EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document dd9c7324-6d58-11ec-9136-01aa75ed71a1

Consolidated text: Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

02014D0145 — SL — 13.12.2021 — 029.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2014/145/SZVP

z dne 17. marca 2014

o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

(UL L 078 17.3.2014, str. 16)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2014/151/SZVP z dne 21. marca 2014

  L 86

30

21.3.2014

 M2

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2014/238/SZVP z dne 28. aprila 2014

  L 126

55

29.4.2014

►M3

SKLEP SVETA 2014/265/SZVP z dne 12. maja 2014

  L 137

9

12.5.2014

 M4

SKLEP SVETA 2014/308/SZVP z dne 28. maja 2014

  L 160

33

29.5.2014

 M5

SKLEP SVETA 2014/455/SZVP z dne 11. julija 2014

  L 205

22

12.7.2014

 M6

SKLEP SVETA 2014/475/SZVP z dne 18. julija 2014

  L 214

28

19.7.2014

 M7

SKLEP SVETA 2014/499/SZVP z dne 25. julija 2014

  L 221

15

25.7.2014

 M8

SKLEP SVETA 2014/508/SZVP z dne 30. julija 2014

  L 226

23

30.7.2014

►M9

SKLEP SVETA 2014/658/SZVP z dne 8. septembra 2014

  L 271

47

12.9.2014

 M10

SKLEP SVETA 2014/801/SZVP z dne 17. novembra 2014

  L 331

26

18.11.2014

 M11

SKLEP SVETA 2014/855/SZVP z dne 28. novembra 2014

  L 344

22

29.11.2014

 M12

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/241 z dne 9. februarja 2015

  L 40

14

16.2.2015

►M13

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/432 z dne 13. marca 2015

  L 70

47

14.3.2015

►M14

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1524 z dne 14. septembra 2015

  L 239

157

15.9.2015

►M15

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/359 z dne 10. marca 2016

  L 67

37

12.3.2016

 M16

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/1671 z dne 15. septembra 2016

  L 249

39

16.9.2016

 M17

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/1961 z dne 8. novembra 2016

  L 301

15

9.11.2016

►M18

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/445 z dne 13. marca 2017

  L 67

88

14.3.2017

 M19

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1386 z dne 25. julija 2017

  L 194

63

26.7.2017

 M20

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1418 z dne 4. avgusta 2017

  L 203I

5

4.8.2017

►M21

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/1561 z dne 14. septembra 2017

  L 237

72

15.9.2017

 M22

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/2163 z dne 20. novembra 2017

  L 304

51

21.11.2017

 M23

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/392 z dne 12. marca 2018

  L 69

48

13.3.2018

 M24

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/706 z dne 14. maja 2018

  L 118I

3

14.5.2018

►M25

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1085 z dne 30. julija 2018

  L 194

147

31.7.2018

 M26

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1237 z dne 12. septembra 2018

  L 231

27

14.9.2018

 M27

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1930 z dne 10. decembra 2018

  L 313I

5

10.12.2018

►M28

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/95 z dne 21. januarja 2019

  L 19

7

22.1.2019

►M29

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/415 z dne 14. marca 2019

  L 73

110

15.3.2019

 M30

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/416 z dne 14. marca 2019

  L 73

117

15.3.2019

►M31

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/1405 z dne 12. septembra 2019

  L 236

17

13.9.2019

 M32

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/120 z dne 28. januarja 2020

  L 22I

5

28.1.2020

►M33

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/399 z dne 13. marca 2020

  L 78

44

13.3.2020

►M34

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1269 z dne 10. septembra 2020

  L 298

23

11.9.2020

►M35

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1368 z dne 1. oktobra 2020

  L 318

5

1.10.2020

►M36

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/448 z dne 12. marca 2021

  L 87

35

15.3.2021

►M37

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/1470 z dne 10. septembra 2021

  L 321

32

13.9.2021

►M38

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/1792 z dne 11. oktobra 2021

  L 359I

6

11.10.2021

►M39

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2196 z dne 13. decembra 2021

  L 445I

14

13.12.2021


popravljen z:

►C1

Popravek, UL L 066, 11.3.2015, str.  21 (2014/265/SZVP)

 C2

Popravek, UL L 066, 11.3.2015, str.  22 (2014/499/SZVP)

 C3

Popravek, UL L 199, 29.7.2015, str.  46 (2014/151/SZVP)

 C4

Popravek, UL L 280, 24.10.2015, str.  39 (2015/1524)

 C5

Popravek, UL L 253, 30.9.2017, str.  40 (2017/1561)

 C6

Popravek, UL L 152, 15.6.2018, str.  60 (2018/706)
▼B

SKLEP SVETA 2014/145/SZVP

z dne 17. marca 2014

o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost UkrajineČlen 1

▼M9

1.  

Države članice s sprejetjem potrebnih ukrepov preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega za:

(a) 

fizične osebe, odgovorne za ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini, oziroma fizične osebe, ki te ukrepe ali politike dejavno podpirajo ali izvajajo, ter fizične osebe, ki so z njimi povezane;

(b) 

fizične osebe, ki dejavno materialno ali finančno podpirajo ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, ali pa imajo od njih korist, ali

(c) 

fizične osebe, ki opravljajo transakcije s separatističnimi skupinami v regiji Donbas v Ukrajini,

kot so navedene v Prilogi.

▼B

2.  
Odstavek 1 državi članici ne nalaga obveznosti, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.
3.  

Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a) 

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije,

(b) 

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo Združeni narodi ali je sklicana pod njihovim okriljem,

(c) 

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d) 

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

4.  
Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).
5.  
Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, kadar posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.
6.  
Države članice lahko odobrijo izvzetja od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje upravičeno z nujno humanitarno potrebo ali zaradi udeležbe na medvladnih sestankih ali sestankih, ki jih spodbuja ali gosti Unija ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih se vodi politični dialog, ki neposredno spodbuja politične cilje omejevalnih ukrepov, vključno s podporo ozemeljski celovitosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.
7.  
Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 6, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.
8.  
Kadar država članica ob upoštevanju odstavkov 3, 4, 6 in 7 osebam s seznama iz Priloge, odobri vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega, je odobritev omejena na namen, za katerega je bila podeljena osebi, na katero se nanaša.

Člen 2

▼M9

1.  

Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo:

(a) 

fizične osebe, odgovorne za ukrepe ali politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ali stabilnost ali varnost v Ukrajini ali ovirajo delo mednarodnih organizacij v Ukrajini, oziroma fizične osebe, ki te ukrepe ali politike dejavno podpirajo ali izvajajo, in fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so z njimi povezani;

(b) 

pravne osebe, subjekti ali organi, ki materialno ali finančno podpirajo ukrepe, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;

(c) 

pravne osebe, subjekti ali organi na Krimu ali v Sevastopolu, katerih lastništvo je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinsko zakonodajo, oziroma pravne osebe, subjekti ali organi, ki jim je tak prenos prinesel koristi;

(d) 

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki dejavno materialno ali finančno podpirajo ruske nosilce odločitev, odgovorne za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, ali pa imajo od njih korist, ali

(e) 

fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki opravljajo transakcije s separatističnimi skupinami v regiji Donbas v Ukrajini,

kot so navedeni v Prilogi.

▼B

2.  
Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi, ne smejo biti neposredno ali posredno dana na razpolago ali v njihovo korist nikakršna sredstva ali gospodarski viri.
3.  

Pristojni organ države članice lahko pod takšnimi pogoji, za katere meni, da so primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a) 

nujni za osnovne potrebe oseb s seznama v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale izdatke, povezane z opravljanjem pravnih storitev;

(c) 

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ali

(d) 

potrebni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno odobritev, uradno obvestil pristojne organe drugih držav članic in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka.

4.  

Kot odstopanje od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam v Prilogi, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) 

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali so v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) 

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi in

(d) 

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka.

5.  
Odstavek 1 fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama ne preprečuje, da bi plačal zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred datumom uvrstitve take fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na seznam v Prilogi, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne bo prejela fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1.
6.  

Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a) 

obresti ali drugih donosi na teh računih;

(b) 

zapadla plačila po pogodbah, dogovorih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati ukrepi iz odstavkov 1 in 2, ali

(c) 

zapadla plačila po sodnih, upravnih ali arbitražnih odločbah, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

▼M21

7.  
Z odstopanjem od odstavka 2 lahko država članica dovoli plačila podjetju Krimska morska pristanišča za storitve, ki jih opravlja v ribiškem pristanišču mesta Kerč, komercialnem pristanišču mesta Jalta in komercialnem pristanišču mesta Jevpatorija, ter storitve, ki jih zagotavljajoa Gosgidrografiya in podružnice pristaniških terminalov.

▼B

Člen 3

▼M3

1.  
Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko soglasno odloča o določitvi seznama iz Priloge in njegovih spremembah.

▼B

2.  
Svet o sklepu iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da taki osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.
3.  
Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

Člen 4

1.  
V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 1(1) ali 2(1) na seznam.
2.  
Priloga vsebuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, če so ti podatki na voljo. Pri fizičnih osebah lahko take informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih ali organih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 5

Da bi bili ukrepi iz členov 1(1) in 2(1) čim učinkovitejši, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

▼M37

Ta sklep se uporablja do 15. marca 2022.

▼B

Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da cilji sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi obnovi ali spremeni.
PRILOGA

Seznam oseb, subjektov in organov iz členov 1 in 2

▼C1

Osebe

▼B 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

▼M33

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

tudi Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)

ali Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 26.11.1972

Kraj rojstva: Bălți, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija)

Aksjonov je bil 27. februarja 2014 v parlamentu Krima (vrhovna rada) izvoljen za „predsednika vlade Krima“ ob navzočnosti proruskih oboroženih oseb. Vršilec dolžnosti predsednika Ukrajine Oleksandr Turčinov je 1. marca 2014 njegovo „izvolitev“ razglasil za neustavno. Dejavno je lobiral za „referendum“16. marca 2014 in bil eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“18. marca 2014. Predsednik Putin ga je 9. aprila 2014 imenoval za vršilca dolžnosti „voditelja“ tako imenovane „Republike Krim“. 9. oktobra 2014 je bil uradno „izvoljen“ za „voditelja“ tako imenovane „Republike Krim“. Na ta položaj je bil „ponovno izvoljen“ septembra 2019.

Je član državnega sveta Rusije. Od januarja 2017 je član visokega sveta stranke Združena Rusija.

Za sodelovanje v postopku priključitve je prejel rusko državno odlikovanje, tj. „red za zasluge domovini“ prve stopnje.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ),

tudi Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 19.11.1956

Kraj rojstva: Vladimirovka (tudi Vladimirovca), okrožje Slobozie, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija), ali Bogomol, SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija)

Konstantinov je imel kot predsednik Vrhovnega sveta Avtonomne republike Krim pomembno vlogo pri odločitvah „Vrhovnega sveta“ v zvezi z „referendumom“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine in je pozival volivce, naj na referendumu 16. marca 2014 glasujejo za neodvisnost Krima. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“ z dne 18. marca 2014.

Od 17. marca 2014 je „predsednik“„Državnega sveta“ t. i. „Republike Krim“. Na ta položaj je bil „ponovno izvoljen“ septembra 2019.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ),

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.8.1976

Kraj rojstva: Ulan-Ude, ASSR Burjatija (Ruska SFSR) (zdaj Ruska federacija)

Termigalijev je imel kot nekdanji podpredsednik vlade Krima pomembno vlogo pri odločitvah „Vrhovnega sveta“ o „referendumu“ proti ozemeljski nedotakljivosti Ukrajine z dne 16. marca 2014. Dejavno je lobiral za vključitev Krima v Rusko federacijo.

11. junija 2014 je odstopil s položaja „prvega podpredsednika vlade“ t. i. „Republike Krim“. Trenutno je generalni direktor upravljavske družbe rusko-kitajskega investicijskega sklada za regionalni razvoj.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

17.3.2014

▼M37

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ) (Berezovskij)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.7.1974

Kraj rojstva: Kharkiv (Harkov), SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Berezovskij je bil 1. marca 2014 imenovan za poveljnika ukrajinske mornarice, vendar je potem zaprisegel krimskim oboroženim silam ter tako prelomil zaprisego ukrajinski mornarici.

Do oktobra 2015 je bil namestnik poveljnika črnomorske flote Ruske federacije.

Vršilec dolžnosti poveljnika pacifiške flote Ruske federacije in viceadmiral.

17.3.2014

▼M36

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ), tudi Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 13.6.1961

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija, ali Sevastopol, Ukrajina

Chaliy je 23. februarja 2014 na zahtevo javnosti postal „ljudski župan Sevastopola“ in sprejel to „izvolitev“. Dejavno se je zavzemal, da Sevastopol postane ločena enota Ruske federacije po referendumu 16. marca 2014. Bil je eden od sopodpisnikov „pogodbe o pristopu Krima k Ruski federaciji“ z dne 18. marca 2014. Od 1. do 14. aprila 2014 je bil vršilec dolžnosti „guvernerja“ Sevastopola, sicer pa je nekdanji „izvoljeni“ predsednik „zakonodajne skupščine“ mesta Sevastopol. Bil je član „zakonodajne skupščine“ mesta Sevastopol (do septembra 2019).

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

Za sodelovanje v postopku priključitve je prejel rusko državno odlikovanje, tj. „red za zasluge domovini“ – prve stopnje.

Generalni direktor podjetja Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети“).

17.3.2014

▼M33

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА),

tudi Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Spol: moški;

Datum rojstva: 18.1.1970 ali 29.3.1965

Kraj rojstva: Artemivsk (Артемовск) (preimenovano nazaj v Bakhmut/Бахмут leta 2016), Doneško okrožje, Ukrajina

„Predsednik vlade“ Aksjonov je Zimo 3. marca 2014 imenoval za novega vodjo krimske varnostne službe (SBU), v kar je ta privolil. Ruski obveščevalni službi (FSB) je predal pomembne informacije, vključno s podatkovno zbirko. Te informacije so zajemale podatke o aktivistih na Trgu neodvisnosti in zagovornikih človekovih pravic s Krima. Imel je pomembno vlogo pri preprečevanju ukrajinskim oblastem, da bi nadzirale ozemlje Krima. Nekdanji krimski uradniki SBU so 11. marca 2014 razglasili ustanovitev neodvisne varnostne službe Krima. Od leta 2015 deluje v Ruski obveščevalni službi (FSB).

17.3.2014

▼M15 —————

▼M33

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ),

tudi Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 28.9.1953 ali 28.8.1953

Kraj rojstva: Simferopol, Ukrajina

Kot podpredsednik krimske vrhovne rade je skupaj s Sergejem Aksjonovim sprožil nezakonito razpustitev vlade Avtonomne republike Krim. K temu je pritegnil Vladimira Konstantinova in mu grozil z razrešitvijo. Javno je priznal, da so bili poslanci s Krima pobudniki poziva ruskim vojakom, naj prevzamejo vrhovno rado Krima. Bil je eden prvih krimskih voditeljev, ki se je javno zavzel za priključitev Krima Rusiji.

Od leta 2014 je član Zveznega sveta Ruske federacije iz t. i. „Republike Krim“, v katerega je bil ponovno imenovan septembra 2019.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 5.1.1958

Kraj rojstva: Abakan, Kakazija, Ruska federacija

Nekdanji predsednik Odbora za varnost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije.

Ozerov je 1. marca 2014 v imenu Odbora za varnost in obrambo Zveznega sveta Ruske federacije v Zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Julija 2017 je odstopil s funkcije predsednika Odbora za varnost in obrambo. Še naprej je član sveta in član Odbora za notranjo ureditev in parlamentarne zadeve.

Ozerov je bil 10. oktobra 2017 na podlagi odloka N 372-SF vključen v začasno komisijo Zveznega sveta Ruske federacije za zaščito državne suverenosti in preprečevanje poseganja v notranje zadeve.

Njegov mandat v Zveznem svetu je potekel septembra 2019. Od oktobra 2019 je svetovalec fundacije Rospolitika.

17.3.2014

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 29.9.1952

Kraj rojstva: Samarkand, Uzbekistan

Prvi podpredsednik Odbora za mednarodne zadeve Zveznega sveta Ruske federacije.

Džabarov od 1. marca 2014 v imenu Odbora za mednarodne zadeve Zveznega sveta Ruske federacije v Zveznem svetu javno podpira namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Spol: moški;

Datum rojstva: 9.11.1972

Kraj rojstva: Sverdlovsk (Ekaterinburg), Ruska federacija

Predsednik Odbora za ustavno pravo in izgradnjo države zveznega sveta Ruske federacije.

1. marca 2014 je Klišas v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini. V javnih izjavah je skušal upravičiti rusko vojaško posredovanje v Ukrajini s trditvijo, da „ukrajinski predsednik podpira poziv krimskih oblasti predsedniku Ruske federacije, naj pošlje vsestransko pomoč za obrambo državljanov Krima“.

17.3.2014

▼M36

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 28.9.1929

Kraj rojstva: Djiljivka, Doneško okrožje, SSR Ukrajina, zdaj Ukrajina

Član Odbora za zvezne zadeve, regionalno politiko in Sveta Ruske federacije za severni del federacije.

1. marca 2014 je Ryzhkov v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

Za sodelovanje v postopku priključitve je leta 2014 prejel rusko državno odlikovanje, „red za zasluge domovini“ prve stopnje.

