EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0120

Zadeva C-120/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 13. februarja 2018 – Orange España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

OJ C 161, 7.5.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Nacional (Španija) 13. februarja 2018 – Orange España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Zadeva C-120/18)

(2018/C 161/39)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Orange España S.A.U.

Tožena stranka: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali člen 6(1) Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (1) dopušča razlago, v skladu s katero lahko država članica od telekomunikacijskih operaterjev zahteva letni prispevek, kakršen je določen v členu 5 zakona št. 8/2009 z dne 28. avgusta o financiranju Corporación de Radio y Televisión Española, z namenom prispevati k financiranju Corporación de Radio y Televisión Española glede na pozitivni učinek na telekomunikacijski sektor, ki je posledica nove ureditve televizijskega in avdiovizualnega sektorja, in zlasti glede na razširitev storitev stacionarnih in mobilnih širokopasovnih povezav ter ukinitev oglaševanja in odpoved plačljivim vsebinam ali [pogojnemu] dostopu [Corporación de Radio y Televisión Española], ob upoštevanju naslednjih okoliščin:

da se s to novo pravno ureditvijo v zadevnem davčnem obdobju ni niti utemeljilo niti dokazalo, da bi za navedena podjetja obstajal navedeni pozitivni učinek, neposredni ali posredni,

da ta prispevek znaša 0,9 % bruto prihodkov od poslovanja iz zadevnega leta in se ne [izračuna] od prihodkov iz opravljanja avdiovizualnih storitev in oglaševanja, od donosa, ustvarjenega od teh prihodkov, ali od dobička, ustvarjenega z dejavnostjo[?] In to ob upoštevanju, da je navedeni prispevek dajatev, določena v členu 5 zakona 8/2009, kakor je bil prvotno sprejet, in ga ni mogoče utemeljiti v zvezi z zadevno avdiovizualno storitvijo, pri čemer je [navedeni člen 5] podlaga za zavrnitev zahtevkov za vračilo neupravičeno plačanih zneskov ter popravek obračunov, ki jih je tožeča stranka navedla v izpodbijani odločbi v obravnavani tožbi v upravnem sporu.

2.

Ali je navedeni prispevek, ki se zahteva od telekomunikacijskih podjetij, ki delujejo v Španiji v več kot eni avtonomni skupnosti, glede na način izračuna, določenega v navedenem členu 5 zakona 8/2009, sorazmeren v smislu člena 6(1) Direktive 2002/20/ES?

3.

Ali je navedeni prispevek, ki se zahteva v skladu s členom 5 zakona št. 8/2009 z dne 28. avgusta o financiranju Corporación de Radio y Televisión Española, transparenten v smislu člena 6(1) Direktive 2002/20/ES in priloge k navedeni direktivi, če ni znano, katero konkretno dejavnost opravlja [Corporación de Radio y Televisión Española] kot univerzalno oziroma javno storitev?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337.


Top