Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0005

Zadeva C-5/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 7. januarja 2014 vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) – Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH proti Hauptzollamt Osnabrück

OJ C 85, 22.3.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 85/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 7. januarja 2014 vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) – Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH proti Hauptzollamt Osnabrück

(Zadeva C-5/14)

2014/C 85/29

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Osnabrück

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je sodišče države članice na podlagi člena 267, drugi stavek v povezavi s prvim stavkom, točka b, Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) vprašanja, ki so mu bila v zvezi z zakonitostjo nacionalnega zakona postavljena o razlagi prava Unije, upravičeno predložiti Sodišču Evropske unije, tudi če sodišče ne le dvomi o usklajenosti zakona s pravom Unije, temveč je tudi prepričano, da je nacionalni zakon v nasprotju z nacionalno ustavo, in se je zato v vzporedni zadevi že obrnilo na ustavno sodišče, ki je po nacionalnem pravu edino pooblaščeno za odločanje o protiustavnosti zakonov, njegove odločitve pa še ni?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.

Ali direktivi 2008/118/ES (1) in 2003/96/ES (2), sprejeti za uskladitev trošarin ter za energente in električno energijo v Uniji, nasprotujeta uvedbi nacionalnega davka, ki se bo pobiral za jedrska goriva, ki se uporabljajo pri komercialni proizvodnji električne energije? Ali je to odvisno od tega, ali je mogoče pričakovati, da se lahko nacionalni davek prevali na potrošnika prek cene električne energije, in kaj se po potrebi razume pod prevalitvijo?

3.

Ali se lahko podjetje proti davku, ki ga država članica za ustvarjanje prihodkov pobira na uporabo jedrskih goriv za komercialno proizvodnjo električne energije, brani z ugovorom, da pobiranje tega davka pomeni pomoč, ki je v skladu s členom 107 PDEU v nasprotju s pravom Unije?

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen:

Ali nemški zakon o obdavčitvi jedrskega goriva, po katerem se bo za ustvarjanje prihodkov davek pobiral le od podjetij, ki komercialno proizvajajo električno energijo z uporabo jedrskih goriv, pomeni ukrep državne pomoči v smislu člena 107 PDEU? Katere okoliščine so upoštevne pri preizkusu, ali so druga podjetja, pri katerih se davek ne pobira enako, v primerljivem dejanskem in pravnem položaju?

4.

Ali je pobiranje nemškega davka na jedrsko gorivo v nasprotju z določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba o ESAE)?


(1)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL 2009, L 9, str. 12).

(2)  Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405).


Top