Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015C0357

Odločba Nadzornega organa Efte št. 357/15/COL z dne 23. septembra 2015 o zaključku formalnega postopka preiskave državne pomoči v korist družbe Sandefjord Fotball AS (Norveška) [2016/906]

OJ L 152, 9.6.2016, p. 59–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/906/oj

9.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/59


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 357/15/COL

z dne 23. septembra 2015

o zaključku formalnega postopka preiskave državne pomoči v korist družbe Sandefjord Fotball AS (Norveška) [2016/906]

NADZORNI ORGAN EFTE (V NADALJNJEM BESEDILU: NADZORNI ORGAN) JE –

ob upoštevanju sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), zlasti člena 61 Sporazuma in Protokola 26 k Sporazumu,

ob upoštevanju sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču), zlasti člena 24 Sporazuma,

ob upoštevanju Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in Sodišču (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3), zlasti člena 7(3) dela II Protokola,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   DEJSTVA

1.   Postopek

(1)

Po prejemu pritožb in informacij o trgu je nadzorni organ 31. oktobra 2013 obvestil norveške organe o domnevni državni pomoči pri financiranju novega nogometnega stadiona v Sandefjordu (dokument št. 686574). V istem dopisu je nadzorni organ zahteval informacije o domnevnem ukrepu pomoči, ki so jih norveški organi predložili 29. novembra 2013 (dokument št. 691773 in dokument št. 691774).

(2)

Nadzorni organ je 16. januarja 2014 od norveških organov zahteval dodatne informacije (dokument št. 694963), ki so bile predložene 14. februarja 2014 (dokument št. 699518).

(3)

Nadzorni organ se je na podlagi razpoložljivih informacij odločil, da 22. oktobra 2014 sprejme Odločbo št. 444/14/COL o začetku formalnega postopka preiskave pomoči v korist Sandefjord Fotball AS in norveške organe pozval, naj predložijo pripombe. Odločba je bila 15. januarja 2015 objavljena v Uradnem listu Evropske unije in je pozivala tretje osebe, naj predložijo svoje pripombe v enem mesecu od dneva objave.

(4)

Norveškim organom je bilo odobreno podaljšanje roka za predložitev pripomb, in sicer do 23. decembra 2014, ko so norveški organi pripombe tudi predložili (dokumenti od št. 733899 do št. 733901). Nadzorni organ ni prejel nobenih dodatnih pripomb.

2.   Upravičenka – družba Sandefjord Fotball AS

(5)

Nogometni klub Sandefjord Fotball je društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1998 na podlagi sporazuma o sodelovanju med dvema največjima nogometnima kluboma v Sandefjordu, in sicer klubom Sandefjord Ballklubb ter IL Runar. Cilj sodelovanja je bil ustvariti profesionalno nogometno ekipo v Sandefjordu, ki bi se uvrstila v norveško prvo ligo.

(6)

V okviru Sandefjord Fotball AS, družbe z omejeno odgovornostjo, deluje profesionalna (v nadaljnjem besedilu: prva ekipa) (1). Sodelovanje med klubom Sandefjord Fotball in družbo Sandefjord Fotball AS temelji na zahtevah norveške nogometne zveze. V okviru kluba delujeta tudi amaterska ekipa in mladinska nogometna ekipa. Klub organizira tudi poletne nogometne šole in regionalna nogometna tekmovanja za mlade amaterske igralce.

3.   Opis ukrepa

3.1    Ozadje

(7)

Do leta 2007 je prva ekipa kluba Sandefjord Fotball za vadbo in tekme uporabljala stadion v lasti občine v Bugårdsparkenu. Vendar ta stadion ni bil v skladu z zahtevami norveške nogometne zveze za klube, ki igrajo v najvišji ligi. Ocenjeno je bilo, da naj bi nadgradnja obstoječega stadiona stala približno 40 milijonov NOK, ki jih občina Sandefjord ni bila pripravljena vložiti.

3.2    Gradnja novega stadiona

(8)

Leta 2005 je med občino Sandefjord in družbo Sandefjord Fotball AS potekala razprava o možnosti izgradnje novega stadiona. Občina se je strinjala, da bo zagotovila potrebno zemljišče, družba Sandefjord Fotball AS pa naj bi financirala in upravljala stadion.

(9)

Občina je pridobila več zemljiških parcel v območju Pindsle v skupni vrednosti približno 3,7 milijonov NOK. Zemljišče je bilo v tistem času kmetijska parcela. V odločbi občine z dne 6. septembra 2005 o dovoljenju za pridobitev je bilo predvideno, da se namembnost zemljišča spremeni v zemljišče za poslovno uporabo in odredi gradnja stadiona. V novem prostorskem načrtu je bilo zemljišče razdeljeno na dva dela: zemljiška parcela št. 152/96 je bila določena za večnamenski stadion in za poslovno uporabo, parcela št. 152/97 pa za poslovno uporabo. S sporazumom z dne 28. novembra 2006 sta bili obe zemljiški parceli preneseni na dve hčerinski družbi v popolni lasti družbe Sandefjord Fotball AS: zemljiška parcela št. 152/96 je prešla v last Sandefjord Fotball Stadion AS, zemljiška parcela št. 152/97 pa v last Sandefjord Fotball Næring AS.

(10)

V skladu s sporazumom je družba Sandefjord Fotball AS prevzela financiranje izgradnje stadiona. Stroški gradnje so bili ocenjeni na 110 milijonov NOK. Družba Sandefjord Fotball AS naj bi prispevala 70 milijonov NOK iz lastnih sredstev in od zunanjih vlagateljev, iz prodaje imenskih pravic itd. ter vzela posojilo za preostalih 40 milijonov NOK. Sandefjord Fotball AS bi prispevek delno poravnala s prodajo zemljišča, namenjenega poslovni uporabi (zemljiška parcela št. 152/97), družbi Pindsle Property AS.

(11)

Sporazum je poleg izgradnje stadiona vključeval tudi več dodatnih obveznosti. Družba Sandefjord Fotball AS se je strinjala, da bo uredila ceste na območju stadiona in krila stroške zaradi neuporabe starega stadiona, vključno s popravili.