17.3.2014

▼M33 —————

▼M33

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 3.4. 1957

Kraj rojstva: Ordžonikice (Vladikavkaz), Severna Osetija, Ruska federacija

Nekdanji član Odbora Zveznega sveta Ruske federacije za mednarodne zadeve. Njegov mandat člana Sveta Ruske federacije je bil zaključen septembra 2017.

Od septembra 2017 je prvi namestnik predsednika parlamenta Severne Osetije.

1. marca 2014 je Totoonov v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini.

17.3.2014

▼M21 —————

▼M33

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 14.2.1953

Kraj rojstva: Puškin, Leningrajsko okrožje, Ruska federacija

Član Sveta državne dume; vodja poslanske skupine stranke Poštena Rusija v državni dumi Ruske federacije.

Pobudnik predloga zakona, ki Ruski federaciji dovoljuje, da v svojo sestavo pod pretvezo zaščite ruskih državljanov vključi ozemlja tujih držav brez soglasja teh držav ali mednarodne pogodbe.

17.3.2014

▼M37

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.7.1970

Kraj rojstva: St Petersburg (Sankt Peterburg) (nekdanji Leningrad), Ruska federacija

Nekdanji podpredsednik državne dume Ruske federacije.

Dejavno je podpiral napotitev ruskih oboroženih sil v Ukrajino in priključitev Krima. Osebno je vodil demonstracije v podporo napotitve ruskih oboroženih sil v Ukrajino.

Nekdanji podpredsednik in zdajšnji član odbora državne dume Ruske federacije za zunanje zadeve.

Član vrhovnega sveta stranke Združena Rusija.

17.3.2014

▼M33

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 4.1.1968

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Nekdanji predsednik odbora Skupnosti neodvisnih držav (SND) v državni dumi Ruske federacije (član stranke LDPR).

Dejavno je podpiral napotitev ruskih oboroženih sil v Ukrajino in priključitev Krima.

Trenutno je predsednik odbora državne dume Ruske federacije za zunanje zadeve.

17.3.2014

▼M34

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 13.9.1961

Kraj rojstva: Vitebsk (SSR Belorusija), zdaj Belorusija

Nekdanji poveljnik črnomorske flote, admiral.

Odgovoren je za poveljevanje ruskim silam, ki so zasedle suvereno ukrajinsko ozemlje.

Načelnik štaba in prvi namestnik poveljnika ruske flote.

17.3.2014

▼M33

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 2.7.1958

Kraj rojstva: Siva, okrožje Perm, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji poveljnik zahodnega vojaškega območja Rusije, katerega enote so nameščene na Krimu. Odgovoren je za del ruske vojaške prisotnosti na Krimu, ki spodkopava suverenost Ukrajine in je krimskim oblastem pomagala preprečevati javne demonstracije proti prizadevanjem za referendum in priključitev Rusiji. Od novembra 2015 vodja skupnega osebja Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO).

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 22.3.1958

Kraj rojstva: Ordžonikice (Vladikavkaz), ASSR Severna Osetija, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji poveljnik južnega vojaškega območja Rusije, katerega sile so nameščene na Krimu; črnomorska flota spada pod Galkinovo poveljstvo; velik del sil je na Krim prišel prek južnega vojaškega območja.

Sile južnega vojaškega območja so nameščene na Krimu. Odgovoren je za del ruske vojaške prisotnosti na Krimu, ki spodkopava suverenost Ukrajine in je krimskim oblastem pomagala preprečevati javne demonstracije proti prizadevanjem za referendum in priključitev Rusiji. Poleg tega pod nadzor tega območja spada tudi črnomorska flota.

Trenutno je zaposlen v centralnem aparatu ruskega Ministrstva za obrambo. Od 19. januarja 2017 je svetovalec ministra za obrambo.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 21. 12. 1963

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Nekdanji podpredsednik vlade Ruske federacije. Javno pozival k priključitvi Krima.

Od leta 2018 na položaju generalnega direktorja v državni družbi.

21.3.2014

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 1.1.1961

Kraj rojstva: Zaporožje, (SSR Ukrajina), zdaj Ukrajina

Nekdanji svetovalec predsednika Ruske federacije. Javno pozival k priključitvi Krima.

Od oktobra 2019 minister za integracijo in makroekonomijo v Evrazijski gospodarski komisiji.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (rojena TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (rojena ТЮТИНА))

Spol: ženski;

Datum rojstva: 7.4.1949

Kraj rojstva: Šepetovka, okrožje Hmelnicki (Kamjanec-Podilski), (SSR Ukrajina), zdaj Ukrajina

Predsednica Zveznega sveta. 1. marca 2014 je zveznem svetu javno podprla namestitev ruskih sil v Ukrajini.

21.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 27.10.1954

Kraj rojstva: Sankt Peterburg (nekdanji Leningrad), Ruska federacija

Namestnik predsednika državne dume. Javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini. Javno podprl sporazum o ponovni rusko-krimski združitvi in s tem povezano zvezno ustavno pravo.

Od oktobra 2016 je direktor zunanje obveščevalne službe Ruske federacije. Stalni član in sekretar Varnostnega sveta Ruske federacije.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV

tudi Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 26.4.1954

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

S predsedniškim dekretom z dne 9. decembra 2013 imenovan za vodjo ruske zvezne državne tiskovne agencije „Rossiya Segodnya“.

Osrednja osebnost vladne propagande v podporo razmestitvi ruskih sil v Ukrajini.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 27.3.1963

Kraj rojstva: Sevastopol, (SSR Ukrajina), Ukrajina

Nekdanji namestnik poveljnika črnomorske flote, kontraadmiral.

Odgovoren je za poveljevanje ruskim silam, ki so zasedle suvereno ukrajinsko ozemlje.

Trenutno je admiral, poveljnik ruske baltske flote.

21.3.2014

▼M36

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 1.9.1956

Kraj rojstva: Zaporožje, SSR Ukrajina, Ukrajina

Nekdanji namestnik poveljnika črnomorske flote, kontraadmiral.

Odgovoren je za poveljevanje ruskim silam, ki so zasedle suvereno ukrajinsko ozemlje.

26. septembra 2017 je bil z odlokom predsednika Ruske federacije razrešen s svojega položaja in odpuščen iz vojaške službe.

Nekdanji član Zveznega sveta Ruske federacije, v katerem zastopa priključeno mesto Sevastopol. Trenutni namestnik v „zakonodajni skupščini“ mesta Sevastopol.

21.3.2014

▼M34

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 21.9.1964

Kraj rojstva: Solncevo, okrožje Lipeck, Ruska federacija

Nekdanji svetovalec predsednika Ruske federacije. Bil je med organizatorji procesa za mobilizacijo krimskih lokalnih skupnosti k dejanjem, namenjenim spodkopavanju ukrajinskih organov na Krimu.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

21.3.2014

▼M33

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ),

tudi Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 10.10.1955

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Vodja krimske volilne komisije. Odgovoren je za izvedbo referenduma na Krimu. V skladu z ruskim sistemom odgovoren za podpis referendumskih rezultatov.

V funkciji vodje krimske volilne komisije je sodeloval pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 ter regionalnih in lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

21.3.2014

▼M33 —————

▼M33

32.

Generalpodpolkovnik Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Spol: moški;

Datum rojstva: 5.12.1959

Kraj rojstva: Oš, SSR Kirgizistan, zdaj Kirgizistan

Nekdanji poveljnik ruskih čet, nameščenih na terenu na nezakonito priključenem Krimu (ki jih Rusija še naprej uradno imenuje „lokalne samoobrambne milice“). Nekdanji namestnik poveljnika južnega vojaškega območja. Trenutno je vodja oddelka za javno upravo in nacionalno varnost na vojaški akademiji ruskega generalštaba.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rojena DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (rojena ДМИТРИЕВА))

Spol: ženski;

Datum rojstva: 9.12.1954

Kraj rojstva: Buj, okrožje Kostroma, Ruska federacija

Nekdanja namestnica predsednika državne dume. Pobudnica in ena od podpornikov nedavnih zakonodajnih predlogov v Rusiji, na podlagi katerih bi se regije drugih držav lahko pridružile Rusiji brez predhodne privolitve njihovih centralnih organov.

Od septembra 2015 je članica Zveznega sveta okrožja Omsk. Trenutno namestnica predsednika odbora Zveznega sveta za ustavno zakonodajo in oblikovanje države.

21.3.2014

▼M36

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Spol: moški

Datum rojstva: 7.11.1958

Kraj rojstva: Bandurovo, okrožje Kirovograd, SSR Ukrajina, zdaj Ukrajina

Državljanstvo: rusko

Nekdanji podpredsednik vlade. Odgovoren za nadzorovanje vključevanja priključene „Avtonomne republike Krim“ v Rusko federacijo. Namestnik vodje kabineta Predsedniške administracije Ruske federacije. Posebni odposlanec predsednika za obvladovanje konfliktov v Ukrajini.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.9.1949

Kraj rojstva: Moskva ali Ostrov, okrožje Pskov, Ruska federacija

Nekdanji pooblaščeni predstavnik predsednika Ruske federacije v t. i. „Zveznem okrožju Krim“, odgovoren je za izvajanje ustavnih odločb voditelja ruske države na ozemlju priključene „Avtonomne republike Krim“. Nekdanji nestalni član ruskega Varnostnega sveta.

Nekdanji pooblaščeni predstavnik predsednika Ruske federacije v Zveznem okrožju Severni Kavkaz (do junija 2018).

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike. Častni konzul Nikaragve na Krimu od oktobra 2020.

29.4.2014

▼M33

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 27.10.1965

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (zdaj Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Nekdanji minister za zadeve Krima. Odgovoren za vključevanje priključene Avtonomne „republike Krim“ v Rusko federacijo.

Nekdanji namestnik vodje kabineta ruske vlade, odgovoren za organizacijo dela vladne komisije za socialno-ekonomski razvoj tako imenovane „Republike Krim“.

Nekdanji vodja kabineta računovodske zbornice Ruske federacije. Od septembra 2019 revizor računovodske zbornice Ruske federacije.

29.4.2014

▼M37

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Spol: moški

Datum rojstva: 22.8.1960

Kraj rojstva: Alagir, ASSR Severna Osetija, RSFSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji guverner priključenega ukrajinskega mesta Sevastopol.

Nekdanji pooblaščeni predstavnik predsednika Ruske federacije v Sibirskem zveznem okrožju. Član Varnostnega sveta Ruske federacije.

Vršilec dolžnosti voditelja Severne Osetije od 9. aprila 2021.

29.4.2014

▼M33

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 7.5.1962

Kraj rojstva: Simferopol, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Od leta 2014 članica zveznega sveta Rusije iz priključene Avtonomne „republike Krim“, ponovno imenovana leta 2019.

29.4.2014

▼M13 —————

▼M34

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 21.12.1961

Kraj rojstva: Taštagol, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji namestnik predsedujočega državne dume. Odgovoren za začetek priprave zakonodaje za vključitev priključene Avtonomne „republike Krim“ v Rusko federacijo. Član dume, vodja frakcije Združena Rusije.

29.4.2014

▼M15 —————

▼M33

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 8.9.1955

Kraj rojstva: Kazan, Ruska federacija

Poveljnik generalštaba oboroženih sil Ruske federacije, prvi namestnik ministra za obrambo Ruske federacije, general. Odgovoren za množično nameščanje ruskih vojakov ob meji z Ukrajino, preprečeval pa je tudi umirjanje razmer.

29.4.2014

▼M34

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

tudi Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(tudi Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Spol: moški

Datum rojstva: 6.7.1993 ali 6.7.1991

Kraj rojstva: Praga, Češka republika

Dejaven član „Luganske garde“. Sodeloval je pri zasedbi zgradbe regionalnega urada Varnostne službe v Lugansku.

Še vedno dejaven vojaški borec Ljudske republike Lugansk.

29.4.2014

▼M21 —————

▼M33

45.

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН),

tudi Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 26.1.1972

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

Dejaven udeleženec in organizator separatističnih dejavnosti, koordinator dejavnosti „ruskih turistov“ v Donecku. Soustanovitelj „državljanske pobude Donbas za Evroazijsko unijo“. Nekdanji „prvi namestnik predsednika Sveta ministrov“. Do 4. septembra 2015„predsednik“„Ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

Od februarja 2017 na podlagi odločitve t. i. „Ljudskega sveta“ nima več mandata člana „Ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН),

tudi Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 9.5.1981

Kraj rojstva: Makijevka (Doneško okrožje), Ukrajina

Eden od voditeljev „Ljudske republike Doneck“. Sodeloval je pri zasedbi in okupaciji regionalne uprave v Donecku leta 2014. Do 4. septembra 2015 namestnik predsednika „ljudskega sveta“„Ljudske republike Doneck“. Od 4. septembra 2015„predsednik“„Ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“. Od 7. septembra 2018„vršilec dolžnosti voditelja Ljudske republike Doneck“. „Voditelj Ljudske republike Doneck“ po „volitvah“11. novembra 2018.

29.4.2014

▼M34

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ),

tudi Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 1.5.1983

Kraj rojstva: Harcisk, Doneško okrožje, Ukrajina

Eden od voditeljev ideološko radikalne organizacije „Ljudska milica Donbasa“. Dejavno je sodeloval pri zasedbi več državnih zgradb v Doneškem okrožju.

Nekdanji član „Ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“ in njegovega „odbora za zunanjo politiko, zunanje odnose, informacijsko politiko in informacijsko tehnologijo“.

29.4.2014

▼M33

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (tudi Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Spol: moški;

Datum rojstva: 17.12.1970

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Identificiran kot uslužbenec glavnega obveščevalnega direktorata generalštaba Oboroženih sil Ruske federacije (GRU). Udeležen je bil pri incidentih v Slovjansku. Vodja ljudskega gibanja „Nova Rusija“. Nekdanji „minister za obrambo“ tako imenovane „Ljudske republike Doneck“.

4. novembra 2016 je v Moskvi organiziral „ruski pohod“ za ruske nacionaliste, ki podpirajo separatiste v vzhodni Ukrajini.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 4.2.1964

Kraj rojstva: Aleksejevka, okrožje Saratov, Ruska federacija

Nekdanji prvi namestnik glavnega tajnika urada ruskega predsednika. Odgovoren je za nadzor nad političnim vključevanjem ukrajinskega okrožja Krim v Rusko federacijo.

Od 5. oktobra 2016 je predsednik državne dume Ruske federacije.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.2.1957

Kraj rojstva: Barnaul, Ruska federacija

Nekdanji poveljnik ruskih letalskih sil, generalpolkovnik. Na tem vodstvenem položaju je odgovoren za napotitev ruskih letalskih sil na Krim.

Trenutno je predsednik odbora državne dume Ruske federacije za obrambo.

12.5.2014

▼M37

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 19.5.1960

Kraj rojstva: Ignatovo, Vologodsk oblast (Vologodsko okrožje), ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji predsednik odbora dume za ustavno pravo. Odgovoren je za pospešitev sprejetja zakonodaje o priključitvi Krima in Sevastopola Ruski federaciji.

Nekdanji član vrhovnega sveta stranke Združena Rusija. Svetovalec predsednika dume Volodina. Trenutno raziskovalec na državnem in pravnem inštitutu Ruske akademije znanosti.

Sopredsednik ruskega združenja odvetnikov.

12.5.2014

▼M33

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ),

tudi Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 30.1.1971

Kraj rojstva: vas Skvorcovo, okrožje Simferopol, Krim, Ukrajina

Nekdanji vodja Zveznega urada za migracije za Krim. Odgovoren je za sistematično in pospešeno izdajanje ruskih potnih listov prebivalcem Krima.

12.5.2014

▼M37

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.12.1965 ali 19.12.1962

Kraj rojstva: Simferopol, Krim ali Zaporizhia (Zaporožje), Ukrajina

Nekdanji vodja Zveznega urada za migracije za Sevastopol. Odgovoren je za sistematično in pospešeno izdajanje ruskih potnih listov prebivalcem Krima.

Nekdanji vodja zakonodajne skupščine mesta Sevastopol.

Svetovalec guvernerja Sevastopola.

12.5.2014

▼M33

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

tudi Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ) ali

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 2.5.1965

Kraj rojstva: Slovjansk (Doneško okrožje), Ukrajina

Nekdanji samooklicani „ljudski župan“ mesta Slovjansk (do 10. junija 2014). Ponomarjev je Vladimirja Putina pozval, naj pošlje ruske sile, da bi zaščitile mesto, zatem pa še, naj jim dobavi orožje. Pristaši Ponomarjeva so sodelovali pri ugrabitvah (ugrabili so aktivistko Irmo Krat in poročevalca za Vice News Simona Ostrovskega, ki sta bila pozneje izpuščena; zajeli so vojaške opazovalce, napotene na podlagi dokumenta OVSE s srečanja na Dunaju). Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti ali politike.

