pravilno izvedli postopek ugotavljanja skladnosti, in obvestiti organ, ki spremlja varnost, če menijo, da posoda ni skladna z bistvenimi varnostnimi zahtevami.

 • 4.

  Vso potrebno dokumentacijo je treba evidentirati in hraniti 10 let.

 • 5.

  Dokumentacija in varnostne informacije morajo biti napisane v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo.

 • 6.

  Proizvajalci in uvozniki morajo na posodi navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, na katerem so dosegljivi.

 • 7.

  Direktiva določa, kaj morajo nacionalni organi za nadzor trga storiti, da se prepozna neustrezne proizvode in prepreči, da bi se takšni proizvodi dajali na trg ali v obratovanje na tržišču EU.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva začne veljati 18. aprila 2014 in se uporablja od 20. aprila 2016. Direktiva razveljavlja Direktivo 2009/105/ES z učinkom od 20. aprila 2016.

OZADJE

Direktiva posodablja obstoječo zakonodajo EU za dajanje enostavnih tlačnih posod na trg in v obratovanje. Je del prizadevanj za posodobitev evropskega prava v raznih industrijskih sektorjih z namenom poenostavitve predpisov, zmanjšanja upravnih bremen ter vzpostavitve jasnejših in doslednejših predpisov.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Evropske komisije za enostavne tlačne posode.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/29/EU

18.4.2014 Členi 1, 3, 4 in 5 ter prilogi I in III začnejo veljati 20.4.2016.

19.4.2016

UL L 96, 29.3.2014, str. 45-78

Zadnja posodobitev 17.02.2015

Top