EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0131

Zadeva C-131/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. marca 2013 – Staatssecretaris van Financiën, druga stranka v postopku: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

OJ C 171, 15.6.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 171/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 18. marca 2013 – Staatssecretaris van Financiën, druga stranka v postopku: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

(Zadeva C-131/13)

2013/C 171/24

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Staatssecretaris van Financiën

Nasprotna stranka v kasacijskem postopku: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali morajo nacionalni organi in sodišča na podlagi prava Evropske unije zavrniti uporabo oprostitve davka na dobavo znotraj Skupnosti, uporabo pravice do odbitka davka na dodano vrednost na nakup blaga, ki se po tem nakupu pošlje v drugo državo članico, ali vračilo davka na dodano vrednost, ki izhaja iz uporabe člena 28b(A)(2), drugi stavek, Šeste direktive (1), kadar je na podlagi objektivnih okoliščin ugotovljeno, da je bil davek na zadevno blago utajen, da je davčni zavezanec vedel ali bi moral vedeti, da je sodeloval pri tej utaji, in da nacionalno pravo ne določa zavrnitve oprostitve, odbitka vstopnega davka ali vračila v teh okoliščinah?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba to davčno oprostitev, ta odbitek vstopnega davka ali to vračilo zavrniti tudi takrat, kadar je izogibanje plačilu davka na dodano vrednost podano v drugi državi članici (kot je država članica odpošiljanja blaga) in je davčni zavezanec vedel ali bi moral vedeti za to davčno utajo, tudi če je v državi članici odpošiljanja izpolnil vse (formalne) pogoje iz nacionalnega prava za davčno oprostitev, odbitek vstopnega davka ali vračilo in je davčnim organom v tej državi članici vselej posredoval vse potrebne podatke o blagu, pošiljanju in odjemalcih v državi članici prihoda blaga?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, kako je treba razumeti besedo „obdavčena“ iz člena 28b(A)(2), prvi stavek (na koncu), Šeste direktive: kot izkaz davka na dodano vrednost, dolgovanega v državi članici prispetja od pridobitve znotraj Skupnosti, v zakonsko predpisanem obračunu davka na dodano vrednost, ali – če ta ni tako izkazan – tudi kot sprejetje ukrepov s strani davčnih organov države članice prispetja za regularizacijo položaja? Ali je za odgovor na to vprašanje pomembno, ali je zadevna transakcija del verige transakcij, namenjene utaji davka na dodano vrednost v državi prihoda, in je davčni zavezanec za to vedel ali bi moral vedeti?


(1)  Šesta direktiva sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).


Top