EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5be6d9cf-2bd4-11ed-975d-01aa75ed71a1

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 z dne 7. aprila 2021 o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

02021R0605 — SL — 06.08.2022 — 020.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/605

z dne 7. aprila 2021

o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 129 15.4.2021, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/623 z dne 15. aprila 2021

  L 131

137

16.4.2021

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/687 z dne 26. aprila 2021

  L 143

11

27.4.2021

 M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/811 z dne 20. maja 2021

  L 180

114

21.5.2021

►M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/902 z dne 3. junija 2021

  L 197

76

4.6.2021

 M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/952 z dne 11. junija 2021

  L 209

95

14.6.2021

 M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/994 z dne 18. junija 2021

  L 219

1

21.6.2021

 M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1090 z dne 2. julija 2021

  L 236

10

5.7.2021

 M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1141 z dne 12. julija 2021

  L 247

55

13.7.2021

 M9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1205 z dne 20. julija 2021

  L 261

8

22.7.2021

 M10

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1268 z dne 29. julija 2021

  L 277

99

2.8.2021

 M11

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1371 z dne 16. avgusta 2021

  L 294

14

17.8.2021

 M12

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1453 z dne 3. septembra 2021

  L 313

35

6.9.2021

 M13

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1714 z dne 24. septembra 2021

  L 342

5

27.9.2021

 M14

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1794 z dne 8. oktobra 2021

  L 361

4

12.10.2021

 M15

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1850 z dne 21. oktobra 2021

  L 374

12

22.10.2021

 M16

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1907 z dne 3. novembra 2021

  L 390

1

4.11.2021

 M17

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2024 z dne 18. novembra 2021

  L 411

3

19.11.2021

 M18

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2110 z dne 30. novembra 2021

  L 429

108

1.12.2021

 M19

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2249 z dne 16. decembra 2021

  L 453

48

17.12.2021

 M20

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2308 z dne 22. decembra 2021

  L 461

40

27.12.2021

 M21

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/65 z dne 17. januarja 2022

  L 11

13

18.1.2022

 M22

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/97 z dne 25. januarja 2022

  L 17

3

26.1.2022

 M23

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/136 z dne 31. januarja 2022

  L 22

5

1.2.2022

 M24

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/205 z dne 14. februarja 2022

  L 34

6

16.2.2022

 M25

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/440 z dne 16. marca 2022

  L 90

67

18.3.2022

 M26

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/491 z dne 25. marca 2022

  L 100

16

28.3.2022

 M27

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/587 z dne 8. aprila 2022

  L 112

11

11.4.2022

 M28

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/705 z dne 5. maja 2022

  L 132

64

6.5.2022

 M29

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/743 z dne 13. maja 2022

  L 137

45

16.5.2022

 M30

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/852 z dne 20. maja 2022

  L 150

23

1.6.2022

 M31

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/889 z dne 3. junija 2022

  L 154

37

7.6.2022

 M32

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/917 z dne 13. junija 2022

  L 159

3

14.6.2022

 M33

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/946 z dne 17. junija 2022

  L 164

23

20.6.2022

 M34

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1196 z dne 11. julija 2022

  L 185

77

12.7.2022

 M35

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1234 z dne 18 julija 2022

  L 190

79

19.7.2022

 M36

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1325 z dne 28. julija 2022

  L 200

109

29.7.2022

►M37

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1366 z dne 4. avgusta 2022

  L 205

234

5.8.2022
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/605

z dne 7. aprila 2021

o določitvi posebnih ukrepov za obvladovanje afriške prašičje kuge

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  

Ta uredba določa pravila o:

(a) 

posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni v zvezi z afriško prašičjo kugo, ki jih začasno uporabljajo države članice ( 1 ) z območji z omejitvami I, II ali III iz Priloge I (v nadaljevanju: zadevne države članice).

Ti posebni ukrepi za obvladovanje bolezni se uporabljajo za gojene in divje prašiče ter proizvode, pridobljene iz prašičev, poleg ukrepov, ki se uporabljajo na zaščitnih in ogroženih območjih, dodatnih območjih z omejitvami in okuženih območjih, ki jih je vzpostavil pristojni organ zadevne države članice v skladu s členom 21(1) in členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni v zvezi z afriško prašičjo kugo, ki jih začasno uporabljajo vse države članice.

2.  

Ta uredba se uporablja za:

(a) 

premike pošiljk:

(i) 

prašičev, gojenih v obratih, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij;

(ii) 

zarodnega materiala, proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih od oz. iz gojenih prašičev iz točke (a)(i);

(b) 

premike:

(i) 

pošiljk divjih prašičev v vse države članice;

(ii) 

pošiljk in premike proizvodov živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev na območjih z omejitvami I, II in III ali predelanih v obratih, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, za zasebno rabo lovcev;

(c) 

nosilce živilske dejavnosti, ki ravnajo s pošiljkami iz točk (a) in (b);

(d) 

vse države članice, kar zadeva ozaveščanje o afriški prašičji kugi.

3.  

Pravila iz odstavka 1 zajemajo naslednje:

(a) 

poglavje II določa posebna pravila za obrate območij z omejitvami I, II in III v primeru izbruha afriške prašičje kuge ter uporabo posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni v vseh državah članicah;

(b) 

poglavje III določa posebne ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se uporabljajo za pošiljke prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, ter proizvodov, pridobljene iz njih, v zadevnih državah članicah;

(c) 

poglavje IV določa posebne ukrepe za zmanjšanje tveganja v zvezi z afriško prašičjo kugo za obrate živilske dejavnosti v zadevnih državah članicah;

(d) 

poglavje V določa posebne ukrepe za obvladovanje bolezni, ki se uporabljajo za divje prašiče v državah članicah;

(e) 

poglavje VI določa posebne obveznosti obveščanja in usposabljanja v državah članicah;

(f) 

poglavje VII vsebuje končne določbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„prašič“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Suidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(b) 

„zarodni material“ pomeni seme, oocite in zarodke prašičev, pridobljene od gojenih prašičev za umetno reprodukcijo;

(c) 

„območje z omejitvami I“ pomeni območje države članice s seznama v delu I Priloge I z natančno geografsko razmejitvijo, za katero veljajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni in ki meji na območji z omejitvami II ali III;

(d) 

„območje z omejitvami II“ pomeni območje države članice s seznama v delu II Priloge I z natančno geografsko razmejitvijo, za katero veljajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni;

(e) 

„območje z omejitvami III“ pomeni območje države članice s seznama v delu III Priloge I z natančno geografsko razmejitvijo, za katero veljajo posebni ukrepi za obvladovanje bolezni;

(f) 

„država članica, ki je bila prej prosta bolezni“, pomeni državo članico, v kateri v preteklih dvanajstih mesecih pri gojenih prašičih afriška prašičja kuga ni bila potrjena;

(g) 

„snovi kategorije 2“ pomenijo živalske stranske proizvode iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1069/2009, pridobljene iz gojenih prašičev;

(h) 

„snovi kategorije 3“ pomenijo živalske stranske proizvode iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1069/2009, pridobljene iz gojenih prašičev.POGLAVJE II

POSEBNA PRAVILA ZA OBRATE NA OBMOČJIH Z OMEJITVAMI I, II IN III V PRIMERU IZBRUHA AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE TER UPORABA POSEBNIH UKREPOV ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI V VSEH DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 3

Posebna pravila za obrate na območjih z omejitvami in okuženih območjih v primeru izbruha afriške prašičje kuge

V primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih pristojni organ države članice vzpostavi bodisi:

(a) 

v primeru izbruha pri gojenih prašičih, območje z omejitvami v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in pod pogoji, določenimi v navedenem členu, ali

(b) 

v primeru izbruha pri divjih prašičih, okuženo območje v skladu s členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Člen 4

Posebna pravila za vzpostavitev dodatnega območja z omejitvami v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih

1.  
V primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih lahko pristojni organ države članice na podlagi meril in načel za geografsko razmejitev območij z omejitvami iz člena 64(1) Uredbe (EU) 2016/429 vzpostavi dodatno območje z omejitvami, ki meji na vzpostavljeno območje z omejitvami ali okuženo območje iz člena 3 te uredbe, da se navedena območja razmejijo od območij brez omejitev.
2.  
Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da dodatno območje z omejitvami iz odstavka 1 v skladu s členom 5 ustreza območju z omejitvami I iz dela I Priloge I.

Člen 5

Posebna pravila za uvrstitev območij z omejitvami I na seznam v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih na območju države članice, ki meji na območje, na katerem izbruh afriške prašičje kuge ni bil uradno potrjen

1.  
Po izbruhu afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih na območju države članice, ki meji na območje, na katerem izbruh afriške prašičje kuge pri gojenih ali divjih prašičih ni bil uradno potrjen, se navedeno območje, na katerem izbruh ni bil potrjen, po potrebi uvrsti na seznam v delu I Priloge I kot območje z omejitvami I.
2.  
Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da je po uvrstitvi območja na seznam v delu I Priloge I kot območja z omejitvami I dodatno območje z omejitvami, vzpostavljeno v skladu s členom 64(1) Uredbe (EU) 2016/429, takoj prilagojeno tako, da ga sestavlja najmanj ustrezno območje z omejitvami I iz Priloge I za navedeno državo članico.
3.  
Pristojni organ države članice brez odlašanja v skladu s členom 64(1) Uredbe (EU) 2016/429 vzpostavi ustrezno dodatno območje z omejitvami, če je bilo območje z omejitvami I uvrščeno na seznam v Prilogi I.

Člen 6

Posebna pravila za uvrstitev območij z omejitvami II na seznam v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v državi članici

1.  
Po izbruhu afriške prašičke kuge pri divjih prašičih na območju države članice se navedeno območje uvrsti na seznam v delu II Priloge I kot območje z omejitvami II.
2.  
Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da se okuženo območje, vzpostavljeno v skladu s členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687, brez odlašanja prilagodi tako, da ga sestavlja najmanj ustrezno območje z omejitvami II iz Priloge I k tej uredbi za navedeno državo članico.

Člen 7

Posebna pravila za uvrstitev območij z omejitvami III na seznam v primeru izbruha afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih v državi članici

1.  
Po izbruhu afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih na območju države članice se navedeno območje uvrsti na seznam v delu III Priloge I kot območje z omejitvami III.

Če pa je bil na območju države članice, ki je bila prej prosta bolezni, potrjen prvi in edini izbruh afriške prašičje kuge pri gojenih prašičih, se navedeno območje ne uvrsti na seznam v delu III Priloge I k tej uredbi kot območje z omejitvami III.

2.  
Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da se območje z omejitvami, vzpostavljeno v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687, brez odlašanja prilagodi tako, da ga sestavlja najmanj ustrezno območje z omejitvami III iz Priloge I k tej uredbi za navedeno državo članico.

Člen 8

Splošna uporaba posebnih ukrepov za obvladovanje bolezni na območjih z omejitvami I, II in III

Zadevne države članice uporabljajo posebne ukrepe za obvladovanje bolezni iz te uredbe na območjih z omejitvami I, II in III, poleg ukrepov za obvladovanje bolezni, ki jih je treba uporabljati v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687 na:

(a) 

območjih z omejitvami, vzpostavljenimi v skladu s členom 21(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

okuženih območjih, vzpostavljenih v skladu s členom 63 Delegirane uredbe (EU) 2020/687.POGLAVJE III

POSEBNI UKREPI ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI, KI SE UPORABLJAJO ZA POŠILJKE PRAŠIČEV, GOJENIH NA OBMOČJIH Z OMEJITVAMI I, II IN III, TER PROIZVODOV, PRIDOBLJENIH IZ NJIH, V ZADEVNIH DRŽAVAH ČLANICAHOddelek 1

Uporaba posebnih prepovedi za pošiljke gojenih prašičev in proizvodov iz njih v zadevnih državah članicah

Člen 9

Posebne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij

1.  
Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij.
2.  
Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, v obrate, ki se nahajajo na drugih območjih z omejitvami I, II in III, ali izven navedenih območij pod pogojem, da se namembni obrat nahaja na ozemlju iste zadevne države članice.

Člen 10

Posebne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij.

Člen 11

Posebne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

1.  
Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij.
2.  
Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za živalske stranske proizvode, pridobljene iz prašičev, gojenih zunaj območij z omejitvami II in III ter zaklanih v klavnicah, ki se nahajajo na območjih z omejitvami II in III, če so navedeni živalski stranski proizvodi v obratih in med prevozom jasno ločeni od živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III.

Člen 12

Posebne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

1.  
Pristojni organ zadevne države članice prepove premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij.
2.  
Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se prepoved iz odstavka 1 ne uporablja za mesne proizvode, vključno z ovitki, pridobljene iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, ki so bili ustrezno obdelani v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687, kar zadeva afriško prašičjo kugo, v obratih, določenih v skladu s členom 41(1) te uredbe.