(12)

Kmalu po podpisu sporazuma je družba Pindsle Property AS pridobila delnice v družbi Sandefjord Fotball Næring AS, ki je imela v lasti zemljiško parcelo št. 152/97, v vrednosti 40 milijonov NOK. Pred prodajo družba ni bila vrednotena.

(13)

Novi stadion je bil dokončan julija 2007, skupni stroški gradnje pa so znašali 110 milijonov NOK (2). Poleg nogometnega igrišča in tribun vsebuje tudi več drugih objektov, vključno z atletsko stezo, centrom za fitnes in sejnimi sobami. Ti objekti se brezplačno oddajajo drugim (večinoma amaterskim športnim) organizacijam.

3.3    Nadaljnja prodaja stadiona

(14)

Leta 2009 se je družba Sandefjord Fotball AS znašla v finančnih težavah. Družba se je odločila zbrati sredstva s prodajo družbe Sandefjord Fotball Stadion AS (ki je imela v lasti stadion in sosednje nepremičnine na zemljiški parceli št. 152/96) družbi Pindsle Property AS. V skladu z norveško zakonodajo je morala v tem primeru vrednotenje družbe opraviti tretja oseba, saj je več posameznikov hkrati bilo tako član upravnega odbora kot delničar obeh družb, Sandefjord Fotball AS in Pindsle Property AS.

(15)

V strokovnem poročilu z dne 6. aprila 2009 je bila vrednost družbe Sandefjord Fotball Stadion AS ocenjena med 14 in 16 milijonov NOK. Družba je bila 9. junija 2009 prodana za 15 milijonov NOK.

4.   Odločba o začetku postopka

(16)

Nadzorni organ je 22. oktobra 2014 izdal Odločbo št. 444/14/COL o začetku formalnega postopka preiskave v korist družbe Sandefjord Fotball AS.

(17)

V tej odločbi je nadzorni organ sprejel predhodno ugotovitev, da je prenos zemljišča na Sandefjord Fotball AS pomenil državno pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP. Nadzorni organ je zlasti menil, da je bil prenos izveden pod tržno vrednostjo tako za zemljiško parcelo št. 152/96 (namenjeno večnamenskemu stadionu in poslovni uporabi) kot za zemljiško parcelo št. 152/97 (namenjeno poslovni uporabi).

(18)

Ker norveški organi niso predložili nobenih argumentov v zvezi z oceno združljivosti, je nadzorni organ podvomil, ali se ukrep lahko razglasi za združljivega z delovanjem Sporazuma EGP

5.   Pripombe norveških organov

(19)

Norveški organi so pripombe na odločbo o začetku postopka predložili v dopisu z dne 23. decembra 2014 (dokumenti od št. 733899 do št. 733901).

5.1    Transakcija ne vključuje državne pomoči

(20)

Norveški organi v svojih pripombah trdijo, da prenos zemljišča z občine Sandefjord na družbo Sandefjord Fotball AS ne pomeni državne pomoči, saj domnevna upravičenka ni imela nobenih ugodnosti.

(21)

Norveški organi zlasti trdijo, da je bila tržna vrednost zadevnega zemljišča v času transakcije negativna in v zvezi s tem so predložili vrednotenje strokovnjaka z dne 5. februarja 2014. Vrednost zemljišča je bila domnevno negativna predvsem zato, ker je transakcija zemljišča na družbo Sandefjord Fotball AS vključevala obveznost (glede na pogoje prenosa zemljišča in v skladu s pravili za določanje namembnosti zemljišča), da družba zgradi nogometni stadion in ker so stroški izgradnje stadiona presegali vrednost zemljišča.

(22)

Po navedbah norveških organov bi se obveznost izgradnje stadiona lahko veljavno naložila kot „posebna obveznost“ v skladu s točko 2.2(c) dela V smernic nadzornega organa o elementih državne pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani javnih organov (v nadaljnjem besedilu: smernice za prodajo zemljišč) (3).

5.2    Vsak znesek pomoči bi bil zelo omejen

(23)

Norveški organi v zvezi z zneskom domnevne državne pomoči trdijo, da bi bila tudi, če bi nadzorni organ ugotovil, da je imelo zadevno zemljišče pozitivno tržno vrednost, ta vrednost nizka.

(24)

Norveški organi pojasnjujejo, da so kmetijska zemljišča na Norveškem pod posebno zaščito. Njihova prodaja in/ali sprememba namembnosti je pod strogim nadzorom regionalnih kmetijskih odborov. V primeru zadevnega zemljišča je pristojni kmetijski odbor sprejel predlog za spremembo namembnosti zemljišča samo na podlagi cilja v javnem interesu, da se zgradi stadion. Izvajalec projekta ne bi mogel pridobiti zemljišča, ki bi bilo namenjeno izključno poslovni uporabi. Načelo vlagatelja v tržnem gospodarstvu se pri prenosu zemljišča torej ne more uporabljati. Norveški organi zato menijo, da bi moralo tržno vrednotenje temeljiti na cenah kmetijskih zemljišč, saj je bila taka uporaba zemljišča edina realna alternativa.

(25)

Nasprotno pa norveški organi glede vrednosti zemljišča, namenjenega poslovni uporabi (zemljiška parcela št. 152/97), trdijo, da je Pindsle Property AS, družba, ki je kupila Sandefjord Fotball Næring AS za 40 milijonov NOK, plačala višjo ceno od tržne. To so podprli s sklicevanjem na poročilo o vrednotenju (Priloga 11 k dokumentu št. 699518), v katerem je bilo ugotovljeno, da je tržna vrednost zemljiške parcele št. 152/97 znašala približno 15 milijonov NOK (4). Vrednotenje temelji na povprečni ceni za zemljišče, ki je bilo v času transakcije v območju Pindsle namenjeno poslovni uporabi.

