Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0312

Zadeva C-312/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ráckevei Járásbíróság (Madžarska) 1. julija 2014 – Banif Plus Bank Zrt. proti Mártonu Lantosu in Mártonné Lantos

OJ C 303, 8.9.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 303/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Ráckevei Járásbíróság (Madžarska) 1. julija 2014 – Banif Plus Bank Zrt. proti Mártonu Lantosu in Mártonné Lantos

(Zadeva C-312/14)

2014/C 303/34

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Ráckevei Járásbíróság

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Banif Plus Bank Zrt.

Toženi stranki: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba na podlagi določb člena 4(1), točka 2, (investicijske storitve in dejavnosti) in točka 17 (finančni instrument) ter določb iz priloge I, oddelek C, točka 4, (valutni terminski posli, izvedeni finančni instrumenti) Direktive [2004/39/ES] (1) za finančni instrument šteti ponudbo stranki za izvedbo (menjalniškega) posla, ki ima obliko pogodbe o posojilu v tuji valuti in temelji na kupoprodaji, ki je promptna ob dobavi in terminska ob vračilu in ki se izvede tako, da se znesek, vknjižen v tuji valuti, preračuna v forinte, in zaradi katere je posojilo, ki ga stranka najame, izpostavljeno učinkom in tveganjem (tečajno tveganje) trga kapitala?

2.

Ali je treba na podlagi določb člena 4(1), točka 6 (poslovanje za lastni račun), in določb iz priloge I, oddelek A, točka 3 (poslovanje za lastni račun), Direktive 2004/39/ES šteti, da pomeni izvajanje dejavnosti poslovanja za lastni račun v zvezi s finančnim instrumentom, opisanim v prvem vprašanju, investicijsko storitev ali dejavnost?

3.

Ali mora finančna institucija glede na to, da je bil terminski valutni posel – ki pomeni investicijsko storitev v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti – ponujen kot del drugega finančnega proizvoda (to je, posojilne pogodbe), in to, da izvedeni finančni instrument sam po sebi pomeni kompleksen finančni instrument, opraviti preverjanje primernosti, določeno v členu 19(4) in (5) Direktive? Ali je treba šteti, da se člen 19(9) Direktive ne uporabi, ker je – ker se tveganja, ki jih stranka prevzame v zvezi s posojilom in finančnim instrumentom, bistveno razlikujejo – preverjanje primernosti nujno, če posel vsebuje izvedeni finančni instrument?

4.

Ali je posledica neupoštevanja člena 19(4) in (5) Direktive razglasitev ničnosti pogodbe, sklenjene med banko in stranko?


(1)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 263).


Top