EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/303E/01

ZAPISNIK
Ponedeljek, 3. julij 2006

OJ C 303E , 13.12.2006, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 303/1


ZAPISNIK

(2006/C 303 E/01)

POTEK SEJE

PREDSEDSTVO: Josep BORRELL FONTELLES

predsednik

1.   Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.

2.   Izjava predsednika

Predsednik je podal izjavo, v kateri je najprej omenil umor deklic Stacy Lemmens in Nathalie Mahy junija v Liègeu, nato pa še izredno smrtnosno železniško nesrečo, ki se je danes zgodila v Valenciji (Španija).

Parlament je spomin na žrtve počastil z minuto molka.

3.   Sprejetje zapisnika predhodne seje

Datum seje: 14.6.2006

Namere glasovanja:

Predlog resolucije o naslednjih korakih v obdobju razmisleka in analize o prihodnosti Evrope B6-0327/2006

resolucija (kot celota)

proti: Nils Lundgren

Datum seje: 15.6.2006

Namere glasovanja:

Poročilo: Jerzy Buzek – A6-0202/2006

predlog spremembe 320

za: Britta Thomsen

*

* *

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

4.   Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupin PPE-DE in ALDE je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizija in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenijo in Mongolijo:

Markus Pieper

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo:

Giuseppe Castiglione namesto Markusa Pieperja

Delegacija za odnose z državami Mašreka:

Marco Cappato

5.   Sestava Parlementa (opazovalci)

Valeriu Ştefan Zgonea je sporočil svoj odstop s funkcije opazovalca v Evropskem parlamentu z veljavo od 13.7.2006.

Parlament se je seznanil z odstopom in bo o njem obvestil pristojne romunske organe.

6.   Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Odbor JURI je na seji 21.6.2006 v skladu s členom 3(2) Poslovnika preveril veljavnost mandata poslanca Achilla Occhetta in obravnaval ugovor Beniamina Donnicija zaradi imenovanja Achilla Occhetta za poslanca Evropskega parlamenta namesto Antonia Di Pietra.

Odbor JURI je ugotovil, da v skladu s členom 12 Akta o uvedbi splošnih neposrednih volitev poslancev Evropskega parlamenta ta ugovor ni dopusten, ker izhaja iz nacionalne italijanske volilne zakonodaje, in je zato soglasno predlagal potrditev mandata Achilla Occhetta z začetkom veljavnosti dne 8.5.2006.

Parlament je potrdil veljavnost mandata.

7.   Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (3681/3/2005 – C6-0210/2006 – 2005/0007(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (3626/2006 – C6-0213/2006 – 2004/0165(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (3625/2006 – C6-0212/2006 – 2004/0167(COD))

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (3627/2006 – C6-0214/2006 – 2004/0168(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (3621/2006 – C6-0215/2006 – 2004/0084(COD))

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila, razen barvil in sladil, in Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (3663/2/2005 – C6-0211/2006 – 2004/0237(COD))

8.   Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1)

od odborov

1.1)

poročila:

Poročilo o nadaljnji konsolidaciji na področju industrije finančnih storitev (2006/2081(INI)) – Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Muscat Joseph (A6-0170/2006).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletni denarni podpori dejavnosti Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in o spremembah Uredbe (ES) št. 1406/2002 (KOM(2005)0210 – C6-0153/2005 – 2005/0098(COD)) – Odbor za promet in turizem

Poročevalec: de Grandes Pascual Luis (A6-0184/2006).

* Poročilo o predlogu Odločbe Sveta o vzpostavitvi postopka vzajemnega obveščanja glede ukrepov držav članic na področjih azila in priseljevanja (KOM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS)) – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Gaubert Patrick (A6-0186/2006).

Poročilo o strategijah in sredstvih za vključevanje priseljencev v Evropsko unijo (2006/2056(INI)) – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Lambrinidis Stavros (A6-0190/2006).

***I Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa „Boj proti nasilju (Daphne) ter preprečevanje uporabe drog in obveščanje“ za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“ (KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD)) – Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Poročevalka: Gröner Lissy (A6-0193/2006).

***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (KOM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD)) – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Alvaro Alexander (A6-0196/2006).

Poročilo o zmanjševanju vpliva letalstva na podnebne spremembe (2005/2249(INI)) – Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Lucas Caroline (A6-0201/2006).