(26)

Poleg tega norveški organi trdijo, da je treba pri izračunu zneska pomoči v vsakem primeru izvesti številne odbitke. Ti odbitki so posledica nekaterih obveznosti družbe Sandefjord Fotball AS v korist občine v skladu s sporazumom z dne 28. novembra 2006: (i) 2,6 milijona NOK za prenovo starega stadiona; (ii) 400 000 NOK za zamenjavo reflektorjev na starem stadionu; (iii) 1,5 milijona NOK za izgradnjo javne pešpoti; in (iv) 5 milijonov NOK za izgradnjo krožišča ter prehoda za pešce. Ta sporazum je torej predvidel, da bo družba Sandefjord Fotball AS za zagotovitev storitev občini imela stroške v višini 9,5 milijona NOK (po takratnih ocenah) (5).

5.3    Vsako morebitno državno pomoč bi bilo treba razglasiti za združljivo

(27)

Norveški organi trdijo, da bi bilo treba v primeru, da bi nadzorni organ v sporni transakciji ugotovil element državne pomoči, tako pomoč razglasiti za združljivo z delovanjem sporazuma EGP na podlagi člena 61(3)(c) sporazuma EGP.

(28)

Norveški organi poudarjajo, da je spodbujanje športa, vključno z gradnjo športne infrastrukture, cilj skupnega interesa. Poleg tega trdijo, da je državna pomoč nujen in ustrezen instrument v tem primeru.

(29)

Norveški organi zlasti pojasnjujejo, da je bil v Sandefjordu nov stadion potreben. Poudarjajo visoko zasedenost obstoječega občinskega stadiona, ki so ga v tistem času uporabljali klub Sandefjord Fotball in druge ekipe. Poleg tega je prva ekipa kluba Sandefjord Fotball (ki je delovala na podlagi začasne izjeme) potrebovala sodobnejši stadion, da bi lahko izpolnjevala zahteve za izdajo dovoljenja norveške nogometne zveze, ki bi ji omogočilo, da se obdrži v najvišji norveški ligi.

(30)

Občina Sandefjord je preučila možnosti za nadgradnjo obstoječega stadiona, ki pa ne bi povečala njegovih kapacitet. Gradnja novega stadiona bi po drugi strani rešila težave s kapacitetami in pridobivanjem licence, poleg tega bi bilo s tem zagotovljeno nogometno središče za celotni okraj Vestfold. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, novi stadion uporabljajo različni klubi. Poleg tega je bil stari občinski stadion prenovljen (prenovo je financirala družba Sandefjord Fotball AS) in ga v celoti uporabljajo lokalni športni klubi (atletski in nogometni), šole in splošna javnost. To nadalje kaže, da je bila izgradnja novega stadiona v Sandefjordu nujna in da je državna pomoč primerna. Poleg tega bi za nadgradnjo obstoječega stadiona občina morala vložiti približno 40 milijonov NOK, brez možnosti pridobitve sredstev iz zasebnih virov.

(31)

Norveški organi tudi trdijo, da bi bila vsakršna pomoč sorazmerna. Predvsem poudarjajo, da je večino naložbenih stroškov za novi stadion krila družba Sandefjord Fotball AS, ki je najvišji možni znesek stroškov za izgradnjo prispevala iz lastnih sredstev in bančnih posojil. Ta lastni prispevek je zagotovil, da je bil znesek finančne pomoči čim možen.

(32)

Norveški organi poudarjajo tudi negospodarske družabne in amaterske športne dejavnosti, ki jih je omogočila izgradnja stadiona. Obstoječi občinski stadion je zdaj v celoti na voljo za amaterske športe. Poleg tega se na novem stadionu redno izvajajo številne amaterske športne in družabne dejavnosti, vključno s šolskimi prireditvami.

(33)

Za ponazoritev tega dejstva so norveški organi predložili naslednjo razpredelnico, ki povzema letno zasedenost stadiona s strani različnih uporabnikov za obdobje od leta 2007 do 2014:

Klub

Dejavnosti

Število ur na leto

Plačilo

Prva ekipa Sandefjord Fotball

20 tekem (april–oktober/november) 100 ur

trening april–oktober/november 2 uri × 5 × 16 = 160 ur (6)

260

Da

Mladinska ekipa Sandefjord Fotball in rezervne ekipe

trening in tekme maj–september

60

Da

Partnerski klubi

trening in tekme maj–september

30

Ne

Partnerski klubi

Prostori za tečaje in konference, praznovanja, forum za trenerje in managerje, predavanja

30

Ne

Sandar IL (športni klub)

Zaključne tekme prvenstva Sandar v starostnih kategorijah od 14 do 19 let, vključno z otvoritveno slovesnostjo (in uporaba prostorov z omaricami)

25

Ne

Vestfold Fotballkrets (okrajna nogometna zveza)

Dejavnosti za ekipe v Sandefjordu in preostalem okraju v starostnih kategorijah od 14 do 16 let, vključno z vadbo in tekmami, tečaji in izobraževanji za trenerje.

30

Ne

Sandefjord Fotball Bredde (šport za otroke in mladostnike), amaterski turnirji

Uprava kluba uporablja prostore za tečaje in konference. Med poletnimi, jesenskimi in velikonočnimi počitnicami se na nogometnem igrišču izvaja šola nogometa za otroke od 6 do 12 leta starosti. Amaterski turnirji (prvenstva za podjetja).

90

Ne

(34)

Poleg tega med tednom več okoliških šol in atletskih klubov uporablja atletsko stezo. Na stadionu se izvajajo tudi dnevi dejavnosti, ki jih organizirajo šole.

(35)

Stadion se torej več kot 50-odstotno uporablja za neprofesionalne namene. Glavna omejitev za dodatno povečanje uporabe stadiona v neprofesionalne namene je odpornost igrišča z naravno travo (7). Profesionalna ekipa lahko prednostno uporablja stadion, tako da rezervira igrišče za domače tekme in ima prednostni dostop za treninge. Notranje prostore (npr. prostore z omaricami in pisarne) lahko vse organizacije uporabljajo vse leto.

