EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami – akcijski načrt EU

Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami – akcijski načrt EU

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2016) 87 final) – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • To sporočilo določa načrt za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (tj. nezakonitemu zbiranju, prevozu in distribuciji živali in proizvodov iz njih) v EU in na globalni ravni.
 • Prizadeva si za uporabo vseh kanalov diplomacije, trgovine in razvojnega sodelovanja v EU, da bi se ustavila ena izmed najdonosnejših kriminalnih dejavnosti danes.

KLJUČNE TOČKE

Akcijski načrt vsebuje 32 ukrepov, ki naj bi jih EU izvedla med letoma 2016 in 2020 in ki se bodo izvajali v vsaki izmed 28 držav EU (1). Osredotočen je na tri ključne vidike.

 • 1.

  Preprečevanje nezakonite trgovine ter zmanjšanje ponudbe in povpraševanja po nezakonitih proizvodih iz prostoživečih vrst. Na primer:

  • Evropska komisija namerava izdati smernice za ustavitev izvoza predmetov iz stare slonovine iz EU. Države EU bodo v zameno izdale samo spričevala za trgovino med državami EU za predmete iz stare slonovine po merilih iz smernic,
  • Komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko bosta zagotovili, da bodo sklicevanja na nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami vključena v politiko in orodja EU za boj proti korupciji (predvsem kot del dialogov s ključnimi državami zunaj EU, ki prejemajo proračunsko pomoč EU).
 • 2.

  Boljše izvajanje veljavnih pravil ter učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu. Na primer:

  • Komisija, Europol in Eurojust si bodo prizadevali za izboljšanje sodelovanja med državami EU pri primerih nezakonite čezmejne trgovine s prostoživečimi vrstami,
  • Komisija, visoka predstavnica in države EU bodo podpirale krepitev zmogljivosti za organe pregona v ključnih državah izvora in trga, vključno s pregonom znotraj zaščitenih območij.
 • 3.

  Okrepitev sodelovanja med izvornimi, namembnimi in tranzitnimi državami. Na primer:

  • Komisija in visoka predstavnica si bosta prizadevali, da se državam v razvoju zagotovi večja, učinkovitejša in bolj strateško usmerjena pomoč za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami,
  • Komisija in visoka predstavnica bosta skupaj z državami EU izboljšali dialog s ključnimi izvornimi, tranzitnimi in tržnimi državami, vključno z lokalnimi podeželskimi skupnostmi, civilno družbo in zasebnim sektorjem.

OZADJE

Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami je ena izmed najdonosnejših kriminalnih dejavnosti na svetu. Resno ogroža biotsko raznovrstnost in negativno vpliva na vladavino prava zaradi svoje tesne povezanosti s korupcijo. Ima čedalje večjo vlogo pri financiranju milic in terorističnih skupin.

EU je namembna, izvorna in tranzitna regija za nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami. Zaradi vsega tega mora odigrati osrednjo vlogo pri izkoreninjanju te nezakonite trgovine.

Več informacij je na voljo na strani „Pristop EU k boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami“ na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2016) 87 final z dne 26. februarja 2016)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije: Analiza in dokazi v podporo akcijskemu načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, ki spremlja dokument Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (SWD(2016) 38 final z dne 26. februarja 2016)

Okrepitev sodelovanja s poslovnimi sektorji v boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami – Končno poročilo. Poročilo GD Evropske komisije za okolje z dne 13. novembra 2015.

Zadnja posodobitev 02.05.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top