EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ITRE_AD(2017)597734

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) Pripravljavka mnenja: Eva Kaili

AD/2017/597734