(36)

Kot je razvidno iz zgornje tabele, večina neprofesionalnih uporabnikov stadiona ne plačuje najemnine. Prva ekipa po drugi strani plačuje letno najemnino v višini 3 milijonov NOK in dodatnih 20 % od prodaje vstopnic. Norveški organi menijo, da ta znesek ustreza tržni ceni najemnine, saj primerljive ekipe plačujejo najemnino v višini od 2 000 do 5 000 NOK na uro, kar je skupno manj kot 3 milijone NOK letno. Norveški organi zato menijo, da prva ekipa kluba Sandefjord Fotball ne uživa nobenih ugodnosti pri plačevanju najemnine za uporabo stadiona v primerjavi s svojimi konkurenti.

(37)

Poleg tega norveški organi poudarjajo, da bi bil kakršen koli vpliv na trgovino in konkurenco zelo omejen zaradi lokalnega značaja kluba. Vstopnice za domače tekme se na splošno prodajajo samo lokalno in navijačem gostujočih ekip. Prihodki od prodaje na prodajnih okencih med tekmami nihajo med 600 000 NOK in 1 milijonom NOK letno. Kar zadeva prodajo izdelkov z zaščitnim znakom, je trg omejen predvsem na navijače v okrožju Vestfold. Med klubi ni konkurence v zvezi s temi izdelki. Ime arene je bilo prodano spletni trgovini za elektroniko Komplett.no s sedežem v Sandefjordu. V areni oglašujejo samo lokalna podjetja.

(38)

Tudi kar zadeva trg za prestop igralcev je vpliv na trgovino in konkurenco omejen. Sandefjord Fotball AS trguje z igralci v zelo omejenem obsegu in samo z drugimi norveškimi klubi. Na primer, med leti 2011 in 2013 je s trgovanjem z igralci zaslužili zgolj 1,35 milijona NOK in imel 860 000 NOK stroškov.

(39)

Norveški organi v zvezi s televizijskimi pravicami pojasnjujejo, da jih centralno upravlja norveška nogometna zveza. Delež prihodkov kluba je odvisen od njegove razvrstitve v dveh najpomembnejših norveških ligah. Ker zunaj Norveške ni pravega zanimanja za norveško nogometno ligo, te televizijske pravice nimajo nobenega dejanskega učinka na trgovino in konkurenco.

II.   OCENA

1.   Obstoj državne pomoči

(40)

Člen 61(1) Sporazuma EEA določa: „Razen če ta sporazum ne določa drugače, je vsaka pomoč, ki jo dodelijo države članice ES, države Efte ali je dodeljena v kakršni koli obliki iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva z delovanjem tega sporazuma, kolikor škodi trgovini med pogodbenicami.“

(41)

Iz tega sledi, da ukrep pomeni državno pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: ukrep dodeli država ali je dodeljen iz državnih sredstev, podjetju zagotavlja selektivno gospodarsko prednost ter bi lahko vplival na trgovino med pogodbenicami in izkrivljal konkurenco.

1.1    Državna sredstva

(42)

Ukrep pomeni državno pomoč, če ga dodeli država oziroma je dodeljen iz državnih sredstev. Pojem države se ne nanaša samo na centralno vlado, temveč zajema vse ravni državne uprave (vključno z občinami) in javna podjetja (8).

(43)

Občina Sandefjord je pridobila zadevno zemljišče in ga nato prenesla na dve hčerinski družbi družbe Sandefjord Fotball AS. Nadzorni organ zato ugotavlja, da prenos zemljišča vključuje državna sredstva.

1.2    Podjetje

(44)

V skladu z ustaljeno sodno prakso so podjetja subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost ne glede na njihov pravni status in način financiranja (9). Gospodarske dejavnosti so dejavnosti, ki na trgu ponujajo blago ali storitve (10).

(45)

Sandefjord Fotball AS je profesionalni nogometni klub, ki deluje kot zasebna družba. Dejaven je na različnih trgih, vključno s trgom za prestop nogometnih igralcev ter na trgih za prodajo vstopnic, televizijske pravice, spominske artikle kluba in sponzorstvo.

(46)

Nadzorni organ zato ugotavlja, da Sandefjord Fotball AS pomeni podjetje v smislu člena 61 Sporazuma EGP.

1.3    Gospodarska prednost

(47)

Prenos zemljišča na podjetje lahko zagotovi gospodarsko prednost, zlasti če se izvede po ceni, ki je nižja od tržne.

(48)

Transakcija, pri kateri se prenesejo državna sredstva, ne pomeni državne pomoči, kadar se izvede v skladu z običajnimi tržnimi pogoji, ki podjetju ne zagotavljajo prednosti (11). To je znano kot preskus udeleženca v tržnem gospodarstvu.

1.3.1   Prenos zemljiške parcele št. 152/96

(49)

Zemljiška parcela št. 152/96 je bila v času prenosa na Sandefjord Fotball AS določena za gradnjo nogometnega stadiona in poslovno uporabo. Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora zato gradnja na zemljiški parceli vključevati stadion. Glede na to, da so stroški gradnje stadiona prekoračili morebitno vrednost zemljišča, norveški organi trdijo, da je bila tržna cena za zemljiško parcelo št. 152/96 enaka nič oziroma je bila negativna.

(50)

Nadzorni organ ugotavlja, da lahko obveznosti glede namembnosti zemljišča vplivajo na njegovo tržno ceno. Vendar pa obveznost izgradnje nogometnega stadiona ne more zmanjšati tržne cene na nič, zlasti v primeru transakcije, ki je namenjena pomoči nogometnemu klubu pri gradnji novega stadiona (12).

(51)

V nadaljevanju se nadzorni organ sklicuje na točko 2.2(d) Smernic za prodajo zemljišč, ki določajo, da načeloma „tržna vrednost ne sme biti postavljena pod osnovne (13) stroške za obdobje vsaj treh let po nakupu, razen če je neodvisni cenilec posebej opredelil splošen upad tržnih cen za zemljišča in objekte na upoštevanem trgu.“ V zadevnem primeru je občina Sandefjord pridobila zemljišče, ki je bilo nato razdeljeno na zemljiški parceli št. 152/96 in št. 152/97, za 3,7 milijona NOK. Nadzorni organ ugotavlja, da je bil prenos zemljišča na Sandefjord Fotball AS izveden po ceni, ki je bila nižja od stroškov, ki jih je imela občina z njegovo pridobitvijo.

