EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0769

Zadeva C-769/22: Tožba, vložena 19. decembra 2022 – Evropska komisija/Madžarska

UL C 54, 13.2.2023, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 54/16


Tožba, vložena 19. decembra 2022 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-769/22)

(2023/C 54/19)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: V. Di Bucci, K. Talabér-Ritz, L. Malferrari, J. Tomkin, agenti)

Tožena stranka: Madžarska

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Madžarska ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi prava Unije, ker je sprejela a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (zakon št. LXXIX iz leta 2021 o strožjih ukrepih proti pedofilnim storilcem kaznivih dejanj in spremembi nekaterih zakonov zaradi varstva otrok), in sicer:

(1)

 

je Madžarska s tem, da je prepovedala, da bi se mladoletnikom omogočil dostop do vsebin, v katerih se promovira ali prikazuje odklon od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, sprememba spola ali homoseksualnost, kršila člen 3(2) Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju (1), člena 16 in 19 Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (2), člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člene 1, 7, 11 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

je Madžarska s tem, da je prepovedala, da bi se mladoletnikom omogočil dostop do oglasov, v katerih se promovira ali prikazuje odklon od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, sprememba spola ali homoseksualnost, kršila člen 9(1)(c)(ii) Direktive 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah (3), člen 3(2) Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju, člena 16 in 19 Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člene 1, 7, 11 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

je Madžarska z naložitvijo obveznosti ponudnikom linearnih avdiovizualnih medijskih storitev, da vse progame, katerih bistven element je promocija ali prikazovanje odklona od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali homoseksualnosti, uvrstijo v kategorijo V in posledično predvajajo med 22. in 5. uro; in z izključitvijo opredelitve takih programov kot obvestila v javnem interesu ali oglasa, povezanega z javnim vprašanjem, kršila člen 6a(1) Direktive 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah ter člene 1, 7, 11 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

je Madžarska s tem, da je Médiatanács (svet za medije) naložila obveznost, da od države članice, pod pristojnost katere spada ponudnik medijskih storitev, zahteva, naj sprejme učinkovite ukrepe in stori korake za prenehanje kršitev, ki jih je ugotovil svet za medije, kršila člena 2 in 3(1) Direktive 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah.

je Madžarska s tem, da je prepovedala, da bi bile dejavnosti v zvezi s spolno kulturo, spolnim življenjem, spolno usmerjenostjo in spolnim razvojem lahko namenjene promociji odklona od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali homoseksualnosti, kršila člena 16 in 19 Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člene 1, 7, 11 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(2)

je Madžarska s sprejetjem določb, navedenih v točki 1, kršila člen 2 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

je Madžarska s tem, da je organu, ki ima neposredni dostop do registriranih podatkov, naložila obveznost, da za to upravičenim osebam dovoli seznanitev z registriranimi podatki storilcev kaznivih dejanj zoper spolno svobodo in spolno nedotakljivost, katerih žrtve so otroci, kršila člen 10 Uredbe (EU) 2016/679 o splošnem varstvu podatkov in člen 8(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(4)

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Madžarski parlament je 15. junija 2021 sprejel a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (zakon št. LXXIX iz leta 2021 o strožjih ukrepih proti pedofilnim storilcem kaznivih dejanj in spremembi nekaterih zakonov zaradi varstva otrok), ki je začel veljati 8. julija 2021. Zakon vsebuje spremembe vrste različnih predpisov, ki se raztezajo med drugim na medijske storitve, oglaševanje, elektronsko poslovanje in izobraževanje. S spremembami so naložene številne prepovedi in omejitve glede promocije in/ali prikazovanja odklona od spolne identitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembe spola ali homoseksualnosti.

Komisija je 15. julija 2021 proti Madžarski začela postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z zakonom št. LXXIX iz leta 2021.

Ker Komisija z odgovorom Madžarske ni bila zadovoljna, je prešla v naslednjo fazo postopka za ugotavljanje kršitev in je 2. decembra 2021 Madžarski poslala obrazloženo mnenje.

Ker je Komisija štela, da tudi odgovor na obrazloženo mnenje ni zadovoljiv, se je odločila, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije, da bi to ugotovilo, da Madžarska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 2, 3(1), 6a(1), in 9(1)(c)(ii) Direktive 2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah, člena 3(2) Direktive 2000/31/ES o elektronskem poslovanju, členov 16 in 19 Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, člena 10 Uredbe (EU) 2016/679 o splošnem varstvu podatkov, člena 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, členov 1, 7, 8(2), 11 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člena 2 Pogodbe o Evropski uniji.


(1)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL 2000, L 178, str. 1).

(2)  UL 2006., L 376, str. 36.

(3)  Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (UL 2010, L 95, str. 1).


Top