EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kmetje v najbolj oddaljenih regijah - podpora EU

Kmetje v najbolj oddaljenih regijah - podpora EU

Evropska unija (EU) ima posebna pravila za podporo kmetijstvu na območjih, ki čutijo problem geografske oddaljenosti od glavnega trga EU, zemljišč in podnebja ter gospodarske odvisnosti od majhnega števila proizvodov.

AKT

Uredba (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006

POVZETEK

Evropska unija (EU) ima posebna pravila za podporo kmetijstvu na območjih, ki čutijo problem geografske oddaljenosti od glavnega trga EU, zemljišč in podnebja ter gospodarske odvisnosti od majhnega števila proizvodov.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba vzpostavlja posebni režim, katerega cilj je ublažiti težave, s katerimi se najbolj oddaljene regije EU spopadajo zaradi svoje odročnosti. Ima dva cilja:

 • 1.

  zagotoviti tem regijam preskrbos proizvodi, ki so osnovnega pomena za prehrano ljudi, ali s proizvodi za nadaljnjo predelavo, in s kmetijskimi vložki v višini, ki lahko ublaži stroške, nastale zaradi njihove oddaljenosti. Da bi se zagotovila dolgoročna kontinuiteta in razvoj lokalne kmetijske proizvodnje, višina tega vložka ne sme ogrožati lokalne proizvodnje takšnih proizvodov.

 • 2.

  Ohraniti in krepiti konkurenčnosttradicionalnih kmetijskih dejavnosti .

KLJUČNE TOČKE

Posebni režim, ki je na voljo za najbolj oddaljene regije, je t. i. POSEI (iz francoskega „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ - program posebnih možnosti za najbolj oddaljene regije).

Upravičena območja

Območja, upravičena do financiranja iz programa POSEI, so:

 • Francija: Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, Réunion in Mayotte,
 • Portugalska: Azori in Madeira,
 • Španija: Kanarski otoki.

Upravljanje in proračuni programov POSEI

Vsaka od vključenih držav EU se odloči o ustrezni geografski ravni, na kateri bo določila program(-e). Vsako leto so trem navedenim državam EU na voljo zneski za njihove najbolj oddaljene regije, kot je določeno v členu 30(2) in (3) uredbe:

 • francoski čezmorski departmaji: 278,41 milijona EUR (od tega se za posebne ukrepe preskrbe uporabi največ 26,9 milijona EUR);
 • Azori in Madeira: 106,21 milijona EUR (od tega se za posebne ukrepe preskrbe uporabi največ 21,2 milijona EUR);
 • Kanarski otoki: 268,42 milijona EUR (od tega se za posebne ukrepe preskrbe uporabi največ 72,7 milijona EUR).

Posebni režim preskrbe

Kjer se tak režim sprejme, je pogojen z učinkovitim prenosom gospodarskih ugodnosti vse do končnega uporabnika. Ugodnost se izračuna tako, da je enaka znesku oprostitve uvozne dajatve ali dodeljene pomoči.

Pri vložitvi zahtevka za izdajo uvoznih dovoljenj, certifikatov o oprostitvi ali certifikatov pomoči se ne zahteva pologa varščine. Kljub temu lahko upravljalni organ zahteva polog varščine, ki je enaka znesku ugodnosti.

Ukrepi za podporo proizvodnje lokalnih kmetijskih proizvodov

Posamezen program lahko vključuje podporne ukrepe, namenjene proizvodnji, predelavi ali prodaji kmetijskih proizvodov najbolj oddaljenih regij.

Vsak ukrep je lahko razdeljen na več projektov. Za vsak projekt so v programu opredeljeni vsaj upravičenci, pogoji za upravičenost in enotni znesek pomoči, ki je dodeljena za ta ukrep.

Pregledi in kazni

Za proizvode, deležne ugodnosti posebnega režima preskrbe, se izvajajo pregledi ob vnosu v najbolj oddaljene regije in ob izvozu ali odpošiljanju teh proizvodov iz navedenih regij. Kadar se ta pravila ne upoštevajo, lahko organi izterjajo ugodnost, dodeljeno gospodarskim subjektom (tj. kmetom in podjetjem, ki imajo v lasti kmetije), ter začasno prekličejo/razveljavijo njihovo registracijo.

Ukrepi v podporo lokalnim kmetijskim proizvodom se nadzirajo z upravnimi pregledi ali pregledi na kraju samem. V primeru neupravičenega plačila je upravičenec obvezan povrniti zadevni znesek.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 21. marca 2013. Ta uredba razveljavlja Uredbo (ES) št. 247/2006.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o programih POSEI in posebnih ukrepih v korist manjših egejskih otokov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti in uporabe

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 228/2013

21.3.2013

-

UL L 78, 20.3.2013, str. 23-40

Zadnja posodobitev 16.03.2015

Top