(52)

Na podlagi zgoraj navedenega nadzorni organ ugotavlja, da je prenos zemljiške parcele št. 152/96 na Sandefjord Fotball AS zagotovil gospodarsko prednost tej družbi.

1.3.2   Prenos zemljiške parcele št. 152/97

(53)

Zemljiška parcela št. 152/97 je bila ob prenosu na Sandefjord Fotball AS določena za poslovno uporabo. Norveški organi trdijo, da bi bilo treba prenos zemljiške parcele št. 152/97 oceniti v okviru pogodbe z dne 28. novembra 2006, ki nogometni klub obvezuje predvsem, da v zameno za zemljišče zgradi stadion. Ker so ocenjeni stroški gradnje stadiona presegli vrednost zemljišča, prenos ni mogel povzročiti gospodarske prednosti.

(54)

Nadzorni organ ugotavlja, da je zemljiška parcela št. 152/97 namenjena poslovni uporabi. V skladu s pravili prostorskega načrtovanja torej ni obveznosti za gradnjo stadiona na tem zemljišču. Prav tako ni obstajala nobena zavezujoča omejitev v času prenosa zemljišča na Sandefjord Fotball AS, ki bi izhajala iz njegovega predhodnega statusa kmetijskega zemljišča. Samo pogodba z dne 28. novembra 2006 obvezuje Sandefjord Fotball AS, da uredi in financira izgradnjo stadiona. To je edini pravni instrument, ki določa, da se zemljiška parcela št. 152/97 proda za namene financiranja dela gradnje.

(55)

Nadzorni organ meni, da udeleženec v tržnem gospodarstvu, ki prodaja zemljišče, ne bi določil takšnih pogojev za gradnjo ali financiranje stadiona. Nadzorni organ zato ne more sprejeti trditve, da bi bilo treba pri oceni, ali obstaja gospodarska prednost, upoštevati pogodbeno vez med prenosom zemljiške parcele št. 152/97 na družbo Sandefjord Fotball AS in gradnjo stadiona.

(56)

Nadzorni organ nadalje ugotavlja, da je družba Sandefjord Fotball AS kmalu po prenosu prodala svoje delnice v družbi Sandefjord Fotball Næring AS, ki je imela v lasti zemljiško parcelo št. 152/97, družbi Pindsle Property AS za 40 milijonov NOK. Ta prodaja kaže, da je zadevno zemljišče imelo gospodarsko vrednost.

(57)

Na podlagi navedenega nadzorni organ ugotavlja, da je prenos zemljiške parcele št. 152/97 na Sandefjord Fotball AS zagotovil gospodarsko prednost tej družbi.

1.4    Selektivnost

(58)

Domnevna državna pomoč izhaja iz transakcije med občino Sandefjord in družbo Sandefjord Fotball AS. V skladu s členom 61 Sporazuma EGP je to selektiven ukrep, saj se nanaša samo na eno določeno podjetje.

1.5    Izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino med pogodbenicami

(59)

V skladu s sodno prakso o vplivu na trgovino in izkrivljanju konkurence nadzornemu organu „ni treba dokazati dejanskega vpliva odobrene pomoči na trgovino […] niti dejanskega izkrivljanja konkurence, ampak mora le preučiti, ali taka pomoč lahko vpliva na trgovino in na izkrivljanje konkurence“ (14).

(60)

Že dejstvo, da pomoč krepi položaj podjetja v primerjavi z drugimi podjetji, ki konkurirajo v trgovini znotraj EGP, zadostuje za sklep, da ukrep lahko izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med pogodbenicami Sporazuma EGP (15).

(61)

Leta 2006 je prva ekipa kluba Sandefjord Fotball igrala v najvišji norveški ligi z možnostjo uvrstitve na evropska tekmovanja. Profesionalni nogometni klubi so poleg udeležbe na nogometnih tekmovanjih vključeni tudi v več drugih gospodarskih dejavnostih, kot so trg za prestop poklicnih igralcev, oglaševanje, sponzorstvo, trženje ali medijske pravice. Pomoč profesionalnemu nogometnemu klubu lahko zato krepi njegov položaj na vsakem od teh trgov, ki večinoma zajemajo več držav EGP. Družba Sandefjord Fotball AS je bila v tistem času dejavna na trgu za prestop igralcev (in je še vedno) z možnostjo kupovanja igralcev iz drugih držav EGP.

(62)

Nadzorni organ zato ugotavlja, da bi ta ukrep lahko izkrivljal konkurenco in vplival na trgovino med pogodbenicami Sporazuma EGP.

1.6    Sklepna ugotovitev glede obstoja pomoči

(63)

Na podlagi zgornjih ugotovitev nadzorni organ meni, da ukrep pomeni državno pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP.

1.7    Znesek pomoči

(64)

Glede zemljiške parcele št. 152/96 nadzorni organ priznava, da obveznost glede namembnosti zemljišča, vključno z gradnjo stadiona, zmanjša vrednost zemljišča (16). Vendar kot je razloženo v uvodni izjavi 50 zgoraj, tržne cene enake nič v tem primeru ni mogoče upravičiti. Na podlagi točke 2.2(d) Smernic Nadzornega organa za prodajo zemljišč bi morala občina Sandefjord prodati zemljišče vsaj po ceni, ki bi krila njene stroške pridobitve zemljišča. Na podlagi tega Nadzorni organ meni, da je znesek pomoči za to zemljiško parcelo znašal 1,9 milijonov NOK (17).

(65)

Glede zemljiške parcele št. 152/97 nadzorni organ ugotavlja, da je družba Sandefjord Fotball AS kmalu po prenosu prodala svoje delnice v družbi Sandefjord Fotball Næring AS, ki je imela v lasti zemljiško parcelo št. 152/97, družbi Pindsle Property AS za 40 milijonov NOK. Pindsle Property AS je zasebna družba in v času transakcije ni bila del iste skupine kot Sandefjord Fotball AS. Prodaja se je torej izvedla med dvema neodvisnima družbama (18). Nadzorni organ ni prejel nobenega prepričljivega dokaza, da ta transakcija ni bila izvedena po tržni ceni. Zato nadzorni organ meni, da je to najboljši razpoložljivi pokazatelj tržne vrednosti za zemljiško parcelo št. 152/97.