Člen 13

Splošne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk gojenih prašičev in proizvodov iz njih glede na tveganje širjenja afriške prašičje kuge

Pristojni organ zadevne države članice lahko na ozemlju iste države članice prepove premike pošiljk gojenih prašičev in proizvodov, pridobljenih iz gojenih prašičev, če pristojni organ meni, da obstaja tveganje širjenja afriške prašičje kuge na navedene gojene prašiče in proizvode iz njih, od ali prek njih.ODDELEK 2

Splošni in posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij

Člen 14

Splošni pogoji za odstopanja od posebnih prepovedi v zvezi s premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij

1.  

Z odstopanjem od posebnih prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij v primerih iz členov 22, 23, 24, 25, 28 in 29 in pod posebnimi pogoji iz navedenih členov ter:

(a) 

splošnimi pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in

(b) 

dodatnimi splošnimi pogoji v zvezi s/z:

(i) 

premiki pošiljk gojenih prašičev z območij z omejitvami I, II in III iz člena 15;

(ii) 

obrati za gojene prašiče, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III iz člena 16;

(iii) 

prevoznimi sredstvi, uporabljenimi za prevoz gojenih prašičev z območij z omejitvami I, II in III iz člena 17.

2.  
Pred izdajo dovoljenj iz členov 22 do 25 ter 28 do 30 pristojni organ zadevne države članice oceni tveganja, ki izhajajo iz takih dovoljenj, v navedeni oceni pa mora biti navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo.
3.  

Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se dodatni splošni pogoji iz členov 15 in 16 ne uporabljajo za premike pošiljk prašičev v klavnicah, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, če:

(a) 

je treba gojene prašiče zaradi izjemnih okoliščin, kot so motnje v obratovanju klavnice, premakniti v drugo klavnico;

(b) 

se namembna klavnica nahaja bodisi:

(i) 

na območjih z omejitvami I, II ali III iste države članice ali

(ii) 

v izjemnih okoliščinah, kot je neobstoj klavnic iz točke (b)(i), zunaj območij z omejitvami I, II ali III na ozemlju iste države članice;

(c) 

je premik odobril pristojni organ zadevne države članice.

Člen 15

Dodatni splošni pogoji v zvezi s premiki pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij

1.  

Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij v primerih iz členov 22 do 25 in 28 do 30 pod posebnimi pogoji iz navedenih členov, če:

(a) 

so bili prašiči gojeni v odpremnem obratu in se niso premaknili iz njega v obdobju najmanj 30 dni pred datumom premika ali od rojstva, če so mlajši od 30 dni, v tem obdobju pa nobeni drugi gojeni prašiči z območij z omejitvami II in III niso bili vključeni bodisi v:

(i) 

navedeni obrat ali

(ii) 

epidemiološko enoto, v kateri so bili prašiči, ki se bodo premaknili, popolnoma ločeni. Pristojni organ po opravljeni oceni tveganja določi meje take epidemiološke enote, s čimer potrdi, da struktura, velikost in razdalja med različnimi epidemiološkimi enotami ter dejavnosti, ki se izvajajo, zagotavljajo ločene objekte za nastanitev, gojenje in krmljenje gojenih prašičev, tako da se virus afriške prašičje kuge ne more širiti iz ene epidemiološke enote v drugo;

(b) 

je bil klinični pregled prašičev, gojenih v odpremnem obratu, vključno s tistimi, ki se bodo premaknili ali uporabili za odvzem zarodnega materiala, z ugodnimi rezultati v zvezi z afriško prašičjo kugo opravljen:

(i) 

s strani uradnega veterinarja;

(ii) 

v zadnjih 24 urah pred časom premika pošiljke prašičev ali pred časom odvzema zarodnega materiala in

(iii) 

v skladu s členom 3(1)in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 ter točko A.1 Priloge I k navedeni uredbi;

(c) 

so bili po potrebi v skladu z navodili pristojnega organa testi za identifikacijo povzročitelja opravljeni pred datumom premika pošiljke iz odpremnega obrata ali pred datumom odvzema zarodnega materiala:

(i) 

po kliničnem pregledu iz točke (b) gojenih prašičev v obratu, vključno s tistimi, ki se bodo premaknili ali uporabili za odvzem zarodnega materiala, in

(ii) 

v skladu s točko A.2 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

2.  
Kadar je to ustrezno, pristojni organ zadevne države članice pred izdajo dovoljenja za premik pošiljke pridobi negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja iz točke 1(c).
3.  

Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da se v primeru premikov pošiljk gojenih prašičev iz odpremnih obratov, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I in II, izven navedenih območij v obrate, ki se nahajajo v isti zadevni državi članici, klinični pregled iz odstavka 1(b):

(a) 

opravi le za tiste živali, ki se bodo premaknile, ali

(b) 

ga ni treba opraviti, če:

(i) 

je odpremni obrat uradni veterinar obiskoval tako pogosto, kot je določeno v členu 16(a)(i), in če so v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika vsi obiski uradnega veterinarja pokazali ugodne rezultate, ki kažejo na to, da:

— 
se v odpremnem obratu uporabljajo zahteve za biološko zaščito iz člena 16(b),
— 
je uradni veterinar med navedenimi obiski opravil klinični pregled prašičev, gojenih v odpremnem obratu, v zvezi z afriško prašičjo kugo z ugodnimi rezultati v skladu s členom 3(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in točko A.1 Priloge I k navedeni uredbi;
(ii) 

je v obdobju najmanj dvanajst mesecev pred datumom premika v odpremnem obratu potekal stalen nadzor iz člena 16(c).

Člen 16

Dodatni splošni pogoji v zvezi z obrati z gojenimi prašiči na območjih z omejitvami I, II in III

1.  

Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike prašičev, gojenih v obratih, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij le v primerih iz členov 22 do 25 in 28 do 30 ter pod posebnimi pogoji iz navedenih členov, če:

(a) 

je uradni veterinar odpremni obrat obiskal najmanj enkrat po uvrstitvi območij z omejitvami I, II in III na seznam v Prilogi I k tej uredbi ali v obdobju zadnjih treh mesecev pred premikom ter če zanj velja obveznost rednih obiskov uradnih veterinarjev iz člena 26(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687, kot sledi:

(i) 

na območjih z omejitvami I in II: najmanj dvakrat letno, v razmiku najmanj štirih mesecev med takimi obiski;

(ii) 

na območju z omejitvami III: najmanj enkrat na tri mesece.

Pristojni organ lahko določi, da se obiski obrata na območju z omejitvami III opravljajo tako pogosto, kot je določeno v odstavku (a)(i), na podlagi ugodnih rezultatov zadnjega obiska po uvrstitvi območij z omejitvami I, II in III na seznam v Prilogi I k tej uredbi ali v obdobju zadnjih treh mesecev pred premikom, ki kažejo na to, da se v navedenem obratu izvajajo zahteve za biološko zaščito iz odstavka (b) in da v njem poteka stalen nadzor iz odstavka (c);

(b) 

se v odpremnem obratu izvajajo zahteve za biološko zaščito za afriško prašičjo kugo:

(i) 

v skladu z okrepljenimi ukrepi biološke zaščite iz Priloge II in

(ii) 

kot je določila zadevna država članica;

(c) 

v odpremnem obratu poteka stalen nadzor s testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge:

(i) 

v skladu s členom 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in Prilogo I k navedeni uredbi;

(ii) 

z vsakotedenskimi negativnimi rezultati pri najmanj prvih dveh poginulih gojenih prašičih, starejših od 60 dni ali, če takih poginulih živali, starejših od 60 dni, ni, pri katerem koli poginulem gojenem prašiču po odstavitvi v vsaki epidemiološki enoti;

(iii) 

najmanj v obdobju spremljanja za afriško prašičjo kugo iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 pred premikom pošiljke iz odpremnega obrata.

2.  

Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da za obrate z gojenimi prašiči v obdobju treh mesecev po potrditvi prvega izbruha afriške prašičje kuge v navedeni državi članici ni potrebna ograja, ki preprečuje prehod prašičev, določena v točki 2(h) Priloge II iz odstavka 1(b)(i) tega člena, če:

(a) 

pristojni organ države članice oceni tveganja, ki izhajajo iz take odločite, in je v navedeni oceni navedeno, da je tveganje širjenja afriške prašičje kuge zanemarljivo;

(b) 

je vzpostavljen alternativni sistem, ki zagotavlja, da so prašiči, gojeni v obratih, ločeni od divjih prašičev v državah članicah s populacijo divjih prašičev;

(c) 

gojeni prašiči iz navedenih obratov se ne premikajo v druge države članice.

Člen 17

Dodatni splošni pogoji v zvezi s prevoznimi sredstvi, ki se uporabljajo za prevoz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij

Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij le, če prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz navedenih pošiljk:

(a) 

izpolnjujejo zahteve iz člena 24(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in

(b) 

so očiščena in razkužena v skladu s členom 24(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 pod kontrolo ali nadzorom pristojnega organa zadevne države članice.ODDELEK 3

Obveznosti za izvajalce dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali

Člen 18

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih iz členov 22 do 25 in 28 do 30 le, če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 143(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje najmanj eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(a) 

„Prašiči, gojeni na območju z omejitvami I v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605“;

(b) 

„Prašiči, gojeni na območju z omejitvami II v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“;

(c) 

„Prašiči, gojeni na območju z omejitvami III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“.

Vendar lahko pristojni organ za premike znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v drugem pododstavku člena 143(2) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 19

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev z območij z omejitvami I, II in III

1.  

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I in II, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih iz členov 38 in 39 le, če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(a) 

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(b) 

najmanj eno od potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(i) 

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami I v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“;

(ii) 

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“.

2.  

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke predelanih mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico le, če:

(a) 

so bili proizvodi živalskega izvora ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganj v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687;

(b) 

navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(i) 

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(ii) 

naslednje potrdilo o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

„Predelani mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“.

3.  

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III ter zaklanih v klavnicah, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico le, če navedene pošiljke spremlja:

(a) 

veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(b) 

naslednje potrdilo o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

„Sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III ter zaklanih na območjih z omejitvami I, II in III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“.

▼M4

4.  

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ki so predelani na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico le, če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(a) 

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(b) 

naslednje potrdilo o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

„Mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ki so predelani na območjih z omejitvami I, II in III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“

▼B

5.  
Za premike pošiljke iz odstavkov 1, 2, 3 in 4 znotraj iste zadevne države članice lahko pristojni organ odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v prvem pododstavku člena 167(1) Uredbe (EU) 2016/429.
6.  

Pristojni organ zadevne države članice lahko odloči, da lahko oznaka zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, identifikacijska oznaka iz točke (b) člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004, ki se uporablja za sveže ali predelano meso in mesne proizvode, vključno z ovitki, v obratih, določenih v skladu s členom 41(1) te uredbe ali obratih, ki ravnajo s svežim ali predelanim mesom in mesnimi proizvodi, vključno z ovitki, pridobljenimi iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami I ali območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, nadomesti veterinarsko spričevalo za premike pošiljk:

(a) 

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I in II, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico, kakor je določeno v odstavku 1;

(b) 

predelanih mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I in II, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico, kot je določeno v odstavku 2;

(c) 

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih zunaj območij z omejitvami I, II in III ter zaklanih v klavnicah, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico le, kakor je določeno v odstavku 3;

(d) 

predelanih mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III, ter obdelanih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico, kot je določeno v odstavku 4.

Člen 20

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih v obratih, ki se nahajajo na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih iz členov 31 in 32 le, če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 161(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje najmanj eno od naslednjih potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

(a) 

„Zarodni material, pridobljen od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“;

(b) 

„Zarodni material, pridobljen od prašičev, gojenih na območju z omejitvami III v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“.

Vendar lahko pristojni organ za premike znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v drugem pododstavku člena 161(2) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 21

Obveznosti izvajalcev v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk snovi kategorij 2 in 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke snovi kategorij 2 in 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij znotraj iste zadevne države članice ali v drugo državo članico v primerih, ki jih zajemajo členi 33 do 37, če navedene pošiljke spremlja:

(a) 

komercialni dokument iz poglavja III Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 in

(b) 

veterinarsko spričevalo iz člena 22(5) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Vendar lahko pristojni organ za premike znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v členu 22(6) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.ODDELEK 4

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, izven navedenega območja

Člen 22

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, izven navedenega območja

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami I, izven navedenega območja v:

(a) 

obrat, ki se nahaja na ozemlju iste zadevne države članice:

(i) 

na drugem območju z omejitvami I;

(ii) 

na območjih z omejitvami II in III;

(iii) 

zunaj območij z omejitvami I, II in III:

(b) 

obrat, ki se nahaja na ozemlju druge države članice;

(c) 

tretje države.

2.  

Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1 le, če so izpolnjeni:

(a) 

splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) in člena 15(1)(b)(c), (2) in (3) ter členov 16 in 17.ODDELEK 5

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja

Člen 23

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na ozemlju iste zadevne države članice

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v obrat, ki se nahaja na ozemlju iste zadevne države članice:

(a) 

na drugem območju z omejitvami II;

(b) 

na območjih z omejitvami I in III;

(c) 

zunaj območij z omejitvami I, II in III.

2.  

Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1 le, če so izpolnjeni:

(a) 

splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) ter členov 15, 16 in 17.

3.  
Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da prašiči, za katere velja odobreni premik iz odstavka 1, ostanejo v namembnem obratu najmanj v obdobju spremljanja afriške prašičje kuge iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

Člen 24

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v klavnico, ki se nahaja na ozemlju iste zadevne države članice, za takojšnji zakol

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v klavnico, ki se nahaja na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a) 

se gojeni prašiči premikajo za takojšnji zakol;

(b) 

je namembna klavnica določena v skladu s členom 41(1).

2.  

Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1 le, če so izpolnjeni:

(a) 

splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1)(b)(c), (2) in (3) ter členov 16 in 17.

Člen 25

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na območji z omejitvami II ali III v drugi državi članici

1.  
Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v obrat, ki se nahaja na območjih z omejitvami II ali III v drugi državi članici.
2.  

Pristojni organ izda dovoljenja iz odstavka 1 le, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) ter členov 15, 16 in 17;

(c) 

je bil v skladu s členom 26 vzpostavljen postopek usmerjanja;

(d) 

gojeni prašiči izpolnjujejo katera koli druga dodatna ustrezna jamstva v zvezi z afriško prašičjo kugo na podlagi pozitivnega rezultata ocene tveganja za ukrepe proti širjenju navedene bolezni:

(i) 

ki jih zahteva pristojni organ odpremnega obrata;

(ii) 

ki jih pristojni organi držav članic prehoda in namembnega obrata odobrijo pred premikom gojenih prašičev;

(e) 

v odpremnem obratu pri gojenih prašičih v obdobju najmanj zadnjih dvanajst mesecev v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2020/687 ni bil uradno potrjen noben izbruh afriške prašičje kuge;

(f) 

je izvajalec dejavnosti pristojni organ vnaprej obvestil o nameri premika pošiljke gojenih prašičev v skladu s točko (b) člena 152 Uredbe (EU) 2016/429 in členom 96 Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

3.  

Pristojni organ odpremnega obrata:

(a) 

pripravi seznam obratov, ki izpolnjujejo jamstva iz odstavka 2(d);

(b) 

Komisijo in druge države članice takoj obvesti o jamstvih iz odstavka 2(d) in o odobritvi pristojnih organov iz odstavka 2(d)(ii).

4.  
Odobritev iz odstavka 2(d)(ii) in obveznost takojšnjega obveščanja iz odstavka 3(b) se ne zahtevata, če se odpremni obrat, kraji prehoda in namembni obrat nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III ter so navedena območja kontinuirana, s čimer se zagotovijo premiki gojenih prašičev samo prek katerega koli od navedenih območij z omejitvami I, II in III v skladu s posebnimi pogoji iz člena 22(4) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Člen 26

Posebni postopek usmerjanja za odobritev odstopanj za premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na območje z omejitvami II ali III v drugi državi članici

1.  

Pristojni organ zadevne države članice vzpostavi postopek usmerjanja, kot je določeno v členu 25(2)(c) za premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v obrat, ki se nahaja na območjih z omejitvami II ali III v drugi državi članici, pod nadzorom pristojnih organov:

(a) 

odpremnega obrata;

(b) 

prehoda;

(c) 

namembnega obrata.

2.  

Pristojni organ odpremnega obrata:

(a) 

zagotovi, da je vsako prevozno sredstvo iz odstavka 1, ki se uporablja za premike:

(i) 

posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(ii) 

zapečateno s strani uradnega veterinarja takoj po natovarjanju pošiljke gojenih prašičev; le uradni veterinar ali izvršilni organ zadevne države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom odstrani zalivko in jo nadomestiti z novo, kadar je to ustrezno;

(b) 

vnaprej obvesti pristojni organ v kraju namembnega obrata in, kadar je to ustrezno, pristojni organ v kraju prehoda o nameri pošiljanja pošiljke gojenih prašičev;

(c) 

vzpostavi sistem, prek katerega morajo izvajalci dejavnosti pristojni organ v kraju odpremnega obrata takoj obvestiti o vsaki nesreči ali okvari vsakega prevoznega sredstva, ki se uporablja za prevoz pošiljke gojenih prašičev;

(d) 

obratu zagotovi načrt ravnanja v nujnih primerih, hierarhijo dajanja navodil in potrebne dogovore o sodelovanju med pristojnimi organi iz odstavka 1(a), (b) in (c) v primeru morebitnih nesreč med prevozom, kakršne koli velike okvare ali kakršne koli goljufive dejavnosti prevoznika.

Člen 27

Obveznosti pristojnega organa zadevne države članice v kraju namembnega obrata za pošiljke prašičev, gojenih na območju z omejitvami II druge države članice

Pristojni organ zadevne države članice v kraju namembnega obrata za pošiljke prašičev, gojenih na območju z omejitvami II druge države članice:

(a) 

brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ odpremnega obrata o prihodu pošiljke;

(b) 

zagotovi, da gojeni prašiči bodisi:

(i) 

ostanejo v namembnem obratu najmanj v obdobju spremljanja afriške prašičje kuge iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 ali

(ii) 

se premaknejo neposredno v klavnico, določeno v skladu s členom 41(1) te uredbe.ODDELEK 6

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, izven navedenega območja

Člen 28

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, izven navedenega območja na območje z omejitvami II v isti zadevni državi članici

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9 lahko v izjemnih okoliščinah, kadar zaradi navedene prepovedi v obratu, v katerem se gojijo prašiči, prihaja do težav na področju dobrobiti živali, pristojni organ zadevne države članice dovoli premike prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, izven navedenega območja v obrat, ki se nahaja na območju z omejitvami II na ozemlju iste države članice, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) ter členov 15, 16 in 17;

(c) 

namembni obrat spada v isto dobavno verigo in je treba gojene prašiče premakniti, da se zaključi proizvodni cikel.

2.  
Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da se gojeni prašiči najmanj v obdobju spremljanja afriške prašičje kuge iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/687 ne premaknejo iz namembnega obrata, ki se nahaja na območju z omejitvami II.

Člen 29

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, izven navedenega območja za takojšnji zakol v isti zadevni državi članici

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9 lahko v izjemnih okoliščinah, kadar zaradi navedene prepovedi iz člena 5(1) v obratu, v katerem se gojijo prašiči, prihaja do težav na področju dobrobiti živali, ter v primeru logističnih omejitev zmogljivosti za zakol v klavnicah, ki se nahajajo na območju z omejitvami III in so določene v skladu s členom 41(1), ali če določene klavnice na območju z omejitvami III ni, pristojni organ zadevne države članice za namene takojšnjega zakola dovoli premike prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, izven navedenega območja v klavnico, določeno v skladu s členom 41(1), v isti državi članici čim bližje odpremnemu obratu, ki se nahaja:

(a) 

na območju z omejitvami II;

(b) 

na območju z omejitvami I, kadar živali ni mogoče zaklati na območju z omejitvami II;

(c) 

zunaj območij z omejitvami I, II in III, kadar živali ni mogoče zaklati na območjih z omejitvami III, II in I.

2.  

Pristojni organ zadevne države članice izda dovoljenje iz odstavka 1 le, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2), člena 15(1)(b)(c) in (2) ter členov 16 in 17.

3.  

Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da:

(a) 

so gojeni prašiči namenjeni za takojšnji zakol neposredno v klavnico, določeno v skladu s členom 41(1);

(b) 

so prašiči z območja z omejitvami III ob prihodu v določeno klavnico ločeni od drugih prašičev in so zaklani bodisi:

(i) 

na določen dan, ko se zakoljejo le prašiči z območja z omejitvami III, ali

(ii) 

na koncu dneva zakola, pri čemer se zagotovi, da drugi gojeni prašiči po tem niso zaklani;

(c) 

po zakolu prašičev z območja z omejitvami III in pred začetkom zakola drugih gojenih prašičev mora biti klavnica očiščena in razkužena v skladu z navodili pristojnega organa zadevne države članice.

4.  

Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da:

(a) 

so živalski stranski proizvodi, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, ki se premikajo izven navedenega območja, predelani ali odstranjeni v skladu s členoma 33 in 36;

(b) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, ki se premikajo izven območja z omejitvami III, predelani in skladiščeni v skladu s členom 40.ODDELEK 7

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij, v odobreni objekt za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi

Člen 30

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, v odobreni objekt za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi, ki se nahaja zunaj območij z omejitvami I, II in III v isti zadevni državi članici

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 9 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, v odobreni objekt za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi, ki se nahaja zunaj območij z omejitvami I, II in III v isti zadevni državi članici, v katerem:

(a) 

se gojeni prašiči usmrtijo takoj in

(b) 

se nastali živalski stranski proizvodi odstranijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

2.  

Pristojni organ zadevne države članice izda dovoljenje iz odstavka 1 le, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2) in člena 17.ODDELEK 8

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja

Člen 31

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na ozemlju iste zadevne države članice

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 10 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk zarodnega materiala iz obratov z zarodnim materialom, ki se nahajajo na območju z omejitvami II, na drugo območje z omejitvami II ter na območji z omejitvami I in III ali na območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a) 

je bil zarodni material odvzet oziroma zbran, pridobljen, pripravljen in shranjen v obratih ter pridobljen od gojenih prašičev, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 15(1)(b)(c) in (2) ter člena 16;

(b) 

so bili samci darovalci in samice darovalke prašičev v obratih z zarodnim materialom, v katere najmanj 30 dni pred datumom odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja zarodnega materiala niso bili vključeni nobeni drugi gojeni prašiči z območij z omejitvami II in III.

Člen 32

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na območji z omejitvami II in III v drugi državi članici

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 10 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, iz odobrenega obrata z zarodnim materialom, ki se nahaja na območju z omejitvami II, na območji z omejitvami II in III na ozemlju druge zadevne države članice, če:

(a) 

je bil zarodni material odvzet oziroma zbran, pridobljen, pripravljen in shranjen v obratih z zarodnim materialom pod pogoji iz člena 15(1)(b)(c) in (2) ter člena 16;

(b) 

so bili samci darovalci in samice darovalke prašičev v odobrenih obratih z zarodnim materialom, v katere najmanj 30 dni pred datumom odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja zarodnega materiala niso bili vključeni nobeni drugi gojeni prašiči z območij z omejitvami II in III;

(c) 

pošiljke zarodnega materiala izpolnjujejo katera koli druga ustrezna jamstva za zdravje živali na podlagi pozitivnega rezultata ocene tveganja za ukrepe proti širjenju afriške prašičje kuge:

(i) 

ki jih zahtevajo pristojni organi odpremnega obrata;

(ii) 

ki jih pristojni organ države članice namembnega obrata odobri pred premikom zarodnega materiala.

2.  

Pristojni organ zadevne države članice:

(a) 

pripravi seznam odobrenih obratov z zarodnim materialom, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 in so pooblaščeni za premike zarodnega materiala z območja z omejitvami II v navedeni zadevni državi članici na območji z omejitvami II in III v drugi zadevni državi članici; seznam vsebuje informacije o odobrenih obratih z zarodnim materialom prašičev, ki jih mora pristojni organ zadevne države članice hraniti v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) 2020/686;

(b) 

seznam iz točke (a) javno objavi na svojem spletnem mestu in ga posodablja;

(c) 

Komisiji in državam članicam zagotovi povezavo do spletnega mesta iz točke (b).ODDELEK 9

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

Člen 33

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij znotraj iste države članice za namene predelave ali odstranjevanja

1.  
Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za namene predelave, odstranjevanja kot odpadkov s sežiganjem ali odstranjevanja ali predelave s sosežiganjem živalskih stranskih proizvodov iz člena 24(1)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki se nahaja zunaj območij z omejitvami II ali III znotraj iste države članice, če so prevozna sredstva posamezno opremljena s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času.
2.  

Prevoznik, odgovoren za premike živalskih stranskih proizvodov iz odstavka 1:

(a) 

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b) 

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja.

3.  

Pristojni organ lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 1 nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če:

(a) 

se pošiljke živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, premikajo le znotraj iste države članice za uporabe iz odstavka 1;

(b) 

je vsako prevozno sredstvo zapečateno s strani uradnega veterinarja takoj po natovarjanju pošiljke živalskih stranskih proizvodov; le uradni veterinar ali izvršilni organ države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom odstrani zalivko in jo nadomestiti z novo, kadar je to ustrezno.

Člen 34

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk gnoja, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij znotraj iste države članice

1.  
Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, pridobljenega od prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, na odlagališče, ki se nahaja zunaj navedenih območij znotraj iste države članice, v skladu s posebnimi pogoji iz člena 51 Delegirane uredbe (EU) 2020/687.
2.  
Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, za predelavo ali odstranjevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v objekt, odobren za navedene namene, na ozemlju iste države članice.
3.  

Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz odstavkov 1 in 2:

(a) 

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b) 

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja.

4.  
Pristojni organ lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 3(a) nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če je vsako prevozno sredstvo zapečateno s strani uradnega veterinarja takoj po natovarjanju pošiljke gnoja, vključno z nastiljem in uporabljeno steljo, iz odstavkov 1 in 2.

Le uradni veterinar ali izvršilni organ države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom odstrani zalivko in jo nadomestiti z novo, kadar je to ustrezno.

Člen 35

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja znotraj iste države članice za namene predelave živalskih stranskih proizvodov iz člena 24(1)(a), (e) in (g) Uredbe (ES) št. 1069/2009

1.  

Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za namene nadaljnje predelave v predelano krmo, proizvodnje hrane za hišne živali, pridobljenih proizvodov, namenjenih za uporabo zunaj krmne verige ali pretvorbe pridobljenih proizvodov v bioplin ali kompost, kot je navedeno v členu 24(1)(a), (e) in (g) Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki se nahaja zunaj območja z omejitvami II znotraj iste države članice, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c) 

snovi kategorije 3 izvirajo iz gojenih prašičev in obratov, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz člena 15(1)(b)(c), (2) in (3) ter člena 16;

(d) 

so snovi kategorije 3 pridobljene iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II in zaklanih bodisi:

(i) 

na območju z omejitvami II:

— 
iste zadevne države članice ali
— 
druge zadevne države članice v skladu s členom 25

ali

(ii) 

zunaj območja z omejitvami II v isti zadevni državi članici v skladu s členom 24;

(e) 

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(f) 

se pošiljke snovi kategorije 3 premikajo iz klavnice, določene v skladu s členom 41(1), neposredno v:

(i) 

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz Priloge X k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(ii) 

obrat za proizvodnjo hrane za hišne živali, odobren za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali iz točke 3(a) in (b)(i) do (iii) poglavja II Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(iii) 

obrat za pridobivanje bioplinov ali kompostiranje, odobren za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov v kompost ali bioplin v skladu s standardnimi parametri pretvorbe iz oddelka 1 poglavja III Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011, ali

(iv) 

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.

2.  

Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 3:

(a) 

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času;

(b) 

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja.

3.  

Pristojni organ lahko odloči, da se satelitski navigacijski sistem iz odstavka 1(e) nadomesti s pečatenjem posameznega prevoznega sredstva, če:

(a) 

so/se snovi kategorije 3:

(i) 

pridobljene iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II;

(ii) 

premikajo le znotraj iste države članice za uporabe iz odstavka 1;

(b) 

je vsako prevozno sredstvo zapečateno s strani uradnega veterinarja takoj po natovarjanju pošiljke snovi kategorije 3; le uradni veterinar ali izvršilni organ države članice lahko v dogovoru s pristojnim organom odstrani zalivko in jo nadomestiti z novo, kadar je to ustrezno.

Člen 36

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk snovi kategorije 2, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij za namene predelave in odstranjevanja v druge države članice

1.  

Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov snovi kategorije 2, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, v predelovalni obrat za predelavo po metodah 1 do 5 iz poglavja III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 142/2011 ali v obrat za sežiganje ali sosežiganje, kot je navedeno v členu 24(1)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki se nahaja v drugih državah članicah, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c) 

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

2.  

Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 2:

(a) 

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času; in

(b) 

hrani elektronske zapise o navedenem premikanju najmanj dva meseca od datuma premikanja.

3.  
Pristojni organi odpremnih in namembnih držav članic za pošiljke snovi kategorije 2 zagotovijo nadzor nad navedenimi pošiljkami v skladu s členom 48(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Člen 37

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja za nadaljnjo predelavo ali pretvorbo v druge države članice

1.  

Z odstopanjem od člena 11(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk snovi kategorije 3, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v objekt ali obrat, ki ga je pristojni organ odobril za predelavo snovi kategorije 3 v predelano krmo, predelano hrano za hišne živali, pridobljene proizvode, namenjene za uporabo zunaj krmne verige, ali pretvorbo snovi kategorije 3 v bioplin ali kompost, kakor je navedeno v členu 24(1)(a), (e) in (g) Uredbe (ES) št. 1069/2009, ki se nahaja v drugi državi članici, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c) 

snovi kategorije 3 izvirajo iz gojenih prašičev in obratov, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz člena 15(1)(b)(c), (2) in (3) ter člena 16;

(d) 

so snovi kategorije 3 pridobljene iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II in zaklanih bodisi:

(i) 

na območju z omejitvami II:

— 
iste zadevne države članice ali
— 
druge zadevne države članice v skladu s členom 25

ali

(ii) 

zunaj območja z omejitvami II v isti zadevni državi članici v skladu s členom 24;

(e) 

je prevozno sredstvo posamezno opremljeno s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času;

(f) 

se živalski stranski proizvodi premaknejo neposredno iz klavnice, določene v skladu s členom 41(1), v:

(i) 

predelovalni obrat za predelavo pridobljenih proizvodov iz prilog X in XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(ii) 

obrat za proizvodnjo hrane za hišne živali, odobren za proizvodnjo predelane hrane za hišne živali iz točke 3(b)(i), (ii) in (iii) poglavja II Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 142/2011;

(iii) 

obrat za pridobivanje bioplinov ali kompostiranje, odobren za pretvorbo živalskih stranskih proizvodov v kompost ali bioplin v skladu s standardnimi parametri pretvorbe iz oddelka 1 poglavja III Priloge V k Uredbi (EU) št. 142/2011.

2.  

Prevoznik, odgovoren za premike pošiljk snovi kategorije 3:

(a) 

pristojnemu organu omogoči, da s satelitskim navigacijskim sistemom nadzoruje premikanje prevoznega sredstva v realnem času; in

(b) 

hrani elektronske zapise o premiku najmanj dva meseca od datuma premika.ODDELEK 10

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij

Člen 38

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na ozemlju iste zadevne države članice

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih v obratih, ki izpolnjujejo dodatne splošne pogoje iz člena 14(2), člena 15(1)(b)(c), (2) in (3) ter člena 16;

(c) 

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 41(1).

2.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12 lahko v primeru, da pogoji iz odstavka 1 niso izpolnjeni, pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja na ozemlju iste zadevne države članice, če:

(a) 

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 41(1);

(b) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, bodisi:

(i) 

le v primeru svežega mesa, označeni in se premikajo v skladu s posebnimi pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki svežega mesa, pridobljenega iz gojenih živali vrst s seznama, iz nekaterih obratov iz člena 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 v predelovalni obrat za namene obdelave za zmanjšanje tveganj iz Priloge VII k navedeni uredbi

ali

(ii) 

so bili označeni v skladu s členom 44 s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, z identifikacijsko oznako, ki ni ovalne oblike in je ni mogoče zamenjati z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako, kakor je navedeno v točkah (a) in (b) člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004, in

(iii) 

so namenjeni le premiku znotraj iste zadevne države članice.

Člen 39

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v druge države članice ali tretje države

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja v druge države članice ali tretje države, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih v obratih, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz členov 15 in 16;

(d) 

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 41(1).

Člen 40

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 12 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III, na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste države članice, če:

(a) 

so izpolnjeni splošni pogoji iz člena 28(2) do (7) Delegirane uredbe (EU) 2020/687;

(b) 

so izpolnjeni dodatni splošni pogoji iz člena 14(2);

(c) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev:

(i) 

gojenih v obratih, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz členov 15 in 16, in

(ii) 

zaklanih:

— 
na istem območju z omejitvami III ali
— 
zunaj območja z omejitvami III po odobritvi premika v skladu s členom 29;
(d) 

so bili sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, proizvedeni v obratih, določenih v skladu s členom 41(1), in bodisi:

(i) 

le v primeru svežega mesa, označeni in se premikajo v skladu s posebnimi pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki svežega mesa, pridobljenega iz gojenih živali vrst s seznama, iz nekaterih obratov iz člena 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 v predelovalni obrat za namene obdelave za zmanjšanje tveganj iz Priloge VII k navedeni uredbi,

ali

(ii) 

so bili označeni v skladu s členom 44 s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, z identifikacijsko oznako, ki ni ovalne oblike in je ni mogoče zamenjati z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako, kakor je navedeno v točkah (a) in (b) člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004, in

(iii) 

so namenjeni le premiku znotraj iste zadevne države članice.POGLAVJE IV

POSEBNI UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA V ZVEZI Z AFRIŠKO PRAŠIČJO KUGO ZA OBRATE ŽIVILSKE DEJAVNOSTI V ZADEVNIH DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 41

Posebna določitev klavnic, razsekovalnic, hladilnic ter obratov za predelavo mesa in obdelavo divjadi

1.  

Pristojni organ zadevne države članice po vlogi nosilcev živilske dejavnosti določi obrate za:

(a) 

takojšnji zakol gojenih prašičev z območij z omejitvami II in III:

(i) 

znotraj navedenih območij z omejitvami II in III;

(ii) 

zunaj navedenih območij z omejitvami II in III, kot je navedeno v členih 24 in 29;

(b) 

razsek, predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, kot je navedeno v členih 38, 39 in 40;

(c) 

pripravo mesa divjadi, kot je navedeno v točki 1(1.18) Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov iz divjih prašičev, uplenjenih na območjih z omejitvami I, II in III, kot je določeno v členih 48 in 49 te uredbe;

(d) 

pripravo mesa divjadi, kot je navedeno v točki 1(1.18) Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov iz divjih prašičev, če se navedeni obrati nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III, kot je določeno v členih 48 in 49 te uredbe.

2.  

Pristojni organ lahko odloči, da določitev iz odstavka 1 ni potrebna za obrate za predelavo, razsek in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, ter iz divjih prašičev, uplenjenih na območjih z omejitvami I, II in III, ter obrate iz odstavka 1(d), če:

(a) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, prašičjega izvora v navedenih obratih označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, z identifikacijsko oznako iz člena 44;

(b) 

so sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, prašičjega izvora iz navedenih obratov namenjeni le za isto zadevno državo članico;

(c) 

se živalski stranski proizvodi prašičjega izvora iz navedenih obratov v skladu s členom 33 predelujejo ali odstranjujejo le znotraj iste države članice.

3.  

Pristojni organ zadevne države članice:

(a) 

Komisiji in drugim državam članicam s povezavo do spletnega mesta pristojnega organa zagotovi seznam določenih obratov in njihovih dejavnosti iz odstavka 1;

(b) 

seznam iz točke (a) posodablja.

Člen 42

Posebni pogoji za določitev obratov za takojšnji zakol prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III

Pristojni organ zadevne države članice obrate za takojšnji zakol prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, določi le, če:

(a) 

zakol prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, in prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, za katere veljajo dovoljeni premiki iz členov 24 in 29, ter proizvodnja in shranjevanje proizvodov iz njih potekajo ločeno od zakola prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, ter proizvodnje in shranjevanja proizvodov iz njih, ki ne izpolnjujejo zadevnih:

(i) 

dodatnih splošnih pogojev iz členov 15, 16 in 17 in

(ii) 

posebnih pogojev iz členov 24 in 29;

(b) 

upravljavec obrata zagotavlja dokumentirana navodila ali postopke, ki jih je odobril pristojni organ zadevne države članice, za zagotavljanje, da so pogoji iz točke (a) izpolnjeni.

Člen 43

Posebni pogoji za določitev obratov za razsek, predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III

Pristojni organ zadevne države članice določi obrate za razsek, predelavo in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, za katere velja dovoljeni premik iz členov 38, 39 in 40, če:

(a) 

razsek, predelava in shranjevanje svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih zunaj območij z omejitvami II in III, in prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, potekajo ločeno od svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, ki ne izpolnjujejo:

(i) 

dodatnih splošnih pogojev iz členov 15, 16 in 17 in

(ii) 

posebnih pogojev iz členov 38, 39 in 40;

(b) 

upravljavec obrata zagotavlja dokumentirana navodila ali postopke, ki jih je odobril pristojni organ zadevne države članice, za zagotavljanje, da so pogoji iz točke (a) izpolnjeni.