Poročilo o izvajanju Lizbonskega programa Skupnosti: Več raziskav in inovacij – naložba za rast in zaposlovanje – skupni pristop (2006/2005(INI)) – Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: del Castillo Vera Pilar (A6-0204/2006).

Poročilo o političnem okviru za krepitev proizvodnje EU – za celovitejši pristop k industrijski politiki (2006/2003(INI)) – Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Calabuig Rull Joan (A6-0206/2006).

Poročilo o pravični trgovini in razvoju (2005/2245(INI)) – Odbor za razvoj

Poročevalec: Schmidt Frithjof (A6-0207/2006).

* Poročilo o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za računanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju utaje in izogibanja davkom, ter o preklicu nekaterih odločb o dovoljenju odstopanj (KOM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS)) – Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Konrad Christoph (A6-0209/2006).

Poročilo o razvoju in migraciji (2005/2244(INI)) – Odbor za razvoj

Poročevalka: Carlotti Marie-Arlette (A6-0210/2006).

Poročilo o partnerstvu EU in Karibov za rast, stabilnost in razvoj (2006/2123(INI)) – Odbor za razvoj

Poročevalka: Zimmer Gabriele (A6-0211/2006).

Vmesno poročilo o domnevni uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani ameriške obveščevalne agencije CIA (2006/2027(INI)) – Začasni odbor za preučitev domnev o uporabi evropskih držav za prevoz in nezakonito pridržanje ujetnikov s strani obveščevalne agencije CIA

Poročevalec: Fava Giovanni Claudio (A6-0213/2006).

* Poročilo o spremenjenem predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Protokola o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem žensk in otrok, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (08174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0130/2006 – 2003/0197(CNS)) – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Cavada Jean-Marie (A6-0214/2006).

* Poročilo o spremenjenem predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (08174/2006 – KOM(2005)0503 – C6-0129/2006 – 2003/0196(CNS)) – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Cavada Jean-Marie (A6-0215/2006).

* Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi (KOM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS)) – Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Wortmann-Kool Corien (A6-0217/2006).

Drugo poročilo s priporočili Komisiji o zaščiti evropskih zdravstvenih delavcev pred krvno prenosljivimi infekcijami, ki jih povzročajo injekcijske igle (2006/2015(INI)) – Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Hughes Stephen (A6-0218/2006).

Vmesno poročilo o krizi družbe „Equitable Life Assurance Society“ (2006/2026(INI)) – Preiskovalni odbor o krizi družbe „Equitable Life Assurance Society“

Poročevalec: Wallis Diana (A6-0221/2006).

* Poročilo o pobudi Kraljevine Nizozemske z namenom sprejetja Sklepa Sveta o okrepitvi čezmejnega policijskega sodelovanja ob dogodkih, ki se jih udeleži veliko število ljudi iz več držav članic in na katerih je policijska dejavnost namenjena predvsem vzdrževanju javnega reda in miru ter javne varnosti, preprečevanju kaznivih dejanj in boju proti njim (06930/2005 – C6-0117/2005 – 2005/0804(CNS)) – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Brepoels Frieda (A6-0222/2006).

* Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (KOM(2006)0099 – C6-0132/2006 – 2006/0039(CNS)) – Odbor za proračun

Poročevalec: Lamassoure Alain (A6-0223/2006).

*** Priporočilo o predlogu Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (09077/2006 – C6-0192/2006 – 2004/0163(AVC)) – Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Hatzidakis Konstantinos (A6-0224/2006).

*** Priporočilo o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (09078/2006 – C6-0191/2006 – 2004/0166(AVC)) – Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Andria Alfonso (A6-0226/2006).

Poročilo o nedavnem razvoju in nadaljnjih možnostih v zvezi s pravom družb (2006/2051(INI)) – Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Szejna Andrzej Jan (A6-0229/2006).

1.2)

priporočila za drugo obravnavo:

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive Sveta 82/714/EGS (13274/1/2005 – C6-0091/2006 – 1997/0335(COD)) – Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Sommer Renate (A6-0208/2006).

***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (13376/1/2005 – C6-0090/2006 – 2000/0069(COD)) – Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Stockmann Ulrich (A6-0212/2006).

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (09060/4/2006 – C6-0188/2006 – 2004/0165(COD)) – Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Silva Peneda José Albino (A6-0220/2006).

