EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/056/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV) — Primer za poenostavljeni postopekBesedilo velja za EGP.

UL C 56, 5.3.2005, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 56/45


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV)

Primer za poenostavljeni postopek

(2005/C 56/07)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 24. februarja 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja Goldman Sachs Mortgage Company („GSMC“, ZDA), pod nadzorom Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, ZDA), in The Cerberus Group („Cerberus“, ZDA) prevzemajo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta skupni nadzor nad delom podjetja Transamerica European Trailers („TET“, VB) na podlagi nakupa delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Goldman Sachs: investicijsko bančništvo in vrednostni papirji;

za podjetje Cerberus: naložbe v zasebno premoženje;

za podjetje TET: lizing komercialnih cestnih priklopnikov.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana. Na podlagi obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih koncentracij po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta primer primeren za obravnavo po postopku, določenem v obvestilu.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dostopno na spletni strani DG COMP:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


Top