(66)

Na podlagi zgoraj navedenega nadzorni organ ugotavlja, da je skupna tržna vrednost zemljišča, prenesenega na Sandefjord Fotball AS, v času transakcije znašala 41,9 milijona NOK. Vendar je v skladu s sporazumom z dne 28. novembra 2006 družba Sandefjord Fotball AS prevzela tudi več obveznosti za izvedbo del v imenu občine Sandefjord. Kakor je navedeno v uvodni izjavi 26 zgoraj je v času sklenitve sporazuma skupni strošek teh obveznosti znašal 9,5 milijona NOK. Norveški organi so pojasnili, da bi v odsotnosti pogojev sporazuma ta dela izvedla občina. V skladu s tem se nadzorni organ strinja, da bi bilo treba njihov skupni strošek (kot je bil predviden v času sporazuma) odšteti od zneska pomoči.

(67)

Nadzorni organ zato meni, da je skupna pomoč, dodeljena družbi Sandefjord Fotball AS, znašala 32,4 milijona NOK.

2.   Postopkovne zahteve

(68)

V skladu s členom 1(3) dela I Protokola 3 „mora biti nadzorni organ Efte o vseh načrtih za dodelitev ali spremembo pomoči obveščen dovolj zgodaj, da lahko predloži pripombe […]. Zadevna država ne sme izvajati svojih predlaganih ukrepov, dokler v tem postopku ni sprejeta dokončna odločitev.“

(69)

Nadzorni organ ni bil predhodno obveščen o prenosu zadevnega zemljišča. Zato nadzorni organ ugotavlja, da norveški organi niso izpolnili svojih obveznosti v skladu s členom 1(3) dela I Protokola 3.

3   Združljivost

(70)

V skladu s členom 61(3)(c) Sporazuma EGP se lahko pomoč za pospeševanje razvoja nekaterih gospodarskih dejavnosti ali nekaterih gospodarskih območij obravnava kot združljiva z izvajanjem Sporazuma EGP, kadar ne vpliva negativno na trgovinske pogoje v obsegu, ki je v nasprotju s skupnim interesom.

(71)

Nadzorni organ ugotavlja, da še ni izdal nobenih smernic o državni pomoči za gradnjo športne infrastrukture. Ta ukrep bo zato ocenjen neposredno na podlagi člena 61(3)(c) Sporazuma EGP.

(72)

Ob upoštevanju prakse iz obdobja, ko je bila pomoč odobrena, se ocena Nadzornega organa opravi na podlagi naslednjih ugotovitev:

Ali je ukrep pomoči namenjen natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa?

Ali je pomoč oblikovana tako, da zagotavlja cilj skupnega interesa, tj. ali predlagana pomoč obravnava nedelovanje trga ali drugi cilj? Zlasti:

Ali je državna pomoč ustrezen instrument?

Ali obstaja spodbujevalni učinek, tj. ali pomoč spremeni ravnanje podjetij?

Ali je ukrep pomoči sorazmeren, tj. ali bi bila lahko enaka sprememba v ravnanju dosežena z manj pomoči?

Ali sta izkrivljanje konkurence in vpliv na trgovino omejena, tako da je splošno ravnovesje pozitivno?

(73)

Odgovori na zgornja vprašanja bodo obravnavani v naslednjih odstavkih.

3.1    Cilj skupnega interesa

(74)

Nadzorni organ najprej ugotavlja, da spodbujanje športa v Sporazumu EGP ni neposredno omenjeno kot skupni cilj. Vendar se lahko spodbujanje športa šteje kot del spodbujanja izobraževanja, usposabljanja ter mladinske in socialne politike. Cilj EGP je tesnejše sodelovanje na teh področjih, kakor je določeno zlasti v členu 1 in členu 78 Sporazuma EGP. Načini tesnejšega sodelovanja so podrobneje opredeljeni v Protokolu 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode. Člen 4 tega protokola z naslovom „Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport“ na primer predvideva sodelovanje pogodbenic v okviru evropskega leta izobraževanja s športom 2004. To kaže na tesno povezavo med spodbujanjem športa in cilji, določenimi v Sporazumu EGP.

(75)

Ta razlaga je skladna s pristopom Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija). V okviru Evropske unije je spodbujanje športa izrecno navedeno v členu 165 PDEU, ki je bil uveden z Lizbonsko pogodbo. Vendar je Komisija tudi pred Lizbonsko pogodbo priznavala posebno vlogo, ki jo ima v zvezi z zdravjem, izobraževanjem, socialno vključenostjo in kulturo šport v evropski družbi, ta pa temelji na prostovoljnih strukturah. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe se spodbujanje športa priznava tudi kot prispevek k splošnim ciljem strategije Evropa 2020 z izboljšanjem zaposljivosti in mobilnosti, zlasti z ukrepi za spodbujanje socialne vključenosti v športu in s pomočjo športa, izobraževanja in usposabljanja.

(76)

Glede na zgoraj navedeno nadzorni organ ugotavlja, da spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in razvoja mladih prek športa predstavlja cilj skupnega interesa. Nadzorni organ nadalje ugotavlja, da se pri financiranju športne infrastrukture lahko uporabijo tudi ugodnosti iz uredbe o splošnih skupinskih izjemah, če so izpolnjeni določeni pogoji. To dodatno dokazuje, da je spodbujanje športa, vključno z gradnjo športne infrastrukture, cilj skupnega interesa.

3.2    Primeren instrument

(77)

Da bi bilo mogoče oceniti, ali je državna pomoč učinkovita za doseganje zadanega cilja skupnega interesa, mora nadzorni organ najprej prepoznati in opredeliti težavo, ki jo je treba rešiti. Državna pomoč mora biti usmerjena v primere, ko lahko pomoč zagotovi pomembno izboljšavo, ki je trg sam ne more doseči. Poleg tega mora biti predlagani ukrep pomoči ustrezen instrument za obravnavo zadanega cilja skupnega interesa.