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta za sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (09059/4/2006 – C6-0187/2006 – 2004/0167(COD)) – Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Fava Giovanni Claudio (A6-0225/2006).

***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta za sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in sveta o Evropski skupini za ozemeljsko sodelovanje (09062/2/2006 – C6-0189/2006 – 2004/0168(COD)) – Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Olbrycht Jan (A6-0227/2006).

2)

od poslancev Parlamenta

2.1)

vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0039/2006), ki ga je postavil Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE Komisiji: Ponarejanje zdravil (B6-0310/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0061/2006), ki sta ga postavila Martin Schulz in Martine Roure v imenu skupine PSE Komisiji: Politika priseljevanja v Evropski uniji (B6-0311/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0064/2006), ki ga je postavila Ewa Klamt v imenu skupine PPE-DE, Komisiji: Evropska politika priseljevanja (B6-0313/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0036/2006/rev. 1), ki ga je postavil Enrique Barón Crespo v imenu odbora INTA Komisiji: Izidi zaključka aprilskih srečanj Svetovne trgovinske organizacije (STO) v Ženevi in obeti za prihodnost (B6-0314/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0063/2006), ki so ga postavili Doris Pack v imenu skupine PPE-DE, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, Erik Meijer, Ignasi Guardans Cambó, Jelko Kacin in Henrik Lax Svetu: Vizumska politika do držav zahodnega Balkana (B6-0315/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0065/2006), ki ga je postavil Enrique Barón Crespo v imenu odbora INTA Komisiji: Navedba države izvora na nekaterih izdelkih, uvoženih iz tretjih držav („označba izvora“) (B6-0316/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0069/2006), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora ECON, Komisiji: Združitve in prevzemi na evropskih borzah (B6-0317/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0070/2006), ki ga je postavil Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Politika pririseljevanja Evropske unije (B6-0318/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0073/2006), ki ga je postavila Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE Komisiji: Politika priseljevanja Evropske unije (B6-0319/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0077/2006), ki so ga postavili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax in Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE Svetu: Vizumske olajšave za države zahodnega Balkana (B6-0320/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0078/2006), ki so ga postavili Sarah Ludford, Jelko Kacin, Henrik Lax in Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE Komisiji: Vizumske olajšave za države zahodnega Balkana (B6-0321/2006),

Vprašanje za ustni odgovor (O-0079/2006), ki ga je postavil Roberta Angelilli in Romano Maria La Russa v imenu skupine UEN Komisiji: Evropska politika priseljevanja (B6-0322/2006).

2.2)

vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0312/2006)

Svetu:

Ludford Sarah, Seeber Richard, Posselt Bernd, Nicholson of Winterbourne, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gentvilas Eugenijus, Henin Jacky, Bowis John, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Karim Sajjad, Casaca Paulo, Seppänen Esko, Lundgren Nils, Evans Robert, Mavrommatis Manolis, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Pafilis Athanasios, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, Manolakou Diamanto, Martin Hans-Peter, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Goudin Hélène.

Komisiji:

Moraes Claude, Evans Robert, Gyürk András, Davies Chris, Posselt Bernd, Horáček Milan, Nicholson of Winterbourne, Paleckis Justas Vincas, Ryan Eoin, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Westlund Åsa, Ebner Michl, Andrikienė Laima Liucija, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Valenciano Martínez-Orozco Elena, Newton Dunn Bill, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Doyle Avril, Lambrinidis Stavros, Pafilis Athanasios, Manolakou Diamanto, Lynne Elizabeth, Toussas Georgios, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Belet Ivo, Bowis John, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Van Lancker Anne, Medina Ortega Manuel, Varvitsiotis Ioannis, Henin Jacky, Willmott Glenis, Ortuondo Larrea Josu, Papastamkos Georgios, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ford Glyn, Krarup Ole, Méndez de Vigo Íñigo, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Jordan Cizelj Romana, Mitchell Gay, Kauppi Piia-Noora, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Martin Hans-Peter, Podkański Zdzisław Zbigniew.