Člen 44

Posebne oznake zdravstvene ustreznosti ali identifikacijske oznake

Pristojni organ zadevne države članice zagotovi, da so naslednji proizvodi živalskega izvora označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali, kadar je to ustrezno, z identifikacijsko oznako, ki ni ovalne oblike in je ni mogoče zamenjati z oznako zdravstvene ustreznosti ali identifikacijsko oznako iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004:

(a) 

sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami III iz člena 40(d)(ii);

(b) 

sveže meso in mesni proizvodi, vključno z ovitki, pridobljeni iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, če posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki navedenih pošiljk izven območja z omejitvami II iz člena 38(1) niso izpolnjeni, kot je določeno v skladu s členom 38(2)(b)(ii);

(c) 

sveže meso in mesni proizvodi iz divjih prašičev, ki se premikajo znotraj območja z omejitvami I ali izven navedenega območja iz obrata, določenega v skladu s členom 41(1), kot je določeno v prvi alinei člena 49(1)(c)(iii).POGLAVJE V

POSEBNI UKREPI ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI, KI SE UPORABLJAJO ZA DIVJE PRAŠIČE V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 45

Posebne prepovedi v zvezi s premiki divjih prašičev

Pristojni organi vseh držav članic prepovejo premike divjih prašičev s strani izvajalcev dejavnosti, kot je določeno v členu 101 Delegirane uredbe (EU) 2020/688:

(a) 

znotraj celotnega ozemlja države članice;

(b) 

s celotnega ozemlja države članice v:

(i) 

druge države članice in

(ii) 

tretje države.

Člen 46

Posebne prepovedi v zvezi s premiki svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij

1.  
Pristojni organi zadevnih držav članic prepovejo premike pošiljk svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij.
2.  

Pristojni organi zadevnih držav članic prepovejo premike svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij:

(a) 

za lastno domačo uporabo;

(b) 

v zvezi z dejavnostjo lovcev, ki dobavljajo majhne količine divjadi ali mesa divjadi neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, kot je določeno v členu 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 853/2004.

Člen 47

Splošne prepovedi v zvezi s premiki pošiljk proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, glede na tveganje širjenja afriške prašičje kuge

Pristojni organ zadevne države članice lahko na ozemlju iste države članice prepove premike pošiljk svežega mesa, mesnih proizvodov ali vseh drugih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, če pristojni organ meni, da obstaja tveganje širjenja afriške prašičje kuge na navedene divje prašiče in proizvode iz njih, od ali prek njih.

Člen 48

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike pošiljk predelanih mesnih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 46(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk predelanih mesnih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z navedenih območij iz obrata, ki se nahaja na območjih z omejitvami I, II in III:

(a) 

na območja z omejitvami I, II ali III v isti zadevni državi članici;

(b) 

na območja zunaj območij z omejitvami I, II ali III v isti zadevni državi članici in

(c) 

v druge države članice in tretje države.

2.  

Pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk predelanih mesnih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, iz obratov, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III iz odstavka 1 le, če:

(a) 

so bili za vsakega divjega prašiča, ki se uporablja za proizvodnjo in predelavo mesnih proizvodov na območjih z omejitvami I, II in III, opravljeni testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge;

(b) 

je pristojni organ pred obdelavo iz točke (c)(ii) prejel negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge iz točke (a);

(c) 

so bili mesni proizvodi iz divjih prašičev:

(i) 

proizvedeni, predelani in skladiščeni v obratih, določenih v skladu s členom 41(1), in

(ii) 

v zvezi z afriško prašičjo kugo ustrezno obdelani za zmanjšanje tveganj za proizvode živalskega izvora z območij z omejitvami v skladu s Prilogo VII k Delegirani uredbi (EU) 2020/687.

Člen 49

Posebni pogoji za odstopanja, ki dovoljujejo premike svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter z območja z omejitvami I

1.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 46(1) in (2) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, znotraj območja z omejitvami I ter z navedenega območja na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III iste države članice, če:

(a) 

so bili za vsakega ustreznega divjega prašiča pred premikom svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora iz navedenega divjega prašiča opravljeni testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge;

(b) 

je pristojni organ zadevne države članice pred premikom prejel negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge iz točke (a);

(c) 

se sveže meso, mesni proizvodi in vsi drugi proizvodi živalskega izvora iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, premikajo znotraj ali zunaj območja z omejitvami I znotraj iste države članice:

(i) 

za lastno domačo uporabo ali

(ii) 

v zvezi z dejavnostjo lovcev, ki dobavljajo majhne količine divjadi ali mesa divjadi neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, kot je določeno v členu 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 853/2004, ali

(iii) 

iz obrata, določenega v skladu s členom 41(1), v katerem so bili sveže meso in mesni proizvodi označeni bodisi:

— 
s posebno oznako zdravstvene ustreznosti ali z identifikacijsko oznako v skladu s točko (c) člena 44
ali
— 
v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in se premaknejo v predelovalni obrat, da se opravi ena od ustreznih obdelav za zmanjšanje tveganj iz Priloge VII k navedeni uredbi.
2.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 46(2) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, znotraj območij z omejitvami II in III iste države članice, če:

(a) 

so bili za vsakega ustreznega divjega prašiča pred premikom svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora iz navedenega divjega prašiča ali telesa navedenega divjega prašiča, namenjenega prehrani ljudi, opravljeni testi za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge;

(b) 

je pristojni organ zadevne države članice pred premikom prejel negativne rezultate testov za identifikacijo povzročitelja afriške prašičje kuge iz točke (a);

(c) 

se sveže meso, mesni proizvodi in vsi drugi proizvodi živalskega izvora iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, premikajo znotraj območij z omejitvami II in III znotraj iste države članice:

(i) 

za lastno domačo uporabo

ali

(ii) 

v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 in se premaknejo v predelovalni obrat, da se opravi ena od ustreznih obdelav za zmanjšanje tveganj iz Priloge VII k navedeni uredbi.

Člen 50

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za pošiljke svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, za premike izven območij z omejitvami I, II in III

Izvajalci dejavnosti pošiljke svežega mesa, mesnih proizvodov in vseh drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih iz divjih prašičev in teles divjih prašičev, namenjenih prehrani ljudi, premikajo izven območij z omejitvami I, II in III le:

(a) 

v primerih, predvidenih v členih 48 in 49, in

(b) 

če navedene pošiljke spremlja veterinarsko spričevalo, kot je določeno v členu 167(1) Uredbe (EU) 2016/429, ki vsebuje:

(i) 

informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 3 Delegirane uredbe (EU) 2020/2154, in

(ii) 

najmanj eno od potrdil o skladnosti z zahtevami iz te uredbe:

— 
„Sveže meso in mesni proizvodi in vsi drugi proizvodi živalskega izvora z območja z omejitvami I, pridobljeni iz divjih prašičev v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“,
— 
„Telesa divjih prašičev, namenjena prehrani ljudi, z območja z omejitvami I v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“,
— 
„Predelani mesni proizvodi z območij z omejitvami I, II in III, pridobljeni iz divjih prašičev v skladu s posebnimi ukrepi za obvladovanje afriške prašičje kuge iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605.“.

Vendar lahko pristojni organ za premik znotraj iste zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v prvem pododstavku člena 167(1) Uredbe (EU) 2016/429.

Člen 51

Posebni pogoji, na podlagi katerih se dovolijo premiki pošiljk živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter izven navedenih območij

1.  
Z odstopanjem od prepovedi iz člena 46 lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk pridobljenih proizvodov, pridobljenih iz divjih prašičev, znotraj območij z omejitvami I, II in III ter izven navedenih območij na druga območja z omejitvami I, II in III ali območja zunaj območij z omejitvami I, II in III iste države članice ter v druge države članice, če so bili obdelani tako, da je zagotovljeno, da pridobljeni proizvodi ne pomenijo nobenega tveganja v zvezi z afriško prašičjo kugo.
2.  

Z odstopanjem od prepovedi iz člena 46(1) lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz divjih prašičev znotraj območij z omejitvami I, II in III ter izven navedenih območij na druga območja z omejitvami I, II in III in območja zunaj območij z omejitvami I, II in III iste države članice, če:

(a) 

se živalski stranski proizvodi zbirajo, prevažajo in odstranjujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009;

(b) 

so prevozna sredstva za premike izven območij z omejitvami I, II in III posamezno opremljena s satelitskim navigacijskim sistemom za določanje, prenos in beleženje lokacije v realnem času. Prevoznik pristojnemu organu omogoči nadzor nad premikanjem prevoznega sredstva v realnem času in hrani elektronske zapise o premiku najmanj dva meseca od datuma premika pošiljke.

Člen 52

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z veterinarskimi spričevali za premike pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz divjih prašičev izven območij z omejitvami I, II in III na ozemlju iste zadevne države članice

Izvajalci dejavnosti premikajo pošiljke živalskih stranskih proizvodov iz divjih prašičev izven območij z omejitvami I, II in III znotraj iste zadevne države članice le v primeru iz člena 51(2), če navedene pošiljke spremlja:

(a) 

komercialni dokument iz poglavja III Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011 in

(b) 

veterinarsko spričevalo iz člena 22(5) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Vendar lahko pristojni organ zadevne države članice odloči, da veterinarskega spričevala ni treba izdati, kot je določeno v členu 22(6) Delegirane uredbe (EU) 2020/687.POGLAVJE VI

POSEBNE OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA IN USPOSABLJANJA V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 53

Posebne obveznosti obveščanja zadevnih držav članic

1.  
Zadevne države članice zagotovijo, da so najmanj železniški in avtobusni prevozniki, izvajalci letališke in pristaniške dejavnosti, potovalne agencije, organizatorji lovskih potovanj in izvajalci poštnih storitev obvezani opozoriti svoje stranke na nadzorne ukrepe iz te uredbe, z ustreznim sporočanjem informacij najmanj o glavnih prepovedih iz členov 9, 11, 12, 45 in 46 potnikom z območij z omejitvami I, II in III ter strankam poštnih storitev.

V ta namen zadevne države članice pripravijo in izvajajo redne kampanje ozaveščanja javnosti za promocijo in širjenje informacij o posebnih ukrepih za obvladovanje bolezni iz te uredbe.

2.  

Zadevne države članice Komisijo in druge države članice v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo obveščajo o:

(a) 

spremembah epidemiološkega stanja v zvezi z afriško prašičjo kugo na svojem ozemlju;

(b) 

rezultatih spremljanja afriške prašičje kuge, ki se izvaja na območjih z omejitvami I, II in III ter na območjih zunaj območij z omejitvami I, II in III pri gojenih in divjih prašičih;

(c) 

drugih ukrepih in pobudah, sprejetih za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje afriške prašičje kuge.

Člen 54

Posebne obveznosti usposabljanja zadevnih držav članic

Zadevne države članice redno ali v ustreznih presledkih organizirajo in izvajajo posebna usposabljanja o tveganjih afriške prašičje kuge in možnih ukrepih za preprečevanje, obvladovanje in izkoreninjenje za najmanj naslednje ciljne skupine:

(a) 

veterinarje;

(b) 

prašičerejce;

(c) 

lovce.

Člen 55

Posebne obveznosti obveščanja vseh držav članic

1.  

Vse države članice zagotovijo, da:

(a) 

se na glavnih kopenskih infrastrukturnih poteh, kot so mednarodne povezovalne ceste in železniške poti, in na povezanih omrežjih kopenskega prevoza vse potnike opozori na ustrezne informacije o tveganju prenosa afriške prašičje kuge in na posebne ukrepe za obvladovanje bolezni iz te uredbe:

(i) 

vidno in opazno;

(ii) 

tako, da jih potniki:

— 
z območij in na območja z omejitvami I, II in III ali
— 
iz tretjih držav s tveganjem širjenja afriške prašičje kuge zlahka razumejo;
(b) 

so sprejeti potrebni ukrepi za ozaveščanje zainteresiranih strani, dejavnih v sektorju prašičereje, vključno z malimi obrati s tveganjem širjenja virusa afriške prašičje kuge, ter za zagotavljanje, da imajo na voljo najustreznejše informacije o okrepljenih ukrepih biološke zaščite za obrate z gojenimi prašiči, ki so na območjih z omejitvami I, II in III, kot je določeno v Prilogi II, zlasti o ukrepih, ki jih je treba okrepiti na območjih z omejitvami I, II in III, na način, ki je najprimernejši za opozarjanje na take informacije.

2.  