(78)

Znano je, da na norveškem trgu ni pravega interesa za nogometne stadione, kar se kaže v obliki pomanjkanja komercialnih naložb v stadione, ki iz strukturnih razlogov poslujejo z izgubo, saj njihovi prihodki ne zadostujejo za kritje stroškov naložb (19).

(79)

Poleg tega so norveški organi dokazali, da je bil v Sandefjordu nov stadion resnično potreben. V času ukrepa je imel namreč obstoječi občinski stadion težave s prezasedenostjo, poleg tega pa ni več izpolnjeval zahtev norveške nogometne zveze za izdajo dovoljenja. Končno, ker infrastruktura stadiona ne zagotavlja dobička, je bila državna pomoč za izvedbo naložbe potrebna.

(80)

Na podlagi tega nadzorni organ ugotavlja, da je bila državna pomoč ustrezen instrument.

3.3    Spodbujevalni učinek

(81)

Nadzorni organ lahko državno pomoč razglasi za združljivo z delovanjem Sporazuma EGP samo, če ima spodbujevalni učinek. Do spodbujevalnega učinka pride, kadar upravičenec zaradi pomoči spremeni svoje ravnanje, tako da še dodatno prispeva k opredeljenemu cilju skupnega interesa, pri čemer brez pomoči do te spremembe ne bi prišlo.

(82)

Nadzorni organ najprej ugotavlja, da se gradnja stadiona ni začela pred prenosom zadevnega zemljišča.

(83)

Poleg tega informacije, ki so jih predložili norveški organi, kažejo, da družba Sandefjord Fotball AS ne bi mogla financirati izgradnje stadiona brez državne pomoči, saj ni imela finančnih sredstev niti si ni mogla sposoditi dovolj sredstev za kritje primanjkljaja. Že lastni finančni prispevek k izgradnji stadiona je bil na meji njenih zmožnosti (20).

(84)

Na podlagi zgoraj navedenega nadzorni organ ugotavlja, da je ukrep pomoči imel spodbujevalni učinek.

3.4    Sorazmernost

(85)

Državna pomoč se šteje za sorazmerno, če je znesek pomoči omejen na najmanjšo vrednost, ki je potrebna za dosego opredeljenega cilja skupnega interesa. Nadzorni organ se pri oceni sorazmernosti na splošno opira na pojma upravičenih stroškov in največje intenzivnosti pomoči.

(86)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 67 zgoraj, znaša znesek pomoči, ki je bila dodeljena družbi Sandefjord Fotball AS, 32,4 milijona NOK. Za oceno intenzivnosti pomoči je treba ta znesek obravnavati v povezavi z upravičenimi naložbenimi stroški. Nadzorni organ meni, da stroški, ki jih je imela družba Sandefjord Fotball AS v imenu občine Sandefjord in so bili odšteti od zneska pomoči (glej uvodno izjavo 66 zgoraj), ne morejo biti del upravičenih stroškov. Celotne stroške naložbe, 110 milijonov NOK, je treba zato zmanjšati za 9,5 milijona NOK. Upravičeni stroški naložbe tako znašajo 100,5 milijona NOK, ustrezna intenzivnost pomoči pa je torej 32 %. Nadzorni organ ugotavlja, da je ta intenzivnost pomoči dokaj nizka in da je preostanek naložbe financirala upravičenka, družba Sandefjord Fotball AS.

(87)

Vendar je treba intenzivnost pomoči oceniti tudi ob upoštevanju družbenih koristi, ki jih prinaša infrastruktura stadiona. Kakor je navedeno v oddelku I5.3 zgoraj, stadion uporablja veliko uporabnikov za različne neprofesionalne namene, vključno z amaterskimi športnimi ekipami in šolami. Ta uporaba za negospodarske namene skupaj predstavlja več kot 50 % celotne uporabe stadiona.

(88)

Poleg tega nadzorni organ ugotavlja, da infrastruktura stadiona do neke mere zagotavlja večnamensko uporabo, saj nogometno igrišče združuje z atletsko stezo, centrom za fitnes in številnimi drugimi notranjimi površinami. To povečuje možnosti za uporabo stadiona za negospodarske namene. Nazadnje nadzorni organ ugotavlja, da prva ekipa plačuje najemnino za uporabo stadiona po tržni ceni (glej tudi oddelek II3.5 spodaj), medtem ko imajo amaterski klubi in drugi nekomercialni uporabniki prost vstop. To še dodatno poudarja socialni prispevek stadiona za skupnost.

(89)

Na podlagi zgoraj navedenega nadzorni organ ugotavlja, da je ukrep pomoči sorazmeren.

3.5    Odsotnost nedovoljenega izkrivljanja konkurence in trgovine

(90)

Da je pomoč združljiva z delovanjem Sporazuma EGP, morajo biti negativni učinki ukrepa pomoči v smislu izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino med pogodbenicami omejeni in manjši od pozitivnih učinkov v smislu prispevka k cilju skupnega interesa.

(91)

Nadzorni organ najprej ugotavlja, da ima stadion, financiran z zadevno državno pomočjo, predvsem lokalno in regionalno razsežnost. Infrastruktura ni namenjena privabljanju mednarodnih dogodkov niti ni namenjena obsežni uporabi s strani komercialnih uporabnikov, razen prve ekipe kluba Sandefjord Fotball.

(92)

Prva ekipa plačuje najemnino za uporabo stadiona. Sedanji najemni pogoji temeljijo na pogajanjih z zasebnimi lastniki stadiona. Zato obstaja domneva, da najemnina ustreza tržnim pogojem. To potrjuje tudi primerjava podatkov o običajni višini najemnine za stadion, ki jo plačujejo drugi klubi in so jih predložili norveški organi (glej uvodno izjavo 36 zgoraj).

(93)

Nadzorni organ ugotavlja tudi, da je intenzivnost pomoči nizka in ustrezni prispevek družbe Sandefjord Fotball AS v naložbene stroške še dodatno zmanjša tveganje izkrivljanja konkurence.