2.3)

predlogi priporočil (člen 114 Poslovnika)

De Keyser Véronique, v imenu skupine Socialdemokrati – Predlog priporočila Svetu o pogajanjih o evro-sredozemskem pridružitvenem sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani (B6-0373/2006).

posredovano

pristojni

:

AFET

mnenje

:

INTA

2.4)

pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika)

Alessandra Mussolini o prepovedi ustanavljanja združenj, gibanj in strank, ki črpajo navdih iz otroške pornografije (0049/2006),

Sylwester Chruszcz o oživljanju nacizma v Nemčiji (0050/2006),

Daniel Strož in Jaromír Kohlíček o nedopustnosti obstoja novih „železnih zaves“ (0051/2006),

Maciej Marian Giertych o zaščiti in ohranitvi katoliške katedrale v Bukarešti (0052/2006),

Thierry Cornillet o mednarodnem kaznovanju ponarejanja zdravil (0053/2006),

Mario Borghezio o nepravilnostih pri izplačevanju evropske pomoči po dodelitvi 900 milijonov evrov hamburški regiji (Nemčija) (0054/2006).

3)

od Spravnega odbora

Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS, ki ga je odobril Spravni odbor (03615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)).

posredovano

pristojni

:

CODE

Skupno besedilo Uredbe Evropskega parlamentain Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, ki ga je odobril Spravni odbor (03614/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD)).

posredovano

pristojni

:

CODE

4)

od delegacije Parlamenta pri Spravnem odboru

***III Poročilo o skupnem besedilu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti, ki ga je potrdil Spravni odbor (03614/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD)) – Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru

Poročevalec: Korhola Eija-Riitta (A6-0230/2006).

***III Poročilo o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in ukinitvi Direktive 91/157/EGS, ki ga je potrdil Spravni odbor (03615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)) – Delegacija Evropskega parlamenta pri Spravnem odboru

Poročevalec: Blokland Johannes (A6-0231/2006).

9.   Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

10.   Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2006 Evropske komisije (C6-0163/2006 – SEC(2006)0646).

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev v celoti odobril.

11.   Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za julijsko plenarno zasedanje (PE 354.650/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

Seje: 3.7.2006 – 6.7.2006

Ponedeljek

ni predlogov sprememb

Torek

zahteva odbora LIBE v skladu s členom 168 Poslovnika za vrnitev odboru poročila Martine Roure (A6-0192/2006), uvrščenega v čas za glasovanje v torek (točka 22 dnevnega reda).

Govorila je Martine Roure, ki je utemeljila zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

Sreda in četrtek

ni predlogov sprememb

S tem je bil določen razpored dela.

12.   Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Govorili so Manolis Mavrommatis, Pál Schmitt, Antolín Sánchez Presedo, Kyriacos Triantaphyllides, Urszula Krupa, Georgios Karatzaferis, Zsolt László Becsey, Georgios Papastamkos, Catherine Guy-Quint, András Gyürk, Jules Maaten, Mieczysław Edmund Janowski, Marta Vincenzi, Tunne Kelam, Koenraad Dillen, Ryszard Czarnecki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Maria Badia I Cutchet, Pedro Guerreiro, Csaba Sándor Tabajdi, Giusto Catania, Bogdan Golik in Bairbre de Brún (ker je na začetku govorila v irščini, jo je predsednik opozoril, da se tega jezika na plenarnih zasedanjih ne prevaja), Siiri Oviir in Dariusz Maciej Grabowski.

13.   Kriza družbe „Equitable Life Assurance Society“(razprava)

Poročilo: Kriza družbe „Equitable Life Assurance Society“ [2006/2026(INI)] – Preiskovalni odbor o krizi družbe „Equitable Life Assurance Society“

Poročevalka: Diana Wallis (A6-0221/2006).

Diana Wallis je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Miroslav OUZKÝ

podpredsednik

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Robert Atkins v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE, Paul van Buitenen v imenu skupine Verts/ALE, Marcin Libicki v imenu skupine UEN, Ashley Mote samostojni poslanec, Mairead McGuinness, Harald Ettl, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Manuel Medina Ortega, Jean-Paul Gauzès, Michael Cashman in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15, Zapisnik z dne 04.07.2006.

14.   Nadaljnja konsolidacija na področju evropske industrije finančnih storitev – Razvoj združitev in prevzemov (M&A) na evropskih borzah (razprava)

Poročilo: Nadaljnja konsolidacija na področju industrije finančnih storitev [2006/2081(INI)] – Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Joseph Muscat (A6-0170/2006).

Vprašanje za ustni odgovor (O-0069/2006), ki ga je postavilPervenche Berès v imenu odbora ECON Komisiji: Razvoj združitev in prevzemov (M&A) na evropskih borzah (B6-0317/2006)

Joseph Muscat je predstavil poročilo.

