EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0260

Zadeva C-260/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okrazhen sad Vidin (Bolgarija) 23. aprila 2021 – Corporate Commercial Bank AD v stečaju/Elit Petrol AD

OJ C 252, 28.6.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 252/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okrazhen sad Vidin (Bolgarija) 23. aprila 2021 – Corporate Commercial Bank AD v stečaju/Elit Petrol AD

(Zadeva C-260/21)

(2021/C 252/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Okrazhen sad Vidin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Corporate Commercial Bank AD v stečaju

Tožena stranka: Elit Petrol AD

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 63 PDEU, ki določa prosti pretok kapitala in plačil, razlagati tako, da obsega izjavo o pobotu banki, če gospodarska družba, ki je dolžnica banke, svoje obveznosti izpolni tako, da jih pobota z vzajemnimi, po višini določnimi, v številkah navedenimi in zapadlimi terjatvami do iste banke?

2.

Ali je treba člen 63 PDEU razlagati tako, da sprememba pogojev za veljavnost pobotov v razmerju med gospodarsko družbo in banko, ki so bili že zakonito izjavljeni, na podlagi katere so izjavljeni poboti zaradi novih pogojev, ki retroaktivno veljajo za pobote, ki so bili že izjavljeni, neveljavni, pomeni omejitev v smislu člena 63(1) PDEU, če omejuje možnost izpolnitve obveznosti do drugih družb, v kapitalu katerih so osebe iz drugih držav članic Evropske unije udeležene z delnicami ali deleži ali katerih obveznice imajo v lasti take osebe?

3.

Ali je treba člen 63 PDEU razlagati tako, da dopušča nacionalno ureditev, s katero se retroaktivno spreminjajo pogoji za veljavnost pobotov, ki so bili v razmerju med gospodarsko družbo in banko že zakonito izjavljeni, in na podlagi katere so izjavljeni poboti zaradi novih pogojev, ki retroaktivno veljajo za že izvedene pobote, neveljavni?

4.

Ali je treba člen 4(2)(a) ter člene 26, 27, 114 in 115 PDEU, ki urejajo notranji trg Evropske unije, razlagati tako, da tudi v primerih, v katerih gre za pravna razmerja zgolj med pravnimi subjekti iste nacionalnosti in ki jih je zaradi tega mogoče opredeliti kot notranja pravna razmerja brez neposredne čezmejne povezave z notranjim trgom Evropske unije, dopuščajo nacionalno ureditev, s katero se v državi članici retroaktivno spreminjajo pogoji za veljavnost pobotov, ki so bili v razmerju med gospodarsko družbo in banko že zakonito izjavljeni, tako, da so izjavljeni poboti zaradi novih pogojev, ki retroaktivno veljajo za že izvedene pobote, neveljavni?

5.

Ali je treba člen 2 v povezavi s členom 19(1) PEU ter členom 47, prvi in drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da dopušča sprejetje nacionalne ureditve, ki spreminja pogoje za veljavno izjavo pobotov banki tako, da novim pogojem izrecno podeljuje retroaktivni učinek, pobote, ki so bili zakonito izvedeni v predhodnem obdobju, pa razglaša za neveljavne, medtem ko se je v zadevni državi članici začel stečajni postopek nad banko in v njej potekajo sodni postopki, v katerih se zahteva, naj se pobote, izjavljene banki, za katere so ob njihovi izvedbi veljali drugi pravni pogoji, razglasi za neveljavne?

6.

Ali je treba načelo pravne varnosti kot splošno načelo prava Unije razlagati tako, da dopušča nacionalno ureditev, ki spreminja pogoje za veljavno izjavo pobotov banki tako, da novim pogojem izrecno podeljuje retroaktivni učinek, pobote, ki so bili zakonito izvedeni v predhodnem obdobju, pa razglaša za neveljavne, medtem ko se je v zadevni državi članici začel stečajni postopek nad banko in v njej potekajo sodni postopki, v katerih se zahteva, naj se pobote, izjavljene banki, za katere so ob njihovi izvedbi veljali drugi pravni pogoji, razglasi za neveljavne?


Top