12.5.2014

▼M34

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (tudi Bes (hudič))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР),

tudi Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

tudi Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.12.1965

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Eden od nekdanjih voditeljev samooklicane milice iz Horlivke. Prevzel je nadzor nad stavbo urada ukrajinske varnostne službe v Doneškem okrožju, zatem pa zasedel okrožni urad Ministrstva za notranje zadeve v mestu Horlivka. Povezan je z Igorjem Strelkovim/Girkinom in je bil pod njegovim poveljstvom vpleten v umor namestnika predsednika mestnega sveta Horlivke Volodimirja Ribaka.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.5.2014

▼M33

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

tudi Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

ali Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Spol: moški;

Datum rojstva: 25.7.1980

Kraj rojstva: Makijevka (Doneško okrožje), Ukrajina

Eden od nekdanjih voditeljev oboroženih sil samooklicane „Ljudske republike Doneck“. Po navedbah enega od voditeljev „Ljudske republike Doneck“ Pušilina je cilj teh sil „zaščititi prebivalce Ljudske republike Doneck in njeno ozemeljsko nedotakljivost“.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

tudi Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 2.6.1970

Kraj rojstva: Dnjepropetrovsk (zdaj Dnjipro), Ukrajina

Nekdanji član rade; v tej funkciji je javno pozival k ustanovitvi „Zvezne republike Novorusije“, sestavljene iz jugovzhodnih ukrajinskih regij. Nekdanji „predsednik“„parlamenta Unije Ljudskih republik“ („parlament Novorusije“).

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.5.2014

▼M37

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН),

tudi Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.5.1980

Kraj rojstva: Donetsk (Doneck), Ukrajina

Nekdanji vodja centralne volilne komisije „Ljudske republike Doneck“. Dejavno sodeloval pri organizaciji referenduma 11. maja 2014, na katerem naj bi potrdili samorazglasitev „Ljudske republike Doneck“. Nekdanji „minister za delo in socialne zadeve“.

V kazenskem postopku v Ukrajini.

12.5.2014

▼M33

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

tudi Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

ali Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 12.1.1981

Nekdanji vodja centralne volilne komisije „Ljudske republike Lugansk“. Dejavno sodeloval pri organizaciji referenduma 11. maja 2014, na katerem naj bi potrdili samorazglasitev „Ljudske republike Lugansk“.

Še vedno dejavno podpira separatistične politike.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 18.3.1980

Kraj rojstva: Mihajlovka, okrožje Vorošilovgrad, SSR Ukrajina, ali Evpatorija, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Poslanka državne dume, izvoljena na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Nekdanja tožilka t. i. „Republike Krim“. Dejavno je sodelovala pri priključitvi Krima Rusiji.

Trenutno podpredsednica odbora za mednarodne zadeve, članica komisije za preiskave tujega vmešavanja v notranje zadeve Ruske federacije, članica odbora za varnost in boj proti korupciji državne dume Ruske federacije.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO )

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО

Spol: moški;

Datum rojstva: 9.2.1979

Kraj rojstva: Sevastopol, Krim, Ukrajina

Nekdanji tožilec v Sevastopolu, ki je v tej funkciji dejavno sodeloval pri priključitvi Sevastopola Rusiji.

Tožilec v Republiki Adigeji.

12.5.2014

▼M36

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 25.7.1972

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Nekdanji tako imenovani „predsednik vlade Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Doneck“ (8. julija 2014 je na primer izjavil, da „naša vojska izvaja posebno operacijo proti ukrajinskim ‚fašistom‘“); podpisnik memoranduma o soglasju o „uniji Novorusija“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike; vodi „zvezo donbaških prostovoljcev“.

Predsednik odbora zveze donbaških prostovoljcev. Dejavno vključen v novačenje in usposabljanje „prostovoljcev“, ki jih pošljejo v boj v Donbas.

12.7.2014

▼M33

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

tudi Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

ali Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 18.12.1972

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

Nekdanji t. i. „minister za varnost Ljudske republike Doneck“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične varnostne dejavnosti t. i. „vlade Ljudske republike Doneck“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.7.2014

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ),

tudi Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 9.10.1975

Nekdanji t. i. „de facto namestnik predsednika vlade Ljudske republike Doneck, pristojen za socialne zadeve“. Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. vlade Ljudske republike Doneck.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

tudi Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

ali Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 6.11.1958

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

Nekdanji t. i. „minister za obveščanje in množično komunikacijo“„Ljudske republike Doneck“. Trenutno član t. i. „Ljudskega sveta“„Ljudske republike Doneck“. Odgovoren je za proseparatistične propagandne dejavnosti t. i. „vlade“„Ljudske republike Doneck“.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti v vzhodni Ukrajini.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 20.1.1964

Kraj rojstva: Iževsk, Ruska federacija

Nekdanji t. i. „predsednik Sveta ministrov Ljudske republike Lugansk“, potrjen 8. julija 2014.

Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljudske republike Lugansk“.

Še vedno podpira dejavnosti financiranja separatističnih struktur Ljudske republike Lugansk.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович НIКIТIН),

tudi Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 25.11.1971

Kraj rojstva: Šargun, Uzbekistan

Nekdanji t. i. „podpredsednik Sveta ministrov Ljudske republike Lugansk“ (prej t. i. „predsednik vlade Ljudske republike Lugansk“ in nekdanji tiskovni predstavnik „vojske jugovzhoda“).

Odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. vlade Ljudske republike Lugansk.

Odgovoren je za izjavo v imenu „vojske jugovzhoda“, da ukrajinske predsedniške volitve v „Ljudski republiki Lugansk“ zaradi „novega“ statusa regije niso izvedljive.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН),

tudi Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 7.4.1980 ali 7.4.1979

Kraj rojstva: Stahanov, Lugansko okrožje, Ukrajina

Do 25. marca 2016 t. i. „predsednik Vrhovnega sveta Ljudske republike Lugansk“, odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti „Vrhovnega sveta“; Rusko federacijo je pozval, naj prizna neodvisnost „Ljudske republike Lugansk“.

Podpisnik memoranduma o soglasju o „uniji Novorusija“.

Nekdanji član t. i. „Ljudskega sveta Ljudske republike Lugansk“.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

Trenutno predsednik t. i. „Javne zbornice Ljudske republike Lugansk“.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович IВАКIН),

tudi Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 13.8.1954

Kraj rojstva: Prevalsk (Lugansko okrožje), Ukrajina

Nekdanji tako imenovani „minister za notranje zadeve Ljudske republike Lugansk“; v tej funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti tako imenovane „vlade Ljudske republike Lugansk“.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

tudi Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

ali Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 24.6.1964 ali 25.6.1964 ali 26.6.1964

Kraj rojstva: Lugansk (morda v Kelmenciju, Černivško okrožje), Ukrajina

Nekdanji „minister za obrambo“ in nekdanji „voditelj Ljudske republike Lugansk“; v teh funkcijah je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti „vlade Ljudske republike Lugansk“.

Nekdanji posebni odposlanec „Ljudske republike Lugansk“ za izvajanje sporazumov iz Minska.

12.7.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 20.6.1956 ali 6.10.1956

Kraj rojstva: Dzeržinsk, Doneško okrožje, Ukrajina

Poveljnik kozaških sil.

Poveljuje separatistom na vzhodu Ukrajine, ki se bojujejo proti ukrajinskim vladnim silam.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.7.2014

▼M14 —————

▼M33

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 1.9.1950

Kraj rojstva: Kurumoč, okrožje Kujbišev, Ruska federacija

Nekdanji stalni član Varnostnega sveta Ruske federacije; nekdanji direktor zunanje obveščevalne službe Ruske federacije. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Od 4. januarja 2017 je direktor ruskega inštituta za strateške študije. Je tudi predsednik upravnega odbora podjetja „Almaz-Antey“.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti ali politike.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 11.7.1951

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Stalni član in sekretar Varnostnega sveta Ruske federacije. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.11.1951

Kraj rojstva: Perm, Ruska federacija

Stalni član in sekretar sveta za nacionalno varnost Ruske federacije. Direktor zvezne službe za nacionalno varnost. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

▼M34

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 8.10.1956

Kraj rojstva: Žetikara, Kazaška sovjetska socialistična republika (zdaj Kazahstan)

Član in namestnik sekretarja Varnostnega sveta Ruske federacije. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

▼M33

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.12.1950

Kraj rojstva: Vladivostok, Ruska federacija

Nekdanji stalni član Varnostnega sveta Ruske federacije. Kot član Varnostnega sveta, ki ima svetovalno in usklajevalno vlogo pri nacionalni varnosti, je sodeloval pri oblikovanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Še naprej član vrhovnega sveta stranke Združena Rusija.

Predsednik upravnega odbora državnega podjetja„Tactical Missiles Corporation JSC“.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Spol: moški;

Datum rojstva: 17.5.1954

Poveljnik pete enote zvezne službe nacionalne varnosti Ruske federacije.

Kot visoki uradnik zvezne službe nacionalne varnosti (generalpolkovnik) vodi službo za nadzor nad obveščevalnimi dejavnostmi in mednarodnimi operacijami.

25.7.2014

▼M37

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.7.1981

Kraj rojstva: Kuibyshev (Kujbišev) (Samara), Ruska federacija

Nekdanji poslanec državne dume.

V funkciji poslanca dume je razglasil odprtje „de facto veleposlaništva“ nepriznane, t. i. „Ljudske republike Doneck“ v Moskvi; s svojimi dejanji prispeva k spodkopavanju in ogrožanju ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

Nekdanji predsednik odbora ruske državne dume za telesno vzgojo, šport in mladinske zadeve.

Od 20. julija 2020 vršilec dolžnosti guvernerja okraja Kabarovski Kraj.

Od 6. februarja 2021 koordinator regionalne veje Liberalnodemokratske stranke Rusije.

25.7.2014

▼M33

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 5.10.1976

Kraj rojstva: Centaroj, Čečenija, Ruska federacija

Predsednik Republike Čečenije. Dajal je izjave v podporo nezakoniti priključitvi Krima ter oboroženi vstaji v Ukrajini. Med drugim je 14. junija 2014 izjavil, da „bo storil vse, da bi pomagal pri oživitvi Krima“. V tej zvezi mu je vršilec dolžnosti vodje Avtonomne „republike Krim“ podelil odlikovanje „za osvoboditev Krima“ zaradi njegove podpore pri nezakoniti priključitvi Krima. Poleg tega je 1. junija 2014 izrazil pripravljenost, da v Ukrajino pošlje 74 000 čečenskih prostovoljcev, če bi ga za to zaprosili.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 23.12.1960

Kraj rojstva: Viselki, okrožje Krasnodar, Ruska federacija

Nekdanji upravnik krasnodarske regije.

Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne „republike Krim“ mu je podelil odlikovanje „za osvoboditev Krima“ zaradi podpore pri nezakoniti priključitvi Krima. Vršilec dolžnosti vodje Avtonomne „republike Krim“ je tedaj dejal, da je bil navedeni med prvimi, ki so izrazili podporo novemu krimskemu „vodstvu“.

Nekdanji minister Ruske federacije za kmetijstvo.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ),

tudi Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 10.2.1983 (ali 10.3.1983)

Kraj rojstva: Sjevjerodoneck, Ukrajina

Eden od samooklicanih voditeljev „Ljudske republike Doneck“. Pozival je k ruskemu posredovanju v vzhodni Ukrajini, tudi z namestitvijo ruskih mirovnih sil. Bil je povezan z Igorjem Strelkovom/Girkinom, ki je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Gubarev je bil odgovoren za novačenje ljudi v oborožene sile separatistov.

Odgovoren je za zavzetje poslopja regionalne vlade v Donecku s strani proruskih sil; oklical se je za „ljudskega guvernerja“.

Kljub temu, da mu je bila zaradi ogrožanja ozemeljske nedotakljivosti Ukrajine odvzeta prostost in je bil nato izpuščen, je imel še naprej pomembno vlogo pri separatističnih dejavnostih ter je tako spodkopaval ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

tudi Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 5.7.1983 ali 10.3.1983

Kraj rojstva: Kahovka, Heršovsko okrožje, Ukrajina

Kot nekdanja t. i. „ministrica za zunanje zadeve“ je bila odgovorna za obrambo t. i. „Ljudske republike Doneck“, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti ali politike.

Nekdanja članica t. i. Ljudskega sveta „Ljudske republike Doneck“ (do novembra 2018).

25.7.2014

▼M37

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Spol: moški

Datum rojstva: 7.2.1960

Kraj rojstva: Donetsk (Doneck), Ukrajina

Nekdanji t. i. „namestnik ministra za obrambo“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. Povezan je z Igorjem Strelkovom/Girkinom, ki je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej Berezin podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike. Sedanji predsednik sveta združenja pisateljev Ljudske republike Doneck in namestnik ljudskega sveta DNR.

25.7.2014

▼M33

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ),

tudi Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 2.4.1956

Kraj rojstva: Odesa, Ukrajina

Samooklicani „predsednik“ t. i. „Republike Novorusije“, ki je pozval Rusijo, naj pošlje vojake v Ukrajino. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti ali politike.

25.7.2014

▼M34

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (tudi Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Spol: moški

Datum rojstva: 23.6.1972 (ali 23.7.1972)

Kraj rojstva: vas Frontovka, okrožje Vinice, Ukrajina

Visoki svetovalec Igorja Strelkova/Girkina, ki je odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (tudi Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 19.2.1951

Kraj rojstva: Novosibirsk, Ruska federacija

Nekdanji „minister za državno varnost“ v separatistični regiji Pridnestrje. Nekdanji podpredsednik vlade „Ljudske republike Doneck“, odgovoren za varnost in kazenski pregon. Po svoji funkciji je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. vlade Ljudske republike Doneck.

Član upravnega odbora in namestnik generalnega direktorja podjetja „United Engine Corporation“, ki je v državni lasti; član upravnega odbora podjetja JSC Research and Production Enterprise „Temp“, imenovanega po F. Korotkovu.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

25.7.2014

▼M33

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 31.5.1960

Kraj rojstva: Zagorsk (Sergejev Posad), Ruska federacija

Kot prvi namestnik vodje kadrovske službe urada predsednika je odgovoren za dajanje navodil ruskim medijskim hišam, da pozitivno poročajo o separatisitih v Ukrajini in priključitvi Krima, s čimer prispeva k destabilizaciji razmer v vzhodni Ukrajini in podpira priključitev Krima.

30.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA,

tudi Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: morda 23.7.1981

Nekdanja predstavnica za stike z javnostjo t. i. „vlade“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“, ki je dajala izjave, s katerimi je med drugim upravičevala sestrelitev ukrajinskega vojaškega letala, zajetje talcev in bojne aktivnosti nezakonitih oboroženih skupin, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in enotnost Ukrajine.

Nekdanja predstavnica za stike z javnostjo na tiskovnem uradu Ljudske republike Lugansk.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ),

tudi Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 13.1.1954

Kraj rojstva: Dzeržinsk (Doneško okrožje), Ukrajina

Nekdanji član t. i. „Ljudskega sveta“ in nekdanji predsednik t. i. „Vrhovnega sveta“ t. i. „Ljudske republike Doneck“, ki je sodeloval pri oblikovanju politik in organizaciji nezakonitega „referenduma“, ki je bil podlaga za razglasitev t. i. „Ljudske republike Doneck“, ki je predstavljala kršitev ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in enotnosti Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti ali politike. Sedanji vodja komunistične partije Ljudske republike Doneck.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ),

tudi Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 27.11.1967

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Njegovo sprejetje imenovanja za t. i. „ministra za notranje zadeve ‚Republike Krim‘“ (na to mesto ga je 5. maja 2014 z odlokom št. 301 imenoval predsednik Rusije) in njegovo delovanje v tej funkciji spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in enotnost Ukrajine.

Junija 2018 razrešen s položaja t. i. „ministra za notranje zadeve ‚Republike Krim‘“. Svetovalec „predsednika“ Sveta ministrov t. i. „Republike Krim“.

30.7.2014

▼M34

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

tudi Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.12.1951

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Arkadij Rotenberg je pomemben ruski poslovnež, ki je osebno tesno povezan s predsednikom Putinom. Od marca 2014 je osebno ali za svoja podjetja prejel državna naročila v skupni vrednosti več kot 7 milijard dolarjev. V letu 2015 je bil z vidika vrednosti pogodb najpomembnejši prejemnik na letnem seznamu državnih naročil, ker je ruska vlada z njim sklenila pogodbe v vrednosti 555 milijard rubljev. Ta naročila so bila večinoma dodeljena brez uradnih konkurenčnih postopkov. 30. januarja 2015 je predsednik vlade Dmitrij Medvedjev podpisal odlok, na podlagi katerega je bila z Rotenbergovim podjetjem Stroygazmontazh sklenjena državna pogodba za izgradnjo mostu Kerč od Rusije do nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

30.7.2014

 

 

 

S temi pogodbami so mu ruski nosilci odločitev, odgovorni za priključitev Krima ali destabilizacijo vzhodne Ukrajine, zagotovili finančne koristi.

Nekdanji lastnik podjetja Stroygazmontazh, s katerim je bila sklenjena državna pogodba za izgradnjo mostu Kerč od Rusije do nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“, s čimer se utrjuje njeno povezovanje z Rusko federacijo in še dodatno spodkopava ozemeljska nedotakljivost Ukrajine. Poleg tega je podjetje Stroygazmontazh januarja 2017 sklenilo pogodbo za izvedbo javnega naročila v vrednosti 17 milijard rubljev za izgradnjo železniške povezave na mostu Kerč, kar še dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

 

 

 

 

Lastnik dveh podjetij, Mostotrest in Stroygazmontazh-Most, ki sta bili uvrščeni na seznam zaradi dejavnosti, ki spodkopavajo nedotakljivost Ukrajine (subjekta št. 43 in 46 v tej prilogi).

Za sodelovanje pri izgradnji mostu Kerč mu je bilo marca 2020 podeljeno državno odlikovanje „Heroj dela Ruske federacije“.

