EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/054/02

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV) Besedilo velja za EGP.

OJ C 54, 4.3.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 54/2


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV)

(2006/C 54/02)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 24. februarja 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Sony Corporation („Sony“, Japonska) in NEC („NEC“ Japonska) z nakupom delnic v novo ustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje (joint venture „JV“ Japonska), pridobita skupni nadzor v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Sony: elektronski potrošniški izdelki in njihove elektronske komponente;

NEC: izdelki in storitve informacijske tehnologije ter tehnologija komunikacijskih omrežij;

JV: optični diskovni pogoni za računalnike.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe se Komisiji lahko pošljejo po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV na naslov:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


Top