EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Za zanesljivo, cenovno dostopno in trajnostno energijo - sveženj energetske unije

Za zanesljivo, cenovno dostopno in trajnostno energijo - sveženj energetske unije

Svetovni izzivi za energetski sistem Evropske unije (EU) zahtevajo povezovanje in sodelovanje držav EU za zagotovitev zanesljive, cenovno dostopne in trajnostne energije za potrošnike.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost (COM(2015) 80 final z dne 25. februarja 2015).

POVZETEK

Svetovni izzivi za energetski sistem Evropske unije (EU) zahtevajo povezovanje in sodelovanje držav EU za zagotovitev zanesljive, cenovno dostopne in trajnostne energije za potrošnike.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo določa strategijo, ki je podlaga za sveženj energetske unije, ki ga predlaga EU. Ker je energija v EU urejena na nacionalni ravni, je cilj energetske unije preoblikovati energetski sistem EU, ki trenutno združuje 28 nacionalnih okvirov, v en sam vseevropski okvir.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo določa pet glavnih razsežnosti, ki so podlaga strategije Evropske unije za večjo zanesljivost, trajnost in konkurenčnost.

Zanesljivost oskrbe

Da bi zagotovila zanesljivost oskrbe z energijo, mora EU:

  • diverzificirati vire energije, vključno z učinkovitejšo uporabo domačih virov;
  • tesno sodelovati s svojimi sosedami (vključno z osmimi državami zunaj EU, ki so članice Energetske skupnosti) v časih pomanjkanja energije ali krizah;
  • vzpostaviti organ, ki bo odgovoren za kolektivni nakup plina v času krize.

Zmanjšanje emisij

Energetski cilji EU za leto 2030 vključujejo 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na ravni iz leta 1990. Ukrepi, ki so potrebni, da bi se ta cilj dosegel, so:

  • pregled sistema EU za trgovanje z emisijami in spodbujanje naložb v nove tehnologije in infrastrukturo;
  • prevzem vodilne vloge v svetu na področju obnovljivih virov energije, kot sta sončna energija in energija vetra.

Povsem integriran notranji trg

Dokončanje povsem integriranega notranjega trga EU bo doseženo z:

  • več čezmejnimi povezavami med državami EU, da bi se spodbudil hiter in prost pretok energije,
  • večjim obsegom dela in vzdrževanja na temeljni infrastrukturi,
  • večjo konkurenčnostjo med dobavitelji, zaradi česar bi moralo priti do znižanja cen.

Energetska učinkovitost

EU meni, da se bosta z zmanjšanji porabe energije zmanjšala tudi uvoz energije in onesnaženje ter povečalo ohranjanje domačih virov energije. Sporočilo zlasti poudarja potrebo po povečanju naložb in osveščenosti glede potencialnega prihranka energije v stavbnem in prevoznem sektorju.

Raziskave in inovacije

EU predvideva prodor na področju nizkoogljičnih tehnologij. Do tega bi moralo priti z usklajenimi raziskovalnimi projekti in projekti financiranja v partnerstvu z zasebnim sektorjem.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o energetski uniji.

Zadnja posodobitev 26.08.2015

Top