Je predsednik upravnega odbora založbe Prosvesčenije, ki je med drugim izvedla projekt „Otrokom Rusije: poštni naslov – Krim“, tj. javno kampanjo, ki je bila zasnovana, da bi otroke s Krima prepričali, da so poslej v Rusiji živeči ruski državljani. Na ta način je podpiral politiko ruske vlade, usmerjeno v priključitev Krima Rusiji.

 

▼M33

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 3.7.1974

Kraj rojstva: Pušino, moskovsko okrožje, Ruska federacija

Malofejev je tesno povezan z ukrajinskimi separatisti v vzhodni Ukrajini in na Krimu. Je bivši delodajalec Aleksandra Borodaja, nekdanjega t. i. predsednika vlade „Ljudske republike Doneck“; v času priključitve Krima se je srečal s Sergejem Aksjonovim, t. i. predsednikom vlade „Republike Krim“. Ukrajinska vlada je začela kazensko preiskavo glede njegove domnevne materialne in finančne podpore separatistom. Poleg tega je dal več javnih izjav v podporo priključitvi Krima in vključitvi Ukrajine v Rusijo ter junija 2014 izjavil, da „se celotne Ukrajine ne da vključiti v Rusijo, vzhodni del (Ukrajine) pa morda.“

Zato Malofejev deluje v podporo destabilizaciji vzhodne Ukrajine.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Spol: moški;

Datum rojstva: 25.7.1951

Kraj rojstva: Leningrad, ZSSR (Sankt Peterburg, Ruska federacija)

Kovalchuk je dolgoletni znanec predsednika Putina. Je soustanovitelj t. i. zadruge „Ozero Dacha“, ki povezuje vplivno skupino posameznikov okoli predsednika Putina.

Ima koristi od svojih povezav z ruskimi snovalci odločitev. Je predsednik in največji delničar Banke Rossiya, kjer je imel leta 2013 v lasti 38 %, to pa naj bi bila osebna banka višjih uradnikov Ruske federacije.

Po nezakoniti priključitvi Krima je Banka Rossiya odprla podružnice na Krimu in v Sevastopolu, s čimer je utrdila njuno povezavo z Rusko federacijo. Poleg tega ima Banka Rossiya pomembne deleže v National Media Group, ki po drugi strani obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpirajo politiko ruske vlade v zvezi z destabilizacijo Ukrajine.

30.7.2014

▼M36

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 24.1.1950

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Shamalov je dolgoletni znanec predsednika Putina. Je soustanovitelj t. i. zadruge „Ozero Dača“, ki povezuje vplivno skupino posameznikov okoli predsednika Putina.

Ima koristi od svojih povezav z ruskimi snovalci odločitev. Je drugi največji delničar banke Bank Rossiya, leta 2013 je bil njen desetodstotni lastnik, banka pa je poznana tudi kot osebna banka višjih uradnikov Ruske federacije. Po nezakoniti priključitvi Krima je banka Bank Rossiya odprla podružnice na Krimu in v Sevastopolu, s čimer je utrdila njuno povezavo z Rusko federacijo.

Poleg tega ima banka Bank Rossiya pomembne deleže v National Media Group, ki po drugi strani obvladuje televizijske postaje, ki aktivno podpirajo politiko ruske vlade v zvezi z destabilizacijo Ukrajine.

30.7.2014

▼M29 —————

▼M34

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (tudi „Car“)

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

ali Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 14.10.1974

Kraj rojstva: Gorskoje, Lugansko okrožje, Ukrajina

S 14. avgustom 2014 je nadomestil Igorja Strelkova/Girkina kot t. i. „minister za obrambo“„Ljudske republike Doneck“. Od aprila 2014 domnevno poveljuje enoti separatističnih borcev v Donecku, pri čemer je obljubil, da bo izpeljal strateško nalogo odvrnitve vojaške agresije Ukrajine. S tem Kononov podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Septembra 2018 razrešen s položaja t. i. „ministra za obrambo“.

Vodja direktorata za socialno pomoč upokojenim pripadnikom in državljansko vzgojo vojaških sil pod pristojnostjo t. i. „voditelja Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

▼M33

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО),

tudi Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Spol: moški;

Datum rojstva: 21.1.1983

Kraj rojstva: Debalčevo, Ukrajina

Povezan je z „ljudsko milico v Donbasu“. Med drugim je izjavil, da se bodo še naprej borili tudi v preostalih delih države. S tem Rudenko podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Je član t. i. „Ljudskega sveta Ljudske republike Doneck“.

12.9.2014

▼M18 —————

▼M34

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Spol: moški

Možni datum rojstva: 27.12 1977

Kraj rojstva: Tiraspol, Republika Moldavija

Nekdanji „minister za državno varnost“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. Povezan je z Vladimirjem Antjufejevom, ki je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljudske republike Doneck“. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike. Izvršni direktor in predsedujoči Sveta poveljnikov „zveze donbaških prostovoljcev“.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Spol: moški

Datum rojstva: 1.3.1977

Kraj rojstva: Frunze, okraj Slobozie, Republika Moldavija

Nekdanji t. i. „minister za notranje zadeve“„Ljudske republike Doneck“. Povezan je z Vladimirjem Antjufejevom, ki je bil odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljudske republike Doneck“. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

▼M33

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 23.9.1976

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Nekdanji predstavnik tako imenovane „Ljudske republike Doneck“ v Moskvi. V svojih izjavah je med drugim govoril o pripravljenosti milic, da se vključijo v gverilsko vojno in zasežejo sisteme orožja ukrajinskih oboroženih sil. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Eden od nekdanjih voditeljev „zveze donbaških prostovoljcev“.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

tudi Alexandru CARAMAN

Spol: moški;

Datum rojstva: 26.7.1956

Kraj rojstva: Cioburciu, okraj Slobozie, Republika Moldavija

Nekdanji t. i. „podpredsednik vlade Ljudske republike Doneck, pristojen za socialne zadeve“. Povezan je z Vladimirjem Antjufejevom, ki je odgovoren za separatistične „vladne“ dejavnosti t. i. „vlade Ljudske republike Doneck“. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Varovanec nekdanjega namestnika ruskega predsednika vlade Dmitrija Rogozina. Nekdanji vodja administracije Sveta ministrov „Ljudske republike Doneck“.

Do marca 2017 t. i. „pooblaščeni predstavnik predsednika“ t. i. „Pridnestrske moldavske republike“ pri Ruski federaciji.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

12.9.2014

104.

Georgiy L’vovich MURADOV

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 19.11.1954

Kraj rojstva: Kočmes, ASSR Komi (zdaj Ruska federacija)

T. i. „namestnik predsednika vlade“ Krima in pooblaščeni predstavnik Krima pri predsedniku Putinu. Muradov je pomemben akter pri konsolidaciji ruskega institucionalnega nadzora nad Krimom vse od nezakonite priključitve. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ),

tudi Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 23.5.1971

Kraj rojstva: Džankoj, Ukrajina

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik vlade“ Krima. Šeremet je imel ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi referenduma o združitvi Krima z Rusijo 16. marca. V času referenduma je Šeremet domnevno poveljeval promoskovskim „silam za samoobrambo“ Krima. S tem podpira ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

18. septembra 2016 je bil izvoljen za poslanca dume z nezakonito priključenega Krimskega polotoka.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 2.2.1948

Kraj rojstva: Krasnojarsk, Ruska federacija

Podpredsednik Zveznega sveta Ruske federacije. 1. marca 2014 je v zveznem svetu javno podprl namestitev ruskih sil v Ukrajini. Kasneje je pri glasovanju podprl s tem povezan odlok.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 25.4.1946

Kraj rojstva: Alma-Ata, SSR Kazahstan (zdaj Kazahstan)

Član Sveta državne dume; vodja stranke LDPR. Dejavno je podprl napotitev ruskih oboroženih sil v Ukrajino in priključitev Krima. Aktivno je pozval k razdelitvi Ukrajine. V imenu stranke LDPR, ki ji predseduje, je podpisal sporazum s tako imenovano „Ljudsko republiko Donetsk“.

12.9.2014

▼M37

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 11.8.1949

Kraj rojstva: Klin, moskovsko okrožje, Ruska federacija

Nekdanji namestnik predsednika državne dume. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „O vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Nekdanji voditelj Republike Dagestan.

Od 5. oktobra 2020 svetovalec predsednika Ruske federacije.

12.9.2014

▼M34

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 19.8.1957

Kraj rojstva: Stefanidin Dar, Rostovsko okrožje, Ruska federacija

Nekdanji predsednik („ataman“) Zveze ruskih in tujih kozaških sil. Poslanec državne dume. Prvi namestnik predsednika odbora dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki.

Podpiral je priključitev Krima in priznal, da so bili ruski kozaki dejavno vključeni v ukrajinski spor na strani separatistov, ki jih podpira Moskva. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

▼M33

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 6.8.1960

Kraj rojstva: Stepnoj Dvorec, Ruska federacija

Nekdanji prvi namestnik predsednika odbora državne dume za zunanje zadeve. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Trenutno predsednik odbora ruske državne dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki.

12.9.2014

▼M37

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 5.4.1948

Kraj rojstva: Opochka (Opočka), Ruska federacija

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji prvi namestnik predsednika odbora državne dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „O vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Član predsedstva centralnega komiteja komunistične partije Ruske federacije.

Vodja vseruskega javnega gibanja „ruski konkord“, ki poskuša ustvariti edinstveno rusko civilizacijo in okrepiti položaj Rusije v nekdanjem sovjetskem prostoru in SND.

12.9.2014

▼M33

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 21.3.1964

Kraj rojstva: Rudni, okrožje Kostanaj, SSR Kazahstan (zdaj Kazahstan)

Nekdanji poslanec državne dume in nekdanji prvi namestnik predsednika odbora državne dume za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Še vedno dejavno podpira separatistične politike.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 7.8.1950

Kraj rojstva: Bogorodick, Ruska federacija

Prvi namestnik predsednika državne dume. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 27.9.1972

Kraj rojstva: Moskva, Ruska federacija

Namestnik predsednika državne dume. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 28.5.1953

Kraj rojstva: Puškin, Ruska federacija

Nekdanji poslanec državne dume. Nekdanji namestnik predsednika državne dume. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Trenutno je član centralne volilne komisije.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 7.1.1972

Kraj rojstva: Pavlov na Nevi, Ruska federacija

Prva namestnica predsednika odbora za zunanje zadeve v državni dumi. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprla osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 11.2.1968

Generalmajor ruske vojske. Nekdanji poveljnik 76. letalske divizije, ki je bila del ruskih oboroženih sil, prisotnih na ozemlju Ukrajine, zlasti v času nezakonite priključitve Krima. Od leta 2018 namestnik načelnika generalštaba letalskih sil.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 20.8.1952

Kraj rojstva: Čeremkovo, Okrožje Irkutsk, Ruska federacija

Sergej Čemezov je eden od znanih tesnih sodelavcev predsednika Putina; oba sta bila uradnika KGB v Dresdnu. Čemezov je član Vrhovnega sveta „Združene Rusije“. Izkorišča svoje povezave z ruskim predsednikom – imenovan je bil na vodilna mesta v podjetjih pod državnim nadzorom. Predseduje družbi Rostec, ki je vodilna korporacija na področju obrambne in industrijske proizvodnje pod ruskim državnim nadzorom. Technopromexport, ki je podružnica Rosteca, namerava v skladu s sklepom ruske vlade graditi elektrarne na Krimu, s čimer podpira njegovo povezovanje z Rusko federacijo.

Poleg tega je Rosoboronexport, ki je podružnica Rosteca, podpiral vključevanje krimskih obrambnih podjetij v rusko obrambno industrijo in s tem utrjeval nezakonito priključitev Krima Ruski federaciji.

12.9.2014

▼M37

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 8.2.1963

Kraj rojstva: Chisinau (Kišinjev), SSR Moldavija (zdaj Republika Moldavija)

Nekdanji poslanec državne dume. Nekdanji poslanec državne dume, predsednik komisije državne dume za zakonske predpise za razvoj vojaško-industrijskega kompleksa Ruske federacije. Je viden član „Združene Rusije“ in poslovnež z znatnimi naložbami v Ukrajini in na Krimu.

Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „O vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

Trenutno je član Zveznega sveta Ruske federacije. Član Odbora za zunanje zadeve.

Po združitvi političnih strank „Pravična Rusija“, „Za resnico“ in „Ruski patrioti“, je Babakov postal sekretar predsedstva osrednjega sveta združenega subjekta.

12.9.2014

▼M36

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ), tudi Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 29.9.1982 ali 23.9.1982

Kot nekdanji „vodja centralne volilne komisije Luganska“ je bil odgovoren za organizacijo t. i. „volitev“2. novembra 2014 v „Ljudski republiki Lugansk“. Te „volitve“ so bile v nasprotju z ukrajinskim pravom in zato nezakonite. Med oktobrom 2015 in decembrom 2017 je bil t. i. „minister za pravosodje“„Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije ter z organizacijo nezakonitih „volitev“ je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Registriran kot notar v mestu Lugansk.

Še naprej podpira in legitimizira separatistične politike v sodelovanju s separatističnimi oblastmi.

29.11.2014

▼M37

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (a.k.a. Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ),

tudi Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.9.1981

Kraj rojstva: Luhansk (Lugansk), Ukrajina

Predstavnik „Gospodarske unije Luganska“ v „Nacionalnem svetu“„Ljudske republike Lugansk“. Na t. i. „volitvah“2. novembra 2014 je kandidiral za mesto t. i. „voditelja“„Ljudske republike Lugansk“. Te t. i. „volitve“ so bile v nasprotju z ukrajinskim pravom in zato nezakonite. Nekdanji „vodja“ t. i. „Zveze sindikatov“. Član t. i. „Ljudskega sveta“„Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Aktivno podpira dejavnosti ali politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

29.11.2014

▼M34

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (tudi Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN ali Larysa AIRAPETYAN)

(rojena ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (rojena ЖИЛКО)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Spol: ženski

Datum rojstva: 21.2.1970

Kraj rojstva: verjetno Antracit, Lugansko okrožje, Ukrajina

Nekdanja t. i. „ministrica za zdravje“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. Na t. i. „volitvah“2. novembra 2014 je kandidirala za voditeljico t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

29.11.2014

▼M33

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (tudi Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Spol: moški;

Datum rojstva: 7.8.1957

Kraj rojstva: mesto Stalino (zdaj Doneck), Ukrajina

Član „parlamenta“ t. i. „Ljudske republike Doneck“, predsednik javnega združenja zveze veteranov Berkut Donbaškega okrožja in član ljudskega gibanja „Za svobodni Donbas“. Na t. i. „volitvah“2. novembra 2014 je kandidiral za voditelja t. i. „Ljudske republike Doneck“. Te „volitve“ so bile v nasprotju z ukrajinskim pravom in zato nezakonite.

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (tudi Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

ali (Олександр Iгорович КОФМАН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 30.8.1977

Kraj rojstva: Makijevka (Doneško okrožje), Ukrajina

Nekdanji t. i. „zunanji minister“ in t. i. „prvi namestnik predsednika“„parlamenta“„Ljudske republike Doneck“. Na t. i. (nezakonitih) volitvah 2. novembra 2014 je kandidiral za voditelja „Ljudske republike Doneck“. Te „volitve“ so bile v nasprotju z ukrajinskim pravom in zato nezakonite.

S prevzemom in opravljanjem te funkcije ter z vložitvijo uradne kandidature na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

Od junija 2019 predsednik t. i. Javne zbornice Ljudske republike Doneck.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ),

tudi Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 23.2.1969

Kraj rojstva: vas Belozernov, Romodanovski okraj, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji t. i. „prvi podpredsednik vlade“ in prejšnji „generalni tožilec“„Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Trenutno „svetovalec“ vodje moskovske podružnice preiskovalne komisije Ruske federacije (GSU SK).

29.11.2014

▼M31

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 1.6.1977

Kraj rojstva: Ruska federacija

Nekdanji „podpredsednik vlade, pristojen za finance“„Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Še vedno dejavno podpira separatistične strukture Ljudske republike Lugansk.

29.11.2014

▼M33

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ),

tudi Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 29.8.1969 ali 1973

Kraj rojstva: Sverdlovsk, Lugansk, Ukrajina

Nekdanji „minister za obrambo“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА),

tudi Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 11.3.1976

Kraj rojstva: Džambul/Jambul/Taraz (Kazahstan)

Nekdanja „ministrica za izobraževanje, znanost, kulturo in religije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (tudi Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

ali (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 17.3.1963

Kraj rojstva: Arhangelsk, Ruska federacija

Nekdanji t. i. „minister v Svetu ministrov“ (vodja administracije za vladne zadeve) „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

29.11.2014

▼M37

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (tudi Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.3.1961

Kraj rojstva: Vodyanske, Dobropilia Rayon, Donetsk oblast (Vodjanske, okraj Dobropilja, Doneško okrožje), Ukrajina

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

Nekdanji t. i. „minister za izobraževanje“„Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Trenutno dela za doneško akademijo za menedžment in javno upravo pod pristojnostjo t. i. „voditelja Ljudske republike Doneck“.

