Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zagotavljanje varnih eksplozivov za civilno uporabo

Zagotavljanje varnih eksplozivov za civilno uporabo

Politika Evropske unije (EU) o eksplozivih za civilno uporabo ima tri glavne cilje. In sicer: a) oblikovanje enotnega trga EU za trgovanje z eksplozivi za civilno uporabo; b) uskladitev varnostnih zahtev za zagotovitev visoke ravni zaščite; c) vzpostavitev administrativnega sistema za nadzor prenosov eksplozivov in streliva.

AKT

Direktiva 2014/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom (prenovitev)

POVZETEK

Politika Evropske unije (EU) o eksplozivih za civilno uporabo ima tri glavne cilje. In sicer: a) oblikovanje enotnega trga EU za trgovanje z eksplozivi za civilno uporabo; b) uskladitev varnostnih zahtev za zagotovitev visoke ravni zaščite; c) vzpostavitev administrativnega sistema za nadzor prenosov eksplozivov in streliva.

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Direktiva določa pravila za nadzorovanje in dajanje eksplozivov za civilno rabo na trg v EU. Direktiva se ne uporablja za:

 • eksplozive, ki so namenjeni za oborožene sile ali policijo,
 • pirotehnične izdelke,
 • strelivo (razen izjem).

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev glede trgovanja z eksplozivi:

 • Eksplozivi, ki so na voljo na trgu EU, morajo imeti oznako skladnosti CE, ki dokazuje, da izpolnjujejo vse bistvene varnostne zahteve zakonodaje EU.
 • Pred pridobitvijo oznake CE mora proizvajalec opraviti postopek ugotavljanja skladnosti, pripraviti tehnično dokumentacijo za proizvode in zagotoviti njihovo sledljivost. .
 • Uvozniki morajo preveriti, ali so proizvajalci ustrezno opravili postopek ugotavljanja skladnosti, in obvestiti nacionalni organ, ki je pristojen za varnostni nadzor, če menijo, da lahko določen eksploziv predstavlja tveganje.
 • Vso potrebno dokumentacijo je treba evidentirati in hraniti 10 let.
 • Dokumentacija in varnostne informacije morajo biti napisane v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo.
 • Proizvajalci in uvozniki morajo na eksplozivih navesti svoj poštni naslov.
 • Distributerji morajo preveriti, ali imajo eksplozivi oznako CE ter ali so priloženi zahtevani dokumenti in navodila za uporabo, napisana v jeziku, ki ga končni uporabniki v ciljni državi brez težav razumejo. Če menijo, da eksplozivi predstavljajo tveganje, morajo o tem ustrezno obvestiti nacionalni organ, ki je pristojen za varnostni nadzor.

Direktiva tudi:

 • določa zahteve, ki jih morajo upoštevati organi pri opravljanju postopka ugotavljanja skladnosti, ki mora biti neodvisen in nepristranski.
 • opredeljuje, kako naj nacionalni nadzorni organi pristopijo k prepoznavanju neustreznih proizvodov, preprečijo uvoz nevarnih proizvodov iz tretjih držav in sprejmejo ustrezne korektivne ukrepe.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva bo začela veljati 20. aprila 2016. Nadomestila bo Direktivo 93/15/EGS z učinkom od 20. aprila 2016.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

UL L 96, 29.3.2014, str. 1-44

Zadnja posodobitev 12.02.2015

Top