Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0197R(01)

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-197/17 (UL C 151, 15.5.2017)

OJ C 213, 3.7.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/39


Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-197/17

( „Uradni list Evropske unije“ C 151 z dne 15. maja 2017 )

(2017/C 213/53)

Obvestilo za UL v zadevi T-197/17, Abel in drugi/Komisija je treba brati, kot sledi:

Tožba, vložena 28. marca 2017 – Abel in drugi/Komisija

(Zadeva T-197/17)

(2017/C 151/59)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Marc Abel (Montreuil, Francija) in 1 428 drugih tožnikov (zastopnik: J. Assous, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

ugotovi nepravilnost ravnanja Evropske komisije;

ugotovi, da je tožečim strankam nastala škoda zaradi sprejetja Uredbe Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6);

Evropski komisiji naloži plačilo 1 000 EUR za povrnitev nepremoženjske škode, ki je tožečim strankam nastala zaradi sprejetja takšne Uredbe, in simboličnega zneska 1 EUR za povrnitev premoženjske škode;

izda odredbo, s katero Evropsko komisijo zaveže, da „dokončni faktor skladnosti“, ki je bil uveden z Uredbo (EU) 2016/646, omeji na 1 in opusti „začasni faktor skladnosti“, ki ima določeno vrednost je 2,1;

Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo naslednje tožbene razloge.

1.

Tožena stranka je pri sprejetju zadevne Uredbe v okviru izvajanja svoje pristojnosti, ki sta ji jo v skladu s Sklepom Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil z Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, str. 1) podelila Evropski parlament in Svet, storila napake. Konkretno gre za:

kršitev primarne in sekundarne zakonodaje Unije na področju okolja;

kršitev subsidiarnih norm prava Skupnosti, kot so splošna načela nenazadovanja, previdnosti, preventivnega delovanja, ukrepanja pri viru in „onesnaževalec plača“;

zlorabo postopkovnih pravil, ker Komisija za spremembo bistvenega elementa Uredbe (ES) št. 715/2007 ni smela uporabiti regulativnega postopka s pregledom;

bistvene kršitve postopka, ker zadevna Uredba ni bila deležna demokratičnih jamstev, ki jih nudi redni zakonodajni postopek soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta.

2.

Obstoj resnične in gotove škode ter neposredne vzročne zveze med ravnanjem Komisije in zatrjevano škodo.


Top