Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/398/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 398, 22.12.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 398/35


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 398/07

1.

Komisija je 13. decembra 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, ZDA) in TPG Lundy Co L.P. („TPG“, Kajmanski otoki), ki je pod končnim nadzorom skupine TPG group of Funds („TPG Funds“, ZDA), ter Barclays plc („Barclays“, Združeno kraljestvo) z nakupom delnic pridobijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Kew Green Holdings Limited („Kew Green“, Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Goldman Sachs: globalna investicijska družba, ki različnim strankam po celem svetu zagotavlja široko paleto storitev,

za TPG: globalna investicijska družba, ki različnim strankam po celem svetu zagotavlja široko paleto storitev,

za TPG Funds: portfelj skladov, ki združuje in upravlja različne sklade pod nadzorom TPG,

za Barclays: večji svetovni ponudnik finančnih storitev, ki deluje v vseh bančnih sektorjih,

za Kew Green: lastnik in upravitelj hotelov v Združenem kraljestvu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


Top