EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/188/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 188, 13.7.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 188/11


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 188/07

1.

Komisija je 5. julija 2010 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Carrefour S.A. („Carrefour“, Francija) in Marinopoulos Holding S.à r.l. („Marinopoulos“, Luksemburg), ki sta del skupine Marinopoulos, s pogodbo in z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem CM Balkans B.V. („Balkan JV“, Nizozemska).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Carrefour: maloprodaja živil in drugega blaga v lastnih trgovinah z živili ali franšizah (hipermarketi, supermarketi, diskonti in trgovine z mešanim blagom) v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji,

za skupino Marinopoulos: maloprodaja živil in drugega blaga, proizvodnja kozmetičnih in farmacevtskih izdelkov, maloprodaja oblačil, kozmetičnih izdelkov, optičnih izdelkov in posebnih vrst kave v številnih evropskih državah, vključno z Grčijo in Ciprom,

za podjetje Balkan JV: upravljanje štirih supermarketov v Bolgariji ter odpiranje hipermarketov in supermarketov Carrefour na Balkanu, in sicer v Bolgariji, Sloveniji, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni gori in Srbiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


Top