Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0220

Zadeva C-220/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 27. aprila 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

OJ C 239, 24.7.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 27. aprila 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

(Zadeva C-220/17)

(2017/C 239/31)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Land Berlin

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

(a)

Ali sta člen 7(1) in (7) Direktive 2014/40/EU (1) v povezavi s členom 7(14) te direktive zaradi kršitve načela pravne varnosti neveljavna, ker državam članicam nalagata prepoved dajanja na trg določenih tobačnih izdelkov brez jasne in izrecne opredelitve, katere od teh tobačnih izdelkov je treba prepovedati že od 20. maja 2016 in katere šele od 20. maja 2020?

(b)

Ali sta člen 7(1) in (7) Direktive 2014/40/EU v povezavi s členom 7(14) te direktive zaradi kršitve načela enakega obravnavanja neveljavna, ker prepovedi, ki jih morajo sprejeti države članice, razlikujeta glede na obseg prodaje, ne da bi za to obstajal utemeljen razlog?

(c)

Ali je člen 7(1) in (7) Direktive 2014/40/EU zaradi kršitve načela sorazmernosti in/ali člena 34 PDEU neveljaven, ker državam članicam nalaga, da morajo že od 20. maja 2016 prepovedati dajanje na trg tobačnih izdelkov, ki imajo značilno aromo in obseg njihove prodaje predstavlja manj kot 3 % v posamezni kategoriji izdelkov v vsej Uniji?

(d)

Če je odgovor na vprašanja od 1(a) do 1(c) nikalen: kako je treba razumeti pojem „kategorija izdelkov“ iz člena 7(14) Direktive 2014/40/EU? Ali se uvrščanje v „kategorije izdelkov“ izvaja glede na vrsto značilne arome, glede na vrsto tobačnega izdelka (z aromo), ali na podlagi kombinacije obeh meril?

(e)

Če je odgovor na vprašanja od 1(a) do 1(c) nikalen: na kakšen način se ugotavlja, ali določen tobačni izdelek dosega 3 % prag iz člena 7(14) Direktive 2014/40/EU, dokler o tem ni uradnih in javno dostopnih podatkov in statistik?

2.

(a)

Ali lahko države članice pri prenosu členov od 8 do 11 Direktive 2014/40/EU v nacionalno zakonodajo sprejmejo dodatne prehodne določbe?

(b)

Če je odgovor na vprašanje 2(a) nikalen:

(1)

Ali sta člena 9(6) in 10(1), drugi stavek, točka (f), Direktive 2014/40/EU zaradi kršitve načela sorazmernosti in/ali člena 34 PDEU neveljavna, ker pooblastilo glede podrobnejše opredelitve označevanja in embalaže prenašata na Komisijo, ne da bi ji pri tem določila rok ter ne da bi vsebovala prehodno ureditev ali obdobje, ki bi zadevnim podjetjem omogočalo dovolj časa za prilagoditev zahtevam Direktive?

(2)

Ali so člen 9(1), drugi stavek (besedilo opozorila) in (4), drugi stavek (velikost črk), člen 10(2), drugi stavek, točka (b) (informacije o opuščanju kajenja) in točka (e) (postavitev opozoril) ter člen 11(1), prvi stavek (označevanje), Direktive 2014/40/EU zaradi kršitve načela sorazmernosti in/ali člena 34 PDEU neveljavni, ker državam članicam zagotavljajo pravico do izbire med različnimi možnostmi, ne da bi pri tem določali rok ali vsebovali prehodno ureditev ali obdobje, ki bi zadevnim podjetjem omogočalo dovolj časa za prilagoditev zahtevam Direktive?

3.

(a)

Ali je treba člen 13(1)(c) v povezavi z odstavkom 3 tega člena Direktive 2014/40/EU razlagati tako, da državam članicam nalaga, da prepovejo uporabo informacij, ki se nanašajo na okus, vonj, aromo ali druge dodatke, tudi v primeru, ko ne gre za promocijske informacije in je uporaba sestavin še naprej dovoljena?

(b)

Ali je člen 13(1)(c) Direktive 2014/40/EU neveljaven, ker je v nasprotju s členom 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?


(1)  Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL 2014, L 127, str. 1)


Top