EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov

 

POVZETEK:

Direktiva 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Znana kot direktiva o nitratih, njen namen je zmanjšati onesnaževanje vode z nitrati, ki se uporabljajo v kmetijske namene, in preprečiti nadaljnje onesnaževanje.
 • Je sestavni del okvirne direktive o vodah (Direktiva 2000/60/ES – glej povzetek) Evropske unije (EU) in je tesno povezana z drugimi politikami EU, ki obravnavajo kakovost zraka, podnebne spremembe in kmetijstvo.

KLJUČNE TOČKE

Države članice EU morajo:

 • kot ranljiva območja imenovati vsa območja, s katerih se voda steka v vode, kjer so ali bi lahko bile prisotne visoke ravni nitratov in evtrofikacija*. Imenovanje se pregleda in po potrebi popravi vsaj vsaka štiri leta, tako da se upoštevajo morebitne spremembe.
 • pripraviti obvezne delovne programe za ta območja, v katerih se upoštevajo razpoložljivi znanstveni in tehnični podatki ter splošne razmere v zadevnem okolju;
 • spremljati učinkovitost delovnih programov;
 • preveriti koncentracijo nitratov v površinskih in podzemnih sladkih vodah na vzorčevalnih postajah vsaj enkrat mesečno in pogosteje ob poplavah;
 • opraviti celovit program spremljanja in vsaka štiri leta predložiti podrobno poročilo o izvajanju direktive; Poročilo vsebuje podatke o imenovanih območjih, ranljivih za onesnaževanje z nitrati, rezultatih spremljanja stanja voda in povzetek ustreznih vidikov kodeksov dobre kmetijske prakse in delovnih programov;
 • izdelati kodeks dobre kmetijske prakse, ki ga kmetje izvajajo prostovoljno; V njem so navedene različne dobre prakse, npr. kdaj je uporaba gnojil neprimerna;
 • zagotoviti, kadar je to potrebno, usposabljanje in obveščanje kmetov.

Evropska komisija vsaka štiri leta pripravi poročilo na podlagi nacionalnih podatkov, ki jih predložijo države EU. Najnovejše poročilo je iz leta 2021.

Odstopanja

Direktiva določa zgornje mejne vrednosti za količino dušika iz gnojila, ki se lahko vnese na leto, in sicer 170 kg/ha. Če države članice zahtevajo in če lahko znanstveno utemeljijo, da to ne bo povzročilo večjega onesnaževanja, lahko Komisija sprejme izvedbene akte (v tem primeru sklepe, ki se imenujejo odstopanja), ki dovoljujejo višje največje mejne vrednosti dušika iz gnojila, ki se uporabijo na posebnih območjih in pod določenimi pogoji. Ta odstopanja zadevnih držav članic ne izvzemajo iz ciljev direktive v zvezi s kakovostjo vode niti iz katerega koli drugega ukrepa iz direktive.

Trenutno so v veljavi naslednji sklepi o odstopanjih:

 • Izvedbeni sklep (EU) 2022/696 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska, ki velja tri leta, do 31. decembra 2025;
 • Izvedbeni sklep (EU) 2020/1074 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Danska, ki velja štiri leta, do 31. julija 2024;
 • Izvedbeni sklep (EU) 2019/1325 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko, ki velja štiri leta, do 31. decembra 2022;
 • Izvedbeni sklep (EU) 2019/1205 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Belgija glede regije Flandrija, ki velja štiri leta, do 31. decembra 2022.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktivo je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do 19. decembra 1993.

OZADJE

Dušik je ključno hranilo, ki pomaga pri rasti rastlin in posevkov. Vendar visoke koncentracije škodujejo ljudem in naravi, kmetijska raba nitratov v organskih in kemijskih gnojilih pa je lahko glavni vir onesnaževanja voda. Kmetijstvo prispeva več kot 50% celotnega odvajanja dušika v površinske vode.

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Evtrofikacija. Bogatenje vode z dušikovimi spojinami, zaradi česar se pospeši rast alg in višjih rastlin, kar povzroči neželene motnje v ravnotežju organizmov v vodi in poslabša njeno kakovost.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1–8).

Nadaljnje spremembe Direktive 91/676/EEC so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/696 z dne 29. aprila 202 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Irska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 2596) (UL L 129, 3.5.2022, str. 37–45).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1074 z dne 17. julija 2020 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Danska na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 234, 21.7.2020, str. 29–35).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1325 z dne 27. maja 2019 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 206, 6.8.2019, str. 21–26).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1205 z dne 12. julija 2019 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevala Belgija glede regije Flandrija na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 190, 16.7.2019, str. 1–10).

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov na podlagi poročil držav članic za obdobje 2016–2019 (COM(2021) 1000 final z dne 11. oktobra 2021).

Zadnja posodobitev 19.05.2022

Top