EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/444/09

Razpis za zbiranje predlogov 2019 – EAC/A05/2018 – Evropska solidarnostna enota

OJ C 444, 10.12.2018, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 444/19


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2019 – EAC/A05/2018

Evropska solidarnostna enota

(2018/C 444/09)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) 2018/1475 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi uredbe (EU) št. 1288/2013 in (EU) št. 1293/2013 ter Sklepa št. 1313/2013/EU ter na letnem programu dela evropske solidarnostne enote za leto 2019. Uredba o evropski solidarnostni enoti pokriva obdobje 2018–2020. Splošni cilj in posebni cilji evropske solidarnostne enote so navedeni v členih 3 in 4 Uredbe.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:

prostovoljske projekte,

prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (1),

prostovoljske skupine na prednostnih področjih,

pripravništva in zaposlitve,

solidarnostne projekte,

znak kakovosti.

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt (2). Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države:

28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih evropske solidarnostne enote.

V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz:

držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške,

držav kandidatk za vstop v EU: Turčije, Srbije in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije,

partnerskih držav.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva: Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero se dodelijo nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero se dodelijo nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so prijavitelji iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.

4.   Proračun in trajanje projektov

Izvajanje tega razpisa za zbiranje predlogov je odvisno od razpoložljivosti proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna za leto 2019, potem ko proračunski organ sprejme proračun za leto 2019, ali zagotovljenih v sistemu začasnih dvanajstin, če proračun ni sprejet.

Skupni proračun, namenjen za ta razpis za zbiranje predlogov, je ocenjen na 96 322 671 EUR in temelji na letnem programu dela evropske solidarnostne enote za leto 2019.

Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta okvirna in se lahko spremenita v primeru spremembe letnega programa dela evropske solidarnostne enote 2019. Glede proračuna za posamezne ukrepe iz razpisa naj potencialni prijavitelji redno spremljajo letni program dela evropske solidarnostne enote 2019 in njegove spremembe, objavljene na naslovu:

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en.

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljevanju se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Prostovoljski projekti

5. februar 2019

30. april 2019

1. oktober 2019

Prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020)

20. april 2019

Prostovoljske skupine na prednostnih področjih

28. september 2019

Pripravništva in zaposlitve

5. februar 2019

30. april 2019

1. oktober 2019

Solidarnostni projekti

5. februar 2019

30. april 2019

1. oktober 2019

Vloge za znak kakovosti se lahko oddajo kadar koli po objavi razpisa.

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej vodnik po evropski solidarnostni enoti.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi področji, so na voljo v vodniku po evropski solidarnostni enoti 2019 na naslovu:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps.

Vodnik po evropski solidarnostni enoti 2019 je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov in v njem navedeni pogoji za sodelovanje in financiranje se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  Za ta ukrep se lahko prijavijo samo sodelujoče organizacije, ki so podpisale okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje 2018–2020.

(2)  Brez poseganja v posebne pogoje za upravičenost, ki se uporabljajo za posamezne ukrepe iz tega razpisa.


Top