Od septembra 2018 profesor na oddelku za državno in občinsko upravo na zvezni državni izobraževalni ustanovi za visoko šolstvo „Ruski ekonomski univerzi G.V. Plekhanov“.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (tudi Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.5.1980 ali 21.10.1983

Kraj rojstva: Snezhnoye, Donetsk oblast (Snežnoje, Doneško okrožje), Ukrajina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Nekdanji član „Nacionalnega sveta“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. Nekdanji predsednik ljudskega gibanja „Svobodni Donbas“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Namestnik predsednika odbora nacionalne skupščine DNR za industrijo in trgovino.

29.11.2014

▼M34

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (tudi Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Spol: moški

Datum rojstva: 12.3.1964

Kraj rojstva: Romni, Sumiško okrožje, Ukrajina

Ромны, Сумская область, Украина

ali vas Gornjatskij, okrožje Perevalsk, Lugansko okrožje, Ukrajina

Nekdanji „namestnik vodje“„ljudskega sveta“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Trenutno t. i. „minister za zunanje zadeve“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

29.11.2014

▼M15 —————

▼M33

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (tudi Fritz, Srb)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 30.4.1991

Kraj rojstva: Sankt Peterburg, Ruska federacija

Poveljnik enote „Rusič“, oborožene separatistične skupine, vpletene v spopade v vzhodni Ukrajini.

V tej funkciji dejavno podpira dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

▼M18 —————

▼M21 —————

▼M37

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН),

tudi Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Spol: moški

Datum rojstva: 27.6.1966

Kraj rojstva: Donetsk (Doneck), Ukrajina

Uradni govorec in namestnik vodje „ljudske milice“ t. i. „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Namestnik vodje „oddelka ljudske milice DNR“.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 20.5.1972 ali 30.5.1972

Kraj rojstva: Luhansk (Lugansk), Ukrajina

Nekdanji t. i. „minister za pravosodje“ nezakonite t. i. „Ljudske republike Lugansk“. Nekdanji predsednik „centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Junija 2018 razrešen s položaja predsednika „centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

Registriran kot notar v Lugansku.

Še naprej podpira in legitimizira separatistične politike.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M33

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (tudi KUZOVLEV, TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, tudi КУЗОВЛЕВ, ТAMБOB)

Spol: moški;

Datum rojstva: 7.1.1967

Kraj rojstva: Mičurinsk, Tambovsko okrožje, Ruska federacija

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Nekdanji vrhovni poveljnik ljudske milice „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Nekdanji poveljnik osme armade ruskih oboroženih sil. Načelnik generalštaba in prvi namestnik poveljnika ruskega južnega vojaškega območja.

16.2.2015

▼M34

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (born FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ – rojena ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (rojena FILIPPOVA)

(Катерина Володимирiвна ГОГIАШВIЛI – rojena ФIЛIППОВА)

Spol: ženski

Datum rojstva: 20.1.1988

Kraj rojstva: Krasnorarmejsk (zdaj Pokrovsk), Donetska oblast, Ukrajina

Nekdanja t. i. „ministrica za pravosodje“ t. i. „Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Nekdanja direktorica oddelka za organizacijo dela t. i. „Sveta ministrov Ljudske republike Doneck“. Namestnica vodje urada t. i. „Varuha človekovih pravic“„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

▼M33

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ),

tudi Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.5.1971

Kraj rojstva: Nevinomisk, Stavropol Krai, Ruska federacija

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация

Nekdanji „minister za finance in davke“„Ljudske republike Doneck“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Septembra 2018 razrešen s položaja „ministra za finance in davke“. Še vedno dejavno podpira separatistične dejavnosti oziroma politike.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ),

tudi Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 5.1.1967

Kraj rojstva: Baranjikivka, Bilovodski okraj, Lugansko okrožje, Ukrajina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Tako imenovani „minister za finance“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО),

tudi Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Spol: moški;

Datum rojstva: 22.4.1985

Kraj rojstva: Herson, Ukrajina

Nekdanji t. i. „minister za komunikacijo“ t. i. „Ljudske republike Doneck“ (do oktobra 2019).

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА),

tudi Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 10.12.1976

Kraj rojstva: Lugansk, Ukrajina

Nekdanja t. i. „ministrica za gospodarski razvoj in trgovino“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpirala dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Nekdanja vodja oddelka za zunanje gospodarstvo v uradu vodje „uprave Luganska“.

16.2.2015

▼M34

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 25.7.1978 (ali 23.3.1975)

Kraj rojstva: Krasni Luč, Vorošilovgrad, Lugansko okrožje, Ukrajina

Nekdanji t. i. „generalni tožilec“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“ (do oktobra 2017). Trenutno t. i. „minister za pravosodje“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“.

S prevzemom in izvajanjem te funkcije je torej podpiral dejavnosti in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

16.2.2015

▼M33

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.5.1955

Kraj rojstva: Omsk, Ruska federacija

Kot nekdanji namestnik ministra za obrambo je sodeloval pri napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo ruskega Ministrstva za obrambo – je sodeloval pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade. Ta politika ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Od 28. decembra 2016 je nekdanji namestnik ministra za zunanje zadeve.

Ima položaj veleposlanika v diplomatskem zboru Ruske federacije.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 8.5.1956

Kraj rojstva: Kaunas, Litva

Kot nekdanji prvi namestnik ministra za obrambo (do 17. novembra 2015) je sodeloval pri napotitvi ruskih enot v Ukrajino.

V tej funkciji – v skladu s trenutno strukturo ruskega Ministrstva za obrambo – sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade. Ta politika ogroža ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Trenutno je zaposlen pri Rosatomu.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 9.11.1963

Kraj rojstva: nekdanja Nemška demokratična republika

Nekdanji poveljnik zahodnega vojaškega območja. Nekdanji direktor glavnega operativnega oddelka in namestnik vodje generalštaba oboroženih sil Ruske federacije. Dejavno sodeloval pri oblikovanju in izvajanju vojaške kampanje ruskih sil v Ukrajini.

V skladu s priznanimi dejavnostmi generalštaba izvajal operativni nadzor nad oboroženimi silami ter je tako dejavno sodeloval pri oblikovanju in izvajanju politike ruske vlade, ki ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Namestnik ministra za obrambo od julija 2018.

16.2.2015

▼M28 —————

▼M33

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 14.3.1955

Kraj rojstva: Žilino, okrožje Kaliningrad, Ruska federacija

Prvi namestnik predsednika Odbora ruske dume za vprašanja etnične pripadnosti.

Je ustanovitelj civilnega gibanja „Krassnaya Moskva Patriotic Front Aid“ (Domoljubna fronta „Rdeča Moskva“), ki je organiziralo javne proteste v podporo separatistom; tako podpira politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Pri glasovanju 20. marca 2014 je podprl osnutek zveznega ustavnega zakona „o vključitvi ‚Republike Krim‘ v Rusko federacijo in nastanku novih zveznih subjektov v okviru Ruske federacije – ‚Republike Krim‘ in mesta z zveznim statusom Sevastopol“.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Spol: moški;

Datum rojstva: 28.8.1977

Kraj rojstva: Bekabad, SSR Uzbekistan (zdaj Uzbekistan)

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Namestnik predsednika odbora dume za narodnostna vprašanja.

Balbek je bil leta 2014 imenovan za namestnika predsednika Sveta ministrov t. i. „Republike Krim“; na tem položaju si je prizadeval za vključitev nezakonito priključenega Krimskega polotoka v Rusko federacijo, za kar je prejel medaljo za „obrambo ‚Republike Krim‘“. Priključitev Krima je podpiral v javnih izjavah, tudi prek svojega profila na spletni strani stranke Združena Rusija (krimska veja) in v članku, objavljenem na spletni strani NTV 3. julija 2016.

9.11.2016

▼M34

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 20.10.1972

Kraj rojstva: Simferopol, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Podpredsednik odbora dume za finančne trge.

Bakarev je bil marca 2014 imenovan za namestnika predsednika državnega sveta t. i. „Republike Krim“, avgusta 2014 pa za prvega namestnika predsednika tega organa. Priznal je, da je bil osebno vpleten v dogodke leta 2014, ki so privedli do nezakonite priključitve Krima in Sevastopola, ki jo je javno podprl, tudi v intervjuju, objavljenem 22. marca 2016 na spletnem mestu gazetacrimea.ru in 23. avgusta 2016 na spletnem mestu c-pravda.ru. „Oblasti“„Republike Krim“ so mu podelile odlikovanje, tj. „red za predanost dolžnosti“.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Spol: moški

Datum rojstva: 17.10.1969

Kraj rojstva: Okrožje Kular Ust-Janskij, Jakutska ASSR (zdaj Ruska federacija)

Poslanec državne dume, izvoljen v nezakonito priključenem mestu Sevastopol.

Član odbora dume za nadzor in regulativo ter predsedujoči v strokovnem odboru za razvoj zakonodaje za Krim in Sevastopol.

Kot član občinske uprave Sevastopola je februarja in marca 2014 podpiral dejavnosti t. i. „ljudskega župana“ Alekseja Čalija. Javno je priznal, da je bil vpleten v dogodke leta 2014, ki so privedli do nezakonite priključitve Krima in Sevastopola, ki jo je javno zagovarjal, tudi na svojem spletnem mestu in v intervjuju, objavljenem 21. februarja 2016 na spletnem mestu nation-news.ru.

Za sodelovanje v postopku priključitve je prejel rusko državno odlikovanje, tj. „red za zasluge domovini druge stopnje“.

9.11.2016

▼M33

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Spol: moški;

Datum rojstva: 3.8.1981

Kraj rojstva: Simferopol, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Član odbora dume za finančne trge.

Kozenko je bil marca 2014 imenovan za namestnika predsednika državnega sveta t. i. „Republike Krim“. Javno je priznal, da je bil vpleten v dogodke leta 2014, ki so privedli do nezakonite priključitve Krima in Sevastopola, ki jo je javno zagovarjal, tudi v intervjuju, objavljenem 12. marca 2016 na spletni strani gazetacrimea.ru. Za sodelovanje v postopku priključitve so mu lokalne „oblasti“ podelile medaljo za obrambo „Republike Krim“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 24.6.1965

Kraj rojstva: Belogorsk, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Poslanka državne dume, izvoljena na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Članica odbora dume za kulturo.

Od leta 2012 je članica Vrhovnega sveta Avtonomne „republike Krim“, od marca 2014 pa je podpirala vključitev nezakonito priključenih Krima in Sevastopola v Rusko federacijo. Septembra 2014 je bila izvoljena v državni svet t. i. „Republike Krim“. Večkrat je javno zagovarjala nezakonito priključitev Krima in Sevastopola, tudi v intervjujih, objavljenih 2. aprila in 20. avgusta 2016 na spletni strani c-pravda.ru. „Oblasti“„Republike Krim“ so ji leta 2014 podelile ruski državni red za „zasluge domovini“ druge stopnje, leta 2015 pa odlikovanje „red za predanost dolžnosti“.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 4.7.1971

Kraj rojstva: Simferopol, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Poslanec državne dume, izvoljen na ozemlju nezakonito priključene Avtonomne „republike Krim“.

Član odbora dume za vprašanja za zadeve SND, evrazijsko povezovanje in odnose s sonarodnjaki.

Septembra 2014 je bil izvoljen v državni svet t. i. „Republike Krim“.

Javno je priznal – tudi v intervjuju, objavljenem 3. septembra 2016 na spletni strani ldpr-rk.ru –, da je bil vpleten v dogodke leta 2014, ki so privedli do nezakonite priključitve Krima in Sevastopola, zlasti pa v organizacijo nezakonitega referenduma o nezakoniti priključitvi polotoka.

9.11.2016

▼M37

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

(ЧЕРЕЗОВ, Андрей Владимирович)

Spol: moški

Datum rojstva: 12.10.1967

Kraj rojstva: Salair, Kemerovskaya oblast (Salir, Kemerovsko okrožje), Ruska federacija

Nekdanji namestnik ministra za energijo Ruske federacije

Soodgovoren za odločitev o prenosu na Krim in tamkajšnji namestitvi plinskih turbin, ki jih je Siemens Gas Turbine Technologies OOO dobavil OAO VO Technopromexport. Ta odločitev prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

4.8.2017

▼M34

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(ГРАБЧАК, Евгений Петрович)

Spol: moški

Datum rojstva: 18.7.1981

Kraj rojstva: Ust-Labinsk, okrožje Krasnodar, Ruska federacija

Nekdanji vodja oddelka na Ministrstvu za energijo Ruske federacije; tam odgovoren za razvoj elektroenergetskih projektov na Krimu. Ti projekti prispevajo k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa so v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Namestnik ministra za energijo Ruske federacije

4.8.2017

▼M37

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Spol: moški

Datum rojstva: 17.2.1970

Kraj rojstva: Moldavska sovjetska socialistična republika (zdaj Republika Moldavija)

Državljanstvo: rusko

Kot generalni direktor OAO „VO TPE“ je s podjetjem Siemens Gas Turbine Technologies OOO vodil pogajanja za nakup in dobavo plinskih turbin za elektrarno v Tamanu (regija Krasnodar, Ruska federacija). Kasneje je bil v vlogi generalnega direktorja OOO „VO TPE“ odgovoren za prevoz plinskih turbin na Krim in za izvajanje projekta gradnje termoelektrarn Balaklava in Tavričeskaja, kamor so bile turbine nameščene. To prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

4.8.2017

▼M36

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 21.2.1977

Kraj rojstva: Omsk, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanji „guverner Sevastopola“ (do julija 2019).

Ovsyannikov je bil na volitvah, ki jih je 10. septembra 2017 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol organizirala Ruska federacija, izvoljen za „guvernerja Sevastopola“.

Predsednik Putin ga je 28. julija 2016 imenoval za vršilca dolžnosti „guvernerja Sevastopola“. V tej funkciji si je prizadeval za nadaljnjo integracijo nezakonito priključenega Krimskega polotoka v Rusko federacijo, in je s tem odgovoren za dejavno podpiranje ali izvajanje ukrepov ali politik, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Leta 2017 je dal več javnih izjav v podporo nezakoniti priključitvi Krima in Sevastopola, javne izjave je dal tudi na dan obletnice nezakonitega „krimskega referenduma“. Počastil je veterane t. i. „samoobrambnih enot“, ki so ruskim silam pomagale pri nezakoniti priključitvi Krimskega polotoka Ruski federaciji ter pozival, da Sevastopol postane južna prestolnica Ruske federacije.

Nekdanji namestnik ministra Ruske federacije za industrijo in trgovino (do aprila 2020).

21.11.2017

▼M33

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА),

tudi Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

ali Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 20.5.1971

Kraj rojstva: Krim, Ukrajina

Namestnica vodje krimske volilne komisije. V tej funkciji je sodelovala pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 ter regionalnih in lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpirala in izvajala politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO tudi Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

ali Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 22.8.1979

Kraj rojstva: Simferopol, Krim, Ukrajina

Sekretarka krimske volilne komisije. V tej funkciji je sodelovala pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 ter regionalnih in lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpirala in izvajala politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

14.5.2018

▼M37

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 17.7.1970

Kraj rojstva: Ryazan (Rjazan), Ruska federacija

Nekdanji vodja sevastopolske volilne komisije. V tej funkciji je sodeloval pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Glavni zvezni inšpektor Moskovskega okrožja.

Od 6. aprila 2021 pomočnik pooblaščenega predstavnika predsednika Ruske federacije v osrednjem zveznem okrožju.

14.5.2018

▼M34

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ),

tudi Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 7.6.1968

Kraj rojstva: Novorosijsk, Ruska federacija

Nekdanji namestnik predsednika volilne komisije v Sevastopolu (do maja 2019). V tej funkciji je sodeloval pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

14.5.2018

▼M33

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА),

tudi Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 1964 (morda: 21. april)

Nekdanja sekretarka volilne komisije v Sevastopolu (do maja 2019). V tej funkciji je sodelovala pri organizaciji ruskih predsedniških volitev 18. marca 2018 v nezakonito priključenih Krimu in Sevastopolu, s čimer je dejavno podpirala in izvajala politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA, tudi Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

ali Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 30.3.1982

Kraj rojstva: Šahti, Rostovsko okrožje, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Nekdanja „predsednica“„centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. V tej funkciji je sodelovala pri organizaciji t. i. „volitev“11. novembra 2018 v t. i. „Ljudski republiki Doneck“ ter tako aktivno podpirala in izvajala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Vodja direktorata za notranjo politiko v upravi t. i. „voditelja Ljudske republike Doneck“.