Vse države članice o afriški prašičji kugi ozaveščajo:

(a) 

javnost, kot je določeno v členu 15 Uredbe (EU) 2016/429;

(b) 

veterinarje, rejce in lovce ter jim zagotavljajo najustreznejše informacije o ukrepih za zmanjšanje tveganja in okrepljenih ukrepih biološke zaščite, kot je določeno v:

(i) 

Prilogi II k tej uredbi;

(ii) 

smernicah Unije o afriški prašičji kugi, dogovorjenih z državami članicami na zasedanju Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo;

(iii) 

razpoložljivih znanstvenih dokazih, ki jih zagotavlja Evropska agencija za varnost hrane;

(iv) 

Kodeksu za zdravje kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali.POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 56

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021 do 20. aprila 2028.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M37
PRILOGA I

OBMOČJA Z OMEJITVAMI

DEL I

1.    Nemčija

Naslednja območja z omejitvami I v Nemčiji:

Bundesland Brandenburg:

— 
Landkreis Dahme-Spreewald:
— 
Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
— 
Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
— 
Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
— 
Gemeinde Neu Zauche,
— 
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
— 
Gemeinde Spreewaldheide,
— 
Gemeinde Straupitz,
— 
Landkreis Märkisch-Oderland:
— 
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
— 
Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
— 
Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
— 
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
— 
Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
— 
Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
— 
Gemeine Garzau-Garzin,
— 
Gemeinde Waldsieversdorf,
— 
Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
— 
Gemeinde Reichenow-Mögelin,
— 
Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
— 
Gemeinde Oberbarnim,
— 
Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
— 
Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,
— 
Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
— 
Landkreis Barnim:
— 
Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
— 
Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
— 
Gemeinde Althüttendorf,
— 
Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
— 
Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
— 
Gemeinde Britz,
— 
Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
— 
Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
— 
Gemeinde Breydin,
— 
Gemeinde Melchow,
— 
Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
— 
Hohenfinow südlich der B167,
— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
— 
Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
— 
Gemeinde Zichow,
— 
Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
— 
Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
— 
Gemeinde Tantow,
— 
Gemeinde Mescherin
— 
Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— 
Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
— 
Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zernikow, Holzendorf, Rittgarten, Falkenhagen, Schapow, Schönermark (NWU), Wilhelmshof, Naugarten, Horst, Gollmitz, Klein-Sperrenwalde und Kröchlendorff,
— 
Gemeinde Boitzenburger-Land mit den Gemarkungen Berkholz, Wichmannsdorf, Kuhz und Haßleben,
— 
Gemeinde Mittenwalde,
— 
Gemeinde Gerswalde mit den Gemarkungen Gerswalde, Buchholz, Pinnow (GE), Kaakstedt und Fergitz
— 
Gemeinde Flieth-Steglitz,
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Wilmersdorf und Schmiedeberg,
— 
Gemeinde Oberuckersee mit der Gemarkung Grünheide,
— 
Gemeinde Gramzow mit der Gemarkung Gramzow östlich der der K7315, Gemarkungen
— 
Meichow, Neumeichow, Polßen
— 
Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Wollin, Schmölln, Schwaneberg, Grenz
— 
Gemeinde Brüssow mit den Gemarkungen Battin, Grünberg und Trampe,
— 
Gemeinde Carmzow-Wallmow.
— 
Gemeinde Grünow mit der Gemarkung Grenz,
— 
Gemeinde Schenkenberg mit der Gemarkung Kleptow,
— 
Gemeinde Schönfeld,
— 
Gemeinde Göritz,
— 
Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Dedelow, Schönwerder und Dauer,
— 
Gemeinde Uckerland mit der Gemarkung Bandelow südlich der Straße von Bandelow zum Bandlowsee und der Gemarkung Jagow südlich der Straße vom Bandlowsee zur K7341,
— 
Landkreis Oder-Spree:
— 
Gemeinde Storkow (Mark),
— 
Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
— 
Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
— 
Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
— 
Gemeinde Rauen,
— 
Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
— 
Gemeinde Reichenwalde,
— 
Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
— 
Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
— 
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
— 
Landkreis Spree-Neiße:
— 
Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
— 
Gemeinde Drachhausen,
— 
Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
— 
Gemeinde Drehnow,
— 
Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
— 
Gemeinde Dissen-Striesow,
— 
Gemeinde Briesen,
— 
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Klein Buckow, Radewiese, Stradow, Straußdorf, Wolkenberg und der Gemarkung Spremberg westlich der Tagebaurandstraße,
— 
Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig und Kausche,
— 
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbbern und Klein Döbbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
— 
Gemeinde Welzow mit der Gemarkung Welzow,
— 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
— 
Gemeinde Neupetershain,
— 
Gemeinde Lauchhammer,
— 
Gemeinde Schwarzheide,
— 
Gemeinde Schipkau,
— 
Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
— 
die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,
— 
Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,
— 
Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,
— 
Gemeinde Tettau,
— 
Landkreis Elbe-Elster:
— 
Gemeinde Großthiemig,
— 
Gemeinde Hirschfeld,
— 
Gemeinde Gröden,
— 
Gemeinde Schraden,
— 
Gemeinde Merzdorf,
— 
Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,
— 
Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
— 
Landkreis Prignitz:
— 
Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
— 
Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
— 
Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
— 
Gemeinde Gülitz-Reetz,
— 
Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
— 
Gemeinde Triglitz,
— 
Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
— 
Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
— 
Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
— 
Gemeinde Meyenburg,
— 
Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

— 
Landkreis Bautzen
— 
Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Cunewalde,
— 
Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Doberschau-Gaußig,
— 
Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
— 
Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Neukirch/Lausitz,
— 
Gemeinde Obergurig,
— 
Gemeinde Schmölln-Putzkau,
— 
Gemeinde Sohland a. d. Spree,
— 
Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
— 
Gemeinde Stadt Wilthen,
— 
Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
— 
Stadt Dresden:
— 
Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Landkreis Meißen:
— 
Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Hirschstein,
— 
Gemeinde Käbschütztal,
— 
Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Lommatzsch,
— 
Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
— 
Gemeinde Stadt Riesa,
— 
Gemeinde Stadt Strehla,
— 
Gemeinde Stauchitz,
— 
Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— 
Gemeinde Zeithain,
— 
Landkreis Mittelsachsen:
— 
Gemeinde Reinsberg,
— 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
— 
Gemeinde Bannewitz,
— 
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
— 
Gemeinde Kreischa,
— 
Gemeinde Lohmen,
— 
Gemeinde Müglitztal,
— 
Gemeinde Stadt Dohna,
— 
Gemeinde Stadt Freital,
— 
Gemeinde Stadt Heidenau,
— 
Gemeinde Stadt Hohnstein,
— 
Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
— 
Gemeinde Stadt Pirna,
— 
Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
— 
Gemeinde Stadt Stolpen,
— 
Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
— 
Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

— 
Landkreis Vorpommern Greifswald
— 
Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
— 
Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
— 
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— 
Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
— 
Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
— 
Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
— 
Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
— 
Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
— 
Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
— 
Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
— 
Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
— 
Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
— 
Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
— 
Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
— 
Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
— 
Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
— 
Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
— 
Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
— 
Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
— 
Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
— 
Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
— 
Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
— 
Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.    Estonija

Naslednja območja z omejitvami I v Estoniji:

— 
Hiiu maakond.

3.    Grčija

Naslednja območja z omejitvami I v Grčiji:

— 
in the regional unit of Drama:
— 
the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
— 
the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— 
the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— 
the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— 
in the regional unit of Xanthi:
— 
the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
— 
the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),
— 
the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— 
in the regional unit of Rodopi:
— 
the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
— 
the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— 
the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— 
the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
— 
in the regional unit of Evros:
— 
the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— 
the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— 
the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— 
in the regional unit of Serres:
— 
the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
— 
the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
— 
the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.    Latvija

Naslednja območja z omejitvami I v Latviji:

— 
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
— 
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.    Litva

Naslednja območja z omejitvami I v Litvi:

— 
Kalvarijos savivaldybė,
— 
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
— 
Marijampolės savivaldybė,
— 
Palangos miesto savivaldybė,
— 
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Pajevonio,Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos..

6.    Madžarska

Naslednja območja z omejitvami I na Madžarskem:

— 
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— 
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
— 
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.    Poljska

Naslednja območja z omejitvami I na Poljskem:

w województwie kujawsko - pomorskim:

— 
powiat rypiński,
— 
powiat brodnicki,
— 
powiat grudziądzki,
— 
powiat miejski Grudziądz,
— 
powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

— 
gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

— 
gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— 
gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— 
gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— 
gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

— 
powiat ostrołęcki,
— 
powiat miejski Ostrołęka,
— 
gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,
— 
powiat miejski Płock,
— 
powiat ciechanowski,
— 
gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
— 
powiat sierpecki,
— 
gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
— 
część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
— 
powiat przasnyski,
— 
powiat makowski,
— 
powiat pułtuski,
— 
część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
— 
gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
— 
gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— 
powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

— 
powiat jasielski,
— 
powiat strzyżowski,
— 
część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
— 
gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
— 
gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— 
powiat miejski Przemyśl,
— 
gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,
— 
powiat łańcucki,
— 
gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— 
gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
— 
gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

— 
gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
— 
powiat kazimierski,
— 
powiat skarżyski,
— 
część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
— 
gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— 
powiat ostrowiecki,
— 
gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— 
gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
— 
gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
— 
gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
— 
gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

— 
gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
— 
gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
— 
gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
— 
powiat miejski Skierniewice,
— 
gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
— 
powiat tomaszowski,
— 
powiat brzeziński,
— 
powiat łaski,
— 
powiat miejski Łódź,
— 
powat łódzki wschodni,
— 
powiat pabianicki,
— 
powiat wieruszowski,
— 
gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
— 
gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
— 
powiat wieluński,
— 
powiat sieradzki,
— 
powiat zduńskowolski,
— 
gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
— 
powiat miejski Piotrków Trybunalski,
— 
gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

— 
gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

— 
gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
— 
gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— 
gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— 
powiat gdański,
— 
Miasto Gdańsk,
— 
powiat tczewski,
— 
powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

— 
gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
— 
gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

— 
gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— 
gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— 
część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— 
gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
— 
część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,
— 
gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
— 
gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,
— 
gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,
— 
część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
— 
gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,
— 
gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
— 
gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,
— 
gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
— 
gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
— 
gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

— 
gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
— 
gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
— 
gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
— 
gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— 
gmina Czempiń w powiecie kościańskim,
— 
gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
— 
gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
— 
powiat czarnkowsko-trzcianecki,
— 
część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
— 
gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
— 
gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
— 
powiat pleszewski,
— 
gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
— 
gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
— 
gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
— 
powiat ostrowski,
— 
powiat miejski Kalisz,
— 
powiat kaliski,
— 
powiat turecki,
— 
gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,
— 
powiat kępiński,
— 
powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

— 
gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
— 
gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
— 
gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
— 
gmina Grodkóww powiecie brzeskim,
— 
gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
— 
powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

— 
gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— 
gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
— 
gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
— 
gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
— 
część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
— 
gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

— 
powiat brzeski,
— 
powiat gorlicki,
— 
powiat proszowicki,
— 
część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
— 
powiat miejski Nowy Sącz,
— 
powiat tarnowski,
— 
powiat miejski Tarnów,
— 
część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.    Slovaška

Naslednja območja z omejitvami I na Slovaškem:

— 
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
— 
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
— 
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
— 
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
— 
the whole district of Ružomberok,
— 
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
— 
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
— 
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
— 
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
— 
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
— 
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.    Italija

Naslednja območja z omejitvami I v Italiji:

Piedmont Region:

— 
in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano,
— 
in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole,

Liguria Region:

— 
in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;
— 
in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

— 
in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

— 
in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

— 
in the province of Rome,
North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;
West: the municipality of Fiumicino;
South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;
East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

DEL II

1.    Bolgarija

Naslednja območja z omejitvami II v Bolgariji:

— 
the whole region of Haskovo,
— 
the whole region of Yambol,
— 
the whole region of Stara Zagora,
— 
the whole region of Pernik,
— 
the whole region of Kyustendil,
— 
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Smolyan,
— 
the whole region of Dobrich,
— 
the whole region of Sofia city,
— 
the whole region of Sofia Province,
— 
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Razgrad,
— 
the whole region of Kardzhali,
— 
the whole region of Burgas,
— 
the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
— 
the whole region of Silistra,
— 
the whole region of Ruse,
— 
the whole region of Veliko Tarnovo,
— 
the whole region of Pleven,
— 
the whole region of Targovishte,
— 
the whole region of Shumen,
— 
the whole region of Sliven,
— 
the whole region of Vidin,
— 
the whole region of Gabrovo,
— 
the whole region of Lovech,
— 
the whole region of Montana,
— 
the whole region of Vratza.