Pervenche Berès je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Karsten Friedrich Hoppenstedt v imenu skupine PPE-DE, Ieke van den Burg v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Gunnar Hökmark, Antolín Sánchez Presedo, Sharon Bowles, Zsolt László Becsey, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi, John Purvis, Charlie McCreevy, Pervenche Berès in John Purvis, zadnja dva o govoru Charlieja McCreevyja.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.16, Zapisnik z dne 04.07.2006.

15.   Kabotaža in mednarodne prevozne storitve v prosti plovbi * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi [COM(2005)0651 – C6-0046/2006 – 2005/0264(CNS)] – Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Corien Wortmann-Kool (A6-0217/2006).

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Corien Wortmann-Kool je predstavila poročilo.

Govorili so Rodi Kratsa-Tsagaropoulou v imenu skupine PPE-DE, Robert Navarro v imenu skupine PSE, Georgios Toussas v imenu skupine GUE/NGL, in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.13, Zapisnik z dne 04.07.2006.

16.   Podatki o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev [COM(2005)0343 – C6-0246/2005 – 2005/0138(COD)] – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Alexander Alvaro (A6-0196/2006).

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Alexander Alvaro je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredsednik

Govorili so Udo Bullmann (pripravljalec mnenja odbora ECON), Mihael Brejc v imenu skupine PPE-DE, Andrzej Jan Szejna v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Hubert Pirker, Wiesław Stefan Kuc in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.9, Zapisnik z dne 06.07.2006.

17.   Nedavni razvoj dogodkov in nadaljnje možnosti na področju prava družb (razprava)

Poročilo: Nedavni razvoj in nadaljnje možnosti v zvezi s pravom družb [2006/2051(INI)] – Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Andrzej Jan Szejna (A6-0229/2006).

Andrzej Jan Szejna je predstavil poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Klaus-Heiner Lehne (pripravljalec mnenja odbora ECON), Andreas Schwab v imenu skupine PPE-DE, Pervenche Berès v imenu skupine PSE, Marek Aleksander Czarnecki samostojni poslanec, Charlotte Cederschiöld, Ieke van den Burg, Donata Gottardi in Charlie McCreevy.

PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI

podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.17, Zapisnik z dne 04.07.2006.

18.   Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebne spremembe (razprava)

Poročilo: Zmanjševanje vpliva letalstva na podnebne spremembe [2005/2249(INI)] – Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Caroline Lucas (A6-0201/2006).

Caroline Lucas je predstavila poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Jeanine Hennis-Plasschaert (pripravljalka mnenja odbora TRAN), Peter Liese v imenu skupine PPE-DE, Karin Scheele v imenu skupine PSE, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Péter Olajos, Dorette Corbey, Holger Krahmer, Carl Schlyter, Jaromír Kohlíček, Avril Doyle, Justas Vincas Paleckis, Marios Matsakis, Eva Lichtenberger, Bogusław Sonik, Ulrich Stockmann, Eija-Riitta Korhola, Philip Bradbourn in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.18, Zapisnik z dne 04.07.2006.

19.   Uporaba določb Aarhuške konvencije v institucijah in organih ES ***III (razprava)

Poročilo: Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [PE-CONS 3614/1/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242(COD)] – Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru

Poročevalka: Eija-Riitta Korhola (A6-0230/2006).

Eija-Riitta Korhola je predstavila poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Horst Schnellhardt v imenu skupine PPE-DE, María Sornosa Martínez v imenu skupine PSE, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, in Péter Olajos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5, Zapisnik z dne 04.07.2006.

20.   Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji ***III (razprava)

Poročilo: Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS [PE-CONS 3615/2006 – C6-0154/2006 – 2003/0282(COD)] – Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru

Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0231/2006).

Johannes Blokland je predstavil poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE-DE, Dan Jørgensen v imenu skupine PSE, Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE, in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6, Zapisnik z dne 04.07.2006.

21.   Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument „Dnevni red“ PE 354.650/OJMA).

22.   Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Julian Priestley

generalni sekretar

Jacek Emil Saryusz-Wolski

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Opazovalci:

Anastase, Arabadjiev, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Dimitrov, Dîncu, Duca, Ganţ, Hogea, Kazak, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Paparizov, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Tîrle


Top