Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Kodeks ravnanja

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/1


Kodeks ravnanja

(2007/C 223/01)

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI

je ob upoštevanju posvetovanj Sodišča na sejah 28. marca, 24. aprila in 3. julija 2007,

ob upoštevanju členov 2, 4, 6, 18 in 47 Statuta Sodišča in člena 5 priloge k temu statutu, členov 3 in 4 Poslovnika Sodišča ter členov 4 in 5 Poslovnika Sodišča prve stopnje,

ob upoštevanju, da je treba, brez poseganja v veljavne določbe Statuta in poslovnikov, v obliki kodeksa ravnanja pojasniti nekatere obveznosti članov Sodišča, Sodišča prve stopnje in Sodišča za uslužbence, ki izhajajo iz navedenih določb,

po posvetovanju s Sodiščem prve stopnje in Sodiščem za uslužbence

odločilo, da sprejme ta kodeks ravnanja:

Člen 1

Temeljna načela

1.   Kodeks ravnanja velja za člane in nekdanje člane Sodišča, Sodišča prve stopnje in Sodišča za uslužbence.

2.   Člani se popolnoma posvetijo izpolnjevanju svoje funkcije.

3.   Člani se zunaj Sodišča vzdržijo komentarjev, ki bi lahko prizadeli ugled Sodišča ali bi jih bilo mogoče razumeti kot stališče Sodišča v razpravah, ki ne sodijo več v okvir njegove institucionalne vloge.

Člen 2

Integriteta

Člani ne sprejemajo nikakršnih daril, ki bi lahko vzbudila dvom o njihovi neodvisnosti.

Člen 3

Nepristranskost

Člani se izogibajo vsem položajem, ki bi lahko privedli do nasprotja interesov.

Člen 4

Izjava o finančnih interesih

1.   Člani ob nastopu funkcije posredujejo predsedniku Sodišča izjavo o svojih finančnih interesih.

2.   Izjava iz odstavka 1 se glasi: „Izjavljam, da moje premoženjsko stanje ne izraža nikakršnega finančnega interesa, ki bi lahko ogrožal mojo nepristranskost in neodvisnost pri opravljanju mojih nalog“.

Člen 5

Druge dejavnosti

1.   Če člani želijo sodelovati pri zunanji dejavnosti, prosijo sodišče, katerega člani so, za predhodno odobritev. V vsakem primeru so dolžni spoštovati svojo obveznost razpoložljivosti, da se lahko popolnoma posvečajo izpolnjevanju funkcije.

2.   Članom je lahko dovoljeno, da nastopijo v okviru poučevanja, konference, seminarja ali simpozija, pri čemer ne smejo sprejeti neobičajnega finančnega nadomestila.

3.   Članom je lahko dovoljeno opravljanje znanstvene dejavnosti in brezplačnih častnih funkcij v ustanovah ali podobnih organizacijah na kulturnem, umetniškem, socialnem, športnem ali dobrodelnem področju in v učnih oziroma raziskovalnih zavodih. V ta namen se zavežejo, da ne bodo izvajali upravnih dejavnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo neodvisnost ali razpoložljivost ali ki bi vodile do nasprotja interesov. Ustanove ali podobne organizacije so nepridobitni zavodi ali društva, ki opravljajo dejavnosti v javnem interesu na navedenih področjih.

Člen 6

Dolžnost članov po prenehanju opravljanja funkcije

1.   Člani po prenehanju opravljanja funkcije ostanejo zavezani k diskretnosti.

2.   Člani se zavezujejo, da po prenehanju opravljanja funkcije nikakor ne bodo sodelovali

pri zadevah, o katerih je sodišče, katerega člani so bili, odločalo ob prenehanju opravljanja njihove funkcije;

pri zadevah, ki so posredno in očitno povezane z zadevami, čeprav zaključenimi, ki so jih obravnavali kot sodnik oziroma generalni pravobranilec,

in da tri leta po prenehanju opravljanja funkcije ne bodo sodelovali

kot zastopniki strank s pisnimi stališči ali ustnimi navedbami pri zadevah, ki jih obravnavajo sodišča Skupnosti.

3.   Nekdanji člani lahko nastopijo kot svetovalci ali izvedenci v drugih zadevah ali dajo pravno mnenje, če spoštujejo obveznosti iz odstavka 1.

Člen 7

Izvajanje kodeksa

1.   Predsednik Sodišča skupaj s posvetovalnim odborom, ki ga sestavljajo trije najstarejši člani Sodišča, ki opravljajo funkcijo, nadzira pravilno izvajanje tega kodeksa ravnanja.

2.   Sodišče zagotavlja spoštovanje tega kodeksa in v primeru dvoma po posvetovanju s Sodiščem prve stopnje oziroma s Sodiščem za uslužbence glede na posamezen primer sprejme odločitev.

Člen 8

Začetek veljavnosti

1.   Ta kodeks ravnanja začne veljati 1. oktobra 2007.

2.   Izjava o finančnih interesih članov, ki opravljajo funkcijo na navedeni dan, se posreduje predsedniku Sodišča najpozneje do 30. novembra 2007.


Top