2.    Nemčija

Naslednja območja z omejitvami II v Nemčiji:

Bundesland Brandenburg:

— 
Landkreis Oder-Spree:
— 
Gemeinde Grunow-Dammendorf,
— 
Gemeinde Mixdorf
— 
Gemeinde Schlaubetal,
— 
Gemeinde Neuzelle,
— 
Gemeinde Neißemünde,
— 
Gemeinde Lawitz,
— 
Gemeinde Eisenhüttenstadt,
— 
Gemeinde Vogelsang,
— 
Gemeinde Ziltendorf,
— 
Gemeinde Wiesenau,
— 
Gemeinde Friedland,
— 
Gemeinde Siehdichum,
— 
Gemeinde Müllrose,
— 
Gemeinde Briesen,
— 
Gemeinde Jacobsdorf
— 
Gemeinde Groß Lindow,
— 
Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
— 
Gemeinde Ragow-Merz,
— 
Gemeinde Beeskow,
— 
Gemeinde Rietz-Neuendorf,
— 
Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
— 
Gemeinde Langewahl,
— 
Gemeinde Berkenbrück,
— 
Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
— 
Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
— 
Gemeinde Diensdorf-Radlow,
— 
Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
— 
Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
— 
Landkreis Dahme-Spreewald:
— 
Gemeinde Jamlitz,
— 
Gemeinde Lieberose,
— 
Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
— 
Landkreis Spree-Neiße:
— 
Gemeinde Schenkendöbern,
— 
Gemeinde Guben,
— 
Gemeinde Jänschwalde,
— 
Gemeinde Tauer,
— 
Gemeinde Peitz,
— 
Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
— 
Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
— 
Gemeinde Heinersbrück,
— 
Gemeinde Forst,
— 
Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
— 
Gemeinde Neiße-Malxetal,
— 
Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
— 
Gemeinde Tschernitz,
— 
Gemeinde Döbern,
— 
Gemeinde Felixsee,
— 
Gemeinde Wiesengrund,
— 
Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Lieskau, Bühlow, Groß Buckow, Jessen, Pulsberg, Roitz, Terpe und der Gemarkung Spremberg östlich der Tagebaurandstraße,
— 
Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
— 
Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
— 
Landkreis Märkisch-Oderland:
— 
Gemeinde Bleyen-Genschmar,
— 
Gemeinde Neuhardenberg
— 
Gemeinde Golzow,
— 
Gemeinde Küstriner Vorland,
— 
Gemeinde Alt Tucheband,
— 
Gemeinde Reitwein,
— 
Gemeinde Podelzig,
— 
Gemeinde Gusow-Platkow,
— 
Gemeinde Seelow,
— 
Gemeinde Vierlinden,
— 
Gemeinde Lindendorf,
— 
Gemeinde Fichtenhöhe,
— 
Gemeinde Lietzen,
— 
Gemeinde Falkenhagen (Mark),
— 
Gemeinde Zeschdorf,
— 
Gemeinde Treplin,
— 
Gemeinde Lebus,
— 
Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
— 
Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
— 
Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
— 
Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
— 
Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
— 
Gemeinde Oderaue,
— 
Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
— 
Gemeinde Neulewin,
— 
Gemeinde Neutrebbin,
— 
Gemeinde Letschin,
— 
Gemeinde Zechin,
— 
Landkreis Barnim:
— 
Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
— 
Gemeinde Parsteinsee,
— 
Gemeinde Oderberg,
— 
Gemeinde Liepe,
— 
Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
— 
Gemeinde Niederfinow,
— 
Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
— 
Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,
— 
Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
— 
Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
— 
Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
— 
Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
— 
Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
— 
Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
— 
Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
— 
Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— 
Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
— 
Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
— 
Landkreis Prignitz:
— 
Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
— 
Gemeinde Berge,
— 
Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
— 
Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,
— 
Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,
— 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
— 
Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,
— 
Gemeinde Hohenbocka,
— 
Gemeinde Grünewald,
— 
Gemeinde Hermsdorf,
— 
Gemeinde Kroppen,
— 
Gemeinde Ortrand,
— 
Gemeinde Großkmehlen,
— 
Gemeinde Lindenau,
— 
Gemeinde Frauendorf,
— 
Gemeinde Ruhland,
— 
Gemeinde Guteborn
— 
Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

— 
Landkreis Bautzen:
— 
Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
— 
Gemeinde Burkau,
— 
Gemeinde Crostwitz,
— 
Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,
— 
Gemeinde Elsterheide,
— 
Gemeinde Frankenthal,
— 
Gemeinde Göda nördlich der S111,
— 
Gemeinde Großdubrau,
— 
Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
— 
Gemeinde Großnaundorf,
— 
Gemeinde Haselbachtal,
— 
Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
— 
Gemeinde Königswartha,
— 
Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
— 
Gemeinde Laußnitz,
— 
Gemeinde Lichtenberg,
— 
Gemeinde Lohsa,
— 
Gemeinde Malschwitz,
— 
Gemeinde Nebelschütz,
— 
Gemeinde Neukirch,
— 
Gemeinde Neschwitz,
— 
Gemeinde Ohorn,
— 
Gemeinde Oßling,
— 
Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
— 
Gemeinde Panschwitz-Kuckau,
— 
Gemeinde Puschwitz,
— 
Gemeinde Räckelwitz,
— 
Gemeinde Radibor,
— 
Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
— 
Gemeinde Rammenau,
— 
Gemeinde Schwepnitz,
— 
Gemeinde Spreetal,
— 
Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
— 
Gemeinde Stadt Bernsdorf,
— 
Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,
— 
Gemeinde Stadt Elstra,
— 
Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
— 
Gemeinde Stadt Hoyerswerda,
— 
Gemeinde Stadt Kamenz,
— 
Gemeinde Stadt Königsbrück,
— 
Gemeinde Stadt Lauta,
— 
Gemeinde Stadt Pulsnitz,
— 
Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
— 
Gemeinde Stadt Weißenberg,
— 
Gemeinde Stadt Wittichenau,
— 
Gemeinde Steina,
— 
Gemeinde Wachau,
— 
Stadt Dresden:
— 
Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
— 
Landkreis Görlitz,
— 
Landkreis Meißen:
— 
Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
— 
Gemeinde Ebersbach,
— 
Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
— 
Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
— 
Gemeinde Lampertswalde,
— 
Gemeinde Moritzburg,
— 
Gemeinde Niederau östlich der B101,
— 
Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
— 
Gemeinde Priestewitz,
— 
Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
— 
Gemeinde Schönfeld,
— 
Gemeinde Stadt Coswig,
— 
Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
— 
Gemeinde Stadt Großenhain,
— 
Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
— 
Gemeinde Stadt Radebeul,
— 
Gemeinde Stadt Radeburg,
— 
Gemeinde Thiendorf,
— 
Gemeinde Weinböhla,
— 
Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
— 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
— 
Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

— 
Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— 
Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
— 
Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
— 
Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),
— 
Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
— 
Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf
— 
Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,
— 
Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
— 
Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
— 
Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
— 
Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
— 
Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
— 
Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
— 
Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
— 
Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
— 
Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
— 
Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
— 
Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
— 
Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
— 
Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
— 
Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.    Estonija

Naslednja območja z omejitvami II v Estoniji:

— 
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.    Latvija

Naslednja območja z omejitvami II v Latviji:

— 
Aizkraukles novads,
— 
Alūksnes novads,
— 
Augšdaugavas novads,
— 
Ādažu novads,
— 
Balvu novads,
— 
Bauskas novads,
— 
Cēsu novads,
— 
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
— 
Dobeles novads,
— 
Gulbenes novads,
— 
Jelgavas novads,
— 
Jēkabpils novads,
— 
Krāslavas novads,
— 
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, V1295, V1272, Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no Skrundas, Cieceres upes un Ventas upes, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,
— 
Ķekavas novads,
— 
Limbažu novads,
— 
Līvānu novads,
— 
Ludzas novads,
— 
Madonas novads,
— 
Mārupes novads,
— 
Ogres novads,
— 
Olaines novads,
— 
Preiļu novads,
— 
Rēzeknes novads,
— 
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
— 
Salaspils novads,
— 
Saldus novads,
— 
Saulkrastu novads,
— 
Siguldas novads,
— 
Smiltenes novads,
— 
Talsu novads,
— 
Tukuma novads,
— 
Valkas novads,
— 
Valmieras novads,
— 
Varakļānu novads,
— 
Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,
— 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
— 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
— 
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
— 
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.    Litva

Naslednja območja z omejitvami II v Litvi:

— 
Alytaus miesto savivaldybė,
— 
Alytaus rajono savivaldybė,
— 
Anykščių rajono savivaldybė,
— 
Akmenės rajono savivaldybė,
— 
Birštono savivaldybė,
— 
Biržų miesto savivaldybė,
— 
Biržų rajono savivaldybė,
— 
Druskininkų savivaldybė,
— 
Elektrėnų savivaldybė,
— 
Ignalinos rajono savivaldybė,
— 
Jonavos rajono savivaldybė,
— 
Joniškio rajono savivaldybė,
— 
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių , Seredžiaus, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,
— 
Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— 
Kauno miesto savivaldybė,
— 
Kauno rajono savivaldybė,
— 
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus Audiejiškės k., Aukštosios Išdagos k., Bagotosios k., Bartininkų k., Berštupio k., Beržnavienės k., Būdviečio II k., Geruliškės k., Girnupių k., Karklinių k., Kriauniškės k., Kučiškės k., Skindeliškės k., Stainiškės k., Stepkiškės k., Šakmušio k., Šiaudadūšės k., Šliurpkiškės k., Plutiškių seniūnija.
— 
Kelmės rajono savivaldybė,
— 
Kėdainių rajono savivaldybė,
— 
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
— 
Kupiškio rajono savivaldybė,
— 
Kretingos rajono savivaldybė,
— 
Lazdijų rajono savivaldybė,
— 
Mažeikių rajono savivaldybė,
— 
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,
— 
Pagėgių savivaldybė,
— 
Pakruojo rajono savivaldybė,
— 
Panevėžio rajono savivaldybė,
— 
Panevėžio miesto savivaldybė,
— 
Pasvalio rajono savivaldybė,
— 
Radviliškio rajono savivaldybė,
— 
Rietavo savivaldybė,
— 
Prienų rajono savivaldybė,
— 
Plungės rajono savivaldybė,
— 
Raseinių rajono savivaldybė,
— 
Rokiškio rajono savivaldybė,
— 
Skuodo rajono savivaldybė,
— 
Šakių rajono savivaldybė:, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Slavikų seniūnijos; Sudargo seniūnijos dalis, išskyrus Pervazninkų kaimą; Šakių seniūnijos dalis, išskyrus Juniškių, Bedalių, Zajošių, Kriaučėnų, Liukų, Gotlybiškių, Ritinių kaimus; seniūnija,
— 
Šalčininkų rajono savivaldybė,
— 
Šiaulių miesto savivaldybė,
— 
Šiaulių rajono savivaldybė,
— 
Šilutės rajono savivaldybė,
— 
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,
— 
Šilalės rajono savivaldybė,
— 
Švenčionių rajono savivaldybė,
— 
Tauragės rajono savivaldybė,
— 
Telšių rajono savivaldybė,
— 
Trakų rajono savivaldybė,
— 
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,
— 
Utenos rajono savivaldybė,
— 
Varėnos rajono savivaldybė,
— 
Vilniaus miesto savivaldybė,
— 
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,
— 
Visagino savivaldybė,
— 
Zarasų rajono savivaldybė.

6.    Madžarska

Naslednja območja z omejitvami II na Madžarskem:

— 
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.    Poljska

Naslednja območja z omejitvami II na Poljskem:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— 
gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— 
powiat elbląski,
— 
powiat miejski Elbląg,
— 
powiat gołdapski,
— 
powiat piski,
— 
powiat bartoszycki,
— 
powiat olecki,
— 
powiat giżycki,
— 
powiat braniewski,
— 
powiat kętrzyński,
— 
powiat lidzbarski,
— 
gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
— 
powiat mrągowski,
— 
powiat węgorzewski,
— 
powiat olsztyński,
— 
powiat miejski Olsztyn,
— 
powiat nidzicki,
— 
gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
— 
część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

— 
powiat bielski,
— 
powiat grajewski,
— 
powiat moniecki,
— 
powiat sejneński,
— 
gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— 
powiat miejski Łomża,
— 
powiat siemiatycki,
— 
powiat hajnowski,
— 
gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— 
gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— 
gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— 
powiat białostocki,
— 
powiat suwalski,
— 
powiat miejski Suwałki,
— 
powiat augustowski,
— 
powiat sokólski,
— 
powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

— 
gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
— 
powiat miejski Siedlce,
— 
gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— 
powiat łosicki,
— 
powiat sochaczewski,
— 
powiat zwoleński,
— 
powiat kozienicki,
— 
powiat lipski,
— 
powiat radomski
— 
powiat miejski Radom,
— 
powiat szydłowiecki,
— 
gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
— 
gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,
— 
gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
— 
powiat nowodworski,
— 
gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
— 
gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
— 
powiat garwoliński,
— 
gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
— 
część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
— 
gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
— 
gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
— 
powiat otwocki,
— 
powiat warszawski zachodni,
— 
powiat legionowski,
— 
powiat piaseczyński,
— 
powiat pruszkowski,
— 
powiat grójecki,
— 
powiat grodziski,
— 
powiat żyrardowski,
— 
powiat białobrzeski,
— 
powiat przysuski,
— 
powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

— 
powiat bialski,
— 
powiat miejski Biała Podlaska,
— 
gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
— 
powiat puławski,
— 
powiat rycki,
— 
powiat łukowski,
— 
powiat lubelski,
— 
powiat miejski Lublin,
— 
powiat lubartowski,
— 
powiat łęczyński,
— 
powiat świdnicki,
— 
gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
— 
gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
— 
powiat krasnostawski,
— 
powiat chełmski,
— 
powiat miejski Chełm,
— 
powiat tomaszowski,
— 
część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat opolski,
— 
powiat parczewski,
— 
powiat włodawski,
— 
powiat radzyński,
— 
powiat miejski Zamość,
— 
gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

— 
część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
— 
gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— 
gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
— 
gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
— 
gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
— 
powiat leżajski,
— 
powiat niżański,
— 
powiat tarnobrzeski,
— 
gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
— 
część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:

— 
gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
— 
gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