(94)

Nazadnje imajo gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja Sandefjord Fotball AS, zaradi lokalnega značaja kluba zelo omejen vpliv na trgovino in konkurenco znotraj EGP. Prodaja vstopnic, trženje, sponzorstvo in oglaševalske dejavnosti so namenjeni predvsem lokalni skupnosti in okraju Vestfold. Dejavnosti kluba na trgu za prestop igralcev so tudi zelo omejene in osredotočene na Norveško. Družba Sandefjord Fotball AS nima nobenega neposrednega vpliva na trženje televizijskih pravic, ki jih centralno upravlja norveška nogometna zveza, in v vsakem primeru prejme zelo omejen znesek prihodkov od njih.

(95)

Nadzorni organ zato ugotavlja, da je vsako morebitno izkrivljanje konkurence in trgovine, ki bi ga povzročila pomoč, omejeno.

3.6    Izravnava in sklepne ugotovitve

(96)

Glede na zgoraj navedeno oceno je nadzorni organ pretehtal pozitivne in negativne učinke priglašenega ukrepa. Nadzorni organ ugotavlja, da izkrivljanje konkurence zaradi ukrepa pomoči ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnim interesom.

4.   Sklepna ugotovitev

(97)

Na podlagi informacij, ki so jih predložili norveški organi, je nadzorni organ sklenil, da prenos zemljišča pomeni pomoč v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP. Nadzorni organ je sklenil, da je ta pomoč združljiva z delovanjem Sporazuma EGP.–

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Državna pomoč, dodeljena v korist družbe Sandefjord Fotball AS, je združljiva z delovanjem Sporazuma EGP na podlagi člena 61(3)(c) tega Sporazuma.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Norveško.

Člen 3

Besedilo te odločbe v angleškem jeziku je edino verodostojno.

V Bruslju, 23. septembra 2015.

Za Nadzorni organ Efte

Sven Erik SVEDMAN

Predsednik

Helga JÓNSDÓTTIR

Članica kolegija


(1)  Dodatne informacije o upravičencu so na voljo v Odločbi št. 444/14/COL.

(2)  Norveški organi so potrdili, da je začetna naložba znašala 110 milijonov NOK. Vendar je klub pozneje investiral še dodatnih 17 milijonov NOK v dodatke in opremo, delo pa so večinoma opravili člani kluba (v nadaljnjem besedilu: dugnadsarbeid).

(3)  Smernice nadzornega organa o elementih državne pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani javnih organov, ki so bile sprejete 17. novembra 1999. Dostopno na: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(4)  Na podlagi ocene poročila o vrednotenju znaša skupna vrednost zemljiških parcel št. 152/96 in št. 152/97 31 milijonov NOK. Vrednost 15 milijonov NOK je bila določena s porazdelitvijo te ocene glede na velikost obeh zemljiških parcel.

(5)  Končni stroški so znašali 12 milijonov NOK, pri čemer je dodatne stroške plačala družba Pindsle Property AS.

(6)  Pozimi prva ekipa trenira na igrišču z umetno travo, vendar uporablja omarice in druge notranje prostore na stadionu.

(7)  Načrtovana je namestitev igrišča z umetno travo, s čimer bi se lahko povečala uporaba igrišča.

(8)  Člen 2 Direktive Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (UL L 318, 17.11.2006, str. 17), ki je vključen v točko 1a Priloge XV k Sporazumu EGP.

(9)  Sodba v zadevi Höfner in Elser proti Macroton, C-41/90, EU:C:1991:161, odstavki 21–22; sodba v zadevi Pavlov in drugi, združene zadeve od C-180/98 do C-184/98, EU:C:2000:428; in sodba v zadevi Private Barnehagers Landsforbund proti Nadzornemu organu Efte, E-5/07, Poročilo Sodišča Efte za leto 2008, str. 61, odstavek 78.

(10)  Sodba v zadevi Ministero dell'Economia e delle Finanze proti Cassa di Risparmio di Firenze SpA, C-222/04, EU:C:2006:8, odstavek 108.

(11)  Sodba v zadevi SFEI in drugi, C-39/94, EU:C:1996:285, odstavki 60–61.

(12)  V tem smislu se nadzorni organ sklicuje tudi na točko 2.2(c) Smernic za prodajo zemljišč, ki v zvezi z izvajanjem vrednotenja določajo „… obveznosti, katerih izpolnitev bi bila vsaj deloma v kupčevem interesu, se morajo ovrednotiti ob upoštevanju naslednjega dejstva“.

(13)  Tj. stroški pridobitve, ki jih ima zadevni javni organ.

(14)  Sodba v zadevi Italija proti Komisiji, C-372/97, EU:C:2004:234, odstavek 44.

(15)  Sodba v zadevi Philip Morris Holland BV proti Komisiji, C-730/79, EU:C:1980:209, odstavki 11–12; sodba v zadevi Fesil ASA in Finnfjord Smelteverk AS proti Nadzornemu organu Efte, združene zadeve E-5/04, E-6/04, E-7/04, Poročilo Sodišča Efte za leto 2005, str. 117, odstavek 94 ter sodba v zadevi Libert in drugi, združeni zadevi C-197/11 in C-203/11, EU:C:2013:288, odstavki 76–78.

(16)  Glej tudi Odločitev št. 225/15/COL z dne 10. junija 2015 o nevložitvi ugovora zoper pomoč v obliki prenosa zemljišča na Vålerenga Fotball, odstavek 31.

(17)  Občina Sandefjord je pridobila zemljišče, ki je bilo nato razdeljeno na zemljiški parceli št. 152/96 in št. 152/97, vredni 3,7 milijona NOK. Vrednost 1,9 milijona NOK je bila določena s porazdelitvijo tega zneska glede na velikost dveh parcel.

(18)  To še dodatno dokazuje odsotnost vrednotenja neodvisnega strokovnjaka, ki je v skladu z norveško zakonodajo o gospodarskih družbah potrebno pri transakcijah med družbami v isti skupini.

(19)  Glej tudi Odločitev št. 225/15/COL z dne 10. junija 2015 o nevložitvi ugovora zoper pomoč v obliki prenosa zemljišča na Vålerenga Fotball, uvodna izjava 65.

(20)  Glej zlasti informacije v dokumentu št. 699518, str. 29.


Top