EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/058/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5795 – Siemens/Sinara Locomotives/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 58, 10.3.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 58/18


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.5795 – Siemens/Sinara Locomotives/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2010/C 58/05

1.

Komisija je 1. marca 2010 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s èlenom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Siemens Aktiengesellschaft („Siemens“, Nemèija) in podjetje Sinara Locomotives Limited („Sinara Locomotive“, Ciper), ki je pod nadzorom gospoda Pumpyanskyja (Rusija), z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobita v smislu èlena 3(1)(b) Uredbe ES o združitvah skupni nadzor nad podjetjema Ural Locomotives Holding Company („holdinška družba“, Nizozemska) in OOO Ural Locomotives („operativna družba“, Rusija). Operativna družba bo dejavna na podroèju oblikovanja, proizvodnje, naroèanja, trženja, prodaje in servisiranja lokomotiv v Rusiji.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Siemens: energetika, zdravstvo in industrija. Podjetje Siemens je v svoji industrijski panogi dejavno pri razvoju tehnologij železniškega prometa, zlasti električnih in dizelskih lokomotiv,

za skupino Pumpyansky: finančne storitve, razvoj nepremičnin, proizvodnja jeklenih cevi, gradnja transportnih strojev in naprav, vključno z električnimi in dizelskimi lokomotivami.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5795 – Siemens/Sinara Locomotives/JV na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


Top