— 
gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— 
gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— 
gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

— 
gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
— 
część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— 
gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— 
gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

— 
gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
— 
powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
— 
gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
— 
powiat żarski,
— 
powiat słubicki,
— 
gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
— 
powiat krośnieński,
— 
powiat zielonogórski
— 
powiat miejski Zielona Góra,
— 
powiat nowosolski,
— 
część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

— 
powiat zgorzelecki,
— 
gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
— 
część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
— 
gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,
— 
gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
— 
gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
— 
gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
— 
gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
— 
gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
— 
powiat miejski Wrocław,
— 
gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— 
gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— 
gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— 
gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,
— 
część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat głogowski,
— 
gmina Niechlów w powiecie górowskim,
— 
gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
— 
gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,
— 
gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
— 
powiat miejski Wałbrzych,
— 
gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

— 
gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
— 
gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— 
część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— 
powiat obornicki,
— 
część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
— 
powiat miejski Poznań,
— 
gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
— 
gminy
— 
część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
— 
gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,
— 
gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
— 
gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

— 
gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
— 
gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— 
gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

— 
gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— 
gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

— 
gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
— 
gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
— 
gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.    Slovaška

Naslednja območja z omejitvami II na Slovaškem:

— 
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Poprad
— 
the whole district of Spišská Nová Ves,
— 
the whole district of Levoča,
— 
the whole district of Kežmarok
— 
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Košice-okolie,
— 
the whole district of Rožnava,
— 
the whole city of Košice,
— 
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,
— 
the whole district of Vranov nad Topľou,
— 
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Snina,
— 
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Bardejov,
— 
the whole district of Stará Ľubovňa,
— 
the whole district of Revúca,
— 
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
— 
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
— 
the whole district of Lučenec,
— 
the whole district of Poltár,
— 
the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Detva,
— 
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
— 
the whole district of Banska Stiavnica,
— 
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
— 
the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,
— 
the whole district of Brezno,
— 
the whole district of Liptovsky Mikuláš.

9.    Italija

Naslednja območja z omejitvami II v Italiji:

Piedmont Region:

— 
in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone,

Liguria Region:

— 
in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;
— 
in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello,

DEL III

1.    Bolgarija

Naslednja območja z omejitvami III v Bolgariji:

— 
in Blagoevgrad region:
— 
the whole municipality of Sandanski
— 
the whole municipality of Strumyani
— 
the whole municipality of Petrich,
— 
the Pazardzhik region:
— 
the whole municipality of Pazardzhik,
— 
the whole municipality of Panagyurishte,
— 
the whole municipality of Lesichevo,
— 
the whole municipality of Septemvri,
— 
the whole municipality of Strelcha,
— 
in Plovdiv region
— 
the whole municipality of Hisar,
— 
the whole municipality of Suedinenie,
— 
the whole municipality of Maritsa
— 
the whole municipality of Rodopi,
— 
the whole municipality of Plovdiv,
— 
in Varna region:
— 
the whole municipality of Byala,
— 
the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.    Nemčija

Naslednja območja z omejitvami III v Nemčiji:

Bundesland Brandenburg:

— 
Landkreis Uckermark:
— 
Gemeinde Schenkenberg mit den Gemarkungen Wittenhof, Schenkenberg, Baumgarten und Ludwigsburg,
— 
Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Eickstedt und Ziemkendorf,
— 
Gemeinde Grünow,
— 
Gemeinde Uckerfelde,
— 
Gemeinde Gramzow westlich der K7315,
— 
Gemeinde Oberuckersee mit den Gemarkungen Melzow, Warnitz, Blankenburg, Seehausen, Potzlow
— 
Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zollchow, Röpersdorf, Louisenthal, Sternhagen, Schmachtenhagen, Lindenhagen, Beenz (NWU), Groß-Sperrenwalde und Thiesort-Mühle,
— 
Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Blindow, Ellingen, Klinkow, Basedow, Güstow, Seelübbe und die Gemarkung Prenzlau.

3.    Italija

Naslednja območja z omejitvami III v Italiji:

— 
Sardinia Region: the whole territory
— 
Lazio Region: the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”.

4.    Latvija

Naslednja območja z omejitvami III v Latviji:

— 
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
— 
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, V1295, V1272, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļu uz ziemeļaustrumiem no Skrundas, Cieceres upes un Ventas upes), Skrundas pilsēta, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120,
— 
Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei.

5.    Litva

Naslednja območja z omejitvami III v Litvi:

— 
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
— 
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,
— 
Šakių rajono savivaldybė: Kidulių ir Gelgaudiškio seniūnijos; Šakių seniūnija: Juniškių, Bedalių, Zajošių, Kriaučėnų, Liukų, Gotlybiškių, Ritinių kaimai; Sudargo seniūnija: Pervazninkų kaimas, Barzdų, Griškabūdžio, Žvirgždaičių, Sintautų seniūnijos.
— 
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų seniūnijos ir Kazlų Rūdos seniūnija: Audiejiškės k., Aukštosios Išdagos k., Bagotosios k., Bartininkų k., Berštupio k., Beržnavienės k., Būdviečio II k., Geruliškės k., Girnupių k., Karklinių k., Kriauniškės k., Kučiškės k., Skindeliškės k., Stainiškės k., Stepkiškės k., Šakmušio k., Šiaudadūšės k., Šliurpkiškės k.,
— 
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Pilviškių, Klausučių seniūnijos.
— 
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,
— 
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,
— 
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

6.    Poljska

Naslednja območja z omejitvami III na Poljskem:

w województwie zachodniopomorskim:

— 
gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

— 
część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
powiat nowomiejski,
— 
gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

w województwie lubelskim:

— 
gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
— 
gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
— 
gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— 
gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— 
gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

— 
powiat mielecki,
— 
gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— 
część gminy Ostrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
— 
część gminy Czarna położona na północ wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
— 
gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— 
gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

— 
gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
— 
gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,
— 
gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
— 
część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

— 
gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
— 
powiat miejski Leszno,
— 
gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,
— 
część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
— 
gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
— 
część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
— 
powiat rawicki,
— 
gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
— 
gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,
— 
,
— 
gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

— 
część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— 
część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim
— 
gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
— 
część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim
— 
gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— 
gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
— 
gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,
— 
powiat miejski Legnica,
— 
część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,
— 
część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

— 
gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
— 
gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
— 
gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
— 
powiat miejski Kielce,
— 
gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,
— 
gmina Kije w powiecie pińczowskim,
— 
gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

— 
gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

7.    Romunija

Naslednja območja z omejitvami III v Romuniji:

— 
Zona orașului București,
— 
Județul Constanța,
— 
Județul Satu Mare,
— 
Județul Tulcea,
— 
Județul Bacău,
— 
Județul Bihor,
— 
Județul Bistrița Năsăud,
— 
Județul Brăila,
— 
Județul Buzău,
— 
Județul Călărași,
— 
Județul Dâmbovița,
— 
Județul Galați,
— 
Județul Giurgiu,
— 
Județul Ialomița,
— 
Județul Ilfov,
— 
Județul Prahova,
— 
Județul Sălaj,
— 
Județul Suceava
— 
Județul Vaslui,
— 
Județul Vrancea,
— 
Județul Teleorman,
— 
Județul Mehedinți,
— 
Județul Gorj,
— 
Județul Argeș,
— 
Județul Olt,
— 
Județul Dolj,
— 
Județul Arad,
— 
Județul Timiș,
— 
Județul Covasna,
— 
Județul Brașov,
— 
Județul Botoșani,
— 
Județul Vâlcea,
— 
Județul Iași,
— 
Județul Hunedoara,
— 
Județul Alba,
— 
Județul Sibiu,
— 
Județul Caraș-Severin,
— 
Județul Neamț,
— 
Județul Harghita,
— 
Județul Mureș,
— 
Județul Cluj,
— 
Județul Maramureș.

8.    Slovaška

Naslednja območja z omejitvami III na Slovaškem:

— 
The whole district of Trebišov’,
— 
The whole district of Vranov and Topľou,
— 
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
— 
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,
— 
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
— 
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
— 
In the district Of Sabinov: Daletice,
— 
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,
— 
the whole district of Medzilaborce,
— 
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
— 
In the district of Svidník: Pstruša,
— 
In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,
— 
In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,
— 
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

▼B
PRILOGA II

OKREPLJENI UKREPI BIOLOŠKE ZAŠČITE ZA OBRATE Z GOJENIMI PRAŠIČI, KI SE NAHAJAJO NA OBMOČJIH Z OMEJITVAMI I, II IN III

(kot je navedeno v členu 16(1)(b)(i))

1. Naslednji okrepljeni ukrepi biološke zaščite iz člena 16(1)(b)(i) se uporabljajo za obrate z gojenimi prašiči, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III v zadevnih državah članicah, v primeru dovoljenih premikov pošiljk:

(a) 

prašičev, gojenih na območjih z omejitvami I, II in III, izven navedenih območij, kot je določeno v členih 22, 23, 24, 25, 28 in 29;

(b) 

zarodnega materiala, pridobljenega od prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja, kot je določeno v členih 31 in 32;

(c) 

živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območju z omejitvami II, izven navedenega območja, kot je določeno v členih 35 in 37;

(d) 

svežega mesa in mesnih proizvodov, vključno z ovitki, pridobljenih iz prašičev, gojenih na območjih z omejitvami II in III, izven navedenih območij, kot je določeno v členih 38, 39 in 40.

2. Izvajalci dejavnosti v obratih z gojenimi prašiči, ki se nahajajo na območjih z omejitvami I, II in III v zadevnih državah članicah, v primeru dovoljenih premikov izven navedenih območij zagotovijo, da se v obratih z gojenimi prašiči izvajajo naslednji okrepljeni ukrepi biološke zaščite:

(a) 

ne sme biti neposrednega ali posrednega stika med gojenimi prašiči in vsaj:

(i) 

drugimi gojenimi prašiči iz drugih obratov;

(ii) 

divjimi prašiči;

(b) 

ustrezni higienski ukrepi, kot je menjava oblačil in obutve ob vstopu v prostore, v katerih se gojijo prašiči, in izstopu iz njih;

(c) 

umivanje in razkuževanje rok ter razkuževanje obutve ob vstopu v prostore, v katerih se gojijo prašiči;

(d) 

v obdobju vsaj 48 ur po kakršni koli lovski dejavnosti, povezani z divjimi prašiči, ali kakršnem koli drugem stiku z divjimi prašiči ne sme priti do stika z gojenimi prašiči;

(e) 

prepoved vstopa nepooblaščenim osebam ali prevoznim sredstvom v obrat, vključno s prostori, v katerih se gojijo prašiči;

(f) 

ustrezno vodenje evidenc o osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat, v katerem se gojijo prašiči;

(g) 

prostori in stavbe obrata, v katerem se gojijo prašiči, morajo:

(i) 

biti zgrajeni tako, da nobena druga žival ne more vstopiti v prostore in stavbe ali priti v stik z gojenimi prašiči ali njihovo krmo in materialom za steljo;

(ii) 

omogočati umivanje in razkuževanje rok;

(iii) 

omogočati čiščenje in razkuževanje prostorov;

(iv) 

imeti pri vhodu v prostore, v katerih se gojijo prašiči, ustrezen prostor za preoblačenje in preobuvanje;

(h) 

imeti ograjo, ki preprečuje prehod prašičev, vsaj v prostorih, v katerih se gojijo prašiči, in stavbah, v katerih sta shranjeni krma in stelja;

(i) 

imeti vzpostavljen načrt biološke zaščite, ki ga odobri pristojni organ zadevne države članice ob upoštevanju profila obrata in nacionalne zakonodaje; navedeni načrt biološke zaščite vključuje vsaj:

(i) 

vzpostavitev „čistega“ in „umazanega“ prostora za osebje, ki ustreza tipologiji kmetije, kot so garderobe, prhe, jedilnica;

(ii) 

vzpostavitev in pregled, kadar je to ustrezno, logističnih ureditev za vstop novih gojenih prašičev v obrat;

(iii) 

postopke za čiščenje in razkuževanje objektov, prevoznih sredstev in opreme ter za higieno osebja;

(iv) 

pravila o živilih za osebje na kraju samem in prepoved zadrževanja prašičev s strani osebja, kadar in če je to ustrezno;

(v) 

namenski periodični program ozaveščanja osebja v obratu;

(vi) 

vzpostavitev in pregled, kadar je to ustrezno, logističnih ureditev, da se zagotovi ustrezno ločevanje med različnimi epidemiološkimi enotami in prepreči neposreden ali posreden stik prašičev z živalskimi stranskimi proizvodi in drugimi enotami;

(vii) 

postopke in navodila za izvajanje zahtev za biološko zaščito med gradnjo ali popravilom prostorov ali stavb;

(viii) 

notranjo revizijo ali samoocenjevanje za izvrševanje ukrepov biološke zaščite.( 1 ) V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te uredbe sklicevanja na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Top