EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0488

Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 14. julija 2021 (izvlečki).
Guerlain proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.
Znamka Evropske unije – Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije – Oblika podolgovate, stožčaste in valjaste šminke za ustnice – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001.
Zadeva T-488/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:443

 SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 14. julija 2021 ( *1 )

„Znamka Evropske unije – Prijava tridimenzionalne znamke Evropske unije – Oblika podolgovate, stožčaste in valjaste šminke za ustnice – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“

V zadevi T‑488/20,

Guerlain s sedežem v Parizu (Francija), ki jo zastopa T. de Haan, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopajo S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral in V. Ruzek, agenti,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. junija 2020 (zadeva R 2292/2019-1) v zvezi z zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki podolgovate, stožčaste in valjaste šminke za ustnice kot znamke Evropske unije,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi D. Spielmann, predsednik, U. Öberg, sodnika, in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,

sodna tajnica: J. Pichon, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 5. avgusta 2020,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 19. oktobra 2020,

na podlagi pisnega vprašanja Splošnega sodišča strankam z dne 10. februarja 2021, da bi te nanj odgovorile na obravnavi,

na podlagi obravnave z dne 21. aprila 2021,

izreka naslednjo

Sodbo ( 1 )

[…]

Predlogi strank

9

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka pred odborom za pritožbe.

10

EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo zavrne;

tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

[…]

42

Na drugem mestu, v zvezi s trditvijo tožeče stranke, ki se nanaša na zelo uspešen estetski vidik zadevne oblike, je treba poudariti, da v skladu s sodno prakso okoliščina, da imajo proizvodi kakovosten dizajn, ne pomeni nujno, da znamka, ki je sestavljena iz tridimenzionalne oblike teh proizvodov, od začetka omogoča razlikovanje navedenih proizvodov od proizvodov drugih podjetij v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001 (sodba z dne 5. februarja 2020, Oblika vezalke, T‑573/18, EU:T:2020:32, točka 65).

43

Vendar ni mogoče izključiti, da se estetski vidik znamke v obliki embalaže proizvoda, v obravnavanem primeru njegove ovojnice, med drugimi elementi lahko upošteva pri ugotavljanju razlike glede na standard in običaje nekega sektorja, če se ta estetski vidik razume tako, da napotuje na objektiven in neobičajen vidni učinek, ki ga povzroča poseben dizajn navedene znamke (sodba z dne 12. decembra 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:1073, točka 32).

44

Zato je treba poudariti, da upoštevanje estetskega vidika prijavljene znamke ne sme pomeniti presoje lepote ali neobstoja lepote zadevnega proizvoda, ki naj bi bila po definiciji subjektivna, temveč je namen tega upoštevanja v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 43 zgoraj, preveriti, ali v očeh upoštevne javnosti lahko ustvari objektiven in neobičajen vidni učinek.

[…]

48

Poleg tega v skladu s sodno prakso standarda in navad v sektorju ni mogoče omejiti zgolj na statistično najbolj razširjeno obliko, ampak zajemajo vse oblike, ki jih potrošnik običajno zaznava na trgu (sodba z dne 25. novembra 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Oblika temne steklenice), T‑862/19, EU:T:2020:561, točka 56).

49

Zato je treba ob upoštevanju slik, ki jih je odbor za pritožbe upošteval kot standard in navade v zadevnem sektorju, ugotoviti, kot je to storila tožeča stranka, da je zadevna oblika za šminko nenavadna in se razlikuje od katere koli druge oblike, ki obstaja na trgu.

50

Odbor za pritožbe se je omejil na ugotovitev neobstoja občutnega razlikovanja od standardov in navad v sektorju. Čeprav je res, da v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 19 zgoraj, zgolj to, da je neka oblika „različica“ ene od običajnih oblik vrste proizvoda, ne zadostuje za ugotovitev, da navedena oblika ni brez slehernega razlikovalnega učinka, pa dejstvo, da je za sektor značilna velika raznolikost oblik proizvodov, ne pomeni, da bo morebitna nova oblika nujno zaznana kot ena od njih.

[…]

 

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

 

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. junija 2020 (zadeva R 2292/2019-1) se razveljavi.

 

2.

EUIPO se naloži plačilo stroškov, skupaj z nujnimi stroški, ki so družbi Guerlain nastali v zvezi s postopkom pred odborom za pritožbe pri EUIPO.

 

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 14. julija 2021.

Sodni tajnik

E. Coulon

Predsednik


( *1 ) Jezik postopka: francoščina.

( 1 ) Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

Top