10. 12. 2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO, tudi Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО),

tudi Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Spol: ženski;

Datum rojstva: 22.2.1983

Kraj rojstva: Sverdlovsk (Ekaterinburg), ZSSR (zdaj Ruska federacija)

„Predsednica“„centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. V tej funkciji je sodelovala pri organizaciji t. i. „volitev“11. novembra 2018 v t. i. „Ljudski republiki Lugansk“ ter tako aktivno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК),

tudi Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.3.1970

Kraj rojstva: Vorošilovgrad – Lugansk, okrožje Vorošilovgrada, SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

„Izvoljeni voditelj“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je aktivno podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA, tudi Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА),

tudi Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)

Spol: moški;

Datum rojstva: 7.3.1981

Kraj rojstva: Makijevka (Doneško okrožje), Ukrajina

„Predsednik“ t. i. „Ljudskega sveta“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je aktivno podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Spol: moški;

Datum rojstva: 8.12.1987

Kraj rojstva: Lugansk, Ukrajina

„Predsednik“ t. i. „Ljudskega sveta“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. S prevzemom in izvajanjem te funkcije je aktivno podpiral in izvajal ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО),

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО)

Spol: moški;

Datum rojstva: 2.6.1980

Kraj rojstva: Doneck, Ukrajina

„Namestnik predsednika“„centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. V tej funkciji je sodeloval pri organizaciji t. i. „volitev“11. novembra 2018 v t. i. „Ljudski republiki Doneck“ ter tako aktivno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

▼M34

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ),

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Spol: moški

Datum rojstva: 7.4.1985

Kraj rojstva: vas Lekarstvenoje, Avtonomna „republika Krim“, Ukrajina

Nekdanji „sekretar“„centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Doneck“. V tej funkciji je sodeloval pri organizaciji t. i. „volitev“11. novembra 2018 v t. i. „Ljudski republiki Doneck“ ter tako aktivno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Vršilec dolžnosti vodje „centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Doneck“.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО),

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 6.4.1978

Kraj rojstva: Lugansk, Ukrajina

„Namestnik predsednice“„centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. V tej funkciji je sodeloval pri organizaciji t. i. „volitev“11. novembra 2018 v t. i. „Ljudski republiki Lugansk“ ter tako aktivno podpiral in izvajal politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO, tudi Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

ali Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Spol: ženski

Datum rojstva: 31.5.1986

Kraj rojstva: Lugansk, Ukrajina

„Predsednica“„centralne volilne komisije“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“. V tej funkciji je sodelovala pri organizaciji t. i. „volitev“11. novembra 2018 v t. i. „Ljudski republiki Lugansk“ ter tako aktivno podpirala in izvajala politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

10.12.2018

▼M33

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Spol: moški;

Datum rojstva: 27.1.1963

Kraj rojstva: Kaliningrad, Ruska federacija

Vodja obmejnega direktorata za „Republiko Krim in mesto Sevastopol“ v okviru zvezne službe Ruske federacije za nacionalno varnost, kontraadmiral. Pri izvajanju te funkcije je bil odgovoren za ukrepanje obalne straže mornarice Ruske federacije zoper Ukrajino 25. novembra 2018, ki je ukrajinskim plovilom preprečilo dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

S tem ukrepanjem se je podprla tudi konsolidacija nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 10.6.1971

Kraj rojstva: Ivanovsko okrožje, Ruska federacija

Namestnik vodje obmejnega direktorata za „Republiko Krim in mesto Sevastopol“ v okviru zvezne službe Ruske federacije za nacionalno varnost, vodja enote obalne straže. V tej funkciji je sodeloval v operacijah proti ukrajinskim ladjam in njihovi posadki v okviru ukrepanja Ruske federacije zoper Ukrajino 25. novembra 2018, ki je ukrajinskim plovilom preprečilo dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

S tem ukrepanjem se je podprla tudi konsolidacija nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

▼M34

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

tudi Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 22.8.1978 ali 4.12.1975

Poveljujoči častnik obmejnega patruljnega čolna „Don“ (z identifikacijsko oznako 353) službe mejne straže v okviru zvezne službe Ruske federacije za nacionalno varnost. Poveljeval je plovilu, ki je dejavno sodelovalo pri ukrepanju Ruske federacije zoper ukrajinska plovila in njihove posadke 25. novembra 2018, in vodil napad na vlačilca ukrajinske mornarice „Yany Kapu“. S tem ukrepanjem je bil ukrajinskim plovilom preprečen dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

To ukrepanje je prispevalo h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 25.12.1969

Kraj rojstva: Astrahan, Ruska federacija

Poveljujoči častnik obmejnega patruljnega čolna

„Izumrud“ službe mejne straže v okviru zvezne službe Ruske federacije za nacionalno varnost. Poveljeval je plovilu, ki je dejavno sodelovalo pri ukrepanju Ruske federacije zoper ukrajinska plovila in njihove posadke 25. novembra 2018, ki je ukrajinskim plovilom preprečilo dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

To ukrepanje je prispevalo h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 26.1.1971

Vodja službe kontrolne točke za „Republiko Krim in mesto Sevastopol“ v Kerškem prelivu v okviru zvezne službe Ruske federacije za nacionalno varnost. Sodeloval je v operacijah zoper ukrajinska plovila med ukrepanjem sil Ruske federacije zoper ukrajinska plovila in njihove posadke 25. novembra 2018, ki je ukrajinskim plovilom preprečilo dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

To ukrepanje je prispevalo h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

▼M33

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Spol: moški;

Datum rojstva: 15.6.1976

Kraj rojstva: Ruzaevka, Mordovija (Ruska federacija)

Vodja službe kontrolne točke za „Republiko Krim in mesto Sevastopol“ v okviru zvezne službe Ruske federacije za nacionalno varnost. V tej vlogi je bil odgovoren za koordinacijo ukrepanja Ruske federacije zoper ukrajinska plovila in njihove posadke 25. novembra 2018, ki je ukrajinskim plovilom preprečilo dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

S tem ukrepanjem se je podprla tudi konsolidacija nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

▼M34

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 2.11.1986

Poveljeval je protipodmorniški ladji „Suzdalets“ črnomorske flote Ruske federacije, ki je sodelovala pri ukrepanju Ruske federacije zoper ukrajinska plovila in njihove posadke 25. novembra 2018, in dejavno sodeloval pri blokadi vlačilca „Yany Kapu“ in zasegu oborožene topnjače „Nikopol“. S tem ukrepanjem je bil ukrajinskim plovilom preprečen dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

To ukrepanje je prispevalo h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

▼B

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 22.8.1961

Kraj rojstva: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Ruska federacija

Poveljnik južnega vojaškega območja ruskih oboroženih sil, generalpolkovnik in odgovoren za vojaške sile v tej regiji, vključno z nezakonito priključenim Krimom in Sevastopolom. Pri izvajanju te funkcije je bil odgovoren za ukrepe črnomorske flote in drugih oboroženih sil Ruske federacije zoper Ukrajino 25. novembra 2018, ki je ukrajinskim plovilom preprečilo dostop do njihove obale Azovskega morja, s čimer se je spodkopavala ozemeljska nedotakljivost in suverenost Ukrajine ter ogrožala njena varnost z omejevanjem gibanja in operativnosti plovil ukrajinske mornarice.

S tem ukrepanjem se je podprla tudi konsolidacija nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji.

15.3.2019

▼M34

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Spol: moški

Datum rojstva: 14.3.1960

Kraj rojstva: Krasnodar, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Je vodja sevastopolske volilne komisije V tej vlogi je sodeloval pri organizaciji lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Spol: ženski

Datum rojstva: 1972

Namestnica vodje sevastopolske volilne komisije. V tej vlogi je sodelovala pri organizaciji lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol, s čimer je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)

Spol: ženski

Datum rojstva: 22.8.1967

Kraj rojstva: Sevastopol ZSSR (zdaj Ukrajina)

Sekretarka sevastopolske volilne komisije. V tej vlogi je sodelovala pri organizaciji lokalnih volitev 8. septembra 2019 v nezakonito priključenem mestu Sevastopol, s čimer je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Spol: ženski

Datum rojstva: 27.5.1956

Kraj rojstva: Uglič, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Je članica Zveznega sveta Ruske federacije v nezakonito priključenem mestu Sevastopol. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadevala za nadaljnje vključevanje nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)

Spol: moški

Datum rojstva: 18.7.1966

Kraj rojstva: Novaja Derevnja/Nove Selo, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Premier t. i. „Republike Krim“. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadeval za nadaljnje vključevanje t. i. „Republike Krim“ v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ)

Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.11.1971

Kraj rojstva: Sevastopol ZSSR (zdaj Ukrajina)

Predsednik t. i. „zakonodajne skupščine“ nezakonito priključenega mesta Sevastopol. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadeval za nadaljnje vključevanje nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

▼M36

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ) Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 30.12.1980

Kraj rojstva: Krasnojarsk, ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Je t. i. „guverner“ nezakonito priključenega mesta Sevastopol. S prevzemom in opravljanjem te funkcije si je prizadeval za nadaljnje vključevanje nezakonito priključenega mesta Sevastopol v Rusko federacijo, s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

28.1.2020

▼M35

191.

Alexander Nikolaevich Ganov

(Александр Николаевич ГАНОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 24.10.1974

Kraj rojstva: Voronež (Ruska federacija)

Generalni direktor JSC TC Grand Service Express, ki opravlja železniške storitve med Rusijo in nezakonito priključenim Krimskim polotokom. S tem prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.11.1967

Kraj rojstva: neznan

Številka potnega lista: 722706177 (leta 2015)

Namestnik generalnega direktorja za infrastrukturne projekte pri podjetju Stroigazmontazh (SGM), ki je od leta 2015 nadzoroval gradnjo mostu čez Kerško ožino (vključno z železniškim delom mostu), ki povezuje Rusijo in nezakonito priključeni Krimski polotok. S tem je prispeval h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

▼M38

193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Spol: moški

Datum rojstva: 26.11.1964

Kraj rojstva: Rusija

Državljanstvo: ukrajinsko, rusko (Unija ne priznava potnih listov, ki jih je izdala Ruska federacija na Krimu)

Naslov: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Krim, Ukrajina

Sodnik na sodišču kijevskega okrožja v Simferopolu.

Sprejel je več pristranskih odločitev v politično motiviranih zadevah proti nasprotnikom nezakonite priključitve Krima in Sevastopola. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Spol: moški

Datum rojstva: 15.2.1959

Kraj rojstva: Kirgizistan

Državljanstvo: ukrajinsko, rusko (Unija ne priznava potnih listov, ki jih je izdala Ruska federacija na Krimu)

Naslov: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Krim, Ukrajina

Predsednik sodišča kijevskega okrožja v Simferopolu.

Sprejel je več pristranskih odločitev v politično motiviranih zadevah proti nasprotnikom nezakonite priključitve Krima in Sevastopola. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

195.

Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Spol: moški

Datum rojstva: 6.5.1974

Kraj rojstva: Berezovskaja, Danilovsko okrožje, Volgograjska oblast, Rusija

Državljanstvo: rusko

Naslov: Vojaško tožilstvo južnega vojaškega območja Ruske federacije. Pushkinskaya Ulitsa 72А, Rostov, Rostovska oblast, Rusija, 344022

Tel.: (+7) 8863263-04-67, (+7) 8863282-79-68

Tožilec na vojaškem tožilstvu južnega vojaškega območja Ruske federacije v Rostovu na Donu.

Sodno je preganjal proukrajinske aktiviste, zatirane zaradi nasprotovanja priključitvi Krimskega polotoka Ruski federaciji. Na sodišču v Ruski federaciji je vložil obtožnice zoper ukrajinske državljane, ki so bili prisilno premeščeni z zasedenega Krimskega polotoka. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Spol: moški

Datum rojstva: 5.2.1981

Preiskovalec za posebne primere na prvem preiskovalnem oddelku, Direktorat za preiskave posebno pomembnih primerov glavnega preiskovalnega oddelka preiskovalnega odbora Rusije za Republiko Krim in mesto Sevastopol.

Vpleten je bil v politično motivirane kazenske preiskave zoper voditelje medžlisa krimskih Tatarov, kazensko preganjane zaradi dejavnega nasprotovanja nezakoniti priključitvi Krimskega polotoka. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Spol: moški

Datum rojstva: 1.1.1970 ali 8.7.1963

Državljanstvo: rusko

Naslov (služba): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Krim, Ukrajina

Vodja zvezne službe za nacionalno varnost (FSB) na Krimu in v Sevastopolu ter regionalnega protiterorističnega odbora.

Vodil je sile FSB, ki so okrepile zatiranje nasprotnikov nezakonite zasedbe Krimskega polotoka s strani Ruske federacije. Nekateri proukrajinski aktivisti, ki so jih pridržale enote FSB pod njegovim poveljstvom, so bili prisilno premeščeni v Krasnodar in Rostov na Donu v Rusiji. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Spol: moški

Datum rojstva: 10.5.1964

Kraj rojstva: Harkov, Ukrajina

Državljanstvo: ukrajinsko, rusko (Unija ne priznava potnih listov, ki jih je izdala Ruska federacija na Krimu)

Naslov: 35 Marshala Zhukova St, App. 53, Simferopol, Krim, Ukrajina ali Anhars’ka St, 8 Simferopol, Krim, Ukrajina

Podpredsednik sodišča osrednjega okrožja v Simferopolu in nekdanji sodnik na sodišču kijevskega okrožja v Simferopolu.

Sprejel je več pristranskih odločitev v politično motiviranih zadevah proti nasprotnikom nezakonite priključitve Krima in Sevastopola. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Spol: ženski

Datum rojstva: 22.3.1974

Kraj rojstva: Romani, Poltava oblast, Ukrajina

Državljanstvo: ukrajinsko, rusko (Unija ne priznava potnih listov, ki jih je izdala Ruska federacija na Krimu)

Sodnica na vrhovnem sodišču Republike Krim.

Sprejela je več pristranskih odločitev v politično motiviranih zadevah proti nasprotnikom nezakonite priključitve Krima in Sevastopola. S tem je dejavno podpirala ukrepe in izvajala politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolaevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Spol: moški

Datum rojstva: 11.11.1977

Kraj rojstva: Voronež, Rusija

Državljanstvo: rusko

Številka potnega lista, številka nacionalne osebne izkaznice, druge številke osebnih dokumentov: 03 01 118013

Vodja glavnega preiskovalnega oddelka preiskovalnega odbora Rusije za Republiko Krim in mesto Sevastopol.

Nadziral je dejavnosti odbora v politično motiviranih primerih proti proukrajinskim aktivistom, zatiranim zaradi dejanj nasprotovanja nezakoniti priključitvi in zavzemanja za ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti Ukrajine.

Vodil je prizadevanja kriminalističnih preiskovalcev s čimer je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

11.10.2021

▼M39

201.

Dmitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

(Дмитрий Валерьевич УТКИН)

Položaj(i): Ustanovitelj in poveljnik skupine Wagner Group; izvršni direktor podjetja Concord Management and Consulting

Čin: podpolkovnik (ruska vojska)

Vzdevek: Vagner/Wagner

Datum rojstva: 1.6.1970 ali 11.6.1970

Identifikacijska številka skupine Wagner Group: M-0209

Kraj rojstva: Asbest, okrožje Sverdlovsk Oblast, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Državljanstvo: rusko

Naslov: Pskov, Ruska federacija

Spol: moški

Dimitriy Utkin, nekdanji častnik ruske vojaške obveščevalne službe (GRU), je ustanovitelj skupine Wagner Group in odgovoren za usklajevanje in načrtovanje operacij za napotitev plačancev skupine Wagner Group v Ukrajino.

Na poveljniškem položaju v skupini Wagner Group je bil osebno prisoten na bojiščih v Ukrajini, kjer je usklajeval in načrtoval dejavnosti članov skupine Wagner Group.

Zaradi svojega poveljniškega položaja je torej odgovoren za dejavnosti, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter jih tudi dejavno izvaja.

13.12.2021

202.

Denis Yurievich KHARITONOV

(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)

Položaj(i): Namestnik regionalnega vodje astrahanskega oddelka Zveze donbaških prostovoljcev; član dume v okrožja Astrahan Oblast; plačanec skupine Wagner Group

Datum rojstva: 16.3.1980

Kraj rojstva: Okrožje Astrahan Oblast, Ruska ZSSR

Državljanstvo: rusko

Potni list: 76 2759110

Izdal MVD 30001

Datum prenehanja veljavnosti: 10.3.2030

Naslov: Vas Iljinka, okrožje Astrahan Oblast, Ruska federacija

Spol: moški

Denis Kharitonov je namestnik regionalnega vodje astrahanskega oddelka Zveze donbaških prostovoljcev, član dume okrožja Astrahan Oblast in plačanec skupine Wagner Group.

V Donbasu se je boril v separatističnem bataljonu Steppe, kjer je poveljeval vodu prenosnih protiletalskih raketnih sistemov. Priznal je, da je v Donbasu osebno sestrelil ukrajinski helikopter in letali Su-25.

Prejel je odlikovanje Ruske federacije za zasluge za domovino. Prejel je tudi interna priznanja skupine Wagner Group ter priznanja od vodje Zveze donbaških prostovoljcev in nekdanjega predsednika vlade tako-imenovane Ljudske republike Doneck Aleksandra Borodaja (zanj veljajo omejevalni ukrepi na podlagi Sklepa Sveta 2014/145/SZVP). S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

13.12.2021

203.

Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Položaj(i): Samostojni sodelavec ruske službe GRU in plačanec skupine Wagner Group.

Datum rojstva: 21.7.1981

Državljanstvo: rusko

Naslov: morda: Astrahan, okrožje Kirovski, Raskolnikova 11, stanovanje 5, Ruska federacija

Spol: moški

Sergey Shcherbakov je samostojni sodelavec ruske službe GRU in plačanec skupine Wagner Group.

V Donbasu se je boril za proruske separatistične sile kot član vojaške enote prenosnih protiletalskih sistemov v proruskem separatističnem bataljonu Steppe, ki je v Donbasu sestrelil ukrajinski helikopter in letali Su-25. S tem je dejavno podpiral ukrepe in izvajal politike, ki spodkopavajo in ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

13.12.2021

▼M3

Subjekti

▼B 

Ime

Podatki o istoventosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

▼M34

1.

Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Černomorneftegaz“

(prej imenovano PJSC „Černomorneftegaz“)

Prospekt Kirov 52, 295000 Simferopol, Krim, Ukrajina

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefonska številka:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@gas.crimea.ru

Matična številka: 1149102099717

„Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo, v kateri je razglasil zaseg premoženja podjetja Černomorneftegaz s strani „Republike Krim“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 29. novembra 2014 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Černomorneftegaz“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым Черноморнефтегаз). Ustanovitelj: Ministrstvo „Republike Krim“ za goriva in energijo (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

▼M21 —————

▼M34

3.

T. i. „Ljudska republika Lugansk“

„Луганская народная республика“(ЛНР)

„Luganskaja narodnaja respublika“(LNR)

Uradne informacije:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

T. i. „Ljudska republika Lugansk“ je bila ustanovljena 27. aprila 2014.

Odgovorna za organizacijo nezakonitega referenduma 11. maja 2014. Razglasitev neodvisnosti 12. maja 2014. 22. maja 2014 sta t. i. „ljudski republiki“ Doneck in Lugansk ustanovili t. i. „Zvezno državo Novorusijo“. To je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter posledično tudi mednarodnega prava; je tudi spodkopavanje ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine. Rekrutira tudi ljudi za separatistično „vojsko jugovzhoda“ in druge nezakonite oborožene separatistične skupine, s čimer spodkopava stabilnost in varnost Ukrajine.

25.7.2014

4.

T. i. „Ljudska republika Doneck“

„Донецкая народная республика“ (ДНР)

„Donetskaja narodnaja respublika“ (DNR)

Uradne informacije:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

T. i. „Ljudska republika Doneck“ je bila razglašena 7. aprila 2014.

Odgovorna za organizacijo nezakonitega referenduma 11. maja 2014. Razglasitev neodvisnosti 12. maja 2014.

24. maja 2014 sta t. i. „ljudski republiki“ Doneck in Lugansk podpisali sporazum o ustanovitvi t. i. „Zvezne države Novorusije“.

To je kršitev ukrajinskega ustavnega prava ter posledično tudi mednarodnega prava; je tudi spodkopavanje ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

Rekrutira tudi ljudi za nezakonite oborožene separatistične skupine, s čimer ogroža stabilnost in varnost Ukrajine.

25.7.2014

▼M36

5.

T. i. „Zvezna država Novorusija“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoje Gosudarstvo Novorossija“

Mediji:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

24. maja 2014 sta t. i. „ljudski republiki“ Doneck in Lugansk podpisali sporazum o ustanovitvi nepriznane t. i. „Zvezne države Novorusije“.

To je kršitev ukrajinskega ustavnega prava in posledično mednarodnega prava; je tudi ogrožanje ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

25.7.2014

▼M33

6.

Mednarodna unija ljudskih združenj „Velika donska vojska“

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское“

Uradne informacije:

http://xn80aaaajfjszd7a3b0e.xnp1ai/

http://казакнацгвард.рф/

Telefonska številka:

+7-8-908-178-65-57

Družbeni mediji: Kozaška narodna garda http://vk.com/kazak_nac_guard

Naslov: 346465 Ruska federacija, Rostovsko okrožje, Oktobrsko okrožje, Zaplavska ulica, Šosejna ulica 1

Drugi naslov: Prospekt Vorošilovskij 12/85-87/13, Rostov na Donu, Ruska federacija

Črtana iz registra leta 2017.

„Velika donska vojska“ je ustanovila „Kozaško narodno gardo“, ki je odgovorna za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter ogroža njeno stabilnost in varnost.

Povezana z Nikolajem Kozicinom, poveljnikom kozaških sil, odgovornim za poveljevanje separatistom v vzhodni Ukrajini, ki se bojujejo proti silam ukrajinske vlade.

25.7.2014

▼M37

7.

Ruska skupnost „Sobol“

Русская община „Соболь“

Družbeni mediji:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Telefonska številka:

(0652) 60-23-93

E-pošta: SoboliPress@gmail.com

Naslov: Ukrajina, Krim, Simferopol, Kijevska ulica 4 (območje avtobusne postaje „Central“).

Radikalna paravojaška organizacija, ki javno podpira uporabo sile, da bi se ukinil ukrajinski nadzor nad Krimom, in tako ogroža ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Odgovorna za usposabljanje separatistov za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost in varnost Ukrajine.

25.7.2014

▼M33

8.

T. i. „Luganska garda“

„Луганская гвардия“

Družbeni mediji in druge informacije:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Samoobrambna milica Luganska, odgovorna za usposabljanje separatistov za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost in varnost Ukrajine.

Povezana z Germanom PROKOPIVOM, ki je kot dejavni vodja odgovoren za zasedbo zgradbe regionalnega urada ukrajinske varnostne službe v Lugansku, v kateri je posnel tudi videoposnetek z nagovorom predsedniku Putinu in Rusiji.

25.7.2014

▼M31

9.

„Vojska jugovzhoda“

„Армии Юго-Востока“

Družbeni mediji:

https://vk.com/sigma_orel)

Nezakonita oborožena separatistična skupina, ki naj bi bila med najpomembnejšimi v vzhodni Ukrajini.

Odgovorna za zavzetje poslopja varnostne službe Luganske regije.

Povezana z Valeriyem BOLOTOVOM, ki je bil na seznamu vodij skupine.

Povezana z Vasylom NIKITINOM, odgovornim za separatistične „vladne“ dejavnosti „vlade Ljudske republike Lugansk“.

25.7.2014

10.

„Ljudska milica v Donbasu“

„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса“

Družbeni mediji:

http://vk.com/polkdonbassa)

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Elektronski naslov: voenkom.dnr@mail.ru

vknovoros@yandex.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Prostovoljni telefon za Rusijo:

+ 7 499 709-89-06

ali elektronski naslov novoross24@mail.ru

Naslov: Doneck Prospekt Zasjadko 13

Nezakonita oborožena separatistična skupina, odgovorna za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost in varnost Ukrajine. Med drugim je ta militantna skupina na začetku aprila 2014 prevzela nadzor nad več vladnimi poslopji v vzhodni Ukrajini ter tako spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine. Povezuje se s Pavlom Gubarevom, ki je skupaj s proruskimi silami zavzel poslopje regionalne vlade v Donecku in se oklical za „ljudskega guvernerja“.

25.7.2014

▼M37

11.

„Brigada Vostok“

„Бригада Восток“

(tudi bataljon Vostok; „Батальон Восток“)

Družbeni mediji:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Nezakonita oborožena separatistična skupina, ki naj bi bila med najpomembnejšimi v vzhodni Ukrajini. Odgovorna za boj proti silam ukrajinske vlade v vzhodni Ukrajini, s čimer ogroža stabilnost in varnost Ukrajine.

Dejavno sodelovala v vojaških operacijah pri zavzetju letališča v Donecku.

Del t. i. „1. korpusa kopenskih oboroženih sil“ t. i. „Ljudske republike Doneck“.

25.7.2014

▼M21 —————

▼M34

13.

Državno unitarno podjetje mesta Sevastopol „Morsko pristanišče mesta Sevastopol“

ГУП ГС „Севастопольский морской порт“

(prej imenovano državno podjetje „Trgovsko morsko pristanišče Sevastopol“)

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“

Gosudarstvenoje predpriyatije „Sevastopolski morskoj torgovij port“)

Nahimov trg 5, 299011 Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Matična številka: 1149204004707

https://www.sevmp.ru/

gupsmp@mail.ru

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo št. 1757-6/14 „o nacionalizaciji nekaterih podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infrastrukturo oziroma kmetijstvo“, v kateri je v imenu „Republike Krim“ razglasil prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Trgovsko morsko pristanišče Sevastopol“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. Po prometu je to največje trgovsko morsko pristanišče na Krimu. 6. junija 2014 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje mesta Sevastopol „Sevastopolsko morsko pristanišče“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Ustanovitelj: vlada Sevastopola (Правительство Севастополя).

25.7.2014

▼M21 —————

▼M36

15.

Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“

(prej imenovano državno podjetje „Universal-Avia“,

Государственное предприятие „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoje predprijatije „Universal-Avia“)

Aeroflotskaja ulica 5, 295021 Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tel. +7 (3652) 502 300, +7 (918) 699 1020

unavia_2014@mail.ru

https://universal-avia.ru/

Matična številka: 1159102026742

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 24. marca 2014 sprejelo sklep „o državnem podjetju ‚Gosudarstvenoje predprijatije Universal-Avia‘“ („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа‘“) št. 1794-6/14, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Universal-Avia“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 15. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“). Ustanovitelj: Ministrstvo „Republike Krim“ za promet (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Zvezno proračunsko podjetje „Zdravilišče Nižnjaja Oreanda“ urada predsednika Ruske federacije (prej imenovano Letovišče „Nižnjaja Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Letovišče „Nižnjaja Oreanda“, 298658 Jalta, Oreanda, objekt 12, Ukrajina

Санаторий „Нижняя Ореанда“, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина

www.oreanda-resort.ru

marketing@oreanda-resort.ru

+7 (978) 944 83 00,

+7 (978) 944 83 30

Matična številka: 1149102054221

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 21. marca 2014 sprejelo sklep „o vprašanjih ustanovitve Združenja zdravilišč in letovišč“ št. 1767-6/14, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada letovišču „Nižnjaja Oreanda“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

9. oktobra 2014 je bilo ponovno registrirano kot zvezno proračunsko podjetje „Zdravilišče Nižnjaja Oreanda“ urada predsednika Ruske federacije (Федеральное государственное бюджетное учреждение „Cанаторий ‚Hижняя Oреанда‘ Управления делами Президента Pоссийской Федерации“). Ustanovitelj: urad predsednika Ruske federacije (Управление делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014

▼M34

17.

Krimsko republiško podjetje „Destilirnica Azov“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

„Azovski likerovodočnij zavod“

Zeleznodorožnaja ulica 40, 296178 Azov, Okrožje Džankojskij, Ukrajina

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

Oznaka: 01271681

Zaključen stečajni postopek.

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta ‚Republike Krim‘“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju ‚Republike Krim‘“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu koncernu „Azovski likerovodočnij zavod“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

25.7.2014

▼M37

18.

Delniška družba „Proizvodno-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“

Aкционерное общество „Производственно-аграрное объединение ‚Массандра‘“

(prej imenovano državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Proizvodno-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно-аграрное объединение ‚Массандра‘“

Zvezno proračunsko podjetje „Proizvodno-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“ urada predsednika Ruske federacije

Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение ‚Массандра‘ Управления делами Президента Российской Федерации“

(državni koncern „Državno združenje proizvajalcev ‚Massandra‘“

Национальное производственно аграрное объединение „Массандра“

Nacionalnoje proizvajanoje objdinenje „Massandra“)

Krim, 298650 Jalta, Massandra, ulica Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9

Spletno mesto: http://massandra.su

+7 978 936 75 04

+7 3654 23 31 96

+7 3654 26 16 83

Matična številka: 1209100012648

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta ‚Republike Krim‘“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju ‚Republike Krim‘“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu koncernu „Državno združenje proizvajalcev ‚Massandra‘“. To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

1. avgusta 2014 je bilo ponovno registrirano kot zvezno proračunsko podjetje „Proizvodstveno agrarnoje obyedinenje ‚Massandra‘“ urada predsednika Ruske federacije (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение ‚Массандра‘ Управления делами Президента Российской Федерации“). Ustanovitelj: urad predsednika Ruske federacije (Управление делами Президента Российской Федерации).

1. aprila 2019 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Proizvodno-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“. 1. oktobra 2020 je bilo ponovno registrirano kot delniška družba „Proizvodno-kmetijsko združenje ‚Massandra‘“.

25.7.2014

▼M34

19.

Zvezna proračunska institucija za znanost in raziskave „Vseruski nacionalni znanstveno-raziskovalni inštitut za vinogradništvo in pridelavo vina ‚Magarač‘ Ruske akademije za znanost“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‚Магарач‘ РАН“

(Prej imenovano državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Državni vinogradniški inštitut ‚Magarač‘“

Kirova ulica 31, 298600 Jalta, Krim, Ukrajina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

magarach@rambler.ru

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32-55-91

Registrska številka: 1159102130857

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije Državnega sveta ‚Republike Krim‘“ z dne 26. marca 2014 št. 1836‐6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju ‚Republike Krim‘“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Magarač“ Državnega vinogradniškega inštituta („Gosudarstvenoje predprijatije Agrofirma ‚Magarač‘ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarač‘“). To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile.

25.7.2014

 

Prej imenovano „Državno podjetje ‚Magarač‘ Državnega vinogradniškega inštituta“ Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoje predprijatije Agrofirma „Magarač“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarač“)

 

Podjetje je bilo 15. januarja 2015 ponovno registrirano kot „državna unitarna institucija ‚Republike Krim‘ Državni vinogradniški inštitut ‚Magarač‘“

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым“„Национальный научно‐исследовательский институт винограда и вина ‚Магарач‘“).

Ustanovitelj: Ministrstvo „Republike Krim“ za kmetijstvo (Министерство сельского хозяйства „Республики Крым“)

Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Državni vinogradniški inštitut ‚Magarač‘“ je bilo 9. februarja 2015 preoblikovano v zvezni proračunski znanstveni inštitut „Vseruski znanstveno-raziskovalni inštitut za vinogradništvo in pridelavo vina ‚Magarač‘ Ruske akademije za znanost“.

 

20.

Delniška družba „Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“

Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Prej imenovano državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

298032, Krim, Sudak, Novij Svet, Ulica Šalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 1

+7-978-9-140-140.

+7-(36566)-3-28-45

+7-978-914- 54-74

http://nsvet-crimea.ru/

Matična številka: 1179102021460

Lastništvo subjekta je bilo preneseno v nasprotju z ukrajinskim pravom. „Predsedstvo krimskega parlamenta“ je 9. aprila 2014 sprejelo sklep št. 1991-6/14 „o spremembi resolucije državnega sveta ‚Republike Krim‘“ z dne 26. marca 2014 št. 1836-6/14 „o nacionalizaciji premoženja podjetij, ustanov in organizacij kmetijske industrije na ozemlju ‚Republike Krim‘“, v katerem je v imenu „Republike Krim“ razglasilo prevzem premoženja, ki pripada državnemu podjetju „Tovarna penečega vina Novij svet“ („Zavod šampanskih vin Novij Svet“).

25.7.2014

 

Gosudarstvennoje unitarnoje predprijatije Respubliki Krim „Zavod šampanskih vin ‚Novij Svet‘“ in državno podjetje penečega vina „Novij Svet“)

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoje predpriyatije Zavod šampanskih vin „Novij Svet“)

 

To podjetje so krimske „oblasti“ s tem dejansko zaplenile. 4. januarja 2015 je bilo ponovno registrirano kot državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Ustanovitelj: „Ministrstvo Republike Krim za kmetijstvo“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Ponovno registrirano po reorganizaciji 29. avgusta 2017 kot delniška družba „Tovarna penečega vina ‚Novij svet‘“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Ustanovitelj: Ministrstvo „Republike Krim“ za zemljišča in nepremičnine (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

 

21.

DELNIŠKA DRUŽBA ALMAZ-ANTEY – KORPORACIJA ZA ZRAČNO IN VESOLJSKO OBRAMBO

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны ‚Алмаз — Антей‘“

(tudi CONCERN ALMAK-PANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; tudi ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; tudi ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей“;)

Vereiskaja ulica 41, 121471 Moskva, Ruska federacija

Spletno mesto: www.almaz-antey.ru

E-pošta:

antey@almaz-antey.ru

Matična številka: 1027739001993

Almaz-Antey je rusko državno podjetje. Proizvaja protiletalsko orožje, vključno z raketami zemlja – zrak, ki ga dobavlja ruski vojski. Ruski organi zagotavljajo težko orožje separatistom v vzhodni Ukrajini, s čimer prispevajo k destabilizaciji Ukrajine. To orožje uporabljajo separatisti, tudi za sestreljevanje letal. Almaz-Antey kot podjetje v državni lasti prispeva k destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014

▼M36

22.

DOBROLET alias DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЕТ

Koda letalskega prevoznika: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moskva

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Spletno mesto: https://aviakompaniya.com/dobrolet/

www.pobeda.aero

Dobrolet je podružnica ruskega državnega letalskega prevoznika. Po nezakoniti priključitvi Krima je edini opravljal lete med Moskvo in Simferopolom. Tako je omogočal vključevanje nezakonito priključene „Avtonomne republike Krim“ v Rusko federacijo ter ogrožal suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

30.7.2014

23.

Javna delniška družba „Russian National Commercial Bank“

(Публичное акционерное общество „Российский национальный коммерческий банк“)

295000, Simferopol, Naberežnaja ulica, imenovana po 60. obletnici ZSSR, 34

295000, Симферополь,ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Spletno mesto: http://www.rncb.ru

Matična številka: 1027700381290

Po nezakoniti priključitvi Krima je Russian National Commercial Bank (RNCB) prešla v popolno last t. i. „Republike Krim“. Januarja 2016 je prešla v last Zvezne agencije za gospodarjenje z državnim premoženjem, imenovane tudi Rosimuščestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Postala je glavni akter na trgu, čeprav pred priključitvijo Krima tam sploh ni bila prisotna. Z nakupom ali prevzemom podružnic bank, ki so prej delovale na Krimu in so se od tam umaknile, je RNCB materialno in finančno podpirala dejavnosti ruske vlade v zvezi s priključitvijo Krima k Ruski federaciji, s čimer je spodkopavala ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

Ruska centralna banka se je v sodelovanju z RNCB 29. januarja 2020 odločila reorganizirati banko Sevastopol Marine Bank. Banka je sodelovala pri dveh velikih infrastrukturnih projektih na Krimu – financirala je gradnjo novega letališkega terminala v Simferopolu in proizvodnih obratov (termoelektrarni Balaklavskaya in Tavricheskaya).

30.7.2014

▼M37

24.

Javno gibanje „Republika Doneck“

Общественное движение „Донецкая республика“

Uradne informacije:

http://oddr.info/

orgotdel@oddr.info

Naslov: Doneck, Universitetskaja ulica19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandidate na „volitvah“ t. i. „Ljudske republike Doneck“2. novembra 2014 in 11. novembra 2018. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo Ukrajino. Ustanovil jo je Andriy PURGIN, vodi pa jo Alexander ZAKHARCHENKO. Leta 2018 je nominirala Denisa PUSHYLINA na mesto „voditelja“ t. i. „Ljudske republike Doneck“.

29.11.2014

▼M36

25.

Mir za Lugansko okrožje (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Naslov: Ulica Karla Marxa 7, Lugansk, Ukrajina

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandidate na t. i. „volitvah“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“2. novembra 2014 in 11. novembra 2018. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite. Predsednik organizacije je od 17. februarja 2018 Leonid PASECHNIK in je zato povezan z osebo, ki jo imenuje Svet.

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

29.11.2014

▼M29

26.

Svobodni Donbas (Free Donbass, tudi „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“)

Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandidate na t. i. „volitvah“ t. i. „Ljudske republike Doneck“2. novembra 2014 in 11. novembra 2018. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

29.11.2014

▼M31

27.

Ljudska unija (People's Union) (Narodny Soyuz)

Народный союз

Črtana iz registra leta 2018

Javna „organizacija“, ki je nominirala kandidate na „volitvah“„Ljudske republike Lugansk“2. novembra 2014. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite.

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

29.11.2014

▼M37

28.

Gospodarska unija Luganska (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Uradne informacije:

https://vk.com/public97306393

Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr

„Socialna organizacija“, ki je nominirala kandidate na nezakonitih t. i. „volitvah“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“2. novembra 2014 in 11. novembra 2018. Leta 2014 je kandidata Olega AKIMOVA nominirala na mesto „voditelja“ t. i. „Ljudske republike Lugansk“ in leta 2018 na mesto člana t. i. „Ljudskega sveta Ljudske republike Lugansk“. Te „volitve“ so v nasprotju z ukrajinskim pravom, zato so nezakonite. Gospodarski uniji Luganska trenutno predseduje Zinaida NADION, ki je namestnica v „Ljudskem svetu Ljudske republike Lugansk“.

Z uradnim sodelovanjem na nezakonitih „volitvah“ je torej dejavno podpirala ukrepe in politike, ki spodkopavajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter dodatno destabilizirajo Ukrajino.

29.11.2014

▼M31

29.

Kozaška narodna garda

(Казачья Национальная Гвардия)

http://казакнацгвард.рф/)

https://vk.com/kazak_nac_guard)

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Skupina se povezuje z osebo, uvrščeno na seznam, saj ji poveljuje Nikolaj KOZICIN.

Domnevno del „2. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015

▼M34

30.

Bataljon „Šparta“

Батальон „Спарта“

https://vk.com/sparta_orb

+380713041088

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Del t. i. „1. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Doneck“. Imenovan tudi vojaška enota 08806 in bataljon „Gvardejski“. Novembra 2017 je bila enota poimenovana v čast umorjenemu separatističnemu vojaškemu poveljniku Arsenu Pavlovu (znanemu tudi kot Motorola).

16.2.2015

31.

Bataljon „Somali“

Батальон „Сомали“

https://vk.com/club163716218/

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Del t. i. „1. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

▼M33

32.

Bataljon „Zarja“

Батальон „Заря“

https://vk.com/public73385255

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Domnevno del „2. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015

▼M37

33.

Brigada „Prizrak“

Бригада „Призрак“

Naslov: Distrikt 50 let ZSSR 18; mesto Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

http://prizrak.info/

mail@prizrak.info

+38 (072) 199 86 39

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Del t. i. „2. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Lugansk“.

Imenovana tudi 14. motorizirani puškarski bataljon.

Del t. i. Ljudske milice „Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015

▼M34

34.

Bataljon „Oplot“

(Батальон „Оплот“)

Družbeni mediji:

http://vk.com/oplot_info

https://vk.com/5ombroplot

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Imenovana tudi 5. samostojna motorizirana strelska brigada, ki je bila oktobra 2018 poimenovana po Alexandru Zakharchenku. Domnevno del t. i. „1. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

35.

Bataljon „Kalmius“

Батальон „Кальмиус“

https://vk.com/reportage24

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Imenovana tudi samostojna artilerijska brigada (enota 08802), ki je del t. i. „1. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Doneck“.

16.2.2015

▼M18

36.

„Bataljon smrti“

(„Батальон Смерть“)

 

Oborožena separatistična skupina, ki je dejavno podpirala dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter jo dodatno destabilizirajo.

Del t. i. „2. korpusa kopenske vojske“„Ljudske republike Lugansk“.

16.2.2015

▼M34

37.

Gibanje „Novorossija“ (Nova Rusija) Igorja STRELKOVA

Движение Новороссия Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

https://vk.com/od_novorossia

info@clubnb.ru

Ljudsko gibanje „Novorossija/Nova Rusija“ je bilo ustanovljeno novembra 2014 v Rusiji, vodi pa ga ruski častnik Igor Strelkov/Girkin (prepoznan kot član osebja glavnega obveščevalnega direktorata generalštaba oboroženih sil Ruske federacije (GRU)).

V skladu s cilji, ki si jih je zastavilo, si prizadeva zagotavljati vsestransko in učinkovito pomoč gibanju „Novorossija“, vključno s pomočjo milici, ki se bojuje v vzhodni Ukrajini; tako podpira politike, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Povezuje se z osebo, uvrščeno na seznam zaradi spodkopavanja ozemeljske nedotakljivosti Ukrajine.

16.2.2015

▼M31

38.

OAO „VO Technopromexport“ (OAO „VO TPE“)

Tudi: Open Joint Stock Company (odprta delniška družba) „Foreign Economic Association“„Technopromexport“

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Naslov: 119019, Moskva, ulica Novi Arbat 15, stavba 2

Datum registracije: 27.7.1992

Registracijska številka v matični državi: 1067746244026

Identifikacijska davčna številka: 7705713236

Poteka stečajni postopek.

Kot pogodbena stranka s Siemensom AG Gas Turbine Technologies OOO je OAO „VO TPE“ kupila plinske turbine, ki naj bi bile namenjene za elektrarno v Tamanu (regija Krasnodar, Ruska federacija), in kot takšna je bila odgovorna za njihov prenos OOO „VO TPE“, slednja pa je te prepeljala, da bi bile nameščene na Krimu. To prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

4.8.2017

▼M34

39.

OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“)

Tudi: Družba z omejeno odgovornostjo „Foreign Economic Association“„Technopromexport“

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“

Naslov: 119019 Moskva, Ulica Novji Arbat 15, objekt 2

+7 (495) 989-97-29

www.tpe-vo.ru

E-pošta: inform@tpe-vo.ru

Datum registracije: 8.5.2014

Registracijska številka v matični državi: 1147746527279

Identifikacijska davčna številka: 7704863782

Lastnica plinskih turbin, ki jih je Siemens Gas Turbine Technologies OOO prvotno dobavil za OAO „VO TPE“. OOO „VO TPE“ je plinske turbine prepeljala, da bi bile nameščene na Krimu. To prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

Odgovorna je za izvajanje projekta gradnje termoelektrarn Balaklava in Tavričeskaja, kamor so bile turbine nameščene.

4.8. 2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Tudi: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Naslov: 115280 Moskva, Avtozavodskaja ulica 14

http://ia.ru

Datum registracije: 31.1.1994

Registracijska številka v matični državi: 1037739044111

Identifikacijska davčna številka: 7725056162

V postopku likvidacije.

Družba, specializirana za nadzorne in komunikacijske sisteme za elektrarne, ki je sklenila pogodbe za projekte v zvezi z gradnjo elektrarn in namestitvijo plinskih turbin v Sevastopolu in Simferopolu. To prispeva k vzpostavitvi neodvisnega vira električne energije za Krim in Sevastopol, na ta način pa je v podporo njuni ločitvi od Ukrajine ter spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

4.8. 2017

41.

„Državno unitarno podjetje Republike Krim ‚Krimska morska pristanišča‘“

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‚Крымские морские порты‘“), vključno s podružnicami:

— trgovsko pristanišče Feodosia,

— trajektno podjetje Kerč,

— trgovsko pristanišče Kerč.

Kirova ulica 28

298312 Kerč

Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

https://crimeaports.ru

info@crimeaport.ru

Registracijska številka v matični državi: 1149102012620

Identifikacijska davčna številka: 9111000450

„Krimski parlament“ je 17. marca 2014 sprejel resolucijo št. 1757-6/14 „o nacionalizaciji nekaterih podjetij, ki pripadajo ukrajinskemu ministrstvu za infrastrukturo oziroma kmetijstvo“, 26. marca 2014 pa resolucijo št. 1865-6/14 „o državnem podjetju ‚Krimska morska pristanišča‘“ („О Государственном предприятии ‚Крымские морские порты‘“), v kateri je v imenu „Republike Krim“ razglasil prevzem premoženja, ki pripada več državnim podjetjem, ki so bila združena v „državno unitarno podjetje ‚Republike Krim‘‚Krimska morska pristanišča‘“. Ta podjetja so krimske „oblasti“ torej dejansko zaplenile, pri čemer je imelo podjetje „Krimska morska pristanišča“ koristi od nezakonitega prenosa lastništva.

16.9. 2017

▼M36

42.

Delniška družba „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Naslov: Jablohkova ulica 7, 197198 Sankt Peterburg, Rusija

Spletno mesto: http://gpsm.ru

E-pošta: office@gpsm.ru

Tel. (812) 498 08 14

Registracijska številka v matični državi: 1037828021660

Identifikacijska davčna številka: 7826717210

Delniška družba „Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg“ je z oblikovanjem mostu sodelovala pri izgradnji mostu Kerč, ki povezuje Rusijo z nezakonito priključenim Krimskim polotokom. Torej prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

31.7.2018

43.

Javna delniška družba Mostotrest

ПАО Мостотрест

Naslov: Ulica Barklaja 6, objekt 5, 121087 Moskva, Rusija

www.mostotrest.ru

info@mostro.ru

Tel. (495)6697999

Registracijska številka v matični državi: 1027739167246

Identifikacijska davčna številka: 7701045732

Javna delniška družba Mostotrest je prek državnih pogodb za vzdrževanje mostu, pa tudi za servisiranje njegovega železniškega segmenta, aktivno sodelovala pri izgradnji kerškega mostu, ki povezuje Rusijo z nezakonito priključenim Krimskim polotokom. Poleg tega je v lasti posameznika (Arkadij Rotenberg), ki je že uvrščen na seznam zaradi dejavnosti, ki spodkopavajo nedotakljivost Ukrajine (oseba št. 92 v tej prilogi). Podjetje torej prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

31.7.2018

44.

Delniška družba Ladjedelnica Zaliv

Судостроительный завод „Залив“

Naslov: Ulica tankistov 4, 298310 Kerč, Krim

Spletno mesto: http://zalivkerch.com

Registracijska številka v matični državi: 1149102028602

Tel. +7 (36561) 33055

Identifikacijska davčna številka: 9111001119

Delniška družba Ladjedelnica Zaliv je aktivno sodelovala pri izgradnji nove železnice do mostu Kerč, ki povezuje Rusijo z nezakonito priključenim Krimskim polotokom. Torej prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

31.7.2018

45.

Delniška družba STROYGAZMONTAZH

Družba STROYGAZMONTAZH (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Naslov: Prospekt Vernadskogo 53, 119415 Moskva, Rusija

Spletno mesto: www.ooosgm.com

info@ooosgm.ru

Registracijska številka v matični državi: 1077762942212

Identifikacijska davčna številka: 7729588440

INN: 9729299794

PSRN: 1207700324941, KPP: 772901001.

Družba Stroygazmontazh (SGM Group) je prek državne pogodbe za izgradnjo mostu aktivno sodelovala pri izgradnji kerškega mostu, ki povezuje Rusijo z nezakonito priključenim Krimskim polotokom. Podjetje torej prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

31.7.2018

▼M34

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Naslov:

Ulica Barklaja 6, objekt 7, 121087 Moskva,

Rusija

Registracijska številka: 1157746088170

Davčna številka: 7730018980

E-pošta: kerch-most@yandex.ru

Družba Stroygazmontazh-Most OOO je bila podružnica glavnega izvajalca Stroygazmontazh, ki je vodil projekt gradnje mostu čez ožino Kerč. Poleg tega je v lasti posameznika (Arkadij Rotenberg), ki je že uvrščen na seznam zaradi dejavnosti, ki spodkopavajo nedotakljivost Ukrajine (oseba št. 92 v tej prilogi). Podjetje torej prispeva h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

31.7.2018

▼M25

47.

Javna delniška družba VAD

AKCIONERNOE OBŠČESTVO VAD

АО „ВАД“

Naslov:

Ulica Černyševskego 133, Vologda, Vologodska oblast 160019 Rusija

Graždanskij prospekt 122, korp. 5, lit. A, Sankt Peterburg, 195267 Rusija

Registrska številka: 1037804006811 (Rusija)

Davčna številka: 7802059185

Spletno mesto: www.zaovad.com

E-naslov: office@zaovad.com

Javna delniška družba VAD je glavni izvajalec pri izgradnji avtoceste Tavrida na Krimu, veste preko mostu Kerč ter cest za dostop do njega. Avtocesta Tavrida bo omogočila dostop do Krima s sistemom na novo izgrajenih cest, ki se uporabljajo kot osnovna povezava z mostom Kerč. Javna delniška družba VAD torej podpira konsolidacijo nezakonito priključenega Krimskega polotoka k Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

31.7.2018

▼M35

48.

Delniška družba „Lenpromtransprojekt“ (АО „Ленпромтранспроект“)

Naslov: Kondratjevskij Prospekt, 15, zgradba 5/1, 223 Sankt Peterburg 195197, Ruska federacija

Registracijska številka (št. OGRN): 1027809210054

Davčna številka (št. INN): 7825064262

Spletno mesto: https://lptp.ru/

Elektronski naslov: ptp@sp.ru

Delniška družba Lenpromtransprojekt je sodelovala pri projektu povezovanja železniških infrastruktur nezakonito priključenega Krima in Rusije s projektiranjem železniških dostopov do mosta čez Kerško ožino in arhitekturnim nadzorom med gradnjo mostu, ki povezuje Rusijo in nezakonito priključeni Krimski polotok. S tem je prispevala h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

49.

Delniška družba „Direktorat za izgradnjo železniške proge Berkakit-Tommot-Jakutsk“ (АО „Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск“)

Naslov: Majakovskogo 14, mesto Aldan 678900, okrožje Aldansky, Ruska federacija

Registracijska številka (št. OGRN): 1121402000213

Davčna številka (št. INN): 1402015986

Spletno mesto: https://dsgd.ru/

Elektronski naslov: info@dsgd.ru; gmn@dsgd.ru

Delniška družba Direktorat za izgradnjo železniške proge Berkakit-Tommot-Jakutsk je sodelovala pri projektu povezovanja železniških infrastruktur nezakonito priključenega Krima in Rusije z zagotavljanjem inženirskih storitev med gradnjo železniških dostopov do mosta čez Kerško ožino, ki povezuje Rusijo in nezakonito priključeni Krimski polotok. S tem je prispevala h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

50.

Federalno državno unitarno podjetje „Krimska železniška proga“ (Федеральное государственное унитарное предприятие „Крымская железная дорога“)

Naslov: Pavlenko 34, Simferopol 95006, Ukrajina

Registracijska številka (št. OGRN): 1159102022738

Davčna številka (št. INN): 9102157783

Spletno mesto: https://crimearw.ru

Elektronski naslov: ngkkjd@mail.ru

Federalno državno unitarno podjetje Krimska železniška proga je sodelovalo pri projektu povezovanja železniških infrastruktur nezakonito priključenega Krima in Rusije kot lastnik in upravljavec železniških tirov na mostu čez Kerško ožino, ki povezuje Rusijo in nezakonito priključeni Krimski polotok. S tem je prispevalo h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

51.

Prva krimska zavarovalniška družba

(Крымская первая страховая компания)

Naslov: Butakova 4, Sevastopol, Ukrajina

Registracijska številka (št. OGRN): 1149102007933

Davčna številka (št. INN): 9102006047

Spletno mesto: https://kpsk-ins.ru/about

Elektronski naslov: info@kspk-ins.ru

Prva krimska zavarovalniška družba je sodelovala pri projektu povezovanja železniških infrastruktur nezakonito priključenega Krima in Rusije z zavarovanjem gradnje mostu čez Kerško ožino. S tem je prispevala h konsolidaciji nezakonite priključitve Krimskega polotoka Ruski federaciji, kar dodatno spodkopava ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine.

